luci-0.11: merge r9571 - r9622
[project/luci.git] / po / pl / base.po
index 7f473f2..6378a0d 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: LuCI\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-08 13:17+0200\n"
-"Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-06 12:58+0200\n"
+"Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -59,7 +59,9 @@ msgstr "Port wywołania <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> "
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
 msgstr "Port serwera <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
 
-msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the order of the resolvfile"
+msgid ""
+"<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
+"order of the resolvfile"
 msgstr ""
 "Nazwa <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> będzie rozwijana przez "
 "kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
@@ -76,7 +78,9 @@ msgstr "Brama <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
 msgstr "Maska sieci <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
 
-msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network (CIDR)"
+msgid ""
+"<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
+"(CIDR)"
 msgstr ""
 "Adres sieci (CIDR) <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
 
@@ -92,13 +96,19 @@ msgstr "Nazwa diody <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>"
 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
 msgstr "Adres <abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>"
 
-msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> leases"
-msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
+msgid ""
+"<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</abbr> leases"
+msgstr ""
+"<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic "
+"Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
 
-msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
+msgid ""
+"<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
+"Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
 msgstr ""
-"<abbr title=\"Maksymalny\">Maks.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title=\"Extension "
-"Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
+"<abbr title=\"Maksymalny\">Maks.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title="
+"\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> zapytań równoczesnych"
@@ -128,8 +138,14 @@ msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
 msgstr "Identyfikator ścieżki wirtualnej ATM (VPI)"
 
 # Jak zwykle zakręciłem...niech ktoś poprawi
-msgid "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP to dial into the provider network."
-msgstr "Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
+msgid ""
+"ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
+"Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
+"to dial into the provider network."
+msgstr ""
+"Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako "
+"wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w "
+"połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
 
 msgid "ATM device number"
 msgstr "Numer urządzenia ATM"
@@ -154,10 +170,14 @@ msgid "Activate this network"
 msgstr "Aktywuj tą sieć"
 
 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
-msgstr "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
+msgstr ""
+"Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</"
+"abbr>"
 
 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
-msgstr "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
+msgstr ""
+"Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</"
+"abbr>"
 
 msgid "Active Connections"
 msgstr "Aktywne połączenia"
@@ -219,7 +239,9 @@ msgid "Allow localhost"
 msgstr "Pozwól tylko sobie (localhost)"
 
 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
-msgstr "Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych portów"
+msgstr ""
+"Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych "
+"portów"
 
 msgid "Allow root logins with password"
 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
@@ -228,14 +250,24 @@ msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
 msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em> na logowanie przy pomocy hasła"
 
-msgid "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
-msgstr "Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
+msgid ""
+"Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
+msgstr ""
+"Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
 
 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
 
+msgid ""
+"Always use 40MHz channels even if the secondary channel overlaps. Using this "
+"option does not comply with IEEE 802.11n-2009!"
+msgstr ""
+"Zawsze używaj kanał 40MHz nawet jeśli drugi kanał pokrywa się. Użycie tej "
+"opcji nie jest zgodne ze standardem IEEE 802.11n-2009!"
+
 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
-msgstr "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
+msgstr ""
+"Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
 
 msgid "Antenna 1"
 msgstr "Antena 1"
@@ -320,8 +352,14 @@ msgstr "Kopia zapas. listy plików"
 msgid "Bad address specified!"
 msgstr "Wprowadzono zły adres"
 
-msgid "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed configuration files marked by opkg, essential base files and the user defined backup patterns."
-msgstr "Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
+msgid ""
+"Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
+"configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
+"defined backup patterns."
+msgstr ""
+"Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. "
+"Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe "
+"pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
 
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Przepływność"
@@ -388,22 +426,37 @@ msgstr "Sprawdź"
 msgid "Checksum"
 msgstr "Suma kontrolna"
 
-msgid "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select <em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the interface to it."
-msgstr "Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz <em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do interfejsu."
+msgid ""
+"Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
+"<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
+"fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
+"interface to it."
+msgstr ""
+"Wybierz strefę firewalla którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
+"<em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz "
+"pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do "
+"interfejsu."
 
