luci-0.11: merge r9571 - r9622
[project/luci.git] / po / uk / firewall.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2012-12-29 12:53+0200\n"
5 "Last-Translator: Yurii <yuripet@gmail.com>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: uk\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
12 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
14
15 msgid "%s in %s"
16 msgstr "%s у %s"
17
18 msgid "%s%s with %s"
19 msgstr "%s%s із %s"
20
21 msgid "%s, %s in %s"
22 msgstr "%s, %s у %s"
23
24 msgid "(Unnamed Entry)"
25 msgstr "(Запис без імені)"
26
27 msgid "(Unnamed Rule)"
28 msgstr "(Правило без імені)"
29
30 msgid "(Unnamed SNAT)"
31 msgstr "(SNAT без імені)"
32
33 msgid "-- Please choose --"
34 msgstr "-- Виберіть --"
35
36 msgid "-- custom --"
37 msgstr "-- додатково --"
38
39 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>"
40 msgstr "<var>%d</var> пакетів за <var>%s</var>"
41
42 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>, burst <var>%d</var> pkts."
43 msgstr "<var>%d</var> пакетів за <var>%s</var>, підряд <var>%d</var> пакетів"
44
45 msgid "<var>%s</var> and limit to %s"
46 msgstr "<var>%s</var> з лімітом %s"
47
48 msgid "Action"
49 msgstr "Дія"
50
51 msgid "Add"
52 msgstr "Додати"
53
54 msgid "Add and edit..."
55 msgstr "Додати та редагувати..."
56
57 msgid "Advanced Settings"
58 msgstr "Розширені настройки"
59
60 msgid "Allow forward from <em>source zones</em>:"
61 msgstr "Дозволити спрямовування від <em>зон-джерел</em>:"
62
63 msgid "Allow forward to <em>destination zones</em>:"
64 msgstr "Дозволити спрямовування до <em>зон призначення</em>:"
65
66 msgid "Any"
67 msgstr "Будь-який"
68
69 msgid "Covered networks"
70 msgstr "Покриті мережі"
71
72 msgid "Custom Rules"
73 msgstr "Настроювані правила"
74
75 msgid ""
76 "Custom rules allow you to execute arbritary iptables commands which are not "
77 "otherwise covered by the firewall framework. The commands are executed after "
78 "each firewall restart, right after the default ruleset has been loaded."
79 msgstr ""
80 "Настроювані правила дозволяють виконувати довільні команди <em>iptables</"
81 "em>, які в іншому випадку не охоплені в межах брандмауера. Команди "
82 "виконуються після кожного перезавантаження брандмауера, відразу після "
83 "завантаження типового набору правил."
84
85 msgid "Destination IP address"
86 msgstr "IP-адреса призначення"
87
88 msgid "Destination address"
89 msgstr "Адреса призначення"
90
91 msgid "Destination port"
92 msgstr "Порт призначення"
93
94 msgid "Destination zone"
95 msgstr "Зона призначення"
96
97 msgid "Do not rewrite"
98 msgstr "Не перезаписувати"
99
100 msgid "Drop invalid packets"
101 msgstr "Відкидати помилкові пакети"
102
103 msgid "Enable"
104 msgstr "Увімкнути"
105
106 msgid "Enable NAT Loopback"
107 msgstr "Увімкнути NAT Loopback"
108
109 msgid "Enable SYN-flood protection"
110 msgstr "Увімкнути захист від SYN-flood"
111
112 msgid "Enable logging on this zone"
113 msgstr "Увімкнути реєстрування у цій зоні"
114
115 msgid "External IP address"
116 msgstr "Зовнішня IP-адреса"
117
118 msgid "External port"
119 msgstr "Зовнішній порт"
120
121 msgid "External zone"
122 msgstr "Зовнішня зона"
123
124 msgid "Extra arguments"
125 msgstr "Додаткові аргументи"
126
127 msgid "Firewall"
128 msgstr "Брандмауер"
129
130 msgid "Firewall - Custom Rules"
131 msgstr "Брандмауер — Настроювані правила"
132
133 msgid "Firewall - Port Forwards"
134 msgstr "Брандмауер — Спрямовування портів"
135
