luci-0.11: merge r9571 - r9622
[project/luci.git] / po / pl / base.po
index 75ebc1e..6378a0d 100644 (file)
@@ -1,18 +1,18 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: LuCI\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-14 17:22+0200\n"
-"Last-Translator: Tomecki <przykryweczka@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-06 12:58+0200\n"
+"Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
 
 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
 msgstr "(okno %d minut, interwał %d sekund)"
@@ -36,10 +36,10 @@ msgid "-- custom --"
 msgstr "-- inne --"
 
 msgid "1 Minute Load:"
-msgstr ""
+msgstr "Obciążenie w ciągu 1 minuty:"
 
 msgid "15 Minute Load:"
-msgstr ""
+msgstr "Obciążenie w ciągu 15 minut:"
 
 msgid "40MHz 2nd channel above"
 msgstr "40MHz drugi kanał powyżej"
@@ -48,116 +48,114 @@ msgid "40MHz 2nd channel below"
 msgstr "40MHz drugi kanał poniżej"
 
 msgid "5 Minute Load:"
-msgstr ""
+msgstr "Obciążenie w ciągu 5 minut:"
 
 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notation: address/"
-"prefix"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
-msgstr ""
+msgstr "Port wywołania <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> "
 
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
-msgstr ""
+msgstr "Port serwera <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
 
 msgid ""
 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
 "order of the resolvfile"
 msgstr ""
-
-msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
-msgstr ""
-
-msgid "<abbr title=\"Encrypted\">Encr.</abbr>"
-msgstr ""
+"Nazwa <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> będzie rozwijana przez "
+"kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
 
 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
-msgstr ""
-
-msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
-msgstr ""
+msgstr "Adres <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Brama <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
-msgstr ""
-
-msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address"
-msgstr ""
+msgstr "Maska sieci <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
 
 msgid ""
 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
 "(CIDR)"
 msgstr ""
+"Adres sieci (CIDR) <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Brama <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
 
 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa diody <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
-msgstr ""
-
-msgid "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Scan"
-msgstr ""
+msgstr "Adres <abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>"
 
 msgid ""
 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
 msgstr ""
+"<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic "
+"Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
 
 msgid ""
 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
-"Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
+"Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
 msgstr ""
+"<abbr title=\"Maksymalny\">Maks.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title="
+"\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> zapytań równoczesnych"
+
+msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
+msgstr "<abbr title='Par: %s / Grup: %s'>%s - %s</abbr>"
 
 msgid "APN"
 msgstr "APN"
 
+# Wydaje mi się że brakuje litery R...
 msgid "AR Support"
-msgstr ""
+msgstr "Wsparcie dla ARP"
 
 msgid "ARP retry threshold"
-msgstr ""
+msgstr "Próg powtórzeń ARP"
 
 msgid "ATM Bridges"
-msgstr ""
+msgstr "Mostki ATM"
 
+# Nie wiem czy to powinno się tłumaczyć wg. mnie lepiej zostawić po angielsku
 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
-msgstr ""
+msgstr "Identyfikator kanału wirtualnego ATM (VCI)"
 
+# j.w.
 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
-msgstr ""
+msgstr "Identyfikator ścieżki wirtualnej ATM (VPI)"
 
+# Jak zwykle zakręciłem...niech ktoś poprawi
 msgid ""
 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
 "to dial into the provider network."
 msgstr ""
+"Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako "
+"wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w "
+"połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
 
 msgid "ATM device number"
-msgstr ""
+msgstr "Numer urządzenia ATM"
 
 msgid "Accept router advertisements"
-msgstr ""
+msgstr "Akceptuj rozgłoszenia routera"
 
+# co to takiego?
 msgid "Access Concentrator"
-msgstr ""
+msgstr "Koncentrator dostępowy ATM"
 
 msgid "Access Point"
 msgstr "Punkt dostępowy"
@@ -169,86 +167,107 @@ msgid "Actions"
 msgstr "Akcje"
 
 msgid "Activate this network"
-msgstr ""
+msgstr "Aktywuj tą sieć"
 
 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
 msgstr ""
+"Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</"
+"abbr>"
 
 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
 msgstr ""
+"Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</"
+"abbr>"
 
 msgid "Active Connections"
-msgstr ""
+msgstr "Aktywne połączenia"
 
-msgid "Active Leases"
-msgstr ""
+msgid "Active DHCP Leases"
+msgstr "Aktywne dzierżawy DHCP"
+
+msgid "Active DHCPv6 Leases"
+msgstr "Aktywne dzierżawy DHCPv6"
 
 msgid "Ad-Hoc"
 msgstr "Ad-Hoc"
 
 msgid "Add"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj"
 
 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj lokalny sufiks domeny do nazw urządzeń z pliku hosts"
 
 msgid "Add new interface..."
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj nowy interfejs..."
 
 msgid "Additional Hosts files"
-msgstr ""
+msgstr "Dodatkowe pliki Hosts"
 
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
+# Na upartego można by zrobić Adres dostępowy mostu przekaźnikowego - ale kto to zrozumie?
 msgid "Address to access local relay bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Adres dostępowy do \"relay bridge\""
 
 msgid "Administration"
-msgstr ""
+msgstr "Zarządzanie"
 
 msgid "Advanced Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia zaawansowane"
 
+# Dosłowne tłumaczenie
 msgid "Advertise IPv6 on network"
-msgstr ""
+msgstr "Rozgłoś protokół IPv6 w sieci"
 
 msgid "Advertised network ID"
-msgstr ""
+msgstr "Rozgłoś identyfikator sieci (network ID)"
 
 msgid "Alert"
-msgstr ""
+msgstr "Alarm"
 
 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwól na logowanie <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>"
 
 msgid "Allow all except listed"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwól wszystkim oprócz wyszczególnionych"
 
 msgid "Allow listed only"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwól tylko wyszczególnionym"
 
 msgid "Allow localhost"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwól tylko sobie (localhost)"
 
 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
 msgstr ""
+"Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych "
+"portów"
 
 msgid "Allow root logins with password"
-msgstr ""
+msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
 
+# Brak spacji...
 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em> na logowanie przy pomocy hasła"
 
 msgid ""
 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
 msgstr ""
+"Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
 
 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
 
+msgid ""
+"Always use 40MHz channels even if the secondary channel overlaps. Using this "
+"option does not comply with IEEE 802.11n-2009!"
+msgstr ""
+"Zawsze używaj kanał 40MHz nawet jeśli drugi kanał pokrywa się. Użycie tej "
+"opcji nie jest zgodne ze standardem IEEE 802.11n-2009!"
+
 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
 msgstr ""
+"Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
 
 msgid "Antenna 1"
 msgstr "Antena 1"
@@ -256,26 +275,33 @@ msgstr "Antena 1"
 msgid "Antenna 2"
 msgstr "Antena 2"
 
+msgid "Antenna Configuration"
+msgstr "Ustawienia anteny"
+
 msgid "Any zone"
-msgstr ""
+msgstr "Jakakolwiek strefa"
 
 msgid "Apply"
 msgstr "Zatwierdź"
 
 msgid "Applying changes"
-msgstr ""
+msgstr "Wprowadzam zmiany"
 
 msgid "Assign interfaces..."
-msgstr ""
+msgstr "Przypisuję interfejsy..."
 
 msgid "Associated Stations"
-msgstr ""
+msgstr "Powiązane Stacje"
+
+msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
+msgstr "Bezprzewodowy kontroler Atheros 802.11%s"
 
 msgid "Authentication"
 msgstr "Uwierzytelnianie"
 
+# Nawet M$ tego nie tłumaczy;)
 msgid "Authoritative"
-msgstr ""
+msgstr "Autorytatywny"
 
 msgid "Authorization Required"
 msgstr "Wymagana autoryzacja"
@@ -284,7 +310,7 @@ msgid "Auto Refresh"
 msgstr "Automatyczne odświeżanie"
 
 msgid "Available"
-msgstr "Dostępny"
+msgstr "Dostępne"
 
 msgid "Available packages"
 msgstr "Dostępne pakiety"
@@ -299,46 +325,47 @@ msgid "Back"
 msgstr "Wróć"
 
 msgid "Back to Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Powrót do Przeglądu"
 
 msgid "Back to configuration"
 msgstr "Powrót do konfiguracji"
 
 msgid "Back to overview"
-msgstr ""
+msgstr "Powrót do Przeglądu"
 
 msgid "Back to scan results"
 msgstr "Powrót do wyników skanowania"
 
 msgid "Background Scan"
-msgstr ""
+msgstr "Skanowanie w tle"
 
 msgid "Backup / Flash Firmware"
-msgstr ""
+msgstr "Kopia zapasowa / Aktualizacja Firmware`u"
 
+# NIe ma powodu skracać tekstu, zmieści się w polu.
 msgid "Backup / Restore"
-msgstr ""
+msgstr "Kopia zapasowa/Przywróć"
 
 msgid "Backup file list"
-msgstr ""
+msgstr "Kopia zapas. listy plików"
 
 msgid "Bad address specified!"
-msgstr ""
+msgstr "Wprowadzono zły adres"
 
 msgid ""
 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
 "defined backup patterns."
 msgstr ""
-
-msgid "Bit Rate"
-msgstr "Przepływność"
+"Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. "
+"Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe "
+"pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
 
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Przepływność"
 
 msgid "Bogus NX Domain Override"
-msgstr ""
+msgstr "Podrób statystyki NXDOMAIN"
 
 msgid "Bridge"
 msgstr "Most"
@@ -347,13 +374,20 @@ msgid "Bridge interfaces"
 msgstr "Interfejs mostu"
 
 msgid "Bridge unit number"
-msgstr ""
+msgstr "Numer Mostu (urządzenia)"
 