-msgid "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill out the <em>create</em> field to define a new network."
-msgstr "Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
+msgid ""
+"Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
+"out the <em>create</em> field to define a new network."
+msgstr ""
+"Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu "
+"bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
 
 # Może razem z angielskim słowem...
 msgid "Cipher"
 msgstr "Szyfr (Cipher)"
 
 # Przyciski nazywają sie "Twórz archiwum" i "Wykonaj reset" a nie Przywróć Ustawienia
-msgid "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current configuration files. To reset the firmware to its initial state, click \"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
+msgid ""
+"Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
+"configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
+"\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
 msgstr ""
 "Wciśnij \"Twórz archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki "
-"konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Wykonaj reset\" "
-"(możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
+"konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Wykonaj reset"
+"\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
 
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
@@ -411,8 +464,12 @@ msgstr "Klient"
 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
 msgstr "Nazwa (ID) klienta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
 
-msgid "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to persist connection"
-msgstr "Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
+msgid ""
+"Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
+"persist connection"
+msgstr ""
+"Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, "
+"wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
 
 msgid "Close list..."
 msgstr "Zamknij listę..."
@@ -470,7 +527,7 @@ msgid "Cover the following interfaces"
 msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
 
 msgid "Create / Assign firewall-zone"
-msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewall`a"
+msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewalla"
 
 msgid "Create Interface"
 msgstr "Utwórz interfejs"
@@ -488,7 +545,9 @@ msgid "Custom Interface"
 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
 
 # Spacji zabrało i napisy się skleiły
-msgid "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>s if possible."
+msgid ""
+"Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
+"\">LED</abbr>s if possible."
 msgstr ""
 "Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
 "urządzenia jeśli jest to możliwe."
@@ -535,8 +594,13 @@ msgstr "Stan domyślny"
 msgid "Define a name for this network."
 msgstr "Określ nazwę dla tej sieci."
 
-msgid "Define additional DHCP options, for example \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS servers to clients."
-msgstr "Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
+msgid ""
+"Define additional DHCP options, for example "
+"\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
+"servers to clients."
+msgstr ""
+"Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>"
+"\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
@@ -572,8 +636,12 @@ msgstr "Katalog"
 msgid "Disable"
 msgstr "Wyłącz"
 
-msgid "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for this interface."
-msgstr "Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na tym interfejsie."
+msgid ""
+"Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
+"this interface."
+msgstr ""
+"Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na "
+"tym interfejsie."
 
 msgid "Disable DNS setup"
 msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
@@ -601,11 +669,15 @@ msgid "Diversity"
 msgstr "Wielorakość"
 
 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
-msgid "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> firewalls"
+msgid ""
+"Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
+"\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
+"Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
+"firewalls"
 msgstr ""
 "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
 "Protocol\">DHCP</abbr> połączony z serwerem <abbr title=\"Domain Name "
-"System\">DNS</abbr>. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewall`i "
+"System\">DNS</abbr>. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewalli "
 "<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
 
 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
@@ -628,10 +700,12 @@ msgstr "Wymagana domena"
 msgid "Domain whitelist"
 msgstr "Whitelist domen (Dozwolone domeny)"
 
-msgid "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
+msgid ""
+"Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
+"<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
 msgstr ""
-"Nie przekazuj zapytań <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> bez nazwy "
-"<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>'a"
+"Nie przekazuj zapytań <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> bez "
+"nazwy <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>'a"
 
 msgid "Download and install package"
 msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
@@ -642,8 +716,13 @@ msgstr "Pobierz kopię zapasową"
 msgid "Dropbear Instance"
 msgstr "Usługa Dropbear"
 
-msgid "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
-msgstr "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr>"
+msgid ""
+"Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
+"and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
+msgstr ""
+"Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta "
+"<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy"
+"\">SCP</abbr>"
 
 # "n"  brakowało...
 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
@@ -653,8 +732,12 @@ msgstr ""
 msgid "Dynamic tunnel"
 msgstr "Tunel dynamiczny"
 
-msgid "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients having static leases will be served."
-msgstr "Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
+msgid ""
+"Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
+"having static leases will be served."
+msgstr ""
+"Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko "
+"klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
 
 msgid "EAP-Method"
 msgstr "Metoda EAP"
@@ -687,15 +770,15 @@ msgstr "Włącz negocjację IPv6 na łączu PPP"
 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
 msgstr "Włącz przechodzenie ramek Jumbo"
 
+msgid "Enable NTP client"
+msgstr "Włącz klienta NTP"
+
 msgid "Enable TFTP server"
 msgstr "Włącz serwer TFTP"
 
 msgid "Enable VLAN functionality"
 msgstr "Włącz funkcjonalność VLAN"
 
-msgid "Enable builtin NTP server"
-msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
-
 msgid "Enable learning and aging"
 msgstr "Włącz uczenie się i starzenie"
 
