luci-0.11: merge r9571 - r9622
[project/luci.git] / po / pl / base.po
index 03baec4..6378a0d 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: LuCI\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-11 13:46+0200\n"
-"Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-06 12:58+0200\n"
+"Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -258,6 +258,13 @@ msgstr ""
 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
 
+msgid ""
+"Always use 40MHz channels even if the secondary channel overlaps. Using this "
+"option does not comply with IEEE 802.11n-2009!"
+msgstr ""
+"Zawsze używaj kanał 40MHz nawet jeśli drugi kanał pokrywa się. Użycie tej "
+"opcji nie jest zgodne ze standardem IEEE 802.11n-2009!"
+
 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
 msgstr ""
 "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
@@ -425,7 +432,7 @@ msgid ""
 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
 "interface to it."
 msgstr ""
-"Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
+"Wybierz strefę firewalla którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
 "<em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz "
 "pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do "
 "interfejsu."
@@ -520,7 +527,7 @@ msgid "Cover the following interfaces"
 msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
 
 msgid "Create / Assign firewall-zone"
-msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewall`a"
+msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewalla"
 
 msgid "Create Interface"
 msgstr "Utwórz interfejs"
@@ -668,10 +675,10 @@ msgid ""
 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
 "firewalls"
 msgstr ""
-"Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
-"\">DHCP</abbr> połączony z serwerem <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</"
-"abbr>. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewall`i <abbr title="
-"\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
+"Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</abbr> połączony z serwerem <abbr title=\"Domain Name "
+"System\">DNS</abbr>. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewalli "
+"<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
 
 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
@@ -859,11 +866,12 @@ msgstr "Zakończ"
 msgid "Firewall"
 msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
 
+# Nie ma potrzeby pisania z dużej litery
 msgid "Firewall Settings"
-msgstr "Ustawienia Firewall `a"
+msgstr "Ustawienia firewalla"
 
 msgid "Firewall Status"
-msgstr "Stan Firewall `a"
+msgstr "Stan firewalla"
 
 msgid "Firmware Version"
 msgstr "Wersja firmware"
@@ -892,6 +900,9 @@ msgstr "Aktualizuję !!!"
 msgid "Force"
 msgstr "Wymuś"
 
+msgid "Force 40MHz mode"
+msgstr "Wymuś tryb 40MHz"
+
 msgid "Force CCMP (AES)"
 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
 
@@ -1128,8 +1139,8 @@ msgstr ""
 "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane "
 "miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku "
 "wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access "
-"Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy "
-"niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
+"Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna. Uwaga - plik wymiany jest dużo "
+"wolniejszy niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
 
 msgid "Ignore Hosts files"
 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
@@ -1380,7 +1391,7 @@ msgid "Log output level"
 msgstr "Poziom logowania"
 
 msgid "Log queries"
-msgstr "Zapytania Loga"
+msgstr "Loguj zapytania"
 
 msgid "Logging"
 msgstr "Logowanie"
@@ -1516,7 +1527,7 @@ msgid "NAS ID"
 msgstr "NAS ID"
 
 msgid "NTP server candidates"
-msgstr "Kandydaci na serwer NTP"
+msgstr "Lista serwerów NTP"
 
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
@@ -1637,6 +1648,9 @@ msgstr ""
 msgid "On-State Delay"
 msgstr "Zwłoka włączenia"
 
+msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
+msgstr "Nazwa hosta lub adres MAC musu być podany!"
+
 msgid "One or more fields contain invalid values!"
 msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
 
@@ -1836,8 +1850,9 @@ msgstr "Protokół nowego interfejsu"
 msgid "Protocol support is not installed"
 msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
 
+# Opcja dotyczy włączenia serwera czasu, więc "podaj" nie jest właściwym tłumaczeniem w tym miejscu - obsy
 msgid "Provide NTP server"
-msgstr "Podaj serwer NTP"
+msgstr "Włącz serwer NTP"
 
 msgid "Provide new network"
 msgstr "Utwórz nową sieć"
@@ -2017,7 +2032,7 @@ msgid "Restart"
 msgstr "Uruchom ponownie"
 
 msgid "Restart Firewall"
-msgstr "Uruchom ponownie Firewall`a"
+msgstr "Uruchom ponownie firewalla"
 
 msgid "Restore backup"
 msgstr "Przywróć kopię zapasową"
@@ -2515,12 +2530,13 @@ msgstr ""
 "To jest lokalny adres końcowy przypisany przez tunnel broker'a, zwykle "
 "kończący się z <code>:2</code>"
 
+# w tłumaczeniu pojawiła się spacja po DHCP</ abbr> co powoduje niepoprawne wyświetlanie się strony z lang PL
 msgid ""
 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
 "abbr> in the local network"
 msgstr ""
 "To jest jedyny serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
-"\">DHCP</ abbr> w sieci lokalnej"
+"\">DHCP</abbr> w sieci lokalnej"
 
 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
 msgstr ""
@@ -2708,10 +2724,10 @@ msgid ""
 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
 "requesting host."
 msgstr ""
-"Użyj przycisku <em>Dodaj</ em>, aby dodać nowy wpis dzierżawy. <em>Adres "
-"MAC</ em> identyfikuje hosta, <em>Adres IPv4</ em> określa, którego stałego "
-"adresu użyć, natomiast <em>Nazwa hosta</ em> jest przypisana jako "
-"symboliczna nazwa do określonego hosta."
+"Użyj przycisku <em>Dodaj</em>, aby dodać nowy wpis dzierżawy. <em>Adres "
+"MAC</ em> identyfikuje hosta, <em>Adres IPv4</em> określa, którego stałego "
+"adresu użyć, natomiast <em>Nazwa hosta</em> jest przypisana jako symboliczna "
+"nazwa do określonego hosta."
 
 msgid "Use valid lifetime"
 msgstr "Użyj prawidłowego czasu życia"
@@ -2781,9 +2797,6 @@ msgstr "Czekanie na wprowadzenie zmian..."
 msgid "Waiting for command to complete..."
 msgstr "Czekanie na wykonanie komendy..."
 
-msgid "Waiting for router..."
-msgstr "Czekanie na router..."
-
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
@@ -2841,8 +2854,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Tutaj można włączyć lub wyłączyć zainstalowane skrypty. Zmiany zostaną "
 "zastosowane po ponownym uruchomieniu urządzenia.<br /><strong>Ostrzeżenie: "
-"Jeśli wyłączysz podstawowe skrypty typu \"networks\", urządzenie może stać "
-"się nieosiągalne!</ strong>"
+"Jeśli wyłączysz podstawowe skrypty typu \"networks\", urządzenie może stać się "
+"nieosiągalne!</strong>"
 
 msgid ""
 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
@@ -2966,6 +2979,9 @@ msgstr "tak"
 msgid "« Back"
 msgstr "« Wróć"
 
+#~ msgid "Waiting for router..."
+#~ msgstr "Czekanie na router..."
+
 #~ msgid "Enable builtin NTP server"
 #~ msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"