136 msgid "Firewall - Traffic Rules"
137 msgstr "Брандмауер — Правила трафіка"
138
139 msgid "Firewall - Zone Settings"
140 msgstr "Брандмауер — Параметри зон"
141
142 msgid "Force connection tracking"
143 msgstr "Увімкнути відстеження з'єднань"
144
145 msgid "Forward"
146 msgstr "Спрямовування"
147
148 msgid "Forward to"
149 msgstr "спрямовування до"
150
151 msgid "From %s in %s"
152 msgstr "%s у %s"
153
154 msgid "From %s in %s with source %s"
155 msgstr "%s у %s з вихідним %s"
156
157 msgid "From %s in %s with source %s and %s"
158 msgstr "%s у %s з вихідним %s та %s"
159
160 msgid "General Settings"
161 msgstr "Загальні настройки"
162
163 msgid "IPv4"
164 msgstr "IPv4"
165
166 msgid "IPv4 and IPv6"
167 msgstr "IPv4 та IPv6"
168
169 msgid "IPv4 only"
170 msgstr "Лише IPv4"
171
172 msgid "IPv6"
173 msgstr "IPv6"
174
175 msgid "IPv6 only"
176 msgstr "Лише IPv6"
177
178 msgid "Input"
179 msgstr "Вхідний"
180
181 msgid "Inter-Zone Forwarding"
182 msgstr "Спрямовування крізь зони"
183
184 msgid "Internal IP address"
185 msgstr "Внутрішня IP-адреса"
186
187 msgid "Internal port"
188 msgstr "Внутрішній порт"
189
190 msgid "Internal zone"
191 msgstr "Внутрішня зона"
192
193 msgid "Limit log messages"
194 msgstr "Обмеження повідомлень журналу"
195
196 msgid "MSS clamping"
197 msgstr "Затискання MSS"
198
199 msgid "Masquerading"
200 msgstr "Підміна"
201
202 msgid "Match"
203 msgstr "Зіставляти"
204
205 msgid "Match ICMP type"
206 msgstr "Зіставляти ICMP типу"
207
208 msgid "Match forwarded traffic to the given destination port or port range."
209 msgstr ""
210 "Зіставляти трафік, що спрямовується на заданий порт призначення або діапазон "
211 "портів."
212
213 msgid ""
214 "Match incoming traffic directed at the given destination port or port range "
215 "on this host"
216 msgstr ""
217 "Зіставляти вхідний трафік, спрямований на заданий порт призначення або "
218 "діапазон портів цього вузла."
219
220 msgid ""
221 "Match incoming traffic originating from the given source port or port range "
222 "on the client host."
223 msgstr ""
224 "Зіставляти вхідний трафік, що виникає на заданому порту джерела або "
225 "діапазоні портів вузла клієнта."
226
227 msgid "Name"
228 msgstr "Ім'я"
229
230 msgid "New SNAT rule"
231 msgstr "Нове правило SNAT"
232
233 msgid "New forward rule"
234 msgstr "Нове правило спрямовування"
235
236 msgid "New input rule"
237 msgstr "Нове вхідне правило"
238
239 msgid "New port forward"
240 msgstr "Нове спрямовування порту"
241
242 msgid "New source NAT"
243 msgstr "Новий NAT джерела"
244
245 msgid "Only match incoming traffic directed at the given IP address."
246 msgstr "Зіставляти тільки вхідний трафік, спрямований на задану IP-адресу."
247
248 msgid "Only match incoming traffic from these MACs."
249 msgstr "Зіставляти тільки вхідний трафік від цих MAC-адрес."
250
251 msgid "Only match incoming traffic from this IP or range."
252 msgstr "Зіставляти тільки вхідний трафік від цього IP чи діапазону."
253
254 msgid ""
255 "Only match incoming traffic originating from the given source port or port "
256 "range on the client host"
257 msgstr ""
258 "Зіставляти тільки вхідний трафік, що виникає на заданому порту джерела або "
259 "діапазоні портів вузла клієнта."
260
261 msgid "Open ports on router"
262 msgstr "Відкрити порти на роутері"
263
264 msgid "Other..."
265 msgstr "Інше..."
266
267 msgid "Output"
268 msgstr "Вихідний"
269
270 msgid "Passes additional arguments to iptables. Use with care!"