@@ -739,8 +822,10 @@ msgstr "Rozwiń hosty"
 msgid "Expires"
 msgstr "Wygasa"
 
-msgid "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
-msgstr "Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
+msgid ""
+"Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
+msgstr ""
+"Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
 
 msgid "External system log server"
 msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
@@ -781,11 +866,12 @@ msgstr "Zakończ"
 msgid "Firewall"
 msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
 
+# Nie ma potrzeby pisania z dużej litery
 msgid "Firewall Settings"
-msgstr "Ustawienia Firewall `a"
+msgstr "Ustawienia firewalla"
 
 msgid "Firewall Status"
-msgstr "Stan Firewall `a"
+msgstr "Stan firewalla"
 
 msgid "Firmware Version"
 msgstr "Wersja firmware"
@@ -814,11 +900,15 @@ msgstr "Aktualizuję !!!"
 msgid "Force"
 msgstr "Wymuś"
 
+msgid "Force 40MHz mode"
+msgstr "Wymuś tryb 40MHz"
+
 msgid "Force CCMP (AES)"
 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
 
 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
-msgstr "Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
+msgstr ""
+"Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
 
 msgid "Force TKIP"
 msgstr "Wymuś TKIP"
@@ -853,6 +943,9 @@ msgstr "Skakanie po częstotliwościach"
 msgid "GHz"
 msgstr "GHz"
 
+msgid "GPRS only"
+msgstr "Tylko GPRS"
+
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brama"
 
@@ -872,7 +965,9 @@ msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
 msgstr "Ogólny bezprzewodowy kontroler 802.11%s"
 
 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
-msgstr "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest niewłaściwe!"
+msgstr ""
+"Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest "
+"niewłaściwe!"
 
 msgid "Go to password configuration..."
 msgstr "Idź do konfiguracji hasła..."
@@ -898,11 +993,17 @@ msgstr "Uchwyt"
 msgid "Hang Up"
 msgstr "Rozłącz"
 
-msgid "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or the timezone."
-msgstr "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. nazwę hosta, strefę czasową."
+msgid ""
+"Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
+"the timezone."
+msgstr ""
+"Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. "
+"nazwę hosta, strefę czasową."
 
 # nie ma słowa "autentykacji". Uwierzytelnianie!
-msgid "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key authentication."
+msgid ""
+"Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
+"authentication."
 msgstr ""
 "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla "
 "uwierzytelniania SSH"
@@ -911,7 +1012,9 @@ msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Hermes 802.11b"
 
 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
-msgstr "Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</abbr>"
+msgstr ""
+"Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</"
+"abbr>"
 
 msgid "Host entries"
 msgstr "Wpisy PC"
@@ -1007,11 +1110,18 @@ msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6to4)"
 msgid "Identity"
 msgstr "Tożsamość"
 
-msgid "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
-msgstr "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
+msgid ""
+"If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
+msgstr ""
+"Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title="
+"\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
 
-msgid "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed device node"
-msgstr "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
+msgid ""
+"If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
+"device node"
+msgstr ""
+"Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr "
+"title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
 
 msgid "If unchecked, no default route is configured"
 msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
@@ -1019,8 +1129,18 @@ msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
 msgstr "Jeśli odznaczone, rozgłoszane adresy serwerów DNS są ignorowane"
 
-msgid "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
-msgstr "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
+msgid ""
+"If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
+"swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
+"\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
+"slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
+"of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
+msgstr ""
+"Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane "
+"miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku "
+"wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access "
+"Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna. Uwaga - plik wymiany jest dużo "
+"wolniejszy niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
 
 msgid "Ignore Hosts files"
 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
@@ -1108,8 +1228,12 @@ msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko unikalne ID."
 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
 msgstr "Niewłaściwy login i/lub hasło! Spróbuj ponownie."
 
