luci-0.11: merge r9365 - r9385
[project/luci.git] / po / pl / transmission.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-04-19 21:20+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-10-11 14:23+0200\n"
7 "Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Alternative download speed"
18 msgstr "Alternatywna prędkość pobierania"
19
20 msgid "Alternative speed enabled"
21 msgstr "Prędkość alternatywna włączona"
22
23 msgid "Alternative speed time begin"
24 msgstr "Godzina włączenia prędkości alternatywnej"
25
26 msgid "Alternative speed time day"
27 msgstr "Dzień prędkości alternatywnej"
28
29 msgid "Alternative speed time end"
30 msgstr "Godzina wyłączenia prędkości alternatywnej"
31
32 msgid "Alternative speed timing enabled"
33 msgstr "Włączanie prędkości alternatywnej w podanym czasie"
34
35 msgid "Alternative upload speed"
36 msgstr "Alternatywna prędkość wysyłania"
37
38 msgid "Automatically start added torrents"
39 msgstr "Automatyczne rozpoczęcie pobierania nowych torrentów"
40
41 msgid "Bandwidth settings"
42 msgstr "Ustawienia przepustowości"
43
44 msgid "Binding address IPv4"
45 msgstr "Przypisanie adresu IPv4"
46
47 msgid "Binding address IPv6"
48 msgstr "Przypisanie adresu IPv6"
49
50 msgid "Block list enabled"
51 msgstr "Lista blokowania włączona"
52
53 msgid "Blocklist URL"
54 msgstr "URL listy blokowania"
55
56 msgid "Blocklists"
57 msgstr "Listy blokowania"
58
59 msgid "Cache size in MB"
60 msgstr "Wielkość cache w MB"
61
62 msgid "Config file directory"
63 msgstr "Katalog z plikiem konfiguracyjnym"
64
65 msgid "DHT enabled"
66 msgstr "DHT włączone"
67
68 msgid "Debug"
69 msgstr "Debug"
70
71 msgid "Download directory"
72 msgstr "Katalog pobierania"
73
74 msgid "Download queue enabled"
75 msgstr "Kolejka pobierania włączona"
76
77 msgid "Download queue size"
78 msgstr "Rozmiar kolejki pobierania"
79
80 msgid "Enable watch directory"
81 msgstr "Włącz folder obserwowany"
82
83 msgid "Enabled"
84 msgstr "Włączone"
85
86 msgid "Encryption"
87 msgstr "Szyfrowanie"
88
89 msgid "Error"
90 msgstr "Błąd"
91
92 msgid "Fast"
93 msgstr "Szybko"
94
95 msgid "Files and Locations"
96 msgstr "Pliki i położenia"
97
98 msgid "Forced"
99 msgstr "Wymuszone"
100
101 msgid "Full"
102 msgstr "Pełne"
103
104 msgid "Global peer limit"
105 msgstr "Globalny limit peerów"
106
107 msgid "Global settings"
108 msgstr "Ustawienia globalne"
109
110 msgid "Idle seeding limit"
111 msgstr ""
112
113 msgid "Idle seeding limit enabled"
114 msgstr ""
115
116 msgid "Incomplete directory"
117 msgstr "Niekompletny katalog"
118
119 msgid "Incomplete directory enabled"
120 msgstr "Opcja \"Niekompletny katalog\" włączona"
121
122 msgid "Info"
123 msgstr "Info"
124
125 msgid "LPD enabled"
126 msgstr "LPD włączone"
127
128 #, fuzzy
129 msgid "Lazy bitfield enabled"
130 msgstr "Lazy bitfield włączone"
131
132 msgid "Message level"
133 msgstr "Poziom komunikatów"
134
135 msgid "Miscellaneous"
136 msgstr "Różności"
137
138 msgid "None"
139 msgstr "Żaden"
140
141 msgid ""
142 "Number/bitfield. Start with 0, then for each day you want the scheduler "
143 "enabled, add a value. For Sunday - 1, Monday - 2, Tuesday - 4, Wednesday - "
144 "8, Thursday - 16, Friday - 32, Saturday - 64"
145 msgstr ""
146 "Liczba/pole bitowe. Zaczyna się od 0, następnie dla każdego dnia dla jakiego "
147 "chcesz włączyć harmonogram dodaj odpowiednią wartość. Niedziela - 1, "
148 "Poniedziałek - 2, Wtorek - 4, Środa - 8, Czwartek - 16, Piątek - 32, sobota "
149 "- 64."