+# Podejrzewam że chodzi o interfejs? mam rację?
 msgid "Bring up on boot"
-msgstr ""
+msgstr "Podnieś przy stracie"
+
+msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
+msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom 802.11%s"
+
+msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
+msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom BCM%04x 802.11"
 
 msgid "Buffered"
-msgstr ""
+msgstr "Buforowany"
 
 msgid "Buttons"
 msgstr "Przyciski"
@@ -364,8 +398,9 @@ msgstr "CPU"
 msgid "CPU usage (%)"
 msgstr "Użycie CPU (%)"
 
+# Niech ktoś zaproponuje coś lepszego
 msgid "Cached"
-msgstr ""
+msgstr "Zcache`owany"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
@@ -397,44 +432,56 @@ msgid ""
 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
 "interface to it."
 msgstr ""
+"Wybierz strefę firewalla którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
+"<em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz "
+"pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do "
+"interfejsu."
 
 msgid ""
-"Choose the network you want to attach to this wireless interface. Select "
-"<em>unspecified</em> to not attach any network or fill out the <em>create</"
-"em> field to define a new network."
+"Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
+"out the <em>create</em> field to define a new network."
 msgstr ""
+"Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu "
+"bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
 
+# Może razem z angielskim słowem...
 msgid "Cipher"
-msgstr ""
+msgstr "Szyfr (Cipher)"
 
+# Przyciski nazywają sie "Twórz archiwum" i "Wykonaj reset" a nie Przywróć Ustawienia
 msgid ""
 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
 msgstr ""
+"Wciśnij \"Twórz archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki "
+"konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Wykonaj reset"
+"\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
 
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
 
 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa (ID) klienta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
 
 msgid ""
 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
 "persist connection"
 msgstr ""
+"Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, "
+"wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
 
 msgid "Close list..."
-msgstr ""
+msgstr "Zamknij listę..."
 
 msgid "Collecting data..."
-msgstr ""
+msgstr "Zbieranie danych..."
 
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
 msgid "Common Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja podstawowa"
 
 msgid "Compression"
 msgstr "Kompresja"
@@ -442,23 +489,14 @@ msgstr "Kompresja"
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfiguracja"
 
-msgid "Configuration / Apply"
-msgstr ""
-
-msgid "Configuration / Changes"
-msgstr "Konfiguracja / zmiany"
-
-msgid "Configuration / Revert"
-msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
-
 msgid "Configuration applied."
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja została zastosowana."
 
 msgid "Configuration files will be kept."
-msgstr ""
+msgstr "Pliki konfiguracyjne zostaną zachowane."
 
 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguruje ten zasób jako zasób overlay dla block-extroot"
 
 msgid "Confirmation"
 msgstr "Potwierdzenie"
@@ -481,37 +519,38 @@ msgstr "Kraj"
 msgid "Country Code"
 msgstr "Kod kraju"
 
+# Pokrywa następujące interfejsy
 msgid "Cover the following interface"
-msgstr ""
+msgstr "Pokrywa następujący interfejs"
 
 msgid "Cover the following interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
 
 msgid "Create / Assign firewall-zone"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewalla"
 
 msgid "Create Interface"
-msgstr ""
-
-msgid "Create Network"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz interfejs"
 
 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz most pomiędzy wieloma interfejsami"
 
 msgid "Critical"
-msgstr ""
+msgstr "Krytyczne"
 
 msgid "Cron Log Level"
-msgstr ""
+msgstr "Poziom logowania Cron`a"
 
 msgid "Custom Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs Niestandardowy"
 
+# Spacji zabrało i napisy się skleiły
 msgid ""
 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
 "\">LED</abbr>s if possible."
 msgstr ""
+"Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
+"urządzenia jeśli jest to możliwe."
 
 msgid "DHCP Leases"
 msgstr "Dzierżawy DHCP"
@@ -523,52 +562,61 @@ msgid "DHCP and DNS"
 msgstr "DHCP i DNS"
 
 msgid "DHCP client"
-msgstr ""
+msgstr "Klient DHCP"
 
 msgid "DHCP-Options"
-msgstr ""
+msgstr "Opcje DHCP"
+
+msgid "DHCPv6 Leases"
+msgstr "Dzierżawy DHCPv6"
 
 msgid "DNS"
 msgstr "DNS"
 
 msgid "DNS forwardings"
-msgstr ""
+msgstr "Przekierowania DNS"
+
+msgid "DUID"
+msgstr "DUID"
 
 msgid "Debug"
 msgstr "Debug"
 
 msgid "Default %d"
-msgstr ""
+msgstr "Domyślne %d"
 
 msgid "Default gateway"
 msgstr "Brama domyślna"
 
 msgid "Default state"
-msgstr ""
+msgstr "Stan domyślny"
 
 msgid "Define a name for this network."
-msgstr ""
+msgstr "Określ nazwę dla tej sieci."
 
 msgid ""
 "Define additional DHCP options, for example "
 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
 "servers to clients."
 msgstr ""
+"Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>"
+"\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
 
 msgid "Delete this interface"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń ten interfejs"
 
 msgid "Delete this network"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń tą sieć"
 
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
+# Ktoś tłumaczył bez zobaczenia tego w gui. Dotyczy zmiany motywu ten opis.
 msgid "Design"
-msgstr ""
+msgstr "Motyw"
 
 msgid "Destination"
 msgstr "Przeznaczenie"
@@ -592,77 +640,94 @@ msgid ""
 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
 "this interface."
 msgstr ""
+"Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na "
+"tym interfejsie."
 
 msgid "Disable DNS setup"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
 
 msgid "Disable HW-Beacon timer"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz zegar HW-Beacon"
 
 msgid "Disabled"
 msgstr "Wyłączony"
 
 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
-msgstr ""
+msgstr "Odrzuć wychodzące odpowiedzi RFC1918"
 
 msgid "Displaying only packages containing"
-msgstr ""
+msgstr "Pokazuję tylko paczki zawierające"
 
 msgid "Distance Optimization"
-msgstr ""
+msgstr "Optymalizacja odległości"
 
 msgid "Distance to farthest network member in meters."
-msgstr ""
+msgstr "Odległość do najdalej oddalonego członka sieci w metrach."
 
+# Jak poprzednio trzymam się konwencji
 msgid "Diversity"
-msgstr ""
+msgstr "Wielorakość"
 
+# Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
 msgid ""
 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
 "firewalls"
 msgstr ""
+"Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</abbr> połączony z serwerem <abbr title=\"Domain Name "
+"System\">DNS</abbr>. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewalli "
+"<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
 
 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
-msgstr ""
+msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
 
 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
 msgstr ""
+"Nie przekazuj zapytań które nie mogą być zrealizowane przez publiczne "
+"serwery nazw"
 
 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
-msgstr ""
+msgstr "Nie przekazuj odwrotnych lookup`ów do sieci lokalnych"
 
 msgid "Do not send probe responses"
-msgstr ""
+msgstr "Nie wysyłaj ramek probe response"
 
 msgid "Domain required"
-msgstr ""
+msgstr "Wymagana domena"
 
 msgid "Domain whitelist"
-msgstr ""
+msgstr "Whitelist domen (Dozwolone domeny)"
 
 msgid ""
 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
 msgstr ""
+"Nie przekazuj zapytań <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> bez "
+"nazwy <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>'a"
 
 msgid "Download and install package"
-msgstr ""
+msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
 
 msgid "Download backup"
-msgstr ""
+msgstr "Pobierz kopię zapasową"
 
 msgid "Dropbear Instance"
-msgstr ""
+msgstr "Usługa Dropbear"
 
 msgid ""
 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
 msgstr ""
+"Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta "
+"<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy"
+"\">SCP</abbr>"
 
+# "n"  brakowało...
 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
 msgstr ""
+"<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dynamiczne"
 
 msgid "Dynamic tunnel"
 msgstr "Tunel dynamiczny"
@@ -671,69 +736,70 @@ msgid ""
 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
 "having static leases will be served."
 msgstr ""
+"Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko "
+"klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
 
 msgid "EAP-Method"
-msgstr ""
+msgstr "Metoda EAP"
 
 msgid "Edit"
 msgstr "Edycja"
 
 msgid "Edit this interface"
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj ten interfejs"
 
 msgid "Edit this network"
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj tą sieć"
 
+# dosłownie nagły wypadek
 msgid "Emergency"
-msgstr ""
+msgstr "Zagrożenie"
 
 msgid "Enable"
 msgstr "Włącz"
 
 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
 
 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz dynamiczną aktualizację punktu końcowego sieci HE.net"
 
 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz negocjację IPv6 na łączu PPP"
 
 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz przechodzenie ramek Jumbo"
+
+msgid "Enable NTP client"
+msgstr "Włącz klienta NTP"
 
 msgid "Enable TFTP server"
 msgstr "Włącz serwer TFTP"
 
 msgid "Enable VLAN functionality"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable buffering"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable builtin NTP server"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz funkcjonalność VLAN"
 
 msgid "Enable learning and aging"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz uczenie się i starzenie"
 
 msgid "Enable this mount"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz ten punkt montowania"
 
 msgid "Enable this swap"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz ten swap"
 
 msgid "Enable/Disable"
-msgstr ""
+msgstr "Wlącz/Wyłącz"
 
 msgid "Enabled"
 msgstr "Włączony"
 
 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz protokół STP na tym moście "
 
+# a może sposób kapsułkowania byłby lepszy?
 msgid "Encapsulation mode"
-msgstr ""
+msgstr "Sposób Enkapsulacji"
 
 msgid "Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie"
@@ -745,13 +811,13 @@ msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
 msgid "Ethernet Adapter"
-msgstr ""
+msgstr "Karta Ethernet"
 
 msgid "Ethernet Switch"
-msgstr ""
+msgstr "Switch Ethernet"
 
 msgid "Expand hosts"
-msgstr ""
+msgstr "Rozwiń hosty"
 
 msgid "Expires"
 msgstr "Wygasa"
@@ -759,21 +825,22 @@ msgstr "Wygasa"
 msgid ""
 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
 msgstr ""
+"Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
 
 msgid "External system log server"
-msgstr ""
+msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
 
 msgid "External system log server port"
-msgstr ""
+msgstr "Port zewnętrznego serwera dla loga systemowego"
 
 msgid "Fast Frames"
-msgstr ""
+msgstr "Szybkie ramki (Fast Frames)"
 