-msgid "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash memory, please verify the image file!"
-msgstr "Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
+msgid ""
+"It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
+"memory, please verify the image file!"
+msgstr ""
+"Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, "
+"proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
 
 msgid "Java Script required!"
 msgstr "Java Script jest wymagany!"
@@ -1192,8 +1316,12 @@ msgstr "Limit"
 msgid "Link On"
 msgstr "Połączenie aktywne"
 
-msgid "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward requests to"
-msgstr "Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą przekazywane zapytania"
+msgid ""
+"List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
+"requests to"
+msgstr ""
+"Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą "
+"przekazywane zapytania"
 
 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
 msgstr "Lista domen zezwalających na odpowiedzi RFC1918"
@@ -1202,7 +1330,8 @@ msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
 msgstr "Lista hostów które dostarczają zafałszowane wyniki NX domain"
 
 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
-msgstr "Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
+msgstr ""
+"Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
 
 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
 msgstr "Port nasłuchu dla przychodzących zapytań DNS"
@@ -1231,17 +1360,26 @@ msgstr "Czas lokalny"
 msgid "Local domain"
 msgstr "Domena lokalna"
 
-msgid "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared and resolved from DHCP or hosts files only"
-msgstr "Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
+msgid ""
+"Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
+"and resolved from DHCP or hosts files only"
+msgstr ""
+"Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są "
+"przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
 
 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
-msgstr "Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
+msgstr ""
+"Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
 
 msgid "Local server"
 msgstr "Serwer lokalny"
 
-msgid "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are available"
-msgstr "Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest dostępne więcej niż jedno IP"
+msgid ""
+"Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
+"available"
+msgstr ""
+"Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest "
+"dostępne więcej niż jedno IP"
 
 msgid "Localise queries"
 msgstr "Zapytania lokalizujące"
@@ -1253,7 +1391,7 @@ msgid "Log output level"
 msgstr "Poziom logowania"
 
 msgid "Log queries"
-msgstr "Zapytania Loga"
+msgstr "Loguj zapytania"
 
 msgid "Logging"
 msgstr "Logowanie"
@@ -1357,8 +1495,12 @@ msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
 msgid "Mount Points - Swap Entry"
 msgstr "Punkty montowania - Wpis Swap"
 
-msgid "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the filesystem"
-msgstr "Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do systemu plików"
+msgid ""
+"Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
+"filesystem"
+msgstr ""
+"Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do "
+"systemu plików"
 
 msgid "Mount options"
 msgstr "Opcje montowania"
@@ -1385,7 +1527,7 @@ msgid "NAS ID"
 msgstr "NAS ID"
 
 msgid "NTP server candidates"
-msgstr "Kandydaci na serwer NTP"
+msgstr "Lista serwerów NTP"
 
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
@@ -1489,12 +1631,26 @@ msgstr "Konfiguracja OPKG"
 msgid "Off-State Delay"
 msgstr "Zwłoka wyłączenia"
 
-msgid "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the names of several network interfaces separated by spaces. You can also use <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
-msgstr "Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
+msgid ""
+"On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
+"several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
+"names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
+"<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
+"<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
+"<samp>eth0.1</samp>)."
+msgstr ""
+"Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować "
+"kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie "
+"wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title="
+"\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> "
+"(<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
 
 msgid "On-State Delay"
 msgstr "Zwłoka włączenia"
 
+msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
+msgstr "Nazwa hosta lub adres MAC musu być podany!"
+
 msgid "One or more fields contain invalid values!"
 msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
 
@@ -1534,8 +1690,12 @@ msgstr "Nadpisz MTU"
 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
 msgstr "Nadpisz adres bramy w odpowiedziach DHCP"
 
-msgid "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the subnet that is served."
-msgstr "Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z podsieci która jest rozsyłana."
+msgid ""
+"Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
+"subnet that is served."
+msgstr ""
+"Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z "
+"podsieci która jest rozsyłana."
 
 msgid "Override the table used for internal routes"
 msgstr "Nadpisz tablicę routingu używaną dla wewnętrznych tras routowania"
@@ -1610,7 +1770,9 @@ msgid "Path to Private Key"
 msgstr "Ścieżka do Klucza Prywatnego"
 
 msgid "Path to executable which handles the button event"
-msgstr "Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego przycisku"
+msgstr ""
+"Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego "
+"przycisku"
 
 msgid "Peak:"
 msgstr "Szczyt:"
@@ -1651,8 +1813,15 @@ msgstr "Port %d"
 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
 msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
 
-msgid "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to ignore failures"
-msgstr "Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, wpisz 0 aby zignorować błędy"
+msgid "Port status:"
+msgstr "Status portu:"
+
+msgid ""
+"Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
+"ignore failures"
+msgstr ""
+"Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, "
+"wpisz 0 aby zignorować błędy"
 
 msgid "Prevents client-to-client communication"
 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
@@ -1681,6 +1850,10 @@ msgstr "Protokół nowego interfejsu"
 msgid "Protocol support is not installed"
 msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
 
