luci-0.11: merge r9571 - r9622
[project/luci.git] / po / pl / base.po
index 9e51e0e..6378a0d 100644 (file)
@@ -1,10 +1,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: LuCI\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-11 01:26+0200\n"
-"Last-Translator: halinka1125 <halinka1125@op.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-06 12:58+0200\n"
+"Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -54,38 +54,38 @@ msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
-msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port wywołania"
+msgstr "Port wywołania <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> "
 
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
-msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port serwera"
+msgstr "Port serwera <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
 
 msgid ""
 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
 "order of the resolvfile"
 msgstr ""
-"<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> nazwa będzie rozwijana przez "
+"Nazwa <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> będzie rozwijana przez "
 "kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
 
 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
-msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adres IP"
+msgstr "Adres <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
-msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Brama"
+msgstr "Brama <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
-msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Maska sieci"
+msgstr "Maska sieci <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
 
 msgid ""
 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
 "(CIDR)"
 msgstr ""
-"<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adres sieci (CIDR)"
+"Adres sieci (CIDR) <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
-msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Brama"
+msgstr "Brama <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
 msgstr "Konfiguracja diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
@@ -105,13 +105,16 @@ msgstr ""
 
 msgid ""
 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
-"Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
+"Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
 msgstr ""
-"<abbr title=\"Maksymalny\">Max.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title=\"Extension "
-"Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
+"<abbr title=\"Maksymalny\">Maks.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title="
+"\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
-msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Max.</abbr> zapytań równoczesnych"
+msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> zapytań równoczesnych"
+
+msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
+msgstr "<abbr title='Par: %s / Grup: %s'>%s - %s</abbr>"
 
 msgid "APN"
 msgstr "APN"
@@ -168,17 +171,22 @@ msgstr "Aktywuj tą sieć"
 
 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
 msgstr ""
-"Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
+"Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</"
+"abbr>"
 
 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
 msgstr ""
-"Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
+"Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</"
+"abbr>"
 
 msgid "Active Connections"
 msgstr "Aktywne połączenia"
 
-msgid "Active Leases"
-msgstr "Aktywne dzierżawy"
+msgid "Active DHCP Leases"
+msgstr "Aktywne dzierżawy DHCP"
+
+msgid "Active DHCPv6 Leases"
+msgstr "Aktywne dzierżawy DHCPv6"
 
 msgid "Ad-Hoc"
 msgstr "Ad-Hoc"
@@ -238,18 +246,25 @@ msgstr ""
 msgid "Allow root logins with password"
 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
 
+# Brak spacji...
 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
-msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em>na logowanie przy pomocy hasła"
+msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em> na logowanie przy pomocy hasła"
 
 msgid ""
 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
 msgstr ""
-"Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi "
-"RBL"
+"Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
 
 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
 
+msgid ""
+"Always use 40MHz channels even if the secondary channel overlaps. Using this "
+"option does not comply with IEEE 802.11n-2009!"
+msgstr ""
+"Zawsze używaj kanał 40MHz nawet jeśli drugi kanał pokrywa się. Użycie tej "
+"opcji nie jest zgodne ze standardem IEEE 802.11n-2009!"
+
 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
 msgstr ""
 "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
@@ -260,6 +275,9 @@ msgstr "Antena 1"
 msgid "Antenna 2"
 msgstr "Antena 2"
 
+msgid "Antenna Configuration"
+msgstr "Ustawienia anteny"
+
 msgid "Any zone"
 msgstr "Jakakolwiek strefa"
 
@@ -275,6 +293,9 @@ msgstr "Przypisuję interfejsy..."
 msgid "Associated Stations"
 msgstr "Powiązane Stacje"
 
+msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
+msgstr "Bezprzewodowy kontroler Atheros 802.11%s"
+
 msgid "Authentication"
 msgstr "Uwierzytelnianie"
 
@@ -289,7 +310,7 @@ msgid "Auto Refresh"
 msgstr "Automatyczne odświeżanie"
 
 msgid "Available"
-msgstr "Dostępny"
+msgstr "Dostępne"
 
 msgid "Available packages"
 msgstr "Dostępne pakiety"
@@ -321,8 +342,9 @@ msgstr "Skanowanie w tle"
 msgid "Backup / Flash Firmware"
 msgstr "Kopia zapasowa / Aktualizacja Firmware`u"
 
+# NIe ma powodu skracać tekstu, zmieści się w polu.
 msgid "Backup / Restore"
-msgstr "Kopia zapas./Przywróć"
+msgstr "Kopia zapasowa/Przywróć"
 
 msgid "Backup file list"
 msgstr "Kopia zapas. listy plików"
@@ -339,9 +361,6 @@ msgstr ""
 "Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe "
 "pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
 
-msgid "Bit Rate"
-msgstr "Przepływność"
-
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Przepływność"
 
@@ -361,6 +380,12 @@ msgstr "Numer Mostu (urządzenia)"
 msgid "Bring up on boot"
 msgstr "Podnieś przy stracie"
 
+msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
+msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom 802.11%s"
+
+msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
+msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom BCM%04x 802.11"
+
 msgid "Buffered"
 msgstr "Buforowany"
 
@@ -407,31 +432,31 @@ msgid ""
 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
 "interface to it."
 msgstr ""
-"Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
+"Wybierz strefę firewalla którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
 "<em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz "
 "pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do "
 "interfejsu."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
 "out the <em>create</em> field to define a new network."
 msgstr ""
-"Wybierz sieć(i) które chcesz przyłączyć do tego interfejsu bezprzewodowego "
-"lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
+"Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu "
+"bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
 
 # Może razem z angielskim słowem...
 msgid "Cipher"
 msgstr "Szyfr (Cipher)"
 
+# Przyciski nazywają sie "Twórz archiwum" i "Wykonaj reset" a nie Przywróć Ustawienia
 msgid ""
 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
 msgstr ""
-"Wciśnij \"Generuj archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki "
-"konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Przywróć "
-"Ustawienia\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
+"Wciśnij \"Twórz archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki "
+"konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Wykonaj reset"
+"\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
 
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
@@ -464,15 +489,6 @@ msgstr "Kompresja"
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfiguracja"
 
-msgid "Configuration / Apply"
-msgstr "Konfiguracja / Zastosuj"
-
-msgid "Configuration / Changes"
-msgstr "Konfiguracja / zmiany"
-
-msgid "Configuration / Revert"
-msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
-
 msgid "Configuration applied."
 msgstr "Konfiguracja została zastosowana."
 
