luci-0.11: merge r9571 - r9622
[project/luci.git] / po / pl / splash.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-08-24 06:17+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-01-06 13:10+0200\n"
7 "Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Accept"
18 msgstr "Akceptuj"
19
20 msgid ""
21 "Access to the internet might be possible nevertheless, because some "
22 "activists of this project share their private internet connections. These "
23 "few connections are shared between all users. That means available bandwidth "
24 "is limited and because of this we ask you not to do any of the following:"
25 msgstr ""
26 "Dostęp do internetu może być mimo wszystko możliwy, ponieważ niektórzy "
27 "aktywiści tego projektu dzielą się swoimi prywatnymi łączami. Te kilka łącz "
28 "jest rozdzielanych między wszystkich użytkowników. Oznacza to, że transfer "
29 "jest ograniczony. Z tego powodu prosimy, abyś nie:"
30
31 msgid "Active Clients"
32 msgstr "Aktywni klienci"
33
34 msgid "Allowed hosts/subnets"
35 msgstr "Dozwolone hosty/podsieci"
36
37 msgid ""
38 "Bandwidth limit for clients is only activated when both up- and download "
39 "limit are set. Use a value of 0 here to completely disable this limitation. "
40 "Whitelisted clients are not limited."
41 msgstr ""
42 "Limit transferu dla klientów jest aktywny tylko jeśli aktywne są oba limity "
43 "- pobierania i wysyłania. Ustaw 0, aby całkowicie wyłączyć to ograniczenie. "
44 "Nie dotyczy ono klientów z białej listy."
45
46 msgid ""
47 "Become an active member of this community and help by operating your own node"
48 msgstr ""
49 "Zostań aktywnym członkiem tej społeczności i pomóż, zakładając własny węzeł"
50
51 msgid "Blacklist"
52 msgstr "Czarna lista"
53
54 msgid "Blocked"
55 msgstr "Zablokowane"
56
57 msgid "By accepting these rules you can use this network for"
58 msgstr "Akceptując te reguły możesz używać sieci do:"
59
60 # z niemieckiego tłumaczenia
61 #, fuzzy
62 msgid "Clearance time"
63 msgstr "Czas wyzwalacza"
64
65 msgid "Client-Splash"
66 msgstr "Splash kliencki"
67
68 # nie ma słowa "autentykacja" - to brzydka kalka z angielskiego.
69 msgid ""
70 "Client-Splash is a hotspot authentification system for wireless mesh "
71 "networks."
72 msgstr ""
73 "Klient Splash - sposób uwierzytelniania użytkowników dla sieci WiFi oparty o "
74 "wyświetlanie komunikatów."
75
76 msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
77 msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
78
79 msgid ""
80 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
81 "that many hours."
82 msgstr "Klienci, którzy zaakceptowali okienko mogą korzystać z sieci przez."
83
84 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
85 msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
86
87 msgid "Contact"
88 msgstr "Kontakt"
89
90 msgid "Decline"
91 msgstr "Odrzuć"
92
93 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
94 msgstr "Możesz zasposorować ten projekt aby utrzymać go przy życiu"
95
96 msgid "Download limit"
97 msgstr "Limit ściągania"
98
99 msgid "Edit Splash text"
100 msgstr "Edytuj tekst Komunikatu (Splash)"
101
102 msgid "Firewall zone"
103 msgstr "Strefa firewall"
104
105 msgid "General"
106 msgstr "Ogólne"
107
108 msgid "Hostname"
109 msgstr "Nazwa hosta"
110
111 msgid ""
112 "Hosts and Networks that are listed here are excluded from splashing, i.e. "
113 "they are always allowed."
114 msgstr ""
115 "Hosty i sieci wylistowane tutaj są wyłączone z konieczności klikania "
116 "komunikatu, zawsze mogą połączyć się do sieci."
117
118 msgid "IP Address"
119 msgstr "Adres IP"
120
121 msgid ""
122 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
123 msgstr ""
124 "Jeśli używasz własnych urządzeń WiFi korzystaj z innych kanałów niż nasze."
125
126 msgid "If you use this network on a regular basis we ask for your support:"
127 msgstr "Jeśli korzystasz z tej sieci regularnie prosimy cię o wsparcie."
128
129 msgid "Intercept client traffic on this Interface"
130 msgstr ""
131
132 msgid "Interfaces"
133 msgstr "Interfejs"
134
135 msgid "Interfaces that are used for Splash."