+# Opcja dotyczy włączenia serwera czasu, więc "podaj" nie jest właściwym tłumaczeniem w tym miejscu - obsy
+msgid "Provide NTP server"
+msgstr "Włącz serwer NTP"
+
 msgid "Provide new network"
 msgstr "Utwórz nową sieć"
 
@@ -1720,20 +1893,24 @@ msgstr "Sekret Radius-Authentication"
 msgid "Radius-Authentication-Server"
 msgstr "Serwer Radius-Authentication"
 
-msgid "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
-msgstr "Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
+msgid ""
+"Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
+"Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
+msgstr ""
+"Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title="
+"\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
 
 msgid ""
-"Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\n"
-"You might lose access to this device if you are connected via this interface."
+"Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
+"lose access to this device if you are connected via this interface."
 msgstr ""
 "Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez ten "
 "interfejs!"
 
 msgid ""
-"Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\n"
-"You might lose access to this device if you are connected via this network."
+"Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
+"might lose access to this device if you are connected via this network."
 msgstr ""
 "Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
 "Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez tę "
@@ -1743,18 +1920,20 @@ msgid "Really reset all changes?"
 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
 
 msgid ""
-"Really shutdown interface \"%s\" ?\\n"
-"You might lose access to this device if you are connected via this interface."
+"Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
+"you are connected via this interface."
 msgstr ""
 "Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
-"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid ""
-"Really shutdown network ?\\n"
-"You might lose access to this device if you are connected via this interface."
+"Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
+"connected via this interface."
 msgstr ""
 "Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
-"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid "Really switch protocol?"
 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
@@ -1853,7 +2032,7 @@ msgid "Restart"
 msgstr "Uruchom ponownie"
 
 msgid "Restart Firewall"
-msgstr "Uruchom ponownie Firewall`a"
+msgstr "Uruchom ponownie firewalla"
 
 msgid "Restore backup"
 msgstr "Przywróć kopię zapasową"
@@ -1882,14 +2061,19 @@ msgstr "Hasło Routera"
 msgid "Routes"
 msgstr "Ścieżki routingu"
 
-msgid "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network can be reached."
-msgstr "Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
+msgid ""
+"Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
+"can be reached."
+msgstr ""
+"Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę "
+"może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
 
 msgid "Rule #"
 msgstr "Zasada #"
 
 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
-msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
+msgstr ""
+"Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
 
 msgid "Run filesystem check"
 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów"
@@ -1928,8 +2112,12 @@ msgstr "Usunięto sekcję"
 msgid "See \"mount\" manpage for details"
 msgstr "Aby poznać szczegóły przeczytaj stronę instrukcji \"mount\""
 
-msgid "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in conjunction with failure threshold"
-msgstr "Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
+msgid ""
+"Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
+"conjunction with failure threshold"
+msgstr ""
+"Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa "
+"tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
 
 msgid "Send router solicitations"
 msgstr "Wyślij pakiet wymuszający rozgłoszenia routera"
@@ -2000,7 +2188,10 @@ msgstr "Przepraszamy, ale żądany obiekt nie został znaleziony."
 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
 msgstr "Przepraszamy, ale serwer napotkał nieoczekiwany błąd."
 
-msgid "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific install instructions."
+msgid ""
+"Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
+"flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
+"install instructions."
 msgstr ""
 "Przepraszamy, ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade. Nowy firmware musi "
 "być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki, aby uzyskać instrukcję dla "
@@ -2027,11 +2218,18 @@ msgstr "Podaje katalog do którego jest podłączone urządzenie"
 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
 msgstr "Określa port nasłuchu dla tej instancji <em>Dropbear</em>"
 
-msgid "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed to be dead"
-msgstr "Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host jest martwy"
+msgid ""
+"Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
+"to be dead"
+msgstr ""
+"Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host "
+"jest martwy"
 
-msgid "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be dead"
-msgstr "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
+msgid ""
+"Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
+"dead"
+msgstr ""
+"Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
 
 msgid "Specify the secret encryption key here."
 msgstr "Określ tajny klucz szyfrowania."
@@ -2063,7 +2261,10 @@ msgstr "Statyczny WDS"
 msgid "Static address"
 msgstr "Stały adres"
 
-msgid "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
+msgid ""
+"Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
+"to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
+"configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
 msgstr ""
 "Statyczne dzierżawy są używane do przypisania stałych adresów IP i "
 "symbolicznych nazw klientom DHCP. Są one również wymagane dla "
@@ -2140,26 +2341,60 @@ msgstr "Cel"
 msgid "Terminate"
 msgstr "Zakończ"
 
-msgid "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
-msgstr "Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja Interfejsu</em>."
+msgid ""
+"The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
+"radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
+"shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
+"SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
+"grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
+msgstr ""
+"Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru "
+"transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to "
+"są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor "
+"transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci "
+"takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja "
+"Interfejsu</em>."
 