150
151 msgid "Off"
152 msgstr "Wyłączone"
153
154 msgid "Open Web Interface"
155 msgstr "Otwórz interfejs Web"
156
157 msgid "PEX enabled"
158 msgstr "PEX włączony"
159
160 msgid "Peer Port settings"
161 msgstr "Ustawienia portu peer"
162
163 msgid "Peer congestion algorithm"
164 msgstr "Algorytm przeciążenia peer"
165
166 msgid "Peer limit per torrent"
167 msgstr "Limit peer'a dla torrenta"
168
169 msgid "Peer port"
170 msgstr "Port peer"
171
172 msgid "Peer port random high"
173 msgstr ""
174
175 msgid "Peer port random low"
176 msgstr ""
177
178 msgid "Peer port random on start"
179 msgstr ""
180
181 msgid "Peer settings"
182 msgstr "Ustawienia peer"
183
184 msgid "Peer socket tos"
185 msgstr ""
186
187 msgid "Port forwarding enabled"
188 msgstr "Przekazywanie portów włączone"
189
190 msgid "Preferred"
191 msgstr "Preferowany"
192
193 msgid "Prefetch enabled"
194 msgstr "Pobieranie wstępne włączone"
195
196 msgid "Queue stalled enabled"
197 msgstr ""
198
199 msgid "Queue stalled minutes"
200 msgstr ""
201
202 msgid "Queueing"
203 msgstr "Kolejkowanie"
204
205 msgid "RPC URL"
206 msgstr "Adres URL RPC"
207
208 msgid "RPC authentication required"
209 msgstr "Wymagana autoryzacja RPC"
210
211 msgid "RPC bind address"
212 msgstr ""
213
214 msgid "RPC enabled"
215 msgstr "RPC włączone"
216
217 msgid "RPC password"
218 msgstr "Hasło RPC"
219
220 msgid "RPC port"
221 msgstr "Port RPC"
222
223 msgid "RPC settings"
224 msgstr "Ustawienia RPC"
225
226 msgid "RPC username"
227 msgstr "Nazwa użytkownika RPC"
228
229 msgid "RPC whitelist"
230 msgstr "Biała lista RPC"
231
232 msgid "RPC whitelist enabled"
233 msgstr "Biała lista RPC włączona"
234
235 msgid "Ratio limit"
236 msgstr "Dopuszczalna wartość"
237
238 msgid "Ratio limit enabled"
239 msgstr "Dopuszczalna wartość włączona"
240
241 msgid "Rename partial files"
242 msgstr "Zmień nazwy plików częściowych"
243
244 msgid "Run daemon as user"
245 msgstr "Włączaj demona jako użytkownik"
246
247 msgid "Scheduling"
248 msgstr "Harmonogramowanie"
249
250 msgid "Scrape paused torrents enabled"
251 msgstr ""
252
253 msgid "Script torrent done enabled"
254 msgstr ""
255
256 msgid "Script torrent done filename"
257 msgstr ""
258
259 msgid "Seed queue enabled"
260 msgstr "Kolejkowanie Seed'ów włączone"
261
262 msgid "Seed queue size"
263 msgstr "Rozmiar kolejki Seed'ów"
264
265 msgid "Speed limit down"
266 msgstr "Limit prędkości pobierania"
267
268 msgid "Speed limit down enabled"
269 msgstr "Limit prędkości pobierania włączony"
270
271 msgid "Speed limit up"
272 msgstr "Limit prędkości wysyłania"
273
274 msgid "Speed limit up enabled"
275 msgstr "Limit prędkości wysyłania włączony"
276
277 msgid "Transmission"
278 msgstr "Transmission"
279
280 msgid ""
281 "Transmission daemon is a simple bittorrent client, here you can configure "
282 "the settings."
283 msgstr ""
284 "Demon Transmission jest prostym klientem BitTorrent. Tutaj możesz zmienić "
285 "jego ustawienia."
286
287 msgid "Trash original torrent files"
288 msgstr "Usuń oryginalne pliki torrent"
289
290 #, fuzzy
291 msgid "Upload slots per torrent"
292 msgstr "Liczba połączeń na plik torrent - wysyłanie"
293
294 msgid "Watch directory"
295 msgstr "Obserwowany folder"
296
297 msgid "in minutes from midnight"
298 msgstr "w minutach od północy"
299
300 msgid "preallocation"
301 msgstr "prealokacja"
302
303 msgid "uTP enabled"
304 msgstr "uTP włączone"