luci-0.11: merge outstanding trunk changes
[project/luci.git] / po / pl / splash.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-08-24 06:17+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-10-11 14:57+0200\n"
7 "Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Accept"
18 msgstr "Akceptuj"
19
20 msgid ""
21 "Access to the internet might be possible nevertheless, because some "
22 "activists of this project share their private internet connections. These "
23 "few connections are shared between all users. That means available bandwidth "
24 "is limited and because of this we ask you not to do any of the following:"
25 msgstr ""
26 "Dostęp do internetu może być mimo wszystko możliwy, ponieważ niektórzy "
27 "aktywiści tego projektu dzielą się swoimi prywatnymi łączami. Te kilka łącz "
28 "jest rozdzielanych między wszystkich użytkowników. Oznacza to, że transfer "
29 "jest ograniczony. Z tego powodu prosimy, abyś nie:"
30
31 msgid "Active Clients"
32 msgstr "Aktywni klienci"
33
34 msgid "Allowed hosts/subnets"
35 msgstr "Dozwolone hosty/podsieci"
36
37 msgid ""
38 "Bandwidth limit for clients is only activated when both up- and download "
39 "limit are set. Use a value of 0 here to completely disable this limitation. "
40 "Whitelisted clients are not limited."
41 msgstr ""
42 "Limit transferu dla klientów jest aktywny tylko jeśli aktywne są oba limity "
43 "- pobierania i wysyłania. Ustaw 0, aby całkowicie wyłączyć to ograniczenie. "
44 "Nie dotyczy ono klientów z białej listy."
45
46 msgid ""
47 "Become an active member of this community and help by operating your own node"
48 msgstr ""
49 "Zostań aktywnym członkiem tej społeczności i pomóż, zakładając własny węzeł"
50
51 msgid "Blacklist"
52 msgstr "Czarna lista"
53
54 msgid "Blocked"
55 msgstr "Zablokowane"
56
57 msgid "By accepting these rules you can use this network for"
58 msgstr "Akceptując te reguły możesz używać sieci do:"
59
60 # z niemieckiego tłumaczenia
61 #, fuzzy
62 msgid "Clearance time"
63 msgstr "Czas wyzwalacza"
64
65 msgid "Client-Splash"
66 msgstr "Splash kliencki"
67
68 msgid ""
69 "Client-Splash is a hotspot authentification system for wireless mesh "
70 "networks."
71 msgstr ""
72 "Klient Splash - sposób autentykowania użytkowników dla sieci WiFi oparty o "
73 "wyświetlanie komunikatów."
74
75 msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
76 msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
77
78 msgid ""
79 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
80 "that many hours."
81 msgstr "Klienci, którzy zaakceptowali okienko mogą korzystać z sieci przez."
82
83 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
84 msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
85
86 msgid "Contact"
87 msgstr "Kontakt"
88
89 msgid "Decline"
90 msgstr ""
91
92 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
93 msgstr "Możesz zasposorować ten projekt aby utrzymać go przy życiu"
94
95 msgid "Download limit"
96 msgstr "Limit ściągania"
97
98 msgid "Edit Splash text"
99 msgstr "Edytuj tekst Komunikatu (Splash)"
100
101 msgid "Firewall zone"
102 msgstr "Strefa Firewall"
103
104 msgid "General"
105 msgstr "Ogólne"
106
107 msgid "Hostname"
108 msgstr "Nazwa hosta"
109
110 msgid ""
111 "Hosts and Networks that are listed here are excluded from splashing, i.e. "
112 "they are always allowed."
113 msgstr ""
114 "Hosty i sieci wylistowane tutaj są wyłączone z konieczności klikania "
115 "komunikatu, zawsze mogą połączyć się do sieci."
116
117 msgid "IP Address"
118 msgstr "Adres IP"
119
120 msgid ""
121 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
122 msgstr ""
123 "Jeśli używasz własnych urządzeń WiFi korzystaj z innych kanałów niż nasze."
124
125 msgid "If you use this network on a regular basis we ask for your support:"
126 msgstr "Jeśli korzystasz z tej sieci regularnie prosimy cię o wsparcie."
127
128 msgid "Intercept client traffic on this Interface"
129 msgstr ""
130
131 msgid "Interfaces"
132 msgstr "Interfejs"
133
134 msgid "Interfaces that are used for Splash."