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
-msgstr ""
+msgstr "Rozgłoszono nazwę pliku obrazu startowego do klientów"
 
 msgid "Filesystem"
 msgstr "System plików"
@@ -782,245 +849,285 @@ msgid "Filter"
 msgstr "Filtr"
 
 msgid "Filter private"
-msgstr ""
+msgstr "Filtruj prywatne"
 
 msgid "Filter useless"
-msgstr ""
+msgstr "Filtruj bezużyteczne"
 
 msgid "Find and join network"
-msgstr ""
+msgstr "Znajdź i podłącz się do sieci"
 
 msgid "Find package"
-msgstr ""
+msgstr "Znajdź pakiet"
 
 msgid "Finish"
 msgstr "Zakończ"
 
 msgid "Firewall"
-msgstr ""
+msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
 
+# Nie ma potrzeby pisania z dużej litery
 msgid "Firewall Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia firewalla"
 
 msgid "Firewall Status"
-msgstr ""
+msgstr "Stan firewalla"
 
 msgid "Firmware Version"
 msgstr "Wersja firmware"
 
 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
-msgstr ""
+msgstr "Stały port źródłowy dla wychodzących zapytań DNS"
 
 msgid "Flags"
-msgstr ""
+msgstr "Flagi"
 
 msgid "Flash Firmware"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuj Firmware"
 
 msgid "Flash image..."
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizacja obrazu..."
 
 msgid "Flash new firmware image"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuj nowym obrazem firmware`u."
 
 msgid "Flash operations"
-msgstr ""
+msgstr "Operacje aktualizacji"
 
 msgid "Flashing..."
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuję !!!"
 
 msgid "Force"
-msgstr ""
+msgstr "Wymuś"
+
+msgid "Force 40MHz mode"
+msgstr "Wymuś tryb 40MHz"
 
 msgid "Force CCMP (AES)"
-msgstr ""
+msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
 
 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
 msgstr ""
+"Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
 
 msgid "Force TKIP"
-msgstr ""
+msgstr "Wymuś TKIP"
 
 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
-msgstr ""
+msgstr "Wymuś TKIP i CCMP (AES)"
 
 msgid "Forward DHCP traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Przekazuj ruch DHCP"
 
 msgid "Forward broadcast traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Przekazuj broadcast`y"
 
 msgid "Forwarding mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb przekazywania"
 
 msgid "Fragmentation Threshold"
-msgstr ""
+msgstr "Próg Fragmentacji"
 
 msgid "Frame Bursting"
-msgstr ""
+msgstr "Dzielenie ramek"
 
 msgid "Free"
-msgstr ""
+msgstr "Wolne"
 
 msgid "Free space"
-msgstr ""
+msgstr "Wolna przestrzeń"
 
 msgid "Frequency Hopping"
-msgstr ""
+msgstr "Skakanie po częstotliwościach"
+
+msgid "GHz"
+msgstr "GHz"
+
+msgid "GPRS only"
+msgstr "Tylko GPRS"
 
 msgid "Gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Brama"
 
 msgid "Gateway ports"
-msgstr ""
+msgstr "Porty bramy"
 
 msgid "General Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia główne"
 
 msgid "General Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia podstawowe"
 
 msgid "Generate archive"
-msgstr ""
+msgstr "Twórz archiwum"
+
+msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
+msgstr "Ogólny bezprzewodowy kontroler 802.11%s"
 
 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
 msgstr ""
+"Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest "
+"niewłaściwe!"
 
 msgid "Go to password configuration..."
-msgstr ""
+msgstr "Idź do konfiguracji hasła..."
 
 msgid "Go to relevant configuration page"
-msgstr ""
+msgstr "Idź do istotnych stron konfiguracyjnych"
 
 msgid "HE.net password"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło HE.net"
 
 msgid "HE.net user ID"
-msgstr ""
+msgstr "Login (ID) HE.net"
 
 msgid "HT capabilities"
-msgstr ""
+msgstr "Możliwości HT"
 
 msgid "HT mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb HT"
 
 msgid "Handler"
-msgstr ""
+msgstr "Uchwyt"
 
 msgid "Hang Up"
-msgstr ""
+msgstr "Rozłącz"
 
 msgid ""
 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
 "the timezone."
 msgstr ""
+"Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. "
+"nazwę hosta, strefę czasową."
 
+# nie ma słowa "autentykacji". Uwierzytelnianie!
 msgid ""
 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
 "authentication."
 msgstr ""
+"Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla "
+"uwierzytelniania SSH"
+
+msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
+msgstr "Kontroler bezprzewodowy Hermes 802.11b"
 
 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
 msgstr ""
+"Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</"
+"abbr>"
 
 msgid "Host entries"
-msgstr ""
+msgstr "Wpisy PC"
 
 msgid "Host expiry timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Czas wygasania hosta"
 
 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> lub sieć Hosta"
 
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa hosta"
 
 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa hosta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
 
 msgid "Hostnames"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwy hostów"
 
 msgid "IP address"
-msgstr ""
-
-msgid "IP-Aliases"
-msgstr ""
+msgstr "Adres IP"
 
 msgid "IPv4"
-msgstr ""
+msgstr "IPv4"
 
 msgid "IPv4 Firewall"
-msgstr ""
+msgstr "Firewall IPv4"
 
 msgid "IPv4 WAN Status"
-msgstr ""
+msgstr "Status IPv4 WAN"
 
 msgid "IPv4 address"
-msgstr ""
+msgstr "Adres IPv4"
 
 msgid "IPv4 and IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "IPv4 oraz IPv6"
 
 msgid "IPv4 broadcast"
-msgstr ""
+msgstr "Broadcast IPv4"
 
 msgid "IPv4 gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Brama IPv4"
 
 msgid "IPv4 netmask"
-msgstr ""
+msgstr "Maska IPv4"
 
 msgid "IPv4 only"
-msgstr ""
+msgstr "Tylko IPv4"
+
+msgid "IPv4 prefix length"
+msgstr "Długość prefiksu IPv4"
 
 msgid "IPv4-Address"
-msgstr ""
+msgstr "Adres IPv4"
 
 msgid "IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "IPv6"
 
 msgid "IPv6 Firewall"
-msgstr ""
-
-msgid "IPv6 Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Firewall IPv6"
 
 msgid "IPv6 WAN Status"
-msgstr ""
+msgstr "Status WAN IPv6"
 
 msgid "IPv6 address"
-msgstr ""
+msgstr "Adres IPv6"
 
 msgid "IPv6 gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Brama IPv6"
 
 msgid "IPv6 only"
-msgstr ""
+msgstr "Tylko IPv6"
+
+msgid "IPv6 prefix"
+msgstr "Prefiks IPv6"
+
+msgid "IPv6 prefix length"
+msgstr "Długość prefiksu IPv6"
+
+msgid "IPv6-Address"
+msgstr "Adres IPv6"
 
 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
-msgstr ""
+msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
 
-msgid "IPv6-over-IPv4"
-msgstr ""
+# 6rd to nie "szóste", tylko IPv6 rapid deployment
+msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
+msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6rd)"
+
+msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
+msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6to4)"
 
 msgid "Identity"
-msgstr ""
+msgstr "Tożsamość"
 
 msgid ""
 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
 msgstr ""
+"Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title="
+"\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
 
 msgid ""
 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
 "device node"
 msgstr ""
+"Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr "
+"title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
 
 msgid "If unchecked, no default route is configured"
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
 
 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli odznaczone, rozgłoszane adresy serwerów DNS są ignorowane"
 
 msgid ""
 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
@@ -1029,92 +1136,104 @@ msgid ""
 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
 msgstr ""
+"Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane "
+"miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku "
+"wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access "
+"Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna. Uwaga - plik wymiany jest dużo "
+"wolniejszy niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
 
 msgid "Ignore Hosts files"
-msgstr ""
+msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
 
 msgid "Ignore interface"
-msgstr ""
+msgstr "Ignoruj interfejs"
 
 msgid "Ignore resolve file"
-msgstr ""
+msgstr "Ignoruj pliki resolve"
 
 msgid "Image"
-msgstr ""
+msgstr "Obraz"
 
 msgid "In"
-msgstr ""
+msgstr "W"
 
 msgid "Inactivity timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Czas bezczynności"
 
 msgid "Inbound:"
-msgstr ""
+msgstr "Przychodzący:"
 
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Info"
 
 msgid "Initscript"
-msgstr ""
+msgstr "Skrypt startowy"
 
 msgid "Initscripts"
-msgstr ""
+msgstr "Skrypty startowe"
 
 msgid "Install"
-msgstr ""
+msgstr "Instaluj"
 
 msgid "Install package %q"
-msgstr ""
+msgstr "Instaluj pakiet %q"
 
 msgid "Install protocol extensions..."
-msgstr ""
+msgstr "Instaluj rozszerzenia protokołów..."
 
 msgid "Installed packages"
-msgstr ""
+msgstr "Zainstalowane pakiety"
 
 msgid "Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs"
 
 msgid "Interface Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
 
+# Tam jest lista interfejsów....
 msgid "Interface Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Przegląd Interfejsów"
 
 msgid "Interface is reconnecting..."
-msgstr ""
+msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
 
 msgid "Interface is shutting down..."
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs jest wyłączany..."
 
 msgid "Interface not present or not connected yet."
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs nie istnieje lub nie jest jeszcze podłączony."
 
 msgid "Interface reconnected"
-msgstr ""
+msgstr "Połączono ponownie interfejs"
 
 msgid "Interface shut down"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłączono interfejs"
 
 msgid "Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejsy"
+
+# Nadużycie tagu abbr uważam za uzasadnione.
+msgid "Internal Server Error"
+msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
 
 msgid "Invalid"
-msgstr ""
+msgstr "Niewłaściwy"
 
 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
-msgstr ""
+msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko ID pomiędzy %d a %d."
 