-msgid "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this component for working wireless configuration!"
-msgstr "Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
+msgid ""
+"The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
+"component for working wireless configuration!"
+msgstr ""
+"Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować "
+"aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
 
-msgid "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
-msgstr "Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
+msgid ""
+"The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
+msgstr ""
+"Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
 
-msgid "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> and <code>_</code>"
-msgstr "Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> oraz <code>_</code>"
+msgid ""
+"The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
+"code> and <code>_</code>"
+msgstr ""
+"Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> "
+"oraz <code>_</code>"
 
-msgid "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
-msgstr "Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
+msgid ""
+"The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
+"</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
+msgstr ""
+"Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</"
+"abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
 
-msgid "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
-msgstr "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
+msgid ""
+"The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
+"\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
+"samp>)"
+msgstr ""
+"System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na "
+"przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</"
+"abbr></samp>)"
 
 # Przycisk nazywa się "Wykonaj", więc taki sam opis ma być w podpowiedzi.
-msgid "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click \"Proceed\" below to start the flash procedure."
+msgid ""
+"The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
+"compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
+"\"Proceed\" below to start the flash procedure."
 msgstr ""
 "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i "
 "rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby "
@@ -2178,19 +2413,32 @@ msgstr "Następujące zasady są obecnie aktywne w tym systemie."
 msgid "The given network name is not unique"
 msgstr "Podana sieć NIE jest unikalna"
 
-msgid "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be replaced if you proceed."
-msgstr "Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
+msgid ""
+"The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
+"replaced if you proceed."
+msgstr ""
+"Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja "
+"zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
 
-msgid "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 addresses."
-msgstr "Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
+msgid ""
+"The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
+"addresses."
+msgstr ""
+"Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
 
 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
 msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
 
-msgid "The network ports on this device can be combined to several <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the next greater network like the internet and other ports for a local network."
+msgid ""
+"The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
+"\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
+"communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
+"Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
+"segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
+"next greater network like the internet and other ports for a local network."
 msgstr ""
-"Porty sieciowe na tym urządzeniu mogą być łączone w kilka sieci <abbr "
-"title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>, w których komputery mogą "
+"Porty sieciowe na tym urządzeniu mogą być łączone w kilka sieci <abbr title="
+"\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>, w których komputery mogą "
 "komunikować się ze sobą bezpośrednio. Sieci <abbr title=\"Virtual Local Area "
 "Network\">VLAN</abbr> są często stosowane w celu oddzielenia różnych "
 "segmentów sieci. Często domyślnie jeden port typu Uplink jest wykorzystywany "
@@ -2200,18 +2448,26 @@ msgstr ""
 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
 msgstr "Wybrany protokół potrzebuje przypisanego urządzenia"
 
-msgid "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself when finished."
+msgid ""
+"The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
+"when finished."
 msgstr ""
 "System usuwa teraz partycję konfiguracji i zrestartuje się po zakończeniu."
 
-msgid "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the address of your computer to reach the device again, depending on your settings."
+msgid ""
+"The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
+"few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
+"address of your computer to reach the device again, depending on your "
+"settings."
 msgstr ""
 "System wykonuje flashowanie.<br /> NIE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIA!<br /> Poczekaj "
 "kilka minut, zanim spróbujesz połączyć się ponownie. W zależności od "
 "ustawień może być konieczne odnowienie adresu Twojego komputera, aby dostać "
 "się do urządzenia."
 
-msgid "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform."
+msgid ""
+"The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
+"you choose the generic image format for your platform."
 msgstr ""
 "Przesłany plik obrazu nie zawiera obsługiwanego formatu. Upewnij się, że "
 "wybrałeś odpowiedni format obrazu dla danej platformy."
@@ -2228,12 +2484,16 @@ msgstr "Brak oczekujących zmian do przywrócenia!"
 msgid "There are no pending changes!"
 msgstr "Brak oczekujących zmian!"
 
