luci-0.11: merge outstanding trunk changes
[project/luci.git] / po / pl / transmission.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-04-19 21:20+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-10-15 22:58+0200\n"
7 "Last-Translator: halinka1125 <halinka1125@op.pl>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Alternative download speed"
18 msgstr "Alternatywna prędkość pobierania"
19
20 msgid "Alternative speed enabled"
21 msgstr "Prędkość alternatywna włączona"
22
23 msgid "Alternative speed time begin"
24 msgstr "Godzina włączenia prędkości alternatywnej"
25
26 msgid "Alternative speed time day"
27 msgstr "Dzień prędkości alternatywnej"
28
29 msgid "Alternative speed time end"
30 msgstr "Godzina wyłączenia prędkości alternatywnej"
31
32 msgid "Alternative speed timing enabled"
33 msgstr "Włączanie prędkości alternatywnej w podanym czasie"
34
35 msgid "Alternative upload speed"
36 msgstr "Alternatywna prędkość wysyłania"
37
38 msgid "Automatically start added torrents"
39 msgstr "Automatyczne rozpoczęcie pobierania nowych torrentów"
40
41 msgid "Bandwidth settings"
42 msgstr "Ustawienia przepustowości"
43
44 msgid "Binding address IPv4"
45 msgstr "Przypisanie adresu IPv4"
46
47 msgid "Binding address IPv6"
48 msgstr "Przypisanie adresu IPv6"
49
50 msgid "Block list enabled"
51 msgstr "Lista blokowania włączona"
52
53 msgid "Blocklist URL"
54 msgstr "URL listy blokowania"
55
56 msgid "Blocklists"
57 msgstr "Listy blokowania"
58
59 msgid "Cache size in MB"
60 msgstr "Wielkość cache w MB"
61
62 msgid "Config file directory"
63 msgstr "Katalog z plikiem konfiguracyjnym"
64
65 msgid "DHT enabled"
66 msgstr "DHT włączone"
67
68 msgid "Debug"
69 msgstr "Debug"
70
71 msgid "Download directory"
72 msgstr "Katalog pobierania"
73
74 msgid "Download queue enabled"
75 msgstr "Kolejka pobierania włączona"
76
77 msgid "Download queue size"
78 msgstr "Rozmiar kolejki pobierania"
79
80 msgid "Enable watch directory"
81 msgstr "Włącz folder obserwowany"
82
83 msgid "Enabled"
84 msgstr "Włączone"
85
86 msgid "Encryption"
87 msgstr "Szyfrowanie"
88
89 msgid "Error"
90 msgstr "Błąd"
91
92 msgid "Fast"
93 msgstr "Szybko"
94
95 msgid "Files and Locations"
96 msgstr "Pliki i położenia"
97
98 msgid "Forced"
99 msgstr "Wymuszone"
100
101 msgid "Full"
102 msgstr "Pełne"
103
104 msgid "Global peer limit"
105 msgstr "Globalny limit peerów"
106
107 msgid "Global settings"
108 msgstr "Ustawienia globalne"
109
110 msgid "Idle seeding limit"
111 msgstr ""
112
113 #, fuzzy
114 msgid "Idle seeding limit enabled"
115 msgstr "Włączony limit transferu podczas bezczynności"
116
117 msgid "Incomplete directory"
118 msgstr "Niekompletny katalog"
119
120 msgid "Incomplete directory enabled"
121 msgstr "Opcja \"Niekompletny katalog\" włączona"
122
123 msgid "Info"
124 msgstr "Info"
125
126 msgid "LPD enabled"
127 msgstr "LPD włączone"
128
129 #, fuzzy
130 msgid "Lazy bitfield enabled"
131 msgstr "Lazy bitfield włączone"
132
133 msgid "Message level"
134 msgstr "Poziom komunikatów"
135
136 msgid "Miscellaneous"
137 msgstr "Różności"
138
139 msgid "None"
140 msgstr "Żaden"
141
142 msgid ""
143 "Number/bitfield. Start with 0, then for each day you want the scheduler "
144 "enabled, add a value. For Sunday - 1, Monday - 2, Tuesday - 4, Wednesday - "
145 "8, Thursday - 16, Friday - 32, Saturday - 64"
146 msgstr ""
147 "Liczba/pole bitowe. Zaczyna się od 0, następnie dla każdego dnia dla jakiego "
148 "chcesz włączyć harmonogram dodaj odpowiednią wartość. Niedziela - 1, "
149 "Poniedziałek - 2, Wtorek - 4, Środa - 8, Czwartek - 16, Piątek - 32, sobota "
150 "- 64."