 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
-msgstr ""
+msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko unikalne ID."
 
 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "Niewłaściwy login i/lub hasło! Spróbuj ponownie."
 
 msgid ""
 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
 "memory, please verify the image file!"
 msgstr ""
+"Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, "
+"proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
 
 msgid "Java Script required!"
 msgstr "Java Script jest wymagany!"
@@ -1123,163 +1242,168 @@ msgid "Join Network"
 msgstr "Połącz z siecią"
 
 msgid "Join Network: Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Przyłącz do sieci: Ustawienia"
 
 msgid "Join Network: Wireless Scan"
-msgstr ""
+msgstr "Przyłącz do sieci: Skanuj sieci WiFi"
 
 msgid "Keep settings"
-msgstr ""
+msgstr "Zachowaj ustawienia"
 
 msgid "Kernel Log"
-msgstr ""
+msgstr "Log Jądra"
 
 msgid "Kernel Version"
 msgstr "Wersja kernela"
 
 msgid "Key"
-msgstr ""
+msgstr "Klucz"
 
 msgid "Key #%d"
-msgstr ""
+msgstr "Klucz #%d"
 
 msgid "Kill"
-msgstr ""
+msgstr "Zabij"
+
+msgid "L2TP"
+msgstr "L2TP"
+
+msgid "L2TP Server"
+msgstr "Serwer L2TP"
 
 msgid "LCP echo failure threshold"
-msgstr ""
+msgstr "Próg błędu echa LCP"
 
 msgid "LCP echo interval"
-msgstr ""
+msgstr "Częstotliwość echa LCP"
 
 msgid "LLC"
-msgstr ""
+msgstr "LLC"
 
 msgid "Label"
-msgstr ""
+msgstr "Oznaczenie"
 
 msgid "Language"
-msgstr ""
+msgstr "Język"
 
 msgid "Language and Style"
-msgstr ""
+msgstr "Styl i język"
 
 msgid "Lease validity time"
-msgstr ""
+msgstr "Czas ważności dzierżawy"
 
 msgid "Leasefile"
-msgstr ""
+msgstr "Plik dzierżaw"
 
 msgid "Leasetime"
-msgstr ""
+msgstr "Czas dzierżawy"
 
 msgid "Leasetime remaining"
-msgstr ""
+msgstr "Pozostały czas dzierżawy"
 
 msgid "Leave empty to autodetect"
-msgstr ""
+msgstr "Pozostaw niewypełnione dla autodetekcji"
 
 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
-msgstr ""
+msgstr "Pozostaw niewypełnione aby użyć bieżącego adresu WAN"
 
 msgid "Legend:"
-msgstr ""
+msgstr "Legenda:"
 
 msgid "Limit"
-msgstr ""
-
-msgid "Link"
-msgstr ""
+msgstr "Limit"
 
 msgid "Link On"
-msgstr ""
+msgstr "Połączenie aktywne"
 
 msgid ""
 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
 "requests to"
 msgstr ""
+"Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą "
+"przekazywane zapytania"
 
 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
-msgstr ""
+msgstr "Lista domen zezwalających na odpowiedzi RFC1918"
 
 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
-msgstr ""
+msgstr "Lista hostów które dostarczają zafałszowane wyniki NX domain"
 
 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
 msgstr ""
+"Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
 
 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
-msgstr ""
+msgstr "Port nasłuchu dla przychodzących zapytań DNS"
 
 msgid "Load"
-msgstr ""
+msgstr "Obciążenie"
 
 msgid "Load Average"
-msgstr ""
+msgstr "Średnie obciążenie"
 
 msgid "Loading"
-msgstr ""
+msgstr "Ładowanie"
 
 msgid "Local IPv4 address"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalny adres IPv4"
 
 msgid "Local IPv6 address"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalny adres IPv6"
 
 msgid "Local Startup"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalny autostart"
 
 msgid "Local Time"
-msgstr ""
+msgstr "Czas lokalny"
 
 msgid "Local domain"
-msgstr ""
+msgstr "Domena lokalna"
 
 msgid ""
 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
 "and resolved from DHCP or hosts files only"
 msgstr ""
+"Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są "
+"przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
 
 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
 msgstr ""
+"Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
 
 msgid "Local server"
-msgstr ""
+msgstr "Serwer lokalny"
 
 msgid ""
 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
 "available"
 msgstr ""
+"Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest "
+"dostępne więcej niż jedno IP"
 
 msgid "Localise queries"
-msgstr ""
+msgstr "Zapytania lokalizujące"
 
 msgid "Locked to channel %d used by %s"
-msgstr ""
+msgstr "Zablokowano dla kanału %d używanego przez %s"
 
 msgid "Log output level"
-msgstr ""
+msgstr "Poziom logowania"
 
 msgid "Log queries"
-msgstr ""
+msgstr "Loguj zapytania"
 
 msgid "Logging"
-msgstr ""
+msgstr "Logowanie"
 
 msgid "Login"
-msgstr ""
+msgstr "Zaloguj"
 
 msgid "Logout"
-msgstr ""
+msgstr "Wyloguj"
 
 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
-msgstr ""
-
-msgid "MAC"
-msgstr "MAC"
-
-msgid "MAC Address"
-msgstr "Adres MAC"
+msgstr "Najniższy wydzierżawiony adres jako offset dla adresu sieci."
 
 msgid "MAC-Address"
 msgstr "Adres MAC"
@@ -1293,210 +1417,219 @@ msgstr "Filtr adresów MAC"
 msgid "MAC-List"
 msgstr "Lista MAC"
 
+msgid "MB/s"
+msgstr "MB/s"
+
+msgid "MHz"
+msgstr "MHz"
+
 msgid "MTU"
 msgstr "MTU"
 
 msgid "Maximum Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalna Szybkość"
 
 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalna dozwolona liczba aktywnych dzierżaw DHCP"
 
 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalna dozwolona liczba jednoczesnych zapytań DNS"
 
 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalny dozwolony rozmiar pakietu EDNS.0 UDP"
 
 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalny czas podany w sekundach do pełnej gotowości modemu"
 
 msgid "Maximum hold time"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalny czas podtrzymania"
 
 msgid "Maximum number of leased addresses."
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalna liczba dzierżawionych adresów."
+
+msgid "Mbit/s"
+msgstr "Mbit/s"
 
 msgid "Memory"
-msgstr ""
+msgstr "Pamięć"
 
 msgid "Memory usage (%)"
-msgstr ""
+msgstr "Użycie pamięci (%)"
 
 msgid "Metric"
-msgstr ""
+msgstr "Metryka"
 
 msgid "Minimum Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Minimalna Szybkość"
 
 msgid "Minimum hold time"
-msgstr ""
+msgstr "Minimalny czas podtrzymania"
 
 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
-msgstr ""
+msgstr "Brakujące rozszerzenie protokołu dla protokołu %q"
 
 msgid "Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb"
 
 msgid "Modem device"
-msgstr ""
+msgstr "Modem"
 
 msgid "Modem init timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Limit czasu inicjacji modemu"
 
 msgid "Monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Monitor"
 
 msgid "Mount Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Wpis montowania"
 
 msgid "Mount Point"
-msgstr ""
+msgstr "Punkt montowania"
 
 msgid "Mount Points"
-msgstr ""
+msgstr "Punkty montowania"
 
 msgid "Mount Points - Mount Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
 
 msgid "Mount Points - Swap Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Punkty montowania - Wpis Swap"
 
 msgid ""
 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
 "filesystem"
 msgstr ""
+"Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do "
+"systemu plików"
 
 msgid "Mount options"
-msgstr ""
+msgstr "Opcje montowania"
 
 msgid "Mount point"
-msgstr ""
+msgstr "Punkt montownia"
 
 msgid "Mounted file systems"
-msgstr ""
+msgstr "Zamontowane systemy plików"
 
 msgid "Move down"
-msgstr ""
+msgstr "Przesuń w dół"
 
 msgid "Move up"
-msgstr ""
+msgstr "Przesuń w górę"
 
 msgid "Multicast Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Szybkość Multicast`u"
 
 msgid "Multicast address"
-msgstr ""
+msgstr "Adres Multicast`u"
 
 msgid "NAS ID"
-msgstr ""
+msgstr "NAS ID"
 
 msgid "NTP server candidates"
-msgstr ""
+msgstr "Lista serwerów NTP"
 
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa"
 
 msgid "Name of the new interface"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa nowego interfejsu"
 
 msgid "Name of the new network"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa nowej sieci"
 
 msgid "Navigation"
-msgstr ""
+msgstr "Nawigacja"
 
 msgid "Netmask"
-msgstr ""
+msgstr "Maska sieci"
 
 msgid "Network"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć"
 
 msgid "Network Utilities"
-msgstr ""
+msgstr "Narzędzia sieciowe"
 
 msgid "Network boot image"
-msgstr ""
+msgstr "Sieciowy obraz startowy"
 
 msgid "Network without interfaces."
-msgstr ""
-
-msgid "Networks"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bez interfejsów"
 
 msgid "Next »"
-msgstr ""
+msgstr "Następna »"
 