@@ -511,7 +527,7 @@ msgid "Cover the following interfaces"
 msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
 
 msgid "Create / Assign firewall-zone"
-msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewall`a"
+msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewalla"
 
 msgid "Create Interface"
 msgstr "Utwórz interfejs"
@@ -528,12 +544,13 @@ msgstr "Poziom logowania Cron`a"
 msgid "Custom Interface"
 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
 
+# Spacji zabrało i napisy się skleiły
 msgid ""
 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
 "\">LED</abbr>s if possible."
 msgstr ""
-"Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting "
-"Diode\">LED</abbr>urządzenia jeśli jest to możliwe."
+"Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
+"urządzenia jeśli jest to możliwe."
 
 msgid "DHCP Leases"
 msgstr "Dzierżawy DHCP"
@@ -550,12 +567,18 @@ msgstr "Klient DHCP"
 msgid "DHCP-Options"
 msgstr "Opcje DHCP"
 
+msgid "DHCPv6 Leases"
+msgstr "Dzierżawy DHCPv6"
+
 msgid "DNS"
 msgstr "DNS"
 
 msgid "DNS forwardings"
 msgstr "Przekierowania DNS"
 
+msgid "DUID"
+msgstr "DUID"
+
 msgid "Debug"
 msgstr "Debug"
 
@@ -576,8 +599,8 @@ msgid ""
 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
 "servers to clients."
 msgstr ""
-"Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" "
-"rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
+"Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>"
+"\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
@@ -591,8 +614,9 @@ msgstr "Usuń tą sieć"
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
+# Ktoś tłumaczył bez zobaczenia tego w gui. Dotyczy zmiany motywu ten opis.
 msgid "Design"
-msgstr "Projektowanie"
+msgstr "Motyw"
 
 msgid "Destination"
 msgstr "Przeznaczenie"
@@ -616,8 +640,8 @@ msgid ""
 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
 "this interface."
 msgstr ""
-"Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na tym "
-"interfejsie."
+"Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na "
+"tym interfejsie."
 
 msgid "Disable DNS setup"
 msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
@@ -641,9 +665,8 @@ msgid "Distance to farthest network member in meters."
 msgstr "Odległość do najdalej oddalonego członka sieci w metrach."
 
 # Jak poprzednio trzymam się konwencji
-#, fuzzy
 msgid "Diversity"
-msgstr "Rozpraszanie"
+msgstr "Wielorakość"
 
 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
 msgid ""
@@ -653,9 +676,9 @@ msgid ""
 "firewalls"
 msgstr ""
 "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
-"Protocol\">DHCP</abbr>- połączony z serwerem<abbr title=\"Domain Name "
-"System\">DNS</abbr>-. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla "
-"firewall`i<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
+"Protocol\">DHCP</abbr> połączony z serwerem <abbr title=\"Domain Name "
+"System\">DNS</abbr>. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewalli "
+"<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
 
 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
@@ -681,8 +704,8 @@ msgid ""
 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
 msgstr ""
-"Nie przekazuj zapytań<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>- bez "
-"nazwy<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>`a"
+"Nie przekazuj zapytań <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> bez "
+"nazwy <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>'a"
 
 msgid "Download and install package"
 msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
@@ -698,11 +721,13 @@ msgid ""
 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
 msgstr ""
 "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta "
-"<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure "
-"Copy\">SCP</abbr>"
+"<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy"
+"\">SCP</abbr>"
 
+# "n"  brakowało...
 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
-msgstr "<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dyamiczne"
+msgstr ""
+"<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dynamiczne"
 
 msgid "Dynamic tunnel"
 msgstr "Tunel dynamiczny"
@@ -745,15 +770,15 @@ msgstr "Włącz negocjację IPv6 na łączu PPP"
 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
 msgstr "Włącz przechodzenie ramek Jumbo"
 
+msgid "Enable NTP client"
+msgstr "Włącz klienta NTP"
+
 msgid "Enable TFTP server"
 msgstr "Włącz serwer TFTP"
 
 msgid "Enable VLAN functionality"
 msgstr "Włącz funkcjonalność VLAN"
 
-msgid "Enable builtin NTP server"
-msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
-
 msgid "Enable learning and aging"
 msgstr "Włącz uczenie się i starzenie"
 
@@ -770,9 +795,7 @@ msgid "Enabled"
 msgstr "Włączony"
 
 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
-msgstr ""
-"Włącz protokół <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr> na tym moście "
-""
+msgstr "Włącz protokół STP na tym moście "
 
 # a może sposób kapsułkowania byłby lepszy?
 msgid "Encapsulation mode"
@@ -801,7 +824,8 @@ msgstr "Wygasa"
 
 msgid ""
 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
-msgstr "Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
+msgstr ""
+"Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
 
 msgid "External system log server"
 msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
@@ -842,11 +866,12 @@ msgstr "Zakończ"
 msgid "Firewall"
 msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
 
+# Nie ma potrzeby pisania z dużej litery
 msgid "Firewall Settings"
-msgstr "Ustawienia Firewall `a"
+msgstr "Ustawienia firewalla"
 
 msgid "Firewall Status"
-msgstr "Stan Firewall `a"
+msgstr "Stan firewalla"
 
 msgid "Firmware Version"
 msgstr "Wersja firmware"
@@ -875,6 +900,9 @@ msgstr "Aktualizuję !!!"
 msgid "Force"
 msgstr "Wymuś"
 
+msgid "Force 40MHz mode"
+msgstr "Wymuś tryb 40MHz"
+
 msgid "Force CCMP (AES)"
 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
 
@@ -901,7 +929,7 @@ msgid "Fragmentation Threshold"
 msgstr "Próg Fragmentacji"
 
 msgid "Frame Bursting"
-msgstr "<abbr title=\"Frame Bursting\">Dzielenie ramek</abbr>"
+msgstr "Dzielenie ramek"
 
 msgid "Free"
 msgstr "Wolne"
@@ -910,7 +938,13 @@ msgid "Free space"
 msgstr "Wolna przestrzeń"
 
 msgid "Frequency Hopping"
-msgstr "<abbr title=\"Frequency Hopping\">Skakanie po częstotliwościach</abbr>"
+msgstr "Skakanie po częstotliwościach"
+
+msgid "GHz"
+msgstr "GHz"
+
+msgid "GPRS only"
+msgstr "Tylko GPRS"
 
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brama"
@@ -927,6 +961,9 @@ msgstr "Ustawienia podstawowe"
 msgid "Generate archive"
 msgstr "Twórz archiwum"
 
+msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
+msgstr "Ogólny bezprzewodowy kontroler 802.11%s"
+
 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
 msgstr ""
 "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest "
@@ -951,10 +988,10 @@ msgid "HT mode"
 msgstr "Tryb HT"
 
 msgid "Handler"
-msgstr "<abbr title=\"Handler\">Uchwyt</abbr>"
+msgstr "Uchwyt"
 
 msgid "Hang Up"
-msgstr "<abbr title=\"Hang Up\">Rozłącz</abbr>"
+msgstr "Rozłącz"
 
 msgid ""
 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
@@ -963,35 +1000,39 @@ msgstr ""
 "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. "
 "nazwę hosta, strefę czasową."
 
