luci-0.11: merge r9365 - r9385
[project/luci.git] / po / pl / olsr.po
index 1b0855a..1b894dc 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-24 09:39+0200\n"
-"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-11 14:12+0200\n"
+"Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -51,7 +51,7 @@ msgid "Device"
 msgstr "Urządzenie"
 
 msgid "Display"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl"
 
 msgid "Downlink"
 msgstr "Downlink"
@@ -79,7 +79,7 @@ msgid "Enabled"
 msgstr "Włączone"
 
 msgid "Expected retransmission count"
-msgstr ""
+msgstr "Oczekiwana wartość retransmisji"
 
 msgid "FIB metric"
 msgstr ""
@@ -93,8 +93,11 @@ msgid ""
 "Default is \"flat\"."
 msgstr ""
 
+# skorzystałem z niemieckiego tłumaczenia
 msgid "Fisheye mechanism for TCs (checked means on). Default is \"on\""
 msgstr ""
+"Mechanizm Fisheye dla TCs (zaznaczone oznacza \"włączone\"). Domyślnie jest "
+"\"włączone\""
 
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brama"
@@ -154,10 +157,13 @@ msgstr ""
 msgid "IP Addresses"
 msgstr "Adresy IP"
 
+#, fuzzy
 msgid ""
 "IP-version to use. If 6and4 is selected then one olsrd instance is started "
 "for each protocol."
 msgstr ""
+"Wersja protokołu IP. Jeśli jest wybrana 6and4 wtedy instancja olsrd jest "
+"uruchomiona dla każdego protokołu"
 
 msgid "IPv4"
 msgstr "IPv4"
@@ -228,7 +234,7 @@ msgstr ""
 
 msgid ""
 "If this Node uses NAT for connections to the internet. Default is \"yes\"."
-msgstr ""
+msgstr "Czy węzeł korzysta z NAT do połączenia z Internetem. Domyślnie \"Tak\""
 
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
@@ -244,8 +250,9 @@ msgstr ""
 msgid "Interfaces"
 msgstr "Interfejsy"
 
+# by Google :D po części
 msgid "Interfaces Defaults"
-msgstr ""
+msgstr "Standardy interfejsów"
 
 msgid "Internet protocol"
 msgstr "Protokół internetowy"
@@ -256,7 +263,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Known OLSR routes"
-msgstr ""
+msgstr "Znane ścieżki OLSR"
 
 msgid "LQ"
 msgstr "LQ"
@@ -268,7 +275,7 @@ msgid "LQ algorithm"
 msgstr "Algorytm LQ"
 
 msgid "LQ fisheye"
-msgstr ""
+msgstr "LQ-Fisheye"
 
 msgid "LQ level"
 msgstr "Poziom LQ"
@@ -282,8 +289,9 @@ msgstr "Legenda"
 msgid "Library"
 msgstr "Biblioteka"
 
+#, fuzzy
 msgid "Link Quality Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia jakości linków"
 
 msgid ""
 "Link quality aging factor (only for lq level 2). Tuning parameter for "
@@ -307,7 +315,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "LinkQuality Multiplicator"
-msgstr ""
+msgstr "Mnożnik LinkQuality"
 
 msgid "Links per node (average)"
 msgstr "Linków na węzeł (średnio)"
@@ -316,7 +324,7 @@ msgid "Links total"
 msgstr "Linków w sumie"
 
 msgid "Local interface IP"
-msgstr ""
+msgstr "IP lokalnego interfejsu"
 
 msgid "MID"
 msgstr "MID"
@@ -337,9 +345,12 @@ msgid ""
 "Make sure that OLSRd is running, the \"txtinfo\" plugin is loaded, "
 "configured on port 2006 and accepts connections from \"127.0.0.1\"."
 msgstr ""
+"Upewnij się że OLSRd jest uruchomione, \"txtinfo\" plugin jest załadowany, "
+"skonfigurowany na porcie 2006 i akceptuje połączenia z 127.0.0.1 (localhost)"
 
+#, fuzzy
 msgid "Metric"
-msgstr ""
+msgstr "Miara"
 
 msgid "Mode"
 msgstr "Tryb"
@@ -352,19 +363,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "NAT threshold"
-msgstr ""
+msgstr "Próg NAT"
 
 msgid "NLQ"
-msgstr ""
+msgstr "NLQ"
 
 msgid "Neighbors"
-msgstr ""
+msgstr "Sąsiedzi"
 
 msgid "Neighbour IP"
-msgstr ""
+msgstr "IP sąsiadów"
 
 msgid "Neighbours"
-msgstr ""
+msgstr "Sąsiedzi"
 
 msgid "Netmask"
 msgstr "Maska sieciowa"
@@ -451,7 +462,7 @@ msgid "Prefix"
 msgstr "Prefiks"
 
 msgid "Resolve"
-msgstr ""
+msgstr "Rozwiąż"
 
 msgid ""
 "Resolve hostnames on status pages. It is generally safe to allow this, but "
@@ -463,7 +474,7 @@ msgid "Routes"
 msgstr "Trasy (routes)"
 
 msgid "Secondary OLSR interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Zapasowy interfejs OLSR"
 
 msgid ""
 "Sets the main IP (originator ip) of the router. This IP will NEVER change "
@@ -497,11 +508,13 @@ msgstr "Stan"
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
+#, fuzzy
 msgid "Success rate of packages received from the neighbour"
-msgstr ""
+msgstr "Wartość poprawnie otrzymanych od sąsiada pakietów"
 
+#, fuzzy
 msgid "Success rate of packages sent to the neighbour"
-msgstr ""
+msgstr "Wartość poprawnie wysłanych pakietów do sąsiada"
 
 msgid "TC"
 msgstr "TC"
@@ -608,4 +621,4 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Willingness"
-msgstr ""
+msgstr "Gotowość"