 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
-msgstr ""
+msgstr "Brak skonfigurowanego serwera DHCP dla tego interfejsu"
 
 msgid "No chains in this table"
-msgstr ""
+msgstr "Brak łańcuchów w tej tablicy"
 
 msgid "No files found"
-msgstr ""
+msgstr "Nie znaleziono plików"
 
 msgid "No information available"
-msgstr ""
+msgstr "Brak dostępnych informacji"
 
 msgid "No negative cache"
-msgstr ""
+msgstr "Brak odwrotnego cache`a"
 
 msgid "No network configured on this device"
-msgstr ""
+msgstr "Brak skonfigurowanych sieci na tym urządzeniu"
 
 msgid "No network name specified"
-msgstr ""
+msgstr "Nie określono nazwy sieci"
 
 msgid "No package lists available"
-msgstr ""
+msgstr "Brak dostępu do listy pakietów"
 
 msgid "No password set!"
-msgstr ""
+msgstr "NIE USTAWIONO HASŁA!!!"
 
 msgid "No rules in this chain"
-msgstr ""
+msgstr "Brak zasad w tym łańcuchu"
 
 msgid "No zone assigned"
-msgstr ""
+msgstr "Brak przypisanej strefy"
 
 msgid "Noise"
-msgstr ""
+msgstr "Szum"
 
 msgid "Noise:"
-msgstr ""
+msgstr "Szum:"
 
 msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "Brak"
 
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Normalny"
+
+msgid "Not Found"
+msgstr "Nie znaleziono"
 
 msgid "Not associated"
-msgstr ""
+msgstr "Nie powiązany"
 
 msgid "Not connected"
-msgstr ""
+msgstr "Nie podłączony"
 
 msgid "Note: Configuration files will be erased."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Note: If you choose an interface here which is part of another network, it "
-"will be moved into this network."
-msgstr ""
+msgstr "UWAGA: Pliki konfiguracyjne zostaną usunięte."
 
 msgid "Notice"
-msgstr ""
+msgstr "Spostrzeżenie"
+
+msgid "Nslookup"
+msgstr "Nslookup"
 
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
 msgid "OPKG-Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja OPKG"
 
 msgid "Off-State Delay"
-msgstr ""
+msgstr "Zwłoka wyłączenia"
 
 msgid ""
 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
@@ -1506,450 +1639,497 @@ msgid ""
 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
 "<samp>eth0.1</samp>)."
 msgstr ""
+"Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować "
+"kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie "
+"wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title="
+"\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> "
+"(<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
 
 msgid "On-State Delay"
-msgstr ""
+msgstr "Zwłoka włączenia"
+
+msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
+msgstr "Nazwa hosta lub adres MAC musu być podany!"
 
 msgid "One or more fields contain invalid values!"
-msgstr ""
+msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
 
 msgid "One or more required fields have no value!"
-msgstr ""
-
-msgid "Open"
-msgstr ""
+msgstr "Jedno lub więcej pól nie posiada wpisanych wartości!"
 
 msgid "Open list..."
-msgstr ""
+msgstr "Otwórz listę..."
 
 msgid "Option changed"
-msgstr ""
+msgstr "Wartość zmieniona"
 
 msgid "Option removed"
-msgstr ""
+msgstr "Usunięto wartość"
 
 msgid "Options"
-msgstr ""
+msgstr "Opcje"
 
 msgid "Other:"
-msgstr ""
+msgstr "Inne:"
 
 msgid "Out"
-msgstr ""
+msgstr "Wychodzące"
 
 msgid "Outbound:"
-msgstr ""
+msgstr "Wychodzące:"
 
 msgid "Outdoor Channels"
-msgstr ""
+msgstr "Kanały zewnętrzne"
 
 msgid "Override MAC address"
-msgstr ""
+msgstr "Nadpisz adres MAC"
 
 msgid "Override MTU"
-msgstr ""
+msgstr "Nadpisz MTU"
 
 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
-msgstr ""
+msgstr "Nadpisz adres bramy w odpowiedziach DHCP"
 
 msgid ""
 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
 "subnet that is served."
 msgstr ""
+"Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z "
+"podsieci która jest rozsyłana."
 
 msgid "Override the table used for internal routes"
-msgstr ""
+msgstr "Nadpisz tablicę routingu używaną dla wewnętrznych tras routowania"
 
 msgid "Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Przegląd"
 
 msgid "Owner"
-msgstr ""
+msgstr "Właściciel"
 
 msgid "PAP/CHAP password"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło PAP/CHAP"
 
 msgid "PAP/CHAP username"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa użytkownika PAP/CHAP"
 
 msgid "PID"
-msgstr ""
+msgstr "PID"
 
 msgid "PIN"
-msgstr ""
+msgstr "PIN"
 
 msgid "PPP"
-msgstr ""
+msgstr "PPP"
 
 msgid "PPPoA Encapsulation"
-msgstr ""
+msgstr "Enkapsulacja PPPoA"
 
 msgid "PPPoATM"
-msgstr ""
+msgstr "PPPoATM"
 
 msgid "PPPoE"
-msgstr ""
+msgstr "PPPoE"
 
 msgid "PPtP"
-msgstr ""
+msgstr "PPtP"
 
 msgid "Package libiwinfo required!"
-msgstr ""
+msgstr "Wymagany pakiet libiwinfo!"
 
 msgid "Package lists are older than 24 hours"
-msgstr ""
+msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 24 godziny"
 
 msgid "Package name"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa pakietu"
 
 msgid "Packets"
-msgstr ""
+msgstr "Pakiety"
 
 msgid "Part of zone %q"
-msgstr ""
+msgstr "Część strefy %q"
 
 msgid "Password"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło"
 
 msgid "Password authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Identyfikacja hasłem"
 
 msgid "Password of Private Key"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło lub klucz prywatny"
 
 msgid "Password successfully changed!"
-msgstr ""
+msgstr "Pomyślnie zmieniono hasło!"
 
 msgid "Path to CA-Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka do certyfikatu CA"
 
 msgid "Path to Client-Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka do certyfikatu Klienta"
 
 msgid "Path to Private Key"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka do Klucza Prywatnego"
 
 msgid "Path to executable which handles the button event"
 msgstr ""
+"Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego "
+"przycisku"
 
 msgid "Peak:"
-msgstr ""
+msgstr "Szczyt:"
 
 msgid "Perform reboot"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj restart"
 
 msgid "Perform reset"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj reset"
 
 msgid "Phy Rate:"
-msgstr ""
+msgstr "Szybkość Phy:"
 
 msgid "Physical Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia sprzętowe"
+
+msgid "Ping"
+msgstr "Ping"
 
 msgid "Pkts."
-msgstr ""
+msgstr "Pktw."
 
 msgid "Please enter your username and password."
-msgstr ""
+msgstr "Proszę wprowadź swój login i hasło."
 
 msgid "Please wait: Device rebooting..."
-msgstr ""
+msgstr "Proszę czekać: Ponowne uruchamianie..."
 
 msgid "Policy"
-msgstr ""
+msgstr "Zasada"
 
 msgid "Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port"
 
 msgid "Port %d"
-msgstr ""
+msgstr "Port %d"
 
 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
-msgstr ""
+msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
 
-msgid "Power"
-msgstr ""
+msgid "Port status:"
+msgstr "Status portu:"
 
 msgid ""
 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
 "ignore failures"
 msgstr ""
+"Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, "
+"wpisz 0 aby zignorować błędy"
 
 msgid "Prevents client-to-client communication"
-msgstr ""
+msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
+
+msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
+msgstr "Kontroler bezprzewodowy Prism2/2.5/3 802.11b"
 
 msgid "Proceed"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj"
 
 msgid "Processes"
-msgstr ""
+msgstr "Procesy"
 
 msgid "Prot."
-msgstr ""
+msgstr "Prot."
 
 msgid "Protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Protokół"
 
 msgid "Protocol family"
-msgstr ""
+msgstr "Rodzina protokołów"
 
 msgid "Protocol of the new interface"
-msgstr ""
+msgstr "Protokół nowego interfejsu"
 
 msgid "Protocol support is not installed"
-msgstr ""
+msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
+
+# Opcja dotyczy włączenia serwera czasu, więc "podaj" nie jest właściwym tłumaczeniem w tym miejscu - obsy
+msgid "Provide NTP server"
+msgstr "Włącz serwer NTP"
 
 msgid "Provide new network"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz nową sieć"
 
 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
-msgstr ""
+msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
+
+msgid "Quality"
+msgstr "Jakość"
 
 msgid "RTS/CTS Threshold"
-msgstr ""
+msgstr "Próg RTS/CTS"
 
 msgid "RX"
-msgstr ""
+msgstr "RX"
 
 msgid "RX Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Szybkość RX"
+
+msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
+msgstr "Kontroler bezprzewodowy RaLink 802.11%s"
 
 msgid "Radius-Accounting-Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port Radius-Accounting"
 
 msgid "Radius-Accounting-Secret"
-msgstr ""
+msgstr "Sekret Radius-Accounting"
 
 msgid "Radius-Accounting-Server"
-msgstr ""
+msgstr "Serwer Radius-Accounting"
 
 msgid "Radius-Authentication-Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port Radius-Authentication"
 
 msgid "Radius-Authentication-Secret"
-msgstr ""
+msgstr "Sekret Radius-Authentication"
 
 msgid "Radius-Authentication-Server"
-msgstr ""
+msgstr "Serwer Radius-Authentication"
 
 msgid ""
 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
 msgstr ""
+"Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title="
+"\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
 
 msgid ""
-"Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\n"
-"You might lose access to this router if you are connected via this interface."
+"Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
+"lose access to this device if you are connected via this interface."
 msgstr ""
+"Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid ""
-"Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\n"
-"You might lose access to this router if you are connected via this network."
+"Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
+"might lose access to this device if you are connected via this network."
 msgstr ""
+"Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez tę "
+"sieć!"
 
