Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 841 of 842 messages translated...
[project/luci.git] / po / pl / freifunk-policyrouting.po
index b739057..bcb4492 100644 (file)
@@ -1,13 +1,34 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-24 07:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-24 08:02+0200\n"
+"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
+
 msgid ""
 "All traffic from interfaces belonging to these zones will be sent via a "
 "gateway in the mesh network."
 msgstr ""
+"Cały ruch sieciowy z interfejsów należących do tych stref będzie wysyłany "
+"przez bramę w sieci mesh."
 
 msgid "Enable Policy Routing"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz politykę trasowania (routingu)"
+
+msgid "Fallback to mesh"
+msgstr "Fallback do mesh"
 
 msgid "Firewall zones"
-msgstr ""
+msgstr "Strefy firewalla"
 
 msgid ""
 "If no default route is received from the mesh network then traffic which "
@@ -15,12 +36,23 @@ msgid ""
 "connection as a fallback. If you do not want this and instead block that "
 "traffic then you should select this option."
 msgstr ""
+"Jeśli nie otrzymano domyślnej trasy z sieci mesh, ruch sieciowy należący do "
+"wybranej strefy firewalla jest trasowany przez Twoje połączenie z internetem "
+"jako fallback. Jeśli tego nie chcesz i zamiast tego chciałbyś blokować taki "
+"ruch sieciowy, powinieneś zaznaczyć tę opcję."
 
-msgid "Policy Routing"
+msgid ""
+"If your own gateway is not available then fallback to the mesh default "
+"gateway."
 msgstr ""
+"Jeśli Twoja własna brama nie jest dostępna, wykonaj fallback do domyślnej "
+"bramy sieci mesh."
+
+msgid "Policy Routing"
+msgstr "Polityka trasowania (routingu)"
 
 msgid "Strict Filtering"
-msgstr ""
+msgstr "Ścisłe filtrowanie"
 
 msgid ""
 "These pages can be used to setup policy routing for certain firewall zones. "
@@ -29,3 +61,9 @@ msgid ""
 "'Ego Mode'). Your own traffic is then sent via your internet connection "
 "while traffic originating from the mesh will use another gateway in the mesh."
 msgstr ""
+"Te strony mogą zostać użyte do ustawienia polityki trasowania (routingu) dla "
+"wybranych stref firewalla. Jest to użyteczne jeśli chcesz używać swojego "
+"połączenia z internetem sam i nie chcesz dzielić się nim z innymi (stąd "
+"alternatywna nazwa \"tryb ego\"). Twój własny ruch sieciowy jest wysyłany "
+"przez Twoje połączenie, zaś ruch pochodzący z sieci mesh będzie używać innej "
+"bramy w sieci."