151
152 msgid "Off"
153 msgstr "Wyłączone"
154
155 msgid "Open Web Interface"
156 msgstr "Otwórz interfejs Web"
157
158 msgid "PEX enabled"
159 msgstr "PEX włączony"
160
161 msgid "Peer Port settings"
162 msgstr "Ustawienia portu peer"
163
164 msgid "Peer congestion algorithm"
165 msgstr "Algorytm przeciążenia peer"
166
167 msgid "Peer limit per torrent"
168 msgstr "Limit peer'a dla torrenta"
169
170 msgid "Peer port"
171 msgstr "Port peer"
172
173 #, fuzzy
174 msgid "Peer port random high"
175 msgstr "Maksymalny losowany port peer`a"
176
177 #, fuzzy
178 msgid "Peer port random low"
179 msgstr "Minimalny losowany port peer`a"
180
181 #, fuzzy
182 msgid "Peer port random on start"
183 msgstr "Losowy port peer`a przy starcie"
184
185 msgid "Peer settings"
186 msgstr "Ustawienia peer"
187
188 msgid "Peer socket tos"
189 msgstr "Typ gniazda <abbr title=\"Type-Of-Service w TCP\">TOS</abbr> peer`a"
190
191 msgid "Port forwarding enabled"
192 msgstr "Przekazywanie portów włączone"
193
194 msgid "Preferred"
195 msgstr "Preferowany"
196
197 msgid "Prefetch enabled"
198 msgstr "Pobieranie wstępne włączone"
199
200 msgid "Queue stalled enabled"
201 msgstr "Blokada kolejki włączona"
202
203 msgid "Queue stalled minutes"
204 msgstr "Blokada kolejki w min."
205
206 msgid "Queueing"
207 msgstr "Kolejkowanie"
208
209 msgid "RPC URL"
210 msgstr "Adres URL RPC"
211
212 msgid "RPC authentication required"
213 msgstr "Wymagana autoryzacja RPC"
214
215 #, fuzzy
216 msgid "RPC bind address"
217 msgstr "Adres węzła RPC"
218
219 msgid "RPC enabled"
220 msgstr "RPC włączone"
221
222 msgid "RPC password"
223 msgstr "Hasło RPC"
224
225 msgid "RPC port"
226 msgstr "Port RPC"
227
228 msgid "RPC settings"
229 msgstr "Ustawienia RPC"
230
231 msgid "RPC username"
232 msgstr "Nazwa użytkownika RPC"
233
234 msgid "RPC whitelist"
235 msgstr "Biała lista RPC"
236
237 msgid "RPC whitelist enabled"
238 msgstr "Biała lista RPC włączona"
239
240 msgid "Ratio limit"
241 msgstr "Dopuszczalna wartość"
242
243 msgid "Ratio limit enabled"
244 msgstr "Dopuszczalna wartość włączona"
245
246 msgid "Rename partial files"
247 msgstr "Zmień nazwy plików częściowych"
248
249 msgid "Run daemon as user"
250 msgstr "Włączaj demona jako użytkownik"
251
252 msgid "Scheduling"
253 msgstr "Harmonogramowanie"
254
255 #, fuzzy
256 msgid "Scrape paused torrents enabled"
257 msgstr "Zdzieranie wstrzymanych torentów włączone"
258
259 #, fuzzy
260 msgid "Script torrent done enabled"
261 msgstr ""
262 "skrypty <abbr title=\" torrent done\">wykonano torrenta</abbr> włączone"
263
264 #, fuzzy
265 msgid "Script torrent done filename"
266 msgstr ""
267 "Nazwa pliku skryptu <abbr title=\" torrent done\">wykonano torrenta</abbr>"
268
269 msgid "Seed queue enabled"
270 msgstr "Kolejkowanie Seed'ów włączone"
271
272 msgid "Seed queue size"
273 msgstr "Rozmiar kolejki Seed'ów"
274
275 msgid "Speed limit down"
276 msgstr "Limit prędkości pobierania"
277
278 msgid "Speed limit down enabled"
279 msgstr "Limit prędkości pobierania włączony"
280
281 msgid "Speed limit up"
282 msgstr "Limit prędkości wysyłania"
283
284 msgid "Speed limit up enabled"
285 msgstr "Limit prędkości wysyłania włączony"
286
287 msgid "Transmission"
288 msgstr "Transmission"
289
290 msgid ""
291 "Transmission daemon is a simple bittorrent client, here you can configure "
292 "the settings."
293 msgstr ""
294 "Demon Transmission jest prostym klientem BitTorrent. Tutaj możesz zmienić "
295 "jego ustawienia."
296
297 msgid "Trash original torrent files"
298 msgstr "Usuń oryginalne pliki torrent"
299
300 msgid "Upload slots per torrent"
301 msgstr "Liczba połączeń na plik torrent - wysyłanie"
302
303 msgid "Watch directory"
304 msgstr "Obserwowany folder"
305
306 msgid "in minutes from midnight"
307 msgstr "w minutach od północy"
308
309 msgid "preallocation"
310 msgstr "prealokacja"
311
312 msgid "uTP enabled"
313 msgstr "uTP włączone"