 msgid "Really reset all changes?"
-msgstr ""
+msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
 
 msgid ""
-"Really shutdown interface \"%s\" ?\n"
-"You might lose access to this router if you are connected via this interface."
+"Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
+"you are connected via this interface."
 msgstr ""
+"Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid ""
-"Really shutdown network ?\n"
-"You might lose access to this router if you are connected via this interface."
+"Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
+"connected via this interface."
 msgstr ""
+"Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid "Really switch protocol?"
-msgstr ""
+msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
 
 msgid "Realtime Connections"
-msgstr ""
+msgstr "Połączenia w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Graphs"
-msgstr ""
+msgstr "Wykresy w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Load"
-msgstr ""
+msgstr "Obciążenie w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Ruch w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Wireless"
-msgstr ""
+msgstr "WiFi w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Rebind protection"
-msgstr ""
+msgstr "Przypisz ochronę"
 
 msgid "Reboot"
-msgstr ""
+msgstr "Restartuj"
 
 msgid "Rebooting..."
-msgstr ""
+msgstr "Ponowne uruchamianie..."
 
 msgid "Reboots the operating system of your device"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
 
 msgid "Receive"
-msgstr ""
+msgstr "Odebrane"
 
 msgid "Receiver Antenna"
-msgstr ""
+msgstr "Antena odbiorcza"
 
 msgid "Reconnect this interface"
-msgstr ""
+msgstr "Połącz ponownie ten interfejs"
 
 msgid "Reconnecting interface"
-msgstr ""
+msgstr "Łączę ponownie interfejs"
 
 msgid "References"
-msgstr ""
+msgstr "Referencje"
 
 msgid "Regulatory Domain"
-msgstr ""
+msgstr "Domena regulacji"
 
 msgid "Relay"
-msgstr ""
+msgstr "Przekaźnik"
 
 msgid "Relay Bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Most przekaźnikowy"
 
 msgid "Relay between networks"
-msgstr ""
+msgstr "Przekaźnik pomiędzy sieciami"
 
 msgid "Relay bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Most przekaźnikowy"
 
 msgid "Remote IPv4 address"
-msgstr ""
+msgstr "Zdalny adres IPv4"
 
 msgid "Remove"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń"
 
 msgid "Repeat scan"
-msgstr ""
+msgstr "Powtórz skanowanie"
 
 msgid "Replace entry"
-msgstr ""
+msgstr "Zamień wpis"
 
 msgid "Replace wireless configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Zamień konfigurację WiFi"
 
 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
-msgstr ""
+msgstr "Wymagany dla niektórych dostawców internetu, np. Charter z DOCSIS 3"
 
 msgid "Reset"
-msgstr ""
+msgstr "Resetuj"
 
 msgid "Reset Counters"
-msgstr ""
+msgstr "Wyczyść liczniki"
 
 msgid "Reset to defaults"
-msgstr ""
+msgstr "Resetuj do domyślnych"
 
 msgid "Resolv and Hosts Files"
-msgstr ""
+msgstr "Pliki Resolv i Hosts"
 
 msgid "Resolve file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik Resolve"
 
 msgid "Restart"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchom ponownie"
 
 msgid "Restart Firewall"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchom ponownie firewalla"
 
 msgid "Restore backup"
-msgstr ""
+msgstr "Przywróć kopię zapasową"
 
 msgid "Reveal/hide password"
-msgstr ""
+msgstr "Odsłoń/Ukryj hasło"
 
 msgid "Revert"
-msgstr ""
+msgstr "Przywróć"
 
 msgid "Root"
-msgstr ""
+msgstr "Root"
 
 msgid "Root directory for files served via TFTP"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog Root`a dla plików udostępnianych przez TFTP"
 
 msgid "Router Model"
-msgstr ""
+msgstr "Model Routera"
 
 msgid "Router Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa Routera"
 
 msgid "Router Password"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło Routera"
 
 msgid "Routes"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżki routingu"
 
 msgid ""
 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
 "can be reached."
 msgstr ""
+"Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę "
+"może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
 
 msgid "Rule #"
-msgstr ""
+msgstr "Zasada #"
 
 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
 msgstr ""
+"Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
 
 msgid "Run filesystem check"
-msgstr ""
+msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów"
 
 msgid "SSH Access"
-msgstr ""
+msgstr "Dostęp SSH"
 
 msgid "SSH-Keys"
-msgstr ""
+msgstr "Klucze SSH"
 
 msgid "SSID"
-msgstr ""
+msgstr "SSID"
 
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Zachowaj"
 
 msgid "Save & Apply"
-msgstr ""
+msgstr "Zastosuj i Zachowaj"
 
 msgid "Save &#38; Apply"
-msgstr ""
+msgstr "Zachowaj i Zastosuj"
 
 msgid "Scan"
-msgstr ""
+msgstr "Skanuj"
 
+# Raczej nie stosuje się kilku dużych liter w tym samym
 msgid "Scheduled Tasks"
-msgstr ""
+msgstr "Zaplanowane zadania"
 
 msgid "Section added"
-msgstr ""
+msgstr "Dodano sekcję"
 
 msgid "Section removed"
-msgstr ""
+msgstr "Usunięto sekcję"
 
 msgid "See \"mount\" manpage for details"
-msgstr ""
+msgstr "Aby poznać szczegóły przeczytaj stronę instrukcji \"mount\""
 
 msgid ""
 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
 "conjunction with failure threshold"
 msgstr ""
+"Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa "
+"tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
 
 msgid "Send router solicitations"
-msgstr ""
+msgstr "Wyślij pakiet wymuszający rozgłoszenia routera"
 
 msgid "Separate Clients"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdziel klientów"
 
 msgid "Separate WDS"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdziel WDS"
 
 msgid "Server Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia Serwera"
 
 msgid "Service Name"
 msgstr "Nazwa serwisu"
@@ -1988,161 +2168,178 @@ msgid "Skip"
 msgstr "Pomiń"
 
 msgid "Skip to content"
-msgstr ""
+msgstr "Pomiń do zawartości"
 
 msgid "Skip to navigation"
-msgstr ""
+msgstr "Pomiń do nawigacji"
 
 msgid "Slot time"
-msgstr ""
+msgstr "Szczelina czasowa"
 
 msgid "Software"
 msgstr "Oprogramowanie"
 
 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
-msgstr ""
+msgstr "Wartości pewnych pól są niewłaściwe, nie mogę ich zachować!"
+
+msgid "Sorry, the object you requested was not found."
+msgstr "Przepraszamy, ale żądany obiekt nie został znaleziony."
+
+msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
+msgstr "Przepraszamy, ale serwer napotkał nieoczekiwany błąd."
 
 msgid ""
 "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
 "install instructions."
 msgstr ""
+"Przepraszamy, ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade. Nowy firmware musi "
+"być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki, aby uzyskać instrukcję dla "
+"danego urządzenia."
 
 msgid "Sort"
-msgstr ""
+msgstr "Posortuj"
 
 msgid "Source"
 msgstr "Źródło"
 
 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
-msgstr ""
+msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia preferowanego prefiksu w sekundach"
 
 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
-msgstr ""
+msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia obowiązującego prefiksu w sekundach"
 
 msgid "Specifies the button state to handle"
-msgstr ""
+msgstr "Określa zachowanie w zależności od stanu przycisku"
 
 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
-msgstr ""
+msgstr "Podaje katalog do którego jest podłączone urządzenie"
 
 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
-msgstr ""
+msgstr "Określa port nasłuchu dla tej instancji <em>Dropbear</em>"
 
 msgid ""
 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
 "to be dead"
 msgstr ""
+"Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host "
+"jest martwy"
 
 msgid ""
 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
 "dead"
 msgstr ""
+"Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
 
 msgid "Specify the secret encryption key here."
-msgstr ""
+msgstr "Określ tajny klucz szyfrowania."
 
 msgid "Start"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchomienie"
 
 msgid "Start priority"
-msgstr ""
+msgstr "Priorytet uruchomienia"
 
 msgid "Startup"
-msgstr ""
+msgstr "Autostart"
 
 msgid "Static IPv4 Routes"
-msgstr ""
+msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv4"
 
 msgid "Static IPv6 Routes"
-msgstr ""
+msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv6"
 
 msgid "Static Leases"
-msgstr ""
+msgstr "Dzierżawy statyczne"
 
 msgid "Static Routes"
-msgstr ""
+msgstr "Statyczne ścieżki routingu"
 
 msgid "Static WDS"
-msgstr ""
+msgstr "Statyczny WDS"
 
 msgid "Static address"
-msgstr ""
+msgstr "Stały adres"
 
 msgid ""
 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
 msgstr ""
+"Statyczne dzierżawy są używane do przypisania stałych adresów IP i "
+"symbolicznych nazw klientom DHCP. Są one również wymagane dla "
+"niedynamicznych konfiguracji interfejsu, gdzie obsługiwane są tylko hosty z "
+"odpowiednim dzierżawami."
 
