luci-0.11: merge r9628 - r9631
[project/luci.git] / po / pl / openvpn.po
index 15fd292..428d17c 100644 (file)
-#  openvpn.pot
-#  generated from ./applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua
 msgid ""
 msgstr ""
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-18 23:07+0200\n"
+"Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
 
-#. OpenVPN
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:1
-msgid "OpenVPN"
-msgstr ""
-
-#. Switch to basic configuration
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:3
-msgid "« Switch to basic configuration"
-msgstr ""
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
 
-#. Switch to advanced configuration
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:4
-msgid "Switch to advanced configuration »"
-msgstr ""
-
-#. Enabled
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:6
-msgid "Enabled"
-msgstr ""
+msgid "'net30', 'p2p', or 'subnet'"
+msgstr "'net30', 'p2p', lub 'subnet'"
 
-#. Started
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:7
-msgid "Started"
-msgstr ""
+msgid "Accept options pushed from server"
+msgstr "Zaakceptuj opcje narzucone przez serwer"
 
-#. no
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:8
-msgid "no"
-msgstr ""
+msgid "Add"
+msgstr "Dodaj"
 
-#. yes (%i)
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:9
-msgid "yes (%i)"
-msgstr ""
+msgid "Add route after establishing connection"
+msgstr "Dodaj trasę po nawiązaniu połączenia"
 
-#. Port
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:10
-msgid "Port"
-msgstr ""
+msgid "Additional authentication over TLS"
+msgstr "Dodatkowe uwierzytelnianie poprzez TLS"
 
-#. Protocol
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:11
-msgid "Protocol"
-msgstr ""
+msgid "Allow client-to-client traffic"
+msgstr "Zezwól na łączność klient-klient"
 
-#. Instance \"%s\"
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:13
-msgid "Instance \"%s\""
-msgstr ""
+msgid "Allow multiple clients with same certificate"
+msgstr "Zezwól na łączenie wielu klientów z tym samym certyfikatem."
 
-#. OpenVPN instances
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:15
-msgid "OpenVPN instances"
-msgstr ""
+msgid "Allow only one session"
+msgstr "Zezwól tylko na jedną sesję"
 
-#. Below is a list of configured OpenVPN instances and their current state
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:16
-msgid "Below is a list of configured OpenVPN instances and their current state"
-msgstr ""
+msgid "Allow remote to change its IP or port"
+msgstr "Zezwól na zmianę IP lub portu odległemu hostowi."
 
-#. Daemon configuration
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:18
-msgid "Daemon configuration"
-msgstr ""
+msgid "Allowed maximum of connected clients"
+msgstr "Maksymalna dozwolona liczba klientów"
 
-#. Networking options
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:19
-msgid "Networking options"
-msgstr ""
+msgid "Allowed maximum of internal"
+msgstr "Maksymalna dozwolona liczba wewnętrznych"
 
-#. VPN options
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:20
-msgid "VPN options"
-msgstr ""
+msgid "Allowed maximum of new connections"
+msgstr "Maksymalna dozwolona liczba nowych połączeń"
 
-#. Cryptography settings
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:21
-msgid "Cryptography settings"
-msgstr ""
+msgid "Append log to file"
+msgstr "Dopisz log do pliku"
 
-#. Read configuration options from file
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:23
-msgid "Read configuration options from file"
-msgstr ""
+msgid "Authenticate using username/password"
+msgstr "Autoryzacja z użyciem loginu oraz hasła"
 
-#. Local host name or ip address
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:24
-msgid "Local host name or ip address"
-msgstr ""
+msgid "Automatically redirect default route"
+msgstr "Automatycznie przekieruj domyślną trasę"
 
-#. Remote host name or ip address
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:25
-msgid "Remote host name or ip address"
+msgid "Below is a list of configured OpenVPN instances and their current state"
 msgstr ""
+"Ponieżej znajduje się lista skonfigurowanych procesów OpenVPN wraz z ich "
+"aktualnymi stanami."
 