+# nie ma słowa "autentykacji". Uwierzytelnianie!
 msgid ""
 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
 "authentication."
 msgstr ""
-"Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla autentykacji "
-"SSH"
+"Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla "
+"uwierzytelniania SSH"
+
+msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
+msgstr "Kontroler bezprzewodowy Hermes 802.11b"
 
 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
 msgstr ""
-"Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę "
-"sieci)\">ESSID</abbr>"
+"Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</"
+"abbr>"
 
 msgid "Host entries"
-msgstr "<abbr title=\"Host entries\">Wpisy PC</abbr>"
+msgstr "Wpisy PC"
 
 msgid "Host expiry timeout"
-msgstr "<abbr title=\"Host expiry timeout\">Czas wygasania hosta</abbr>"
+msgstr "Czas wygasania hosta"
 
 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> lub sieć Hosta"
 
 msgid "Hostname"
-msgstr "<abbr title=\"Hostname\">Nazwa hosta</abbr>"
+msgstr "Nazwa hosta"
 
 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
 msgstr "Nazwa hosta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
 
 msgid "Hostnames"
-msgstr "<abbr title=\"Hostnames\">Nazwy hostów</abbr>"
+msgstr "Nazwy hostów"
 
 msgid "IP address"
 msgstr "Adres IP"
@@ -1000,7 +1041,7 @@ msgid "IPv4"
 msgstr "IPv4"
 
 msgid "IPv4 Firewall"
-msgstr "<abbr title=\"Ściana ogniowa\">Firewall</abbr> IPv4"
+msgstr "Firewall IPv4"
 
 msgid "IPv4 WAN Status"
 msgstr "Status IPv4 WAN"
@@ -1012,9 +1053,7 @@ msgid "IPv4 and IPv6"
 msgstr "IPv4 oraz IPv6"
 
 msgid "IPv4 broadcast"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"Adres rozgłoszeniowy - zazwyczaj ostatni w puli "
-"x.x.x.255\">Broadcast IPv4</abbr>"
+msgstr "Broadcast IPv4"
 
 msgid "IPv4 gateway"
 msgstr "Brama IPv4"
@@ -1055,23 +1094,27 @@ msgstr "Prefiks IPv6"
 msgid "IPv6 prefix length"
 msgstr "Długość prefiksu IPv6"
 
+msgid "IPv6-Address"
+msgstr "Adres IPv6"
+
 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
 msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
 
+# 6rd to nie "szóste", tylko IPv6 rapid deployment
 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
-msgstr " <abbr title=\"IPv6-over-IPv4 (6rd)\">IPv6-przez-IPv4 (6-te)</abbr>"
+msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6rd)"
 
 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
-msgstr ""
+msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6to4)"
 
 msgid "Identity"
-msgstr "Tozsamość"
+msgstr "Tożsamość"
 
 msgid ""
 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
 msgstr ""
-"Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr "
-"title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
+"Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title="
+"\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
 
 msgid ""
 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
@@ -1096,8 +1139,8 @@ msgstr ""
 "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane "
 "miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku "
 "wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access "
-"Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy "
-"niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
+"Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna. Uwaga - plik wymiany jest dużo "
+"wolniejszy niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
 
 msgid "Ignore Hosts files"
 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
@@ -1106,7 +1149,7 @@ msgid "Ignore interface"
 msgstr "Ignoruj interfejs"
 
 msgid "Ignore resolve file"
-msgstr "Ignoruj pliki <abbr title=\"rozwijania nazw DNS\">resolve</abbr>"
+msgstr "Ignoruj pliki resolve"
 
 msgid "Image"
 msgstr "Obraz"
@@ -1124,10 +1167,10 @@ msgid "Info"
 msgstr "Info"
 
 msgid "Initscript"
-msgstr "<abbr title=\"Initscript\">Skrypt startowy</abbr>"
+msgstr "Skrypt startowy"
 
 msgid "Initscripts"
-msgstr "<abbr title=\"Initscripts\">Skrypty startowe</abbr>"
+msgstr "Skrypty startowe"
 
 msgid "Install"
 msgstr "Instaluj"
@@ -1147,8 +1190,9 @@ msgstr "Interfejs"
 msgid "Interface Configuration"
 msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
 
+# Tam jest lista interfejsów....
 msgid "Interface Overview"
-msgstr "<abbr title=\"Interface Overview\">Przegląd Interfejsu</abbr>"
+msgstr "Przegląd Interfejsów"
 
 msgid "Interface is reconnecting..."
 msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
@@ -1168,6 +1212,10 @@ msgstr "Wyłączono interfejs"
 msgid "Interfaces"
 msgstr "Interfejsy"
 
+# Nadużycie tagu abbr uważam za uzasadnione.
+msgid "Internal Server Error"
+msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
+
 msgid "Invalid"
 msgstr "Niewłaściwy"
 
@@ -1245,10 +1293,10 @@ msgid "Lease validity time"
 msgstr "Czas ważności dzierżawy"
 
 msgid "Leasefile"
-msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Plik dzierżaw</abbr>"
+msgstr "Plik dzierżaw"
 
 msgid "Leasetime"
-msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Czas dzierżawy</abbr>"
+msgstr "Czas dzierżawy"
 
 msgid "Leasetime remaining"
 msgstr "Pozostały czas dzierżawy"
@@ -1295,7 +1343,7 @@ msgid "Load Average"
 msgstr "Średnie obciążenie"
 
 msgid "Loading"
-msgstr "Ładuję"
+msgstr "Ładowanie"
 
 msgid "Local IPv4 address"
 msgstr "Lokalny adres IPv4"
@@ -1304,13 +1352,13 @@ msgid "Local IPv6 address"
 msgstr "Lokalny adres IPv6"
 
 msgid "Local Startup"
-msgstr "Lokalny Autostart"
+msgstr "Lokalny autostart"
 
 msgid "Local Time"
-msgstr "Czas Lokalny"
+msgstr "Czas lokalny"
 
 msgid "Local domain"
-msgstr "Domena Lokalna"
+msgstr "Domena lokalna"
 
 msgid ""
 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
@@ -1343,7 +1391,7 @@ msgid "Log output level"
 msgstr "Poziom logowania"
 
 msgid "Log queries"
-msgstr "Zapytania Loga"
+msgstr "Loguj zapytania"
 
 msgid "Logging"
 msgstr "Logowanie"
@@ -1357,12 +1405,6 @@ msgstr "Wyloguj"
 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
 msgstr "Najniższy wydzierżawiony adres jako offset dla adresu sieci."
 
