applications/luci-splash: Update translations
[project/luci.git] / po / cs / splash.po
index 545960d..2720c04 100644 (file)
@@ -1,14 +1,15 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 msgid "Accept"
-msgstr ""
+msgstr "Přijmout"
 
 msgid ""
 "Access to the internet might be possible nevertheless, because some "
@@ -16,11 +17,27 @@ msgid ""
 "few connections are shared between all users. That means available bandwidth "
 "is limited and because of this we ask you not to do any of the following:"
 msgstr ""
+"Přístup k Internetu může být možný, nicméně pouze proto, že někteří "
+"aktivisté tohoto projektu sdílí jejich soukromé Internetové připojení. "
+"Těchto několik spojení je sdíleno mezi všemi uživateli. Z toho plyne, že "
+"dostupná šířka pásma je omezená a z tohoto důvodu vás žádáme, abyste "
+"nedělali žádné z následujících věcí:"
 
-msgid "Active Clients"
+msgid ""
+"Access to the network is not guaranteed. It can be interrupted at any time "
+"without notice for any reason, for certain devices, and/or may be blocked "
+"for certain users."
 msgstr ""
 
+msgid "Active Clients"
+msgstr "Aktivní klienti"
+
 msgid "Allowed hosts/subnets"
+msgstr "Povolení hostitelé/podsítě"
+
+msgid ""
+"As an alternative to editing the complete splash text you can also just "
+"include some custom text in the default splash page by entering it here."
 msgstr ""
 
 msgid ""
@@ -28,55 +45,75 @@ msgid ""
 "limit are set. Use a value of 0 here to completely disable this limitation. "
 "Whitelisted clients are not limited."
 msgstr ""
+"Limit šířky pásma pro klienty je aktivován pouze v případě, že oba limity "
+"(upload a download) jsou nastaveny. Hodnotou 0 úplně vypnete toto omezení. "
+"Klienti na whitelistu nejsou omezeni."
 
 msgid ""
 "Become an active member of this community and help by operating your own node"
 msgstr ""
+"Staňte se aktivním členem této komunity a přispějte provozováním vlastního "
+"uzlu"
 
 msgid "Blacklist"
-msgstr ""
+msgstr "Blacklist"
 
 msgid "Blocked"
-msgstr ""
+msgstr "Zablokovaný"
 
-msgid "By accepting these rules you can use this network for"
+msgid ""
+"By accepting these rules you can use this network for %s hour(s). After this "
+"time you need to accept these rules again."
 msgstr ""
 
 msgid "Clearance time"
 msgstr ""
 
 msgid "Client-Splash"
-msgstr ""
+msgstr "Client-Splash"
 
 msgid ""
 "Client-Splash is a hotspot authentification system for wireless mesh "
 "networks."
 msgstr ""
 
-msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
+msgid ""
+"Clients are redirected to this page after they have accepted the splash. If "
+"this is left empty they are redirected to the page they had requested."
 msgstr ""
 
+msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
+msgstr "Rychlost stahování je pro klienty omezena na tuto hodnotu (kbyte/s)"
+
 msgid ""
 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
 "that many hours."
 msgstr ""
 
 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
-msgstr ""
+msgstr "Rychlost nahrávání je pro klienty omezena na tuto hodnotu (kbyte/s)"
 
 msgid "Contact"
 msgstr ""
 
 msgid "Decline"
+msgstr "Odmítnout"
+
+msgid ""
+"Destination hosts and networks that are excluded from splashing, i.e. they "
+"are always allowed."
 msgstr ""
 
 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
-msgstr ""
+msgstr "Darováním peněz nám pomůžete udržet tento projekt naživu"
 
 msgid "Download limit"
+msgstr "Limit stahování"
+
+msgid "Edit the complete splash text"
 msgstr ""
 
-msgid "Edit Splash text"
+msgid "Fair Use Policy"
 msgstr ""
 
 msgid "Firewall zone"
@@ -85,16 +122,19 @@ msgstr ""
 msgid "General"
 msgstr ""
 
-msgid "Hostname"
+msgid "Get in %s with the operator of this access point."
 msgstr ""
 
+msgid "Hostname"
+msgstr "Hostname"
+
 msgid ""
 "Hosts and Networks that are listed here are excluded from splashing, i.e. "
 "they are always allowed."
 msgstr ""
 
 msgid "IP Address"
-msgstr ""
+msgstr "IP adresa"
 
 msgid ""
 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
@@ -103,11 +143,14 @@ msgstr ""
 msgid "If you use this network on a regular basis we ask for your support:"
 msgstr ""
 
+msgid "Include your own text in the default splash"
+msgstr ""
+
 msgid "Intercept client traffic on this Interface"
 msgstr ""
 
 msgid "Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Rozhraní"
 
 msgid "Interfaces that are used for Splash."
 msgstr ""
@@ -116,63 +159,123 @@ msgid ""
 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
 "contributing to this project."
 msgstr ""
+"KB/s (Stahování/Nahrávání). Aktivním přispíváním tomuto projektu můžete moci "
+"odebrat tento limit."
 