-#. Randomly choose remote server
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:26
-msgid "Randomly choose remote server"
-msgstr ""
+msgid "Call down cmd/script before TUN/TAP close"
+msgstr "Zatrzymaj skrypt przed wyłączeniem interfejsu TUN/TAP"
 
-#. Major mode
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:27
-msgid "Major mode"
-msgstr ""
+msgid "Certificate authority"
+msgstr "Urząd certyfikacji"
 
-#. Use protocol
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:28
-msgid "Use protocol"
-msgstr ""
+msgid "Change process priority"
+msgstr "Zmień priorytet procesu"
 
-#. Connection retry interval
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:29
-msgid "Connection retry interval"
-msgstr ""
+msgid "Change to directory before initialization"
+msgstr "Przejdź do katalogu przed inicjalizacją"
 
-#. Connection timeout
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:30
-msgid "Connection timeout"
-msgstr ""
+msgid "Check peer certificate against a CRL"
+msgstr "Sprawdź certyfikat peera na obecność w CRL"
 
-#. Maximum connection attempt retries
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:31
-msgid "Maximum connection attempt retries"
-msgstr ""
+msgid "Chroot to directory after initialization"
+msgstr "Zmień root (chroot) na katalog po inicjalizacji"
 
-#. Try to sense proxy settings automatically
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:32
-msgid "Try to sense proxy settings automatically"
-msgstr ""
+msgid "Client is disabled"
+msgstr "Klient jest wyłączony"
 
-#. Connect to remote host
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:33
-msgid "Connect to remote host"
-msgstr ""
+msgid "Configuration category"
+msgstr "Kategoria konfiguracji"
 
-#. Retry indefinitely on HTTP proxy errors
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:34
-msgid "Retry indefinitely on HTTP proxy errors"
-msgstr ""
+msgid "Configure client mode"
+msgstr "Konfiguruj tryb klienta"
 
-#. Proxy timeout in seconds
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:35
-msgid "Proxy timeout in seconds"
-msgstr ""
+msgid "Configure server bridge"
+msgstr "Konfiguruj serwer w trybie mostu"
 
-#. Set extended HTTP proxy options
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:36
-msgid "Set extended HTTP proxy options"
-msgstr ""
+msgid "Configure server mode"
+msgstr "Konfiguruj serwer"
 
-#. Connect through Socks5 proxy
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:37
 msgid "Connect through Socks5 proxy"
-msgstr ""
-
-#. Retry indefinitely on Socks proxy errors
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:38
-msgid "Retry indefinitely on Socks proxy errors"
-msgstr ""
-
-#. If hostname resolve fails, retry
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:39
-msgid "If hostname resolve fails, retry"
-msgstr ""
-
-#. Allow remote to change its IP or port
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:40
-msgid "Allow remote to change its IP or port"
-msgstr ""
+msgstr "Połącz poprzez SOCKS5 proxy"
 
-#. Execute shell command on remote ip change
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:41
-msgid "Execute shell command on remote ip change"
-msgstr ""
+msgid "Connect to remote host through an HTTP proxy"
+msgstr "Połącz ze zdalnym hostem poprzez HTTP proxy"
 
-#. TCP/UDP port # for both local and remote
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:42
-msgid "TCP/UDP port # for both local and remote"
-msgstr ""
+msgid "Connection retry interval"
+msgstr "Interwał powtarzania połączeń"
 
-#. TCP/UDP port # for local (default=1194)
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:43
-msgid "TCP/UDP port # for local (default=1194)"
-msgstr ""
+msgid "Cryptography"
+msgstr "Kryptografia"
 
-#. TCP/UDP port # for remote (default=1194)
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:44
-msgid "TCP/UDP port # for remote (default=1194)"
-msgstr ""
+msgid "Daemonize after initialization"
+msgstr "Przejdź w tryb demona po inicjalizacji"
 