-msgid "There is no device assigned yet, please attach a network device in the \"Physical Settings\" tab"
+msgid ""
+"There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
+"\"Physical Settings\" tab"
 msgstr ""
 "Żadne urządzenie nie jest jeszcze przypisane. Proszę dołączyć urządzenie "
 "sieciowe na karcie \"Ustawienia sprzętowe\""
 
-msgid "There is no password set on this router. Please configure a root password to protect the web interface and enable SSH."
+msgid ""
+"There is no password set on this router. Please configure a root password to "
+"protect the web interface and enable SSH."
 msgstr ""
 "Na routerze hasło nie jest jeszcze ustawione. Proszę skonfigurować hasło "
 "roota, aby zabezpieczyć interfejs WWW i włączyć SSH."
@@ -2241,11 +2501,14 @@ msgstr ""
 msgid "This IPv4 address of the relay"
 msgstr "Ten adres IPv4 przekaźnika"
 
-msgid "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other configurations are automatically preserved."
+msgid ""
+"This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
+"include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
+"configurations are automatically preserved."
 msgstr ""
 "Jest to lista globalnych wzorców dopasowywania plików i katalogów "
-"uwzględnianych podczas przeprowadzania aktualizacji z użyciem \"sysupgrade\". "
-"Zmodyfikowane pliki w /etc/config/ i w niektórych innych ustawieniach są "
+"uwzględnianych podczas przeprowadzania aktualizacji z użyciem \"sysupgrade"
+"\". Zmodyfikowane pliki w /etc/config/ i w niektórych innych ustawieniach są "
 "automatycznie zachowywane."
 
 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
@@ -2253,30 +2516,40 @@ msgstr ""
 "To jest 32-bajtowy heksadecymalny zakodowany identyfikator użytkownika, a "
 "nie login"
 
-msgid "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
+msgid ""
+"This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
+"front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
 msgstr ""
 "To jest zawartość pliku /etc/rc.local. Wstaw tutaj własne komendy (przed "
 "'exit 0'), aby zostały wykonane pod koniec procesu rozruchu."
 
-msgid "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually ends with <code>:2</code>"
+msgid ""
+"This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
+"ends with <code>:2</code>"
 msgstr ""
 "To jest lokalny adres końcowy przypisany przez tunnel broker'a, zwykle "
 "kończący się z <code>:2</code>"
 
-msgid "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> in the local network"
+# w tłumaczeniu pojawiła się spacja po DHCP</ abbr> co powoduje niepoprawne wyświetlanie się strony z lang PL
+msgid ""
+"This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
+"abbr> in the local network"
 msgstr ""
-"To jest jedyny serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
-"Protocol\">DHCP</ abbr> w sieci lokalnej"
+"To jest jedyny serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
+"\">DHCP</abbr> w sieci lokalnej"
 
 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
 msgstr ""
 "To jest system crontab, w którym mogą być zdefiniowane zaplanowane zadania."
 
-msgid "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
+msgid ""
+"This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
 msgstr ""
 "Zwykle jest to adres najbliższego PoP prowadzonego przez tunnel broker'a"
 
-msgid "This list gives an overview over currently running system processes and their status."
+msgid ""
+"This list gives an overview over currently running system processes and "
+"their status."
 msgstr ""
 "Poniższa lista przedstawia aktualnie uruchomione procesy systemowe i ich "
 "status."
@@ -2300,7 +2573,9 @@ msgstr "Synchronizacja czasu nie jest jeszcze skonfigurowana."
 msgid "Timezone"
 msgstr "Strefa czasowa"
 
-msgid "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup archive here."
+msgid ""
+"To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
+"archive here."
 msgstr ""
 "Aby przywrócić pliki konfiguracyjne, można tutaj wczytać wcześniej utworzone "
 "archiwum kopii zapasowej."
@@ -2353,6 +2628,9 @@ msgstr "Typ"
 msgid "UDP:"
 msgstr "UDP:"
 
+msgid "UMTS only"
+msgstr "Tylko UMTS"
+
 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
 
@@ -2383,7 +2661,10 @@ msgstr "Nieobsługiwany typ protokołu."
 msgid "Update lists"
 msgstr "Aktualizuj listy"
 
-msgid "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an OpenWrt compatible firmware image)."
+msgid ""
+"Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
+"Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
+"OpenWrt compatible firmware image)."
 msgstr ""
 "Prześlij zgodny z funkcją sysupgrade obraz tutaj, aby zastąpić aktualnie "
 "działające firmware. Zaznacz opcję \"Zachowaj ustawienia\", aby zachować "
@@ -2437,12 +2718,16 @@ msgstr "Użyj preferowanego czasu życia"
 msgid "Use routing table"
 msgstr "Użyj tabeli routingu"
 