-msgid "MAC"
-msgstr "MAC"
-
-msgid "MAC Address"
-msgstr "Adres MAC"
-
 msgid "MAC-Address"
 msgstr "Adres MAC"
 
@@ -1375,19 +1417,23 @@ msgstr "Filtr adresów MAC"
 msgid "MAC-List"
 msgstr "Lista MAC"
 
+msgid "MB/s"
+msgstr "MB/s"
+
+msgid "MHz"
+msgstr "MHz"
+
 msgid "MTU"
 msgstr "MTU"
 
 msgid "Maximum Rate"
-msgstr "<abbr title=\"Maximum Rate\">Maksymalna Szybkość</abbr>"
+msgstr "Maksymalna Szybkość"
 
 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba aktywnych dzierżaw DHCP"
 
 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
-msgstr ""
-"Maksymalna dozwolona liczba <abbr title=\"concurrent DNS "
-"queries\">jednoczesnych zapytań DNS</abbr>"
+msgstr "Maksymalna dozwolona liczba jednoczesnych zapytań DNS"
 
 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
 msgstr "Maksymalny dozwolony rozmiar pakietu EDNS.0 UDP"
@@ -1401,6 +1447,9 @@ msgstr "Maksymalny czas podtrzymania"
 msgid "Maximum number of leased addresses."
 msgstr "Maksymalna liczba dzierżawionych adresów."
 
+msgid "Mbit/s"
+msgstr "Mbit/s"
+
 msgid "Memory"
 msgstr "Pamięć"
 
@@ -1444,7 +1493,7 @@ msgid "Mount Points - Mount Entry"
 msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
 
 msgid "Mount Points - Swap Entry"
-msgstr "Punkty montowania - Wpis <abbr title=\"Pliku wymiany\">Swap</abbr>"
+msgstr "Punkty montowania - Wpis Swap"
 
 msgid ""
 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
@@ -1469,7 +1518,7 @@ msgid "Move up"
 msgstr "Przesuń w górę"
 
 msgid "Multicast Rate"
-msgstr "<abbr title=\"Multicast Rate\">Szybkość Multicast`u</abbr>"
+msgstr "Szybkość Multicast`u"
 
 msgid "Multicast address"
 msgstr "Adres Multicast`u"
@@ -1478,7 +1527,7 @@ msgid "NAS ID"
 msgstr "NAS ID"
 
 msgid "NTP server candidates"
-msgstr "Kandydaci na serwer NTP"
+msgstr "Lista serwerów NTP"
 
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
@@ -1502,7 +1551,7 @@ msgid "Network Utilities"
 msgstr "Narzędzia sieciowe"
 
 msgid "Network boot image"
-msgstr "<abbr title=\"Network boot image\">Sieciowy obraz startowy</abbr>"
+msgstr "Sieciowy obraz startowy"
 
 msgid "Network without interfaces."
 msgstr "Sieć bez interfejsów"
@@ -1514,8 +1563,7 @@ msgid "No DHCP Server configured for this interface"
 msgstr "Brak skonfigurowanego serwera DHCP dla tego interfejsu"
 
 msgid "No chains in this table"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"No chains in this table\">Brak łańcuchów w tej tablicy</abbr>"
+msgstr "Brak łańcuchów w tej tablicy"
 
 msgid "No files found"
 msgstr "Nie znaleziono plików"
@@ -1524,7 +1572,7 @@ msgid "No information available"
 msgstr "Brak dostępnych informacji"
 
 msgid "No negative cache"
-msgstr "<abbr title=\"No negative cache\">Brak odwrotnego cache`a</abbr>"
+msgstr "Brak odwrotnego cache`a"
 
 msgid "No network configured on this device"
 msgstr "Brak skonfigurowanych sieci na tym urządzeniu"
@@ -1539,7 +1587,7 @@ msgid "No password set!"
 msgstr "NIE USTAWIONO HASŁA!!!"
 
 msgid "No rules in this chain"
-msgstr "<abbr title=\"No rules in this chain\">Brak zasad w tym łańcuchu</abbr>"
+msgstr "Brak zasad w tym łańcuchu"
 
 msgid "No zone assigned"
 msgstr "Brak przypisanej strefy"
@@ -1556,6 +1604,9 @@ msgstr "Brak"
 msgid "Normal"
 msgstr "Normalny"
 
+msgid "Not Found"
+msgstr "Nie znaleziono"
+
 msgid "Not associated"
 msgstr "Nie powiązany"
 
@@ -1568,6 +1619,9 @@ msgstr "UWAGA: Pliki konfiguracyjne zostaną usunięte."
 msgid "Notice"
 msgstr "Spostrzeżenie"
 
+msgid "Nslookup"
+msgstr "Nslookup"
+
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -1575,7 +1629,7 @@ msgid "OPKG-Configuration"
 msgstr "Konfiguracja OPKG"
 
 msgid "Off-State Delay"
-msgstr "<abbr title=\"Off-State Delay\">Zwłoka wyłączenia</abbr>"
+msgstr "Zwłoka wyłączenia"
 
 msgid ""
 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
@@ -1587,23 +1641,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować "
 "kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie "
-"wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr "
-"title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> "
-"<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: "
-"<samp>eth0.1</samp>)."
+"wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title="
+"\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> "
+"(<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
 
 msgid "On-State Delay"
 msgstr "Zwłoka włączenia"
 
+msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
+msgstr "Nazwa hosta lub adres MAC musu być podany!"
+
 msgid "One or more fields contain invalid values!"
 msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
 
 msgid "One or more required fields have no value!"
 msgstr "Jedno lub więcej pól nie posiada wpisanych wartości!"
 
-msgid "Open"
-msgstr "Otwórz"
-
 msgid "Open list..."
 msgstr "Otwórz listę..."
 
@@ -1626,7 +1679,7 @@ msgid "Outbound:"
 msgstr "Wychodzące:"
 
 msgid "Outdoor Channels"
-msgstr "Kanały <abbr title=\"Outdoor\">zewnętrzne</abbr>"
+msgstr "Kanały zewnętrzne"
 
 msgid "Override MAC address"
 msgstr "Nadpisz adres MAC"
@@ -1669,7 +1722,7 @@ msgid "PPP"
 msgstr "PPP"
 
 msgid "PPPoA Encapsulation"
-msgstr "<abbr title=\"Kapsułkowanie\">Enkapsulacja</abbr> PPPoA"
+msgstr "Enkapsulacja PPPoA"
 
 msgid "PPPoATM"
 msgstr "PPPoATM"
@@ -1699,7 +1752,7 @@ msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
 msgid "Password authentication"
-msgstr "<abbr title=\"Password authentication\">Identyfikacja hasłem</abbr>"
+msgstr "Identyfikacja hasłem"
 
 msgid "Password of Private Key"
 msgstr "Hasło lub klucz prywatny"
@@ -1731,13 +1784,16 @@ msgid "Perform reset"
 msgstr "Wykonaj reset"
 
 msgid "Phy Rate:"
-msgstr "<abbr title=\"Phy Rate:\">Szybkość Phy:</abbr>"
+msgstr "Szybkość Phy:"
 
 msgid "Physical Settings"
 msgstr "Ustawienia sprzętowe"
 
+msgid "Ping"
+msgstr "Ping"
+
 msgid "Pkts."
-msgstr "<abbr title=\"Pkts.\">Pktw.</abbr>"
+msgstr "Pktw."
 
 msgid "Please enter your username and password."
 msgstr "Proszę wprowadź swój login i hasło."
@@ -1746,7 +1802,7 @@ msgid "Please wait: Device rebooting..."
 msgstr "Proszę czekać: Ponowne uruchamianie..."
 
