Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 841 of 842 messages translated...
[project/luci.git] / po / pl / upnp.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2011-09-20 16:10+0200\n"
5 "Last-Translator: Michał <wispwind@gmail.com>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
14
15 msgid ""
16 "ACLs specify which external ports may be redirected to which internal "
17 "addresses and ports"
18 msgstr ""
19 "ACLki określają jakie porty mogą być przekierowane do jakich wewnętrznych "
20 "adresów i portów"
21
22 msgid "Action"
23 msgstr "Akcja"
24
25 msgid "Active UPnP Redirects"
26 msgstr "Aktywne przekierowania UPnP"
27
28 msgid "Advanced Settings"
29 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
30
31 msgid "Allow adding forwards only to requesting ip addresses"
32 msgstr "Zezwól na dodawanie przekierowań tylko do odpytujących adresów IP"
33
34 msgid "Announced model number"
35 msgstr "Rozgłaszany nr modelu"
36
37 msgid "Announced serial number"
38 msgstr "rozgłaszany nr seryjny"
39
40 msgid "Clean rules interval"
41 msgstr "Interwał czyszczenia reguł"
42
43 msgid "Clean rules threshold"
44 msgstr "Próg czyszczenia reguł"
45
46 msgid "Client Address"
47 msgstr "Adres klienta"
48
49 msgid "Client Port"
50 msgstr "Port klienta"
51
52 msgid "Collecting data..."
53 msgstr "Zbieranie danych..."
54
55 msgid "Comment"
56 msgstr "Komentarz"
57
58 msgid "Delete Redirect"
59 msgstr "Usuń przekierowanie"
60
61 msgid "Device UUID"
62 msgstr "UUID urządzenia"
63
64 msgid "Downlink"
65 msgstr "Downlink"
66
67 msgid "Enable NAT-PMP functionality"
68 msgstr "Włącz funkcjonalność NAT-PMP"
69
70 msgid "Enable UPnP functionality"
71 msgstr "Włącz funkcjonalność UPnP"
72
73 msgid "Enable additional logging"
74 msgstr "Włącz rozszerzone raportowanie"
75
76 msgid "Enable secure mode"
77 msgstr "Włącz tryb bezpieczny"
78
79 msgid "External Port"
80 msgstr "Port zewnętrzny"
81
82 msgid "External ports"
83 msgstr "Porty zewnętrzne"
84
85 msgid "General Settings"
86 msgstr "Ustawienia główne"
87
88 msgid "Internal addresses"
89 msgstr "Adresy wewnętrzne"
90
91 msgid "Internal ports"
92 msgstr "Porty wewnętrzne"
93
94 msgid "MiniUPnP ACLs"
95 msgstr "AClki MiniUPnP"
96
97 msgid "MiniUPnP settings"
98 msgstr "Ustawienia MiniUPnP"
99
100 msgid "Notify interval"
101 msgstr "Interwał powiadamiania"
102
103 msgid "Port"
104 msgstr "Port"
105
106 msgid "Presentation URL"
107 msgstr "Przedstawiany URL"
108
109 msgid "Protocol"
110 msgstr "Protokół"
111
112 msgid "Puts extra debugging information into the system log"
113 msgstr "Dodaje dodatkowe informacje debugowania do loga systemowego"
114
115 msgid "Report system instead of daemon uptime"
116 msgstr "Zgłaszaj uptime systemowy zamiast uptime'u usługi"
117
118 msgid "Start UPnP and NAT-PMP service"
119 msgstr "Uruchom usługi UPnP i NAT-PMP"
120
121 msgid "There are no active redirects."
122 msgstr "Nie ma aktywnych przekierowań"
123
124 msgid "UPNP"
125 msgstr "UPNP"
126
127 msgid ""
128 "UPNP allows clients in the local network to automatically configure the "
129 "router."
130 msgstr ""
131 "UPnP umożliwia klientom w sieci lokalnej automatyczne konfigurowanie routera."
132
133 msgid ""
134 "UPnP allows clients in the local network to automatically configure the "
135 "router."
136 msgstr ""
137 "UPnP umożliwia klientom w sieci lokalnej automatyczne konfigurowanie routera."
138
139 msgid "UPnP lease file"
140 msgstr "Plik dzierżawy UPnP"
141
142 msgid "Universal Plug & Play"
143 msgstr "Universal Plug & Play"
144
145 msgid "Uplink"
146 msgstr "Uplink"
147
148 msgid "Value in KByte/s, informational only"
149 msgstr "Wartość w KBajt/s, tylko informacyjnie"
150
151 msgid "enable"
152 msgstr "enable"