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Stan"
 
 msgid "Stop"
-msgstr ""
+msgstr "Stop"
 
 msgid "Strict order"
-msgstr ""
+msgstr "Zachowaj kolejność"
 
 msgid "Submit"
-msgstr ""
+msgstr "Wyślij"
 
 msgid "Swap Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Zamień wpis"
 
 msgid "Switch"
-msgstr ""
+msgstr "Przełącznik"
 
 msgid "Switch %q"
-msgstr ""
+msgstr "Przełącznik %q"
 
 msgid "Switch %q (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Przełącznik %q (%s)"
 
 msgid "Switch protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Protokół przełącznika"
 
 msgid "Sync with browser"
-msgstr ""
+msgstr "Synchronizuj z przeglądarką"
 
 msgid "Synchronizing..."
-msgstr ""
+msgstr "Synchronizacja..."
 
 msgid "System"
-msgstr ""
+msgstr "System"
 
 msgid "System Log"
-msgstr ""
+msgstr "Log systemowy"
 
 msgid "System Properties"
-msgstr ""
+msgstr "Właściwości systemu"
 
+# Wszędzie używane jest "loga" z małej litery.
 msgid "System log buffer size"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar bufora loga systemu"
 
 msgid "TCP:"
-msgstr ""
+msgstr "TCP:"
 
 msgid "TFTP Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia TFTP"
 
 msgid "TFTP server root"
-msgstr ""
+msgstr "root serwera TFTP"
 
 msgid "TX"
-msgstr ""
+msgstr "TX"
 
 msgid "TX Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Szybkość TX"
 
 msgid "Table"
-msgstr ""
+msgstr "Tablica"
 
 msgid "Target"
-msgstr ""
+msgstr "Cel"
 
 msgid "Terminate"
-msgstr ""
+msgstr "Zakończ"
 
 msgid ""
 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
@@ -2151,67 +2348,111 @@ msgid ""
 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
 msgstr ""
+"Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru "
+"transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to "
+"są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor "
+"transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci "
+"takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja "
+"Interfejsu</em>."
 
 msgid ""
 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
 "component for working wireless configuration!"
 msgstr ""
+"Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować "
+"aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
+
+msgid ""
+"The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
+msgstr ""
+"Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
 
 msgid ""
 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
 "code> and <code>_</code>"
 msgstr ""
+"Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> "
+"oraz <code>_</code>"
 
 msgid ""
 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
 msgstr ""
+"Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</"
+"abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
 
 msgid ""
 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
 "samp>)"
 msgstr ""
+"System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na "
+"przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</"
+"abbr></samp>)"
 
+# Przycisk nazywa się "Wykonaj", więc taki sam opis ma być w podpowiedzi.
 msgid ""
 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
 msgstr ""
+"Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i "
+"rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby "
+"upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij \"Wykonaj\" aby "
+"kontynuować aktualizację."
 
 msgid "The following changes have been committed"
-msgstr ""
+msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
 
 msgid "The following changes have been reverted"
-msgstr ""
+msgstr "Następujące zmiany zostały odrzucone"
 
 msgid "The following rules are currently active on this system."
-msgstr ""
+msgstr "Następujące zasady są obecnie aktywne w tym systemie."
 
 msgid "The given network name is not unique"
-msgstr ""
+msgstr "Podana sieć NIE jest unikalna"
 
 msgid ""
 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
 "replaced if you proceed."
 msgstr ""
+"Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja "
+"zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
 
 msgid ""
-"The network ports on your router can be combined to several <abbr title="
+"The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
+"addresses."
+msgstr ""
+"Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
+
+msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
+msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
+
+msgid ""
+"The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
 msgstr ""
+"Porty sieciowe na tym urządzeniu mogą być łączone w kilka sieci <abbr title="
+"\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>, w których komputery mogą "
+"komunikować się ze sobą bezpośrednio. Sieci <abbr title=\"Virtual Local Area "
+"Network\">VLAN</abbr> są często stosowane w celu oddzielenia różnych "
+"segmentów sieci. Często domyślnie jeden port typu Uplink jest wykorzystywany "
+"do połączenia z większą siecią, taką jak Internet, a inne porty dla sieci "
+"lokalnej."
 
 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
-msgstr ""
+msgstr "Wybrany protokół potrzebuje przypisanego urządzenia"
 
 msgid ""
 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
 "when finished."
 msgstr ""
+"System usuwa teraz partycję konfiguracji i zrestartuje się po zakończeniu."
 
 msgid ""
 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
@@ -2219,218 +2460,263 @@ msgid ""
 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
 "settings."
 msgstr ""
+"System wykonuje flashowanie.<br /> NIE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIA!<br /> Poczekaj "
+"kilka minut, zanim spróbujesz połączyć się ponownie. W zależności od "
+"ustawień może być konieczne odnowienie adresu Twojego komputera, aby dostać "
+"się do urządzenia."
 
 msgid ""
 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
 "you choose the generic image format for your platform."
 msgstr ""
+"Przesłany plik obrazu nie zawiera obsługiwanego formatu. Upewnij się, że "
+"wybrałeś odpowiedni format obrazu dla danej platformy."
 
 msgid "There are no active leases."
-msgstr ""
+msgstr "Brak aktywnych dzierżaw."
 
 msgid "There are no pending changes to apply!"
-msgstr ""
+msgstr "Brak oczekujących zmian do zastosowania!"
 
 msgid "There are no pending changes to revert!"
-msgstr ""
+msgstr "Brak oczekujących zmian do przywrócenia!"
 
 msgid "There are no pending changes!"
-msgstr ""
+msgstr "Brak oczekujących zmian!"
 
 msgid ""
 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
 "\"Physical Settings\" tab"
 msgstr ""
+"Żadne urządzenie nie jest jeszcze przypisane. Proszę dołączyć urządzenie "
+"sieciowe na karcie \"Ustawienia sprzętowe\""
 
 msgid ""
 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
 "protect the web interface and enable SSH."
 msgstr ""
+"Na routerze hasło nie jest jeszcze ustawione. Proszę skonfigurować hasło "
+"roota, aby zabezpieczyć interfejs WWW i włączyć SSH."
+
+msgid "This IPv4 address of the relay"
+msgstr "Ten adres IPv4 przekaźnika"
 
 msgid ""
 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
 "configurations are automatically preserved."
 msgstr ""
+"Jest to lista globalnych wzorców dopasowywania plików i katalogów "
+"uwzględnianych podczas przeprowadzania aktualizacji z użyciem \"sysupgrade"
+"\". Zmodyfikowane pliki w /etc/config/ i w niektórych innych ustawieniach są "
+"automatycznie zachowywane."
 
 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
 msgstr ""
+"To jest 32-bajtowy heksadecymalny zakodowany identyfikator użytkownika, a "
+"nie login"
 
 msgid ""
 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
 msgstr ""
+"To jest zawartość pliku /etc/rc.local. Wstaw tutaj własne komendy (przed "
+"'exit 0'), aby zostały wykonane pod koniec procesu rozruchu."
 
 msgid ""
 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
 "ends with <code>:2</code>"
 msgstr ""
+"To jest lokalny adres końcowy przypisany przez tunnel broker'a, zwykle "
+"kończący się z <code>:2</code>"
 
+# w tłumaczeniu pojawiła się spacja po DHCP</ abbr> co powoduje niepoprawne wyświetlanie się strony z lang PL
 msgid ""
 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
 "abbr> in the local network"
 msgstr ""
+"To jest jedyny serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
+"\">DHCP</abbr> w sieci lokalnej"
 
 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
 msgstr ""
+"To jest system crontab, w którym mogą być zdefiniowane zaplanowane zadania."
 
 msgid ""
 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
 msgstr ""
+"Zwykle jest to adres najbliższego PoP prowadzonego przez tunnel broker'a"
 
 msgid ""
 "This list gives an overview over currently running system processes and "
 "their status."
 msgstr ""
+"Poniższa lista przedstawia aktualnie uruchomione procesy systemowe i ich "
+"status."
 
 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
 msgstr ""
+"Poniższa strona umożliwia konfigurację działania niestandardowych przycisków"
 
 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
-msgstr ""
+msgstr "Poniższa strona przedstawia aktualnie aktywne połączenia sieciowe."
 
 msgid "This section contains no values yet"
-msgstr ""
+msgstr "Ta sekcja nie zawiera jeszcze żadnych wartości"
 
 msgid "Time Synchronization"
-msgstr ""
+msgstr "Synchronizacja czasu"
 
 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
-msgstr ""
+msgstr "Synchronizacja czasu nie jest jeszcze skonfigurowana."
 
 msgid "Timezone"
-msgstr ""
+msgstr "Strefa czasowa"
 
 msgid ""
 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
 "archive here."
 msgstr ""
+"Aby przywrócić pliki konfiguracyjne, można tutaj wczytać wcześniej utworzone "
+"archiwum kopii zapasowej."
 
 msgid "Total Available"
-msgstr ""
+msgstr "Całkowicie dostępna"
+
+msgid "Traceroute"
+msgstr "Trasa routowania"
 
 msgid "Traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Ruch"
 
 msgid "Transfer"
-msgstr ""
+msgstr "Transfer"
 
 msgid "Transmission Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Prędkość transmisji"
 
 msgid "Transmit"
-msgstr ""
+msgstr "Nadawanie"
 
 msgid "Transmit Power"
-msgstr ""
+msgstr "Siła nadawania"
 
 msgid "Transmitter Antenna"
-msgstr ""
+msgstr "Antena nadajnika"
 
 msgid "Trigger"
-msgstr ""
+msgstr "Trigger"
 
 msgid "Trigger Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb Trigger"
 
 msgid "Tunnel ID"
-msgstr ""
+msgstr "Numer identyfikacyjny tunelu"
 
 msgid "Tunnel Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs tunelu"
 
 msgid "Turbo Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb Turbo"
 
 msgid "Tx-Power"
-msgstr ""
+msgstr "Moc nadawania"
 
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ"
 
 msgid "UDP:"
-msgstr ""
+msgstr "UDP:"
+
+msgid "UMTS only"
+msgstr "Tylko UMTS"
 
 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
-msgstr ""
+msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
 
 msgid "USB Device"
-msgstr ""
+msgstr "Urządzenie USB"
 
 msgid "UUID"
-msgstr ""
+msgstr "UUID"
+
+msgid "Unable to dispatch"
+msgstr "Nie można wysłać"
 
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Nieznany"
 
 msgid "Unknown Error, password not changed!"
-msgstr ""
+msgstr "Nieznany błąd, hasło nie zostało zmienione"
 
 msgid "Unmanaged"
-msgstr ""
+msgstr "Niezarządzalny"
 
 msgid "Unsaved Changes"
-msgstr ""
+msgstr "Niezapisane zmiany"
 
 msgid "Unsupported protocol type."
-msgstr ""
+msgstr "Nieobsługiwany typ protokołu."
 