271 msgstr ""
272 "Передача додаткових аргументів для IPTables. Використовуйте з обережністю!"
273
274 msgid "Port Forwards"
275 msgstr "Спрямовування портів"
276
277 msgid ""
278 "Port forwarding allows remote computers on the Internet to connect to a "
279 "specific computer or service within the private LAN."
280 msgstr ""
281 "Спрямовування портів дозволяє віддаленим комп'ютерам з Інтернету "
282 "підключатися до певного комп'ютера або служби у приватній мережі."
283
284 msgid "Protocol"
285 msgstr "Протокол"
286
287 msgid ""
288 "Redirect matched incoming traffic to the given port on the internal host"
289 msgstr ""
290 "Переспрямувати відповідний вхідний трафік на заданий порт внутрішнього вузла"
291
292 msgid "Redirect matched incoming traffic to the specified internal host"
293 msgstr "Переспрямувати відповідний вхідний трафік на заданий внутрішній вузол"
294
295 msgid "Restrict Masquerading to given destination subnets"
296 msgstr "Обмежити підміну заданими підмережами призначення"
297
298 msgid "Restrict Masquerading to given source subnets"
299 msgstr "Обмежити підміну заданими вихідними підмережами"
300
301 msgid "Restrict to address family"
302 msgstr "Обмежити сімейство протоколів"
303
304 msgid "Rewrite matched traffic to the given address."
305 msgstr "Переписувати зіставлений трафік на вказану адресу."
306
307 msgid ""
308 "Rewrite matched traffic to the given source port. May be left empty to only "
309 "rewrite the IP address."
310 msgstr ""
311 "Переписувати зіставлений трафік на вказаний порт джерела. Може залишатися "
312 "порожнім, щоб переписувати тільки IP-адресу."
313
314 msgid "Rewrite to source %s"
315 msgstr "перезапис на вихідний %s"
316
317 msgid "Rewrite to source %s, %s"
318 msgstr "перезапис на вихідний %s, %s"
319
320 msgid "SNAT IP address"
321 msgstr "IP-адреса SNAT"
322
323 msgid "SNAT port"
324 msgstr "Порт SNAT"
325
326 msgid "Source IP address"
327 msgstr "IP-адреса джерела"
328
329 msgid "Source MAC address"
330 msgstr "MAC-адреса джерела"
331
332 msgid "Source NAT"
333 msgstr "NAT джерела"
334
335 msgid ""
336 "Source NAT is a specific form of masquerading which allows fine grained "
337 "control over the source IP used for outgoing traffic, for example to map "
338 "multiple WAN addresses to internal subnets."
339 msgstr ""
340 "NAT джерела є специфічною формою маскування, яка дозволяє мати детальний "
341 "контроль над IP джерела, що використовуються для вихідного трафіку, "
342 "наприклад, для зіставлення кількох WAN-адрес внутрішнім підмережам."
343
344 msgid "Source address"
345 msgstr "Адреса джерела"
346
347 msgid "Source port"
348 msgstr "Порт джерела"
349
350 msgid "Source zone"
351 msgstr "Зона-джерело"
352
353 msgid ""
354 "The firewall creates zones over your network interfaces to control network "
355 "traffic flow."
356 msgstr ""
357 "Брандмауер створює зони поверх ваших мережевих інтерфейсів для управління "
358 "потоком мережевого трафіку."
359
360 msgid ""
361 "The options below control the forwarding policies between this zone (%s) and "
362 "other zones. <em>Destination zones</em> cover forwarded traffic "
363 "<strong>originating from %q</strong>. <em>Source zones</em> match forwarded "
364 "traffic from other zones <strong>targeted at %q</strong>. The forwarding "
365 "rule is <em>unidirectional</em>, e.g. a forward from lan to wan does "
366 "<em>not</em> imply a permission to forward from wan to lan as well."
367 msgstr ""
368 "Опції, наведені нижче, управляють політиками спрямовування між цією (%s) та "
369 "іншими зонами. <em>Зони призначення</em> покриваються трафіком, що "
370 "<strong>виходить з %q</strong>. <em>Зони-джерела</em> покриваються трафіком "
371 "з інших зон, <strong>спрямованим на %q</strong>. Правила спрямування є "
372 "<em>односпрямованим</em>, тобто, спрямування від LAN до WAN <em>не</em> "
373 "означає, що є також дозвіл спрямовувати від WAN в LAN."