 msgid "Policy"
-msgstr "<abbr title=\"Policy\">Zasada</abbr>"
+msgstr "Zasada"
 
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
@@ -1757,6 +1813,9 @@ msgstr "Port %d"
 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
 msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
 
+msgid "Port status:"
+msgstr "Status portu:"
+
 msgid ""
 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
 "ignore failures"
@@ -1767,6 +1826,9 @@ msgstr ""
 msgid "Prevents client-to-client communication"
 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
 
+msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
+msgstr "Kontroler bezprzewodowy Prism2/2.5/3 802.11b"
+
 msgid "Proceed"
 msgstr "Wykonaj"
 
@@ -1788,12 +1850,19 @@ msgstr "Protokół nowego interfejsu"
 msgid "Protocol support is not installed"
 msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
 
+# Opcja dotyczy włączenia serwera czasu, więc "podaj" nie jest właściwym tłumaczeniem w tym miejscu - obsy
+msgid "Provide NTP server"
+msgstr "Włącz serwer NTP"
+
 msgid "Provide new network"
 msgstr "Utwórz nową sieć"
 
 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
 
+msgid "Quality"
+msgstr "Jakość"
+
 msgid "RTS/CTS Threshold"
 msgstr "Próg RTS/CTS"
 
@@ -1803,6 +1872,9 @@ msgstr "RX"
 msgid "RX Rate"
 msgstr "Szybkość RX"
 
+msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
+msgstr "Kontroler bezprzewodowy RaLink 802.11%s"
+
 msgid "Radius-Accounting-Port"
 msgstr "Port Radius-Accounting"
 
@@ -1825,18 +1897,24 @@ msgid ""
 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
 msgstr ""
-"Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr "
-"title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
+"Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title="
+"\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
 
 msgid ""
 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
 "lose access to this device if you are connected via this interface."
 msgstr ""
+"Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid ""
 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
 "might lose access to this device if you are connected via this network."
 msgstr ""
+"Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez tę "
+"sieć!"
 
 msgid "Really reset all changes?"
 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
@@ -1845,26 +1923,32 @@ msgid ""
 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
 "you are connected via this interface."
 msgstr ""
+"Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid ""
 "Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
 "connected via this interface."
 msgstr ""
+"Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid "Really switch protocol?"
 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
 
 msgid "Realtime Connections"
-msgstr ""
+msgstr "Połączenia w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Graphs"
-msgstr ""
+msgstr "Wykresy w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Load"
-msgstr ""
+msgstr "Obciążenie w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Ruch w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Wireless"
 msgstr "WiFi w czasie rzeczywistym"
@@ -1876,13 +1960,13 @@ msgid "Reboot"
 msgstr "Restartuj"
 
 msgid "Rebooting..."
-msgstr "Uruchamiam ponownie..."
+msgstr "Ponowne uruchamianie..."
 
 msgid "Reboots the operating system of your device"
 msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
 
 msgid "Receive"
-msgstr ""
+msgstr "Odebrane"
 
 msgid "Receiver Antenna"
 msgstr "Antena odbiorcza"
@@ -1897,10 +1981,10 @@ msgid "References"
 msgstr "Referencje"
 
 msgid "Regulatory Domain"
-msgstr "<abbr title=\"Regulatory Domain\">Domena regulacji</abbr>"
+msgstr "Domena regulacji"
 
 msgid "Relay"
-msgstr "<abbr title=\"Relay\">Przekaźnik</abbr>"
+msgstr "Przekaźnik"
 
 msgid "Relay Bridge"
 msgstr "Most przekaźnikowy"
@@ -1942,13 +2026,13 @@ msgid "Resolv and Hosts Files"
 msgstr "Pliki Resolv i Hosts"
 
 msgid "Resolve file"
-msgstr "<abbr title=\"Plik rozwijania nazw DNS\">Plik Resolve</abbr>"
+msgstr "Plik Resolve"
 
 msgid "Restart"
 msgstr "Uruchom ponownie"
 
 msgid "Restart Firewall"
-msgstr "Uruchom ponownie Firewall`a"
+msgstr "Uruchom ponownie firewalla"
 
 msgid "Restore backup"
 msgstr "Przywróć kopię zapasową"
@@ -2001,7 +2085,7 @@ msgid "SSH-Keys"
 msgstr "Klucze SSH"
 
 msgid "SSID"
-msgstr "<abbr title=\"Nazwa twojej sieci WiFi\">SSID</abbr>"
+msgstr "SSID"
 
 msgid "Save"
 msgstr "Zachowaj"
@@ -2010,13 +2094,14 @@ msgid "Save & Apply"
 msgstr "Zastosuj i Zachowaj"
 
 msgid "Save &#38; Apply"
-msgstr "Zachowaj &#38; Zastosuj"
+msgstr "Zachowaj i Zastosuj"
 
 msgid "Scan"
 msgstr "Skanuj"
 
+# Raczej nie stosuje się kilku dużych liter w tym samym
 msgid "Scheduled Tasks"
-msgstr "Zaplanowane Zadania"
+msgstr "Zaplanowane zadania"
 
 msgid "Section added"
 msgstr "Dodano sekcję"
@@ -2025,9 +2110,7 @@ msgid "Section removed"
 msgstr "Usunięto sekcję"
 
 msgid "See \"mount\" manpage for details"
-msgstr ""
-"Aby poznać szczegóły przeczytaj <abbr title=\"\"mount\" manpage\">stronę "
-"instrukcji \"mount\"</abbr>"
+msgstr "Aby poznać szczegóły przeczytaj stronę instrukcji \"mount\""
 
 msgid ""
 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
@@ -2037,9 +2120,7 @@ msgstr ""
 "tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
 
 msgid "Send router solicitations"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"Send router solicitations\">Wyślij pakiet wymuszający "
-"rozgłoszenia routera</abbr>"
+msgstr "Wyślij pakiet wymuszający rozgłoszenia routera"
 
 msgid "Separate Clients"
 msgstr "Rozdziel klientów"
@@ -2093,7 +2174,7 @@ msgid "Skip to navigation"
 msgstr "Pomiń do nawigacji"
 
 msgid "Slot time"
-msgstr "<abbr title=\"Slot Time\">Szczelina czasowa</abbr>"
+msgstr "Szczelina czasowa"
 
 msgid "Software"
 msgstr "Oprogramowanie"
@@ -2101,13 +2182,19 @@ msgstr "Oprogramowanie"
 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
 msgstr "Wartości pewnych pól są niewłaściwe, nie mogę ich zachować!"
 