135 msgstr "Interfejsy wykorzystywane przez komunikat (Splash)"
136
137 msgid ""
138 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
139 "contributing to this project."
140 msgstr ""
141
142 msgid "MAC Address"
143 msgstr "Adres MAC"
144
145 msgid "MAC addresses in this list are blocked."
146 msgstr "Adresy MAC z tej listy są zablokowane."
147
148 msgid ""
149 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
150 "and are not bandwidth limited."
151 msgstr ""
152 "Biała lista adresów MAC, wszyscy z tej listy nie muszą akceptować komunikatu "
153 "(Splash) i nie mają ograniczanego połączenia"
154
155 msgid "Netmask"
156 msgstr "Maska sieci"
157
158 msgid "Network"
159 msgstr "Sieć"
160
161 msgid "No clients connected"
162 msgstr "Nie ma podłączonych klientów"
163
164 msgid ""
165 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
166 "community network."
167 msgstr ""
168 "Zwróć uwagę na to że nie jesteśmy providerem internetowym ale "
169 "eksperymentalną siecią"
170
171 msgid "Policy"
172 msgstr "Zasady"
173
174 msgid "Save"
175 msgstr "Zachowaj"
176
177 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
178 msgstr ""
179 "Reguły komunikatu (Splash) są integrowane z ustawieniami firewalla tej strefy"
180
181 msgid "Splashtext"
182 msgstr "Tekst komunikatu (Splash)"
183
184 msgid "Time remaining"
185 msgstr "Pozostały czas"
186
187 msgid ""
188 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
189 "can try to contact the owner of this access point:"
190 msgstr ""
191 "Aby poznać z jakiego powodu zostałeś zablokowany lub prosić o ponowne "
192 "odblokowanie możesz spróbować skontaktować się z właścicielem tego Access "
193 "Point'a:"
194
195 msgid "Traffic in/out"
196 msgstr "Ruch do/od"
197
198 msgid "Upload limit"
199 msgstr "Limit wysyłania"
200
201 msgid "Welcome"
202 msgstr "Witamy"
203
204 msgid "Whitelist"
205 msgstr "Biała lista"
206
207 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
208 msgstr "Jesteś teraz podłączony do darmowej sieci"
209
210 msgid ""
211 "You can enter your own text that is displayed to clients here.<br />It is "
212 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
213 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
214 msgstr ""
215 "Możesz umieścić tutaj własny tekst wyświetlany dla klientów.<br /> "
216 "Dopuszczalne jest używanie następujących znaków: ###COMMUNITY###, "
217 "###COMMUNITY_URL###, ###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and "
218 "###ACCEPT###."
219
220 msgid ""
221 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
222 "something that our rules explicitly forbid."
223 msgstr ""
224 "Twój dostęp do sieci został zablokowany, najprawdopodobniej dlatego że "
225 "wykonałeś jedną z akcji zabronionych przez nasze reguły."
226
227 msgid "Your bandwidth is limited to"
228 msgstr "Twój transfer jest ograniczony do"
229
230 msgid "blacklisted"
231 msgstr "czarna lista"
232
233 msgid "expired"
234 msgstr "wygasło"
235
236 msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
237 msgstr "Czas po jakim musisz zaakceptować te reguły (w godzinach)"
238
239 msgid "optional when using host addresses"
240 msgstr "opcjonalne w przypadku używania adresów hostów"
241
242 msgid "perform any kind of illegal activities"
243 msgstr "wykonywał którąkolwiek z zakazanych akcji"
244
245 msgid "splashed"
246 msgstr ""
247
248 msgid "temporarily blocked"
249 msgstr "tymczasowo zablokowane"
250
251 msgid "the owner of this access point."
252 msgstr "Właściciel tego Access Point'a"
253
254 msgid "unknown"
255 msgstr "nieznane"
256
257 # Zgaduję, że to jest wyświetlane tuż po komunikacie nr 2, więc tak powinno pasować.
258 #, fuzzy
259 msgid "use filesharing applications on this network"
260 msgstr "używał programów do dzielenia się plikami w tej sieci"
261
262 # j.w.
263 #, fuzzy
264 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
265 msgstr "marnował transfer na niepotrzebne pobieranie plików i strumieni"
266
267 msgid "whitelisted"
268 msgstr "biała lista"