374
375 msgid ""
376 "This page allows you to change advanced properties of the port forwarding "
377 "entry. In most cases there is no need to modify those settings."
378 msgstr ""
379 "На цій сторінці можна змінити додаткові властивості елемента спрямовування "
380 "портів. У більшості випадків змінювати ці параметри немає необхідності."
381
382 msgid ""
383 "This page allows you to change advanced properties of the traffic rule "
384 "entry, such as matched source and destination hosts."
385 msgstr ""
386 "На цій сторінці можна змінити додаткові властивості елемента правил трафіка, "
387 "таких як відповідні параметри джерела та вузлів призначення."
388
389 msgid ""
390 "This section defines common properties of %q. The <em>input</em> and "
391 "<em>output</em> options set the default policies for traffic entering and "
392 "leaving this zone while the <em>forward</em> option describes the policy for "
393 "forwarded traffic between different networks within the zone. <em>Covered "
394 "networks</em> specifies which available networks are member of this zone."
395 msgstr ""
396 "Цей розділ визначає загальні властивості %q. Параметри <em>вхідний</em> і "
397 "<em>вихідний</em> задають типову політику для трафіку на вході й виході з "
398 "цієї зони, а параметр \"спрямовування\" описує політику спрямовування "
399 "трафіку між різними мережами в межах зони. Пункт <em>вкриті мережі</em> "
400 "визначає, які доступні мережі є членами цієї зони."
401
402 msgid "To %s at %s on <var>this device</var>"
403 msgstr "%s на %s <var>цього пристрою</var>"
404
405 msgid "To %s in %s"
406 msgstr "%s у %s"
407
408 msgid "To %s on <var>this device</var>"
409 msgstr "%s на <var>цього пристрою</var>"
410
411 msgid "To %s, %s in %s"
412 msgstr "%s, %s у %s"
413
414 msgid "To source IP"
415 msgstr "До IP джерела"
416
417 msgid "To source port"
418 msgstr "До порту джерела"
419
420 msgid "Traffic Rules"
421 msgstr "Правила трафіка"
422
423 msgid ""
424 "Traffic rules define policies for packets traveling between different zones, "
425 "for example to reject traffic between certain hosts or to open WAN ports on "
426 "the router."
427 msgstr ""
428 "Правила трафіка визначають політику для пакетів, що пересилаються між "
429 "різними зонами, наприклад, відхиляти трафік між певними вузлами або відкрити "
430 "порти WAN на маршрутизаторі."
431
432 msgid "Via %s"
433 msgstr "Через %s"
434
435 msgid "Via %s at %s"
436 msgstr "Через %s на %s"
437
438 msgid ""
439 "You may specify multiple by selecting \"-- custom --\" and then entering "
440 "protocols separated by space."
441 msgstr ""
442 "Ви можете вказати кілька протоколів, вибравши \"-- додатково --\", а потім "
443 "увівши їх, розділяючи пробілами."
444
445 msgid "Zone %q"
446 msgstr "Зона %q"
447
448 msgid "Zone ⇒ Forwardings"
449 msgstr "Зона ⇒ Спрямовування"
450
451 msgid "Zones"
452 msgstr "Зони"
453
454 msgid "accept"
455 msgstr "приймати"
456
457 msgid "any"
458 msgstr "будь-який"
459
460 msgid "any host"
461 msgstr "будь-який вузол"
462
463 msgid "any router IP"
464 msgstr "будь-який IP роутера"
465
466 msgid "any zone"
467 msgstr "будь-якій зоні"
468
469 msgid "don't track"
470 msgstr "не відстеж."