+msgid "Sorry, the object you requested was not found."
+msgstr "Przepraszamy, ale żądany obiekt nie został znaleziony."
+
+msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
+msgstr "Przepraszamy, ale serwer napotkał nieoczekiwany błąd."
+
 msgid ""
 "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
 "install instructions."
 msgstr ""
-"Przepraszamy ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade, nowy firmware musi "
-"być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki aby uzyskać instrukcję dla "
+"Przepraszamy, ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade. Nowy firmware musi "
+"być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki, aby uzyskać instrukcję dla "
 "danego urządzenia."
 
 msgid "Sort"
@@ -2145,7 +2232,7 @@ msgstr ""
 "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
 
 msgid "Specify the secret encryption key here."
-msgstr ""
+msgstr "Określ tajny klucz szyfrowania."
 
 msgid "Start"
 msgstr "Uruchomienie"
@@ -2179,6 +2266,10 @@ msgid ""
 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
 msgstr ""
+"Statyczne dzierżawy są używane do przypisania stałych adresów IP i "
+"symbolicznych nazw klientom DHCP. Są one również wymagane dla "
+"niedynamicznych konfiguracji interfejsu, gdzie obsługiwane są tylko hosty z "
+"odpowiednim dzierżawami."
 
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
@@ -2196,16 +2287,16 @@ msgid "Swap Entry"
 msgstr "Zamień wpis"
 
 msgid "Switch"
-msgstr "Przełącz"
+msgstr "Przełącznik"
 
 msgid "Switch %q"
-msgstr "Przełącz %q"
+msgstr "Przełącznik %q"
 
 msgid "Switch %q (%s)"
-msgstr "Przełącz %q (%s)"
+msgstr "Przełącznik %q (%s)"
 
 msgid "Switch protocol"
-msgstr "Przełącz protokół"
+msgstr "Protokół przełącznika"
 
 msgid "Sync with browser"
 msgstr "Synchronizuj z przeglądarką"
@@ -2222,23 +2313,24 @@ msgstr "Log systemowy"
 msgid "System Properties"
 msgstr "Właściwości systemu"
 
+# Wszędzie używane jest "loga" z małej litery.
 msgid "System log buffer size"
-msgstr "Rozmiar bufora Loga systemu"
+msgstr "Rozmiar bufora loga systemu"
 
 msgid "TCP:"
-msgstr "CP:"
+msgstr "TCP:"
 
 msgid "TFTP Settings"
 msgstr "Ustawienia TFTP"
 
 msgid "TFTP server root"
-msgstr ""
+msgstr "root serwera TFTP"
 
 msgid "TX"
 msgstr "TX"
 
 msgid "TX Rate"
-msgstr "<abbr title=\"TX Rate\">Szybkość TX</abbr>"
+msgstr "Szybkość TX"
 
 msgid "Table"
 msgstr "Tablica"
@@ -2247,7 +2339,7 @@ msgid "Target"
 msgstr "Cel"
 
 msgid "Terminate"
-msgstr ""
+msgstr "Zakończ"
 
 msgid ""
 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
@@ -2286,8 +2378,8 @@ msgid ""
 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
 msgstr ""
-"Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> "
-"<code>/dev/sda1</code>)"
+"Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</"
+"abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
 
 msgid ""
 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
@@ -2295,9 +2387,10 @@ msgid ""
 "samp>)"
 msgstr ""
 "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na "
-"przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended "
-"Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
+"przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</"
+"abbr></samp>)"
 
+# Przycisk nazywa się "Wykonaj", więc taki sam opis ma być w podpowiedzi.
 msgid ""
 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
@@ -2305,8 +2398,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i "
 "rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby "
-"upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij <abbr "
-"title=\"Proceed\">\"Kontynuuj\"</abbr> aby wykonać aktualizację."
+"upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij \"Wykonaj\" aby "
+"kontynuować aktualizację."
 
 msgid "The following changes have been committed"
 msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
@@ -2331,8 +2424,7 @@ msgid ""
 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
 "addresses."
 msgstr ""
-"Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach "
-"IPv6."
+"Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
 
 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
 msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
@@ -2345,14 +2437,22 @@ msgid ""
 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
 msgstr ""
+"Porty sieciowe na tym urządzeniu mogą być łączone w kilka sieci <abbr title="
+"\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>, w których komputery mogą "
+"komunikować się ze sobą bezpośrednio. Sieci <abbr title=\"Virtual Local Area "
+"Network\">VLAN</abbr> są często stosowane w celu oddzielenia różnych "
+"segmentów sieci. Często domyślnie jeden port typu Uplink jest wykorzystywany "
+"do połączenia z większą siecią, taką jak Internet, a inne porty dla sieci "
+"lokalnej."
 
 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
-msgstr ""
+msgstr "Wybrany protokół potrzebuje przypisanego urządzenia"
 
 msgid ""
 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
 "when finished."
 msgstr ""
+"System usuwa teraz partycję konfiguracji i zrestartuje się po zakończeniu."
 
 msgid ""
 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
@@ -2360,221 +2460,263 @@ msgid ""
 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
 "settings."
 msgstr ""
+"System wykonuje flashowanie.<br /> NIE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIA!<br /> Poczekaj "
+"kilka minut, zanim spróbujesz połączyć się ponownie. W zależności od "
+"ustawień może być konieczne odnowienie adresu Twojego komputera, aby dostać "
+"się do urządzenia."
 
 msgid ""
 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
 "you choose the generic image format for your platform."
 msgstr ""
+"Przesłany plik obrazu nie zawiera obsługiwanego formatu. Upewnij się, że "
+"wybrałeś odpowiedni format obrazu dla danej platformy."
 
 msgid "There are no active leases."
-msgstr ""
+msgstr "Brak aktywnych dzierżaw."
 
 msgid "There are no pending changes to apply!"
-msgstr ""
+msgstr "Brak oczekujących zmian do zastosowania!"
 
 msgid "There are no pending changes to revert!"
-msgstr ""
+msgstr "Brak oczekujących zmian do przywrócenia!"
 
 msgid "There are no pending changes!"
-msgstr ""
+msgstr "Brak oczekujących zmian!"
 
 msgid ""
 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
 "\"Physical Settings\" tab"
 msgstr ""
+"Żadne urządzenie nie jest jeszcze przypisane. Proszę dołączyć urządzenie "
+"sieciowe na karcie \"Ustawienia sprzętowe\""
 
 msgid ""
 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
 "protect the web interface and enable SSH."
 msgstr ""
+"Na routerze hasło nie jest jeszcze ustawione. Proszę skonfigurować hasło "
+"roota, aby zabezpieczyć interfejs WWW i włączyć SSH."
 
 msgid "This IPv4 address of the relay"
-msgstr ""
+msgstr "Ten adres IPv4 przekaźnika"
 
 msgid ""
 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
 "configurations are automatically preserved."
 msgstr ""
+"Jest to lista globalnych wzorców dopasowywania plików i katalogów "
+"uwzględnianych podczas przeprowadzania aktualizacji z użyciem \"sysupgrade"
+"\". Zmodyfikowane pliki w /etc/config/ i w niektórych innych ustawieniach są "
+"automatycznie zachowywane."
 