 msgid "Update lists"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuj listy"
 
 msgid ""
 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
 "OpenWrt compatible firmware image)."
 msgstr ""
+"Prześlij zgodny z funkcją sysupgrade obraz tutaj, aby zastąpić aktualnie "
+"działające firmware. Zaznacz opcję \"Zachowaj ustawienia\", aby zachować "
+"bieżącą konfigurację (wymaga zgodnego obrazu firmware Openwrt)."
 
 msgid "Upload archive..."
-msgstr ""
+msgstr "Załaduj archiwum..."
 
 msgid "Uploaded File"
-msgstr ""
+msgstr "Załaduj plik"
 
 msgid "Uptime"
-msgstr ""
+msgstr "Czas pracy"
 
 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj <code>/etc/ethers</code>"
 
 msgid "Use DHCP gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj bramy DHCP"
 
 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj serwerów DNS rozgłaszanych przez peera"
 
 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
-msgstr ""
+msgstr "Użyj kodów kraju ISO/IEC 3166 alpha2"
 
 msgid "Use MTU on tunnel interface"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj MTU na interfejsie tunelu"
 
 msgid "Use TTL on tunnel interface"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj TTL na interfejsie tunelu"
 
 msgid "Use as root filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj systemu plików root'a"
 
 msgid "Use broadcast flag"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj flagi rozgłaszania"
 
 msgid "Use custom DNS servers"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj własnych serwerów DNS"
 
 msgid "Use default gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj domyślnej bramy"
 
 msgid "Use gateway metric"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj metryki bramy"
 
 msgid "Use preferred lifetime"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj preferowanego czasu życia"
 
 msgid "Use routing table"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj tabeli routingu"
 
 msgid ""
 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
@@ -2438,200 +2724,287 @@ msgid ""
 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
 "requesting host."
 msgstr ""
+"Użyj przycisku <em>Dodaj</em>, aby dodać nowy wpis dzierżawy. <em>Adres "
+"MAC</ em> identyfikuje hosta, <em>Adres IPv4</em> określa, którego stałego "
+"adresu użyć, natomiast <em>Nazwa hosta</em> jest przypisana jako symboliczna "
+"nazwa do określonego hosta."
 
 msgid "Use valid lifetime"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj prawidłowego czasu życia"
 
+# Przy liście zamontowanych systemów plików
 msgid "Used"
-msgstr ""
+msgstr "Użyte"
 
 msgid "Used Key Slot"
-msgstr ""
+msgstr "Użyte gniazdo klucza"
 
 msgid "Username"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa użytkownika"
 
 msgid "VC-Mux"
-msgstr ""
+msgstr "VC-Mux"
 
 msgid "VLAN Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs VLAN"
 
 msgid "VLANs on %q"
-msgstr ""
+msgstr "Sieci VLAN na %q"
 
 msgid "VLANs on %q (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Sieci VLAN na %q (%s)"
 
 msgid "VPN Server"
-msgstr ""
+msgstr "Serwer VPN"
 
 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
-msgstr ""
+msgstr "Klasa producenta do wysłania podczas żądania DHCP"
 
 msgid "Verify"
-msgstr ""
+msgstr "Zweryfikuj"
 
 msgid "Version"
-msgstr ""
+msgstr "Wersja"
 
 msgid "WDS"
-msgstr ""
+msgstr "WDS"
 
 msgid "WEP Open System"
-msgstr ""
+msgstr "Otwarty system WEP"
 
 msgid "WEP Shared Key"
-msgstr ""
+msgstr "Współdzielony klucz WEP"
 
 msgid "WEP passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło WEP"
 
 msgid "WMM Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb WMM"
 
 msgid "WPA passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło WPA"
 
 msgid ""
 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
 "and ad-hoc mode) to be installed."
 msgstr ""
+"Kodowanie WPA wymaga zainstalowanych modułów wpa_supplicant (na tryb "
+"klienta) lub hostapd (dla trybów AP lub ad-hoc)"
 
-msgid "Waiting for router..."
-msgstr ""
+msgid "Waiting for changes to be applied..."
+msgstr "Czekanie na wprowadzenie zmian..."
+
+msgid "Waiting for command to complete..."
+msgstr "Czekanie na wykonanie komendy..."
 
 msgid "Warning"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrzeżenie"
 
 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
 msgstr ""
+"Ostrzeżenie: Pozostały niezapisane zmian, które zostaną utracone podczas "
+"restartu!"
 
 msgid "Wifi"
-msgstr ""
-
-msgid "Wifi networks in your local environment"
-msgstr ""
+msgstr "Wifi"
 
 msgid "Wireless"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa"
 
 msgid "Wireless Adapter"
-msgstr ""
+msgstr "Adapter bezprzewodowy"
 
 msgid "Wireless Network"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa"
 
 msgid "Wireless Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Przegląd sieci bezprzewodowy"
 
 msgid "Wireless Security"
-msgstr ""
+msgstr "Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej"
 
 msgid "Wireless is disabled or not associated"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona lub niepołączona"
 
 msgid "Wireless is restarting..."
-msgstr ""
+msgstr "Restart sieci bezprzewodowej..."
 
 msgid "Wireless network is disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona"
 
 msgid "Wireless network is enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa jest włączona"
 
 msgid "Wireless restarted"
-msgstr ""
+msgstr "Zrestartowano sieć bezprzewodową"
 
 msgid "Wireless shut down"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłączanie sieci bezprzewodowej"
 
 msgid "Write received DNS requests to syslog"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz otrzymane żądania DNS do syslog'a"
 
 msgid "XR Support"
-msgstr ""
+msgstr "Wsparcie XR"
 
 msgid ""
 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
 "scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
 msgstr ""
+"Tutaj można włączyć lub wyłączyć zainstalowane skrypty. Zmiany zostaną "
+"zastosowane po ponownym uruchomieniu urządzenia.<br /><strong>Ostrzeżenie: "
+"Jeśli wyłączysz podstawowe skrypty typu \"networks\", urządzenie może stać się "
+"nieosiągalne!</strong>"
 
 msgid ""
 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
 msgstr ""
+"Musisz włączyć obsługę Java Script w swojej przeglądarce, inaczej LuCI nie "
+"będzie działać poprawnie."
 
 msgid "any"
-msgstr ""
+msgstr "jakikolwiek"
 
 msgid "auto"
-msgstr ""
+msgstr "auto"
+
+msgid "baseT"
+msgstr "baseT"
 
 msgid "bridged"
-msgstr ""
+msgstr "bridged"
+
+msgid "create:"
+msgstr "utwórz:"
 
 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
-msgstr ""
+msgstr "utwórz bridge na określonych interfejsach"
+
+msgid "dB"
+msgstr "dB"
+
+msgid "dBm"
+msgstr "dBm"
 
 msgid "disable"
-msgstr ""
+msgstr "wyłącz"
 
 msgid "expired"
-msgstr ""
+msgstr "wygasły"
 
 msgid ""
 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
 "abbr>-leases will be stored"
 msgstr ""
+"plik, w którym podano żądania <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</abbr>, zostanie zachowany"
 
 msgid "forward"
-msgstr ""
+msgstr "przekaż"
+
+msgid "full-duplex"
+msgstr "pełny-duplex"
+
+msgid "half-duplex"
+msgstr "pół-duplex"
 
 msgid "help"
-msgstr ""
+msgstr "pomoc"
+
+msgid "hidden"
+msgstr "ukryty"
 
 msgid "if target is a network"
-msgstr ""
+msgstr "jeżeli celem jest sieć"
 
 msgid "input"
-msgstr ""
+msgstr "wejście"
+
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+msgid "kB/s"
+msgstr "kB/s"
+
+msgid "kbit/s"
+msgstr "kbit/s"
 
 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
-msgstr ""
+msgstr "lokalny plik <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
 
 msgid "no"
-msgstr ""
+msgstr "nie"
+
+# skorzystałem z niemieckiego tłumaczenia
+msgid "no link"
+msgstr "niepowiązane"
 
 msgid "none"
-msgstr ""
+msgstr "żaden"
 
 msgid "off"
-msgstr ""
+msgstr "wyłączone"
 
 msgid "on"
-msgstr ""
+msgstr "włączone"
+
+msgid "open"
+msgstr "otwarte"
 
 msgid "routed"
-msgstr ""
+msgstr "routowane"
 
 msgid "tagged"
-msgstr ""
+msgstr "tagowane"
+
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznane"
 
 msgid "unlimited"
-msgstr ""
+msgstr "nielimitowane"
 
 msgid "unspecified"
-msgstr ""
+msgstr "nieokreślone"
 
 msgid "unspecified -or- create:"
-msgstr ""
+msgstr "nieokreślone -lub- utwórz:"
 
 msgid "untagged"
-msgstr ""
+msgstr "nietagowane"
 
 msgid "yes"
 msgstr "tak"
 
 msgid "« Back"
 msgstr "« Wróć"
+
+#~ msgid "Waiting for router..."
+#~ msgstr "Czekanie na router..."
+
+#~ msgid "Enable builtin NTP server"
+#~ msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
+
+#~ msgid "Active Leases"
+#~ msgstr "Aktywne dzierżawy"
+
+#~ msgid "Open"
+#~ msgstr "Otwórz"
+
+#~ msgid "Bit Rate"
+#~ msgstr "Przepływność"
+
+#~ msgid "Configuration / Apply"
+#~ msgstr "Konfiguracja / Zastosuj"
+
+#~ msgid "Configuration / Changes"
+#~ msgstr "Konfiguracja / zmiany"
+
+#~ msgid "Configuration / Revert"
+#~ msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
+
+#~ msgid "MAC"
+#~ msgstr "MAC"
+
+#~ msgid "MAC Address"
+#~ msgstr "Adres MAC"