-msgid "MAC Address"
+msgid "Legally Prohibited Activities"
 msgstr ""
 
-msgid "MAC addresses in this list are blocked."
+msgid "Legally Prohibited content"
 msgstr ""
 
+msgid "MAC Address"
+msgstr "MAC adresa"
+
+msgid "MAC addresses in this list are blocked."
+msgstr "MAC adresy v tomto seznamu jsou blokovány"
+
 msgid ""
 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
 "and are not bandwidth limited."
 msgstr ""
+"Mac adresy klientů na whitelistu. Tito nemusí přijímat splash a nejsou "
+"omezeni šířkou pásma."
 
 msgid "Netmask"
-msgstr ""
+msgstr "Síťová maska"
 
 msgid "Network"
-msgstr ""
+msgstr "Síť"
 
 msgid "No clients connected"
-msgstr ""
+msgstr "Žádní klienti nejsou připojeni"
 
 msgid ""
 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
 "community network."
 msgstr ""
+"Vezměte prosím na vědomí, že nejsme žádní ISP, ale experimentální komunitní "
+"síť."
 
 msgid "Policy"
+msgstr "Politika"
+
+msgid "Redirect target"
 msgstr ""
 
-msgid "Save"
+msgid "Safety"
 msgstr ""
 
+msgid "Save"
+msgstr "Uložit"
+
 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
 msgstr ""
 
 msgid "Splashtext"
 msgstr ""
 
-msgid "Time remaining"
+msgid ""
+"The network, like the Internet, is unencrypted and open. Each participant is "
+"responsible for the safety of their own connections and devices."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The open and free wireless network of volunteers (\"Operators\") provides "
+"the necessary equipment and Internet connections (\"Infrastructure\") at "
+"their own expense."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The operator claims no liability for loss of data, unauthorized access/"
+"damage to devices, or financial losses that participants may suffer from the "
+"use of the network."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The participant agrees to not perform any action and refrain from acts which "
+"may violate the law or infringe upon the rights of third parties."
 msgstr ""
 
+msgid ""
+"The participant agrees to not transfer content over the network which "
+"violates the law."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The participant agrees to not use the network in any way which will harm the "
+"infrastructure, the network itself, its operators or other participants."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"These Terms of Use govern the use of the network by its participants' "
+"computer, PDA, or similar device (\"Devices\") within the network."
+msgstr ""
+
+msgid "Time remaining"
+msgstr "Zbývající čas"
+
 msgid ""
 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
 "can try to contact the owner of this access point:"
 msgstr ""
+"Pokud se chcete zeptat, proč jste byli zablokováni nebo jak získat zpět "
+"přístup, můžete se pokusit kontaktovat vlastníka tohoto přístupového bodu:"
 
 msgid "Traffic in/out"
-msgstr ""
+msgstr "Provoz dovnitř/ven"
 
 msgid "Upload limit"
+msgstr "Limit nahrávání"
+
+msgid "Usage Agreement"
 msgstr ""
 
 msgid "Welcome"
-msgstr ""
+msgstr "Vítejte"
 
 msgid "Whitelist"
-msgstr ""
+msgstr "Whitelist"
 
 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
 msgstr ""
@@ -182,47 +285,55 @@ msgid ""
 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
 msgstr ""
+"Sem můžete vložit text, který se zobrazí klientům.<br />Můžete použít tyto "
+"značky: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, ###CONTACTURL###, "
+"###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
 
 msgid ""
 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
 "something that our rules explicitly forbid."
 msgstr ""
+"Váš přístup do této sítě byl zablokován, nejspíše jste udělal něco, co naše "
+"pravidla výslovně zakazují."
 
 msgid "Your bandwidth is limited to"
-msgstr ""
+msgstr "Vaše šířka pásma je omezena na"
 
 msgid "blacklisted"
-msgstr ""
+msgstr "na černé listině"
 
 msgid "expired"
-msgstr ""
-
-msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
-msgstr ""
+msgstr "prošlý"
 
 msgid "optional when using host addresses"
 msgstr ""
 
 msgid "perform any kind of illegal activities"
-msgstr ""
+msgstr "provádět nějaký z druhů nelegálních činností"
 
 msgid "splashed"
 msgstr ""
 
 msgid "temporarily blocked"
-msgstr ""
-
-msgid "the owner of this access point."
-msgstr ""
+msgstr "dočasně zablokován"
 
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "neznámý"
 
 msgid "use filesharing applications on this network"
-msgstr ""
+msgstr "používat aplikace na sdílení souborů v této síti"
 
 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
-msgstr ""
+msgstr "plýtvat šířkou pásma nepotřebným stahováním nebo streamy"
 
 msgid "whitelisted"
-msgstr ""
+msgstr "na bílé listině"
+
+#~ msgid "By accepting these rules you can use this network for"
+#~ msgstr "Přijmutím těchto pravidel můžete začít používat tuto síť pro"
+
+#~ msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
+#~ msgstr "hodin. Po uplynutí této doby musíte přijmout pravidla znovu."
+
+#~ msgid "the owner of this access point."
+#~ msgstr "vlastník tohoto přístupového bodu."