471
472 msgid "drop"
473 msgstr "опускати"
474
475 msgid "reject"
476 msgstr "відкидати"
477
478 #~ msgid "Destination"
479 #~ msgstr "Призначення"
480
481 #~ msgid "Family"
482 #~ msgstr "Сімейство"
483
484 #~ msgid "Forward to %s in %s"
485 #~ msgstr "спрямовування до %s у %s"
486
487 #~ msgid "Forward to %s, %s in %s"
488 #~ msgstr "спрямовування до %s, %s у %s"
489
490 #~ msgid "SNAT"
491 #~ msgstr "SNAT"
492
493 #~ msgid "Source"
494 #~ msgstr "Джерело"
495
496 #~ msgid "To %s"
497 #~ msgstr "%s"
498
499 #~ msgid "To %s at %s"
500 #~ msgstr "%s через %s"
501
502 #~ msgid "Via"
503 #~ msgstr "Через"
504
505 #~ msgid "Accept forward"
506 #~ msgstr "Приймати спрямовування"
507
508 #~ msgid "Accept input"
509 #~ msgstr "Приймати вхідні"
510
511 #~ msgid "Disable"
512 #~ msgstr "Вимкнути"
513
514 #~ msgid "Discard forward"
515 #~ msgstr "Скасувати спрямовування"
516
517 #~ msgid "Discard input"
518 #~ msgstr "Скасувати введення"
519
520 #~ msgid "Do not track forward"
521 #~ msgstr "Не відстежувати спрямовування"
522
523 #~ msgid "Do not track input"
524 #~ msgstr "Не відстежувати введення"
525
526 #~ msgid "IP"
527 #~ msgstr "IP"
528
529 #~ msgid "IP range"
530 #~ msgstr "діапазон IP"
531
532 #~ msgid "IPs"
533 #~ msgstr "IP"
534
535 #~ msgid "MAC"
536 #~ msgstr "MAC"
537
538 #~ msgid "MACs"
539 #~ msgstr "MAC"
540
541 #~ msgid "Refuse forward"
542 #~ msgstr "Відкидати спрямовування"
543
544 #~ msgid "Refuse input"
545 #~ msgstr "Відкидати вхідні дані"
546
547 #~ msgid "Rule is disabled"
548 #~ msgstr "Правило вимкнене"
549
550 #~ msgid "Rule is enabled"
551 #~ msgstr "Правило ввімкнене"
552
553 #~ msgid "day"
554 #~ msgstr "день"
555
556 #~ msgid "hour"
557 #~ msgstr "годину"
558
559 #~ msgid "minute"
560 #~ msgstr "хвилину"
561
562 #~ msgid "not"
563 #~ msgstr "не"
564
565 #~ msgid "port"
566 #~ msgstr "порт"
567
568 #~ msgid "ports"
569 #~ msgstr "порти"
570
571 #~ msgid "second"
572 #~ msgstr "секунду"
573
574 #~ msgid "type"
575 #~ msgstr "типом"
576
577 #~ msgid "types"
578 #~ msgstr "типами"
579
580 #~ msgid "(optional)"
581 #~ msgstr "(необов'язково)"
582
583 #~ msgid "Intended destination address"
584 #~ msgstr "Адреса призначення"
585
586 #~ msgid "Internal port (optional)"
587 #~ msgstr "Внутрішній порт (необов'язково)"
588
589 #~ msgid "Advanced Options"
590 #~ msgstr "Додаткові параметри"
591
592 #~ msgid "Advanced Rules"
593 #~ msgstr "Розширені правила"
594
595 #~ msgid ""
596 #~ "Advanced rules let you customize the firewall to your needs. Only new "
597 #~ "connections will be matched. Packets belonging to already open "
598 #~ "connections are automatically allowed to pass the firewall."
599 #~ msgstr ""
600 #~ "Розширені правила дозволяють налаштувати брандмауер для ваших потреб. "
601 #~ "Лише нові з'єднання будуть узгоджені. Пакети, що належать вже відкриті "
602 #~ "з'єднання автоматично пропускаються брандмауером."
603
604 #~ msgid "Custom Rules (/etc/firewall.user)"
605 #~ msgstr "Користувацькі правила (/etc/firewall.user)"
606
607 #~ msgid "Device"
608 #~ msgstr "Пристрій"
609
610 #~ msgid ""
611 #~ "For DNAT, match incoming traffic directed at the given destination ip "
612 #~ "address. For SNAT rewrite the source address to the given address."
613 #~ msgstr ""
614 #~ "Для DNAT узгоджує вхідний трафік, спрямований до відповідної IP адреси "
615 #~ "призначення. Для SNAT заміняє адресу джерела на дану адресу"