136 msgstr "Interfejsy wykorzystywane przez komunikat (Splash)"
137
138 msgid ""
139 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
140 "contributing to this project."
141 msgstr ""
142 "KB/s (Download/Upload). Będziesz w stanie usunąć ten limit jeśli aktywnie "
143 "przyłączysz się do tego projektu."
144
145 msgid "MAC Address"
146 msgstr "Adres MAC"
147
148 msgid "MAC addresses in this list are blocked."
149 msgstr "Adresy MAC z tej listy są zablokowane."
150
151 msgid ""
152 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
153 "and are not bandwidth limited."
154 msgstr ""
155 "Biała lista adresów MAC, wszyscy z tej listy nie muszą akceptować komunikatu "
156 "(Splash) i nie mają ograniczanego połączenia"
157
158 msgid "Netmask"
159 msgstr "Maska sieci"
160
161 msgid "Network"
162 msgstr "Sieć"
163
164 msgid "No clients connected"
165 msgstr "Nie ma podłączonych klientów"
166
167 msgid ""
168 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
169 "community network."
170 msgstr ""
171 "Zwróć uwagę na to że nie jesteśmy providerem internetowym ale "
172 "eksperymentalną siecią"
173
174 msgid "Policy"
175 msgstr "Zasady"
176
177 msgid "Save"
178 msgstr "Zachowaj"
179
180 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
181 msgstr ""
182 "Reguły komunikatu (Splash) są integrowane z ustawieniami firewalla tej strefy"
183
184 msgid "Splashtext"
185 msgstr "Tekst komunikatu (Splash)"
186
187 msgid "Time remaining"
188 msgstr "Pozostały czas"
189
190 msgid ""
191 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
192 "can try to contact the owner of this access point:"
193 msgstr ""
194 "Aby poznać z jakiego powodu zostałeś zablokowany lub prosić o ponowne "
195 "odblokowanie możesz spróbować skontaktować się z właścicielem tego Access "
196 "Point'a:"
197
198 msgid "Traffic in/out"
199 msgstr "Ruch do/od"
200
201 msgid "Upload limit"
202 msgstr "Limit wysyłania"
203
204 msgid "Welcome"
205 msgstr "Witamy"
206
207 msgid "Whitelist"
208 msgstr "Biała lista"
209
210 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
211 msgstr "Jesteś teraz podłączony do darmowej sieci"
212
213 msgid ""
214 "You can enter your own text that is displayed to clients here.<br />It is "
215 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
216 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
217 msgstr ""
218 "Możesz umieścić tutaj własny tekst wyświetlany dla klientów.<br /> "
219 "Dopuszczalne jest używanie następujących znaków: ###COMMUNITY###, "
220 "###COMMUNITY_URL###, ###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and "
221 "###ACCEPT###."
222
223 msgid ""
224 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
225 "something that our rules explicitly forbid."
226 msgstr ""
227 "Twój dostęp do sieci został zablokowany, najprawdopodobniej dlatego że "
228 "wykonałeś jedną z akcji zabronionych przez nasze reguły."
229
230 msgid "Your bandwidth is limited to"
231 msgstr "Twój transfer jest ograniczony do"
232
233 msgid "blacklisted"
234 msgstr "czarna lista"
235
236 msgid "expired"
237 msgstr "wygasło"
238
239 msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
240 msgstr "Czas po jakim musisz zaakceptować te reguły (w godzinach)"
241
242 msgid "optional when using host addresses"
243 msgstr "opcjonalne w przypadku używania adresów hostów"
244
245 msgid "perform any kind of illegal activities"
246 msgstr "wykonywał którąkolwiek z zakazanych akcji"
247
248 msgid "splashed"
249 msgstr ""
250
251 msgid "temporarily blocked"
252 msgstr "tymczasowo zablokowane"
253
254 msgid "the owner of this access point."
255 msgstr "Właściciel tego Access Point'a"
256
257 msgid "unknown"
258 msgstr "nieznane"
259
260 # Zgaduję, że to jest wyświetlane tuż po komunikacie nr 2, więc tak powinno pasować.
261 msgid "use filesharing applications on this network"
262 msgstr "używał programów do dzielenia się plikami w tej sieci"
263
264 # j.w.
265 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
266 msgstr "marnował transfer na niepotrzebne pobieranie plików i strumieni"
267
268 msgid "whitelisted"
269 msgstr "biała lista"