-msgid "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the requesting host."
+msgid ""
+"Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
+"em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
+"address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
+"requesting host."
 msgstr ""
-"Użyj przycisku <em>Dodaj</ em>, aby dodać nowy wpis dzierżawy. <em>Adres "
-"MAC</ em> identyfikuje hosta, <em>Adres IPv4</ em> określa, którego stałego "
-"adresu użyć, natomiast <em>Nazwa hosta</ em> jest przypisana jako "
-"symboliczna nazwa do określonego hosta."
+"Użyj przycisku <em>Dodaj</em>, aby dodać nowy wpis dzierżawy. <em>Adres "
+"MAC</ em> identyfikuje hosta, <em>Adres IPv4</em> określa, którego stałego "
+"adresu użyć, natomiast <em>Nazwa hosta</em> jest przypisana jako symboliczna "
+"nazwa do określonego hosta."
 
 msgid "Use valid lifetime"
 msgstr "Użyj prawidłowego czasu życia"
@@ -2499,7 +2784,9 @@ msgstr "Tryb WMM"
 msgid "WPA passphrase"
 msgstr "Hasło WPA"
 
-msgid "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP and ad-hoc mode) to be installed."
+msgid ""
+"WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
+"and ad-hoc mode) to be installed."
 msgstr ""
 "Kodowanie WPA wymaga zainstalowanych modułów wpa_supplicant (na tryb "
 "klienta) lub hostapd (dla trybów AP lub ad-hoc)"
@@ -2510,9 +2797,6 @@ msgstr "Czekanie na wprowadzenie zmian..."
 msgid "Waiting for command to complete..."
 msgstr "Czekanie na wykonanie komendy..."
 
-msgid "Waiting for router..."
-msgstr "Czekanie na router..."
-
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
@@ -2563,14 +2847,18 @@ msgstr "Zapisz otrzymane żądania DNS do syslog'a"
 msgid "XR Support"
 msgstr "Wsparcie XR"
 
-msgid "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
+msgid ""
+"You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
+"after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
+"scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
 msgstr ""
 "Tutaj można włączyć lub wyłączyć zainstalowane skrypty. Zmiany zostaną "
 "zastosowane po ponownym uruchomieniu urządzenia.<br /><strong>Ostrzeżenie: "
 "Jeśli wyłączysz podstawowe skrypty typu \"networks\", urządzenie może stać się "
-"nieosiągalne!</ strong>"
+"nieosiągalne!</strong>"
 
-msgid "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
+msgid ""
+"You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
 msgstr ""
 "Musisz włączyć obsługę Java Script w swojej przeglądarce, inaczej LuCI nie "
 "będzie działać poprawnie."
@@ -2581,6 +2869,9 @@ msgstr "jakikolwiek"
 msgid "auto"
 msgstr "auto"
 
+msgid "baseT"
+msgstr "baseT"
+
 msgid "bridged"
 msgstr "bridged"
 
@@ -2602,7 +2893,9 @@ msgstr "wyłącz"
 msgid "expired"
 msgstr "wygasły"
 
-msgid "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-leases will be stored"
+msgid ""
+"file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
+"abbr>-leases will be stored"
 msgstr ""
 "plik, w którym podano żądania <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
 "Protocol\">DHCP</abbr>, zostanie zachowany"
@@ -2610,6 +2903,12 @@ msgstr ""
 msgid "forward"
 msgstr "przekaż"
 
+msgid "full-duplex"
+msgstr "pełny-duplex"
+
+msgid "half-duplex"
+msgstr "pół-duplex"
+
 msgid "help"
 msgstr "pomoc"
 
@@ -2637,6 +2936,10 @@ msgstr "lokalny plik <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
+# skorzystałem z niemieckiego tłumaczenia
+msgid "no link"
+msgstr "niepowiązane"
+
 msgid "none"
 msgstr "żaden"
 
@@ -2676,6 +2979,12 @@ msgstr "tak"
 msgid "« Back"
 msgstr "« Wróć"
 
+#~ msgid "Waiting for router..."
+#~ msgstr "Czekanie na router..."
+
+#~ msgid "Enable builtin NTP server"
+#~ msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
+
 #~ msgid "Active Leases"
 #~ msgstr "Aktywne dzierżawy"