luci-0.11: merge outstanding trunk changes
[project/luci.git] / po / no / diag_devinfo.po
index 090cc46..4ada96b 100644 (file)
@@ -27,20 +27,20 @@ msgid ""
 "'Repeat Count', and/or 'Sleep Between Requests' may speed up scans, but also "
 "may fail to find some devices."
 msgstr ""
-"Konfigurer skanning etter enheter på angitte nettverk. Ved å minske "
-"verdiene til 'Tidsavbrudd', 'Gjentagelser' og/eller Tid mellom forespørsler "
-"blir skanningen utført raskere, men det kan også medføre at noen enheter "
-"ikke blir funnet."
+"Konfigurer skanning etter enheter på angitte nettverk. Ved å minske verdiene "
+"til 'Tidsavbrudd', 'Gjentagelser' og/eller Tid mellom forespørsler blir "
+"skanningen utført raskere, men det kan også medføre at noen enheter ikke "
+"blir funnet."
 
 msgid ""
 "Configure scanning for supported SIP devices on specified networks. "
 "Decreasing 'Timeout', 'Repeat Count', and/or 'Sleep Between Requests' may "
 "speed up scans, but also may fail to find some devices."
 msgstr ""
-"Konfigurer skanning etter støttede SIP enheter på angitte nettverk. Ved å minske "
-"verdiene til 'Tidsavbrudd', 'Gjentagelser' og/eller tid mellom forespørsler "
-"blir skanningen utført raskere, men det kan også medføre at noen enheter "
-"ikke blir funnet."
+"Konfigurer skanning etter støttede SIP enheter på angitte nettverk. Ved å "
+"minske verdiene til 'Tidsavbrudd', 'Gjentagelser' og/eller tid mellom "
+"forespørsler blir skanningen utført raskere, men det kan også medføre at "
+"noen enheter ikke blir funnet."
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
@@ -92,8 +92,7 @@ msgstr "MAC Enhets Overstyring"
 
 msgid "MAC range and information used to override system and IEEE databases"
 msgstr ""
-"MAC område og informasjon brukt til å overstyre system og IEEE "
-"databaser"
+"MAC område og informasjon brukt til å overstyre system og IEEE databaser"
 
 msgid "Milliseconds to sleep between requests (default 100)"
 msgstr "Antall millisekunder ventetid mellom forespørsler (standard 100)"
@@ -132,8 +131,8 @@ msgid ""
 "Override the information returned by the MAC to Device Info Script (mac-to-"
 "devinfo) for a specified range of MAC Addresses"
 msgstr ""
-"Overstyr informasjonen hentet fra MAC til enhets info skriptet "
-"(mac-til-devinfo) for et gitt område med MAC adresser"
+"Overstyr informasjonen hentet fra MAC til enhets info skriptet (mac-til-"
+"devinfo) for et gitt område med MAC adresser"
 
 msgid "Perform Scans (this can take a few minutes)"
 msgstr "Utfør Skanning (dette kan ta noen minutter)"
@@ -186,6 +185,9 @@ msgstr "Skann etter SIP enheter på spesifiserte nettverk"
 msgid "Scanning Configuration"
 msgstr "Skanning Konfigurasjon"
 
+msgid "Scans for devices on specified networks."
+msgstr "Nettverks Skanning Informasjon"
+
 msgid "Sleep Between Requests"
 msgstr "Tid mellom forespørsler"
 
@@ -209,6 +211,3 @@ msgstr "Leverandør"
 
 msgid "check other networks"
 msgstr "skjekk andre nettverk"
-
-msgid "Scans for devices on specified networks."
-msgstr "Nettverks Skanning Informasjon"