 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
 msgstr ""
+"To jest 32-bajtowy heksadecymalny zakodowany identyfikator użytkownika, a "
+"nie login"
 
 msgid ""
 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
 msgstr ""
+"To jest zawartość pliku /etc/rc.local. Wstaw tutaj własne komendy (przed "
+"'exit 0'), aby zostały wykonane pod koniec procesu rozruchu."
 
 msgid ""
 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
 "ends with <code>:2</code>"
 msgstr ""
+"To jest lokalny adres końcowy przypisany przez tunnel broker'a, zwykle "
+"kończący się z <code>:2</code>"
 
+# w tłumaczeniu pojawiła się spacja po DHCP</ abbr> co powoduje niepoprawne wyświetlanie się strony z lang PL
 msgid ""
 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
 "abbr> in the local network"
 msgstr ""
+"To jest jedyny serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
+"\">DHCP</abbr> w sieci lokalnej"
 
 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
 msgstr ""
+"To jest system crontab, w którym mogą być zdefiniowane zaplanowane zadania."
 
 msgid ""
 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
 msgstr ""
+"Zwykle jest to adres najbliższego PoP prowadzonego przez tunnel broker'a"
 
 msgid ""
 "This list gives an overview over currently running system processes and "
 "their status."
 msgstr ""
+"Poniższa lista przedstawia aktualnie uruchomione procesy systemowe i ich "
+"status."
 
 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
 msgstr ""
+"Poniższa strona umożliwia konfigurację działania niestandardowych przycisków"
 
 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
-msgstr ""
+msgstr "Poniższa strona przedstawia aktualnie aktywne połączenia sieciowe."
 
 msgid "This section contains no values yet"
-msgstr ""
+msgstr "Ta sekcja nie zawiera jeszcze żadnych wartości"
 
 msgid "Time Synchronization"
-msgstr ""
+msgstr "Synchronizacja czasu"
 
 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
-msgstr ""
+msgstr "Synchronizacja czasu nie jest jeszcze skonfigurowana."
 
 msgid "Timezone"
-msgstr ""
+msgstr "Strefa czasowa"
 
 msgid ""
 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
 "archive here."
 msgstr ""
+"Aby przywrócić pliki konfiguracyjne, można tutaj wczytać wcześniej utworzone "
+"archiwum kopii zapasowej."
 
 msgid "Total Available"
-msgstr ""
+msgstr "Całkowicie dostępna"
+
+msgid "Traceroute"
+msgstr "Trasa routowania"
 
 msgid "Traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Ruch"
 
 msgid "Transfer"
-msgstr ""
+msgstr "Transfer"
 
 msgid "Transmission Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Prędkość transmisji"
 
 msgid "Transmit"
-msgstr ""
+msgstr "Nadawanie"
 
 msgid "Transmit Power"
-msgstr ""
+msgstr "Siła nadawania"
 
 msgid "Transmitter Antenna"
-msgstr ""
+msgstr "Antena nadajnika"
 
 msgid "Trigger"
-msgstr ""
+msgstr "Trigger"
 
 msgid "Trigger Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb Trigger"
 
 msgid "Tunnel ID"
-msgstr ""
+msgstr "Numer identyfikacyjny tunelu"
 
 msgid "Tunnel Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs tunelu"
 
 msgid "Turbo Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb Turbo"
 
 msgid "Tx-Power"
-msgstr ""
+msgstr "Moc nadawania"
 
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ"
 
 msgid "UDP:"
-msgstr ""
+msgstr "UDP:"
+
+msgid "UMTS only"
+msgstr "Tylko UMTS"
 
 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
-msgstr ""
+msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
 
 msgid "USB Device"
-msgstr ""
+msgstr "Urządzenie USB"
 
 msgid "UUID"
-msgstr ""
+msgstr "UUID"
+
+msgid "Unable to dispatch"
+msgstr "Nie można wysłać"
 
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Nieznany"
 
 msgid "Unknown Error, password not changed!"
-msgstr ""
+msgstr "Nieznany błąd, hasło nie zostało zmienione"
 
 msgid "Unmanaged"
-msgstr ""
+msgstr "Niezarządzalny"
 
 msgid "Unsaved Changes"
-msgstr ""
+msgstr "Niezapisane zmiany"
 
 msgid "Unsupported protocol type."
-msgstr ""
+msgstr "Nieobsługiwany typ protokołu."
 
 msgid "Update lists"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuj listy"
 
 msgid ""
 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
 "OpenWrt compatible firmware image)."
 msgstr ""
+"Prześlij zgodny z funkcją sysupgrade obraz tutaj, aby zastąpić aktualnie "
+"działające firmware. Zaznacz opcję \"Zachowaj ustawienia\", aby zachować "
+"bieżącą konfigurację (wymaga zgodnego obrazu firmware Openwrt)."
 
 msgid "Upload archive..."
-msgstr ""
+msgstr "Załaduj archiwum..."
 
 msgid "Uploaded File"
-msgstr ""
+msgstr "Załaduj plik"
 
 msgid "Uptime"
-msgstr ""
+msgstr "Czas pracy"
 
 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj <code>/etc/ethers</code>"
 
 msgid "Use DHCP gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj bramy DHCP"
 
 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj serwerów DNS rozgłaszanych przez peera"
 
 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
-msgstr ""
+msgstr "Użyj kodów kraju ISO/IEC 3166 alpha2"
 
 msgid "Use MTU on tunnel interface"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj MTU na interfejsie tunelu"
 
 msgid "Use TTL on tunnel interface"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj TTL na interfejsie tunelu"
 
 msgid "Use as root filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj systemu plików root'a"
 
 msgid "Use broadcast flag"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj flagi rozgłaszania"
 
 msgid "Use custom DNS servers"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj własnych serwerów DNS"
 
 msgid "Use default gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj domyślnej bramy"
 
 msgid "Use gateway metric"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj metryki bramy"
 
 msgid "Use preferred lifetime"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj preferowanego czasu życia"
 
 msgid "Use routing table"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj tabeli routingu"
 
 msgid ""
 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
@@ -2582,206 +2724,287 @@ msgid ""
 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
 "requesting host."
 msgstr ""
+"Użyj przycisku <em>Dodaj</em>, aby dodać nowy wpis dzierżawy. <em>Adres "
+"MAC</ em> identyfikuje hosta, <em>Adres IPv4</em> określa, którego stałego "
+"adresu użyć, natomiast <em>Nazwa hosta</em> jest przypisana jako symboliczna "
+"nazwa do określonego hosta."
 
 msgid "Use valid lifetime"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj prawidłowego czasu życia"
 
+# Przy liście zamontowanych systemów plików
 msgid "Used"
-msgstr ""
+msgstr "Użyte"
 
 msgid "Used Key Slot"
-msgstr ""
+msgstr "Użyte gniazdo klucza"
 
 msgid "Username"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa użytkownika"
 
 msgid "VC-Mux"
-msgstr ""
+msgstr "VC-Mux"
 
 msgid "VLAN Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs VLAN"
 
 msgid "VLANs on %q"
-msgstr ""
+msgstr "Sieci VLAN na %q"
 
 msgid "VLANs on %q (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Sieci VLAN na %q (%s)"
 
 msgid "VPN Server"
-msgstr ""
+msgstr "Serwer VPN"
 
 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
-msgstr ""
+msgstr "Klasa producenta do wysłania podczas żądania DHCP"
 
 msgid "Verify"
-msgstr ""
+msgstr "Zweryfikuj"
 
 msgid "Version"
-msgstr ""
+msgstr "Wersja"
 
 msgid "WDS"
-msgstr ""
+msgstr "WDS"
 
 msgid "WEP Open System"
-msgstr ""
+msgstr "Otwarty system WEP"
 
 msgid "WEP Shared Key"
-msgstr ""
+msgstr "Współdzielony klucz WEP"
 
 msgid "WEP passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło WEP"
 
 msgid "WMM Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb WMM"
 
 msgid "WPA passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło WPA"
 
 msgid ""
 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
 "and ad-hoc mode) to be installed."
 msgstr ""
+"Kodowanie WPA wymaga zainstalowanych modułów wpa_supplicant (na tryb "
+"klienta) lub hostapd (dla trybów AP lub ad-hoc)"
 
 msgid "Waiting for changes to be applied..."
-msgstr ""
+msgstr "Czekanie na wprowadzenie zmian..."
 
 msgid "Waiting for command to complete..."
-msgstr ""
-
-msgid "Waiting for router..."
-msgstr ""
+msgstr "Czekanie na wykonanie komendy..."
 
 msgid "Warning"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrzeżenie"
 
 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
 msgstr ""
+"Ostrzeżenie: Pozostały niezapisane zmian, które zostaną utracone podczas "
+"restartu!"
 
 msgid "Wifi"
-msgstr ""
+msgstr "Wifi"
 
 msgid "Wireless"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa"
 
 msgid "Wireless Adapter"
-msgstr ""
+msgstr "Adapter bezprzewodowy"
 
 msgid "Wireless Network"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa"
 
 msgid "Wireless Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Przegląd sieci bezprzewodowy"
 
 msgid "Wireless Security"
-msgstr ""
+msgstr "Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej"
 
 msgid "Wireless is disabled or not associated"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona lub niepołączona"
 
 msgid "Wireless is restarting..."
-msgstr ""
+msgstr "Restart sieci bezprzewodowej..."
 
 msgid "Wireless network is disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona"
 
 msgid "Wireless network is enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa jest włączona"
 
 msgid "Wireless restarted"
-msgstr ""
+msgstr "Zrestartowano sieć bezprzewodową"
 
 msgid "Wireless shut down"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłączanie sieci bezprzewodowej"
 
 msgid "Write received DNS requests to syslog"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz otrzymane żądania DNS do syslog'a"
 
 msgid "XR Support"
-msgstr ""
+msgstr "Wsparcie XR"
 
 msgid ""
 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
 "scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
 msgstr ""
+"Tutaj można włączyć lub wyłączyć zainstalowane skrypty. Zmiany zostaną "
+"zastosowane po ponownym uruchomieniu urządzenia.<br /><strong>Ostrzeżenie: "
+"Jeśli wyłączysz podstawowe skrypty typu \"networks\", urządzenie może stać się "
+"nieosiągalne!</strong>"
 
 msgid ""
 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
 msgstr ""
+"Musisz włączyć obsługę Java Script w swojej przeglądarce, inaczej LuCI nie "
+"będzie działać poprawnie."
 
 msgid "any"
-msgstr ""
+msgstr "jakikolwiek"
 
 msgid "auto"
-msgstr ""
+msgstr "auto"
+
+msgid "baseT"
+msgstr "baseT"
 
 msgid "bridged"
-msgstr ""
+msgstr "bridged"
 
 msgid "create:"
-msgstr ""
+msgstr "utwórz:"
 
 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
-msgstr ""
+msgstr "utwórz bridge na określonych interfejsach"
+
+msgid "dB"
+msgstr "dB"
+
+msgid "dBm"
+msgstr "dBm"
 
 msgid "disable"
-msgstr ""
+msgstr "wyłącz"
 
 msgid "expired"
-msgstr ""
+msgstr "wygasły"
 
 msgid ""
 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
 "abbr>-leases will be stored"
 msgstr ""
+"plik, w którym podano żądania <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</abbr>, zostanie zachowany"
 
 msgid "forward"
-msgstr ""
+msgstr "przekaż"
+
+msgid "full-duplex"
+msgstr "pełny-duplex"
+
+msgid "half-duplex"
+msgstr "pół-duplex"
 
 msgid "help"
-msgstr ""
+msgstr "pomoc"
+
+msgid "hidden"
+msgstr "ukryty"
 
 msgid "if target is a network"
-msgstr ""
+msgstr "jeżeli celem jest sieć"
 
 msgid "input"
-msgstr ""
+msgstr "wejście"
+
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+msgid "kB/s"
+msgstr "kB/s"
+
+msgid "kbit/s"
+msgstr "kbit/s"
 
 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
-msgstr ""
+msgstr "lokalny plik <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
 
 msgid "no"
-msgstr ""
+msgstr "nie"
+
+# skorzystałem z niemieckiego tłumaczenia
+msgid "no link"
+msgstr "niepowiązane"
 
 msgid "none"
-msgstr ""
+msgstr "żaden"
 
 msgid "off"
-msgstr ""
+msgstr "wyłączone"
 
 msgid "on"
-msgstr ""
+msgstr "włączone"
+
+msgid "open"
+msgstr "otwarte"
 
 msgid "routed"
-msgstr ""
+msgstr "routowane"
 
 msgid "tagged"
-msgstr ""
+msgstr "tagowane"
+
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznane"
 
 msgid "unlimited"
-msgstr ""
+msgstr "nielimitowane"
 
 msgid "unspecified"
-msgstr ""
+msgstr "nieokreślone"
 
 msgid "unspecified -or- create:"
-msgstr ""
+msgstr "nieokreślone -lub- utwórz:"
 
 msgid "untagged"
-msgstr "nietagowany"
+msgstr "nietagowane"
 
 msgid "yes"
 msgstr "tak"
 
 msgid "« Back"
 msgstr "« Wróć"
+
+#~ msgid "Waiting for router..."
+#~ msgstr "Czekanie na router..."
+
+#~ msgid "Enable builtin NTP server"
+#~ msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
+
+#~ msgid "Active Leases"
+#~ msgstr "Aktywne dzierżawy"
+
+#~ msgid "Open"
+#~ msgstr "Otwórz"
+
+#~ msgid "Bit Rate"
+#~ msgstr "Przepływność"
+
+#~ msgid "Configuration / Apply"
+#~ msgstr "Konfiguracja / Zastosuj"
+
+#~ msgid "Configuration / Changes"
+#~ msgstr "Konfiguracja / zmiany"
+
+#~ msgid "Configuration / Revert"
+#~ msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
+
+#~ msgid "MAC"
+#~ msgstr "MAC"
+
+#~ msgid "MAC Address"
+#~ msgstr "Adres MAC"