-#. Bind to local address and port
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:45
-msgid "Bind to local address and port"
-msgstr ""
+msgid "Delay n seconds after connection"
+msgstr "Opóźnienie n sekund po nawiązaniu połączenia"
 
-#. Do not bind to local address and port
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:46
-msgid "Do not bind to local address and port"
-msgstr ""
+msgid "Delay tun/tap open and up script execution"
+msgstr "Opóźnienie otwarcia interfejsu tun/tap i wykonania skryptu"
 
-#. tun/tap device
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:47
-msgid "tun/tap device"
-msgstr ""
+msgid "Diffie Hellman parameters"
+msgstr "Parametry Diffie Hellman"
 
-#. Type of used device
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:48
-msgid "Type of used device"
-msgstr ""
+msgid "Directory for custom client config files"
+msgstr "Katalog na pliki konfiguracyjne"
 
-#. Use tun/tap device node
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:49
-msgid "Use tun/tap device node"
-msgstr ""
+msgid "Disable Paging"
+msgstr "Wyłącz stronicowanie"
 
-#. Set the link layer address of the tap device
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:50
-msgid "Set the link layer address of the tap device"
-msgstr ""
+msgid "Disable cipher initialisation vector"
+msgstr "Wyłącz wektor inicjalizacji szyfru"
 
-#. 'net30', 'p2p', or 'subnet'
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:51
-msgid "'net30', 'p2p', or 'subnet'"
-msgstr ""
+msgid "Disable options consistency check"
+msgstr "Wyłącz sprawdzanie poprawności ustawień"
 
-#. Make tun device IPv6 capable
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:52
-msgid "Make tun device IPv6 capable"
-msgstr ""
+msgid "Disable replay protection"
+msgstr "Wyłącz ochronę odpowiedzi"
 
-#. Configure device to use IP address
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:53
-msgid "Configure device to use IP address"
-msgstr ""
+msgid "Do not bind to local address and port"
+msgstr "Nie związuj z lokalnym adresem i portem"
 
-#. Don't actually execute ifconfig
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:54
 msgid "Don't actually execute ifconfig"
-msgstr ""
+msgstr "Nie uruchamiaj obecnie ifconfig"
 
-#. Don't warn on ifconfig inconsistencies
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:55
-msgid "Don't warn on ifconfig inconsistencies"
-msgstr ""
-
-#. Add route after establishing connection
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:56
-msgid "Add route after establishing connection"
-msgstr ""
+msgid "Don't add routes automatically"
+msgstr "Nie dodawaj tras (routes) automatycznie"
 
-#. Specify a default gateway for routes
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:57
-msgid "Specify a default gateway for routes"
-msgstr ""
+msgid "Don't cache --askpass or --auth-user-pass passwords"
+msgstr "Nie cacheuj haseł --askpass lub --auth-user-pass"
 
-#. Specify a default metric for routes
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:58
-msgid "Specify a default metric for routes"
-msgstr ""
+msgid "Don't inherit global push options"
+msgstr "Nie dziedzicz globalnej opcji push"
 
-#. Delay n seconds after connection 
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:59
-msgid "Delay n seconds after connection "
-msgstr ""
+msgid "Don't log timestamps"
+msgstr "Nie zapisuj czasu w logu"
 
-#. Execute shell cmd after routes are added
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:60
-msgid "Execute shell cmd after routes are added"
-msgstr ""
+msgid "Don't re-read key on restart"
+msgstr "Nie wczytuj ponownie klucza podczas restartu"
 
-#. Don't add routes automatically
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:61
-msgid "Don't add routes automatically"
-msgstr ""
+msgid "Don't require client certificate"
+msgstr "Nie wymagaj certyfikatu od klienta"
 
-#. Don't pull options from server
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:62
-msgid "Don't pull options from server"
-msgstr ""
+msgid "Don't use adaptive lzo compression"
+msgstr "Nie używaj adaptatywnej kompresji lzo"
 
-#. Automatically redirect default route
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:63
-msgid "Automatically redirect default route"
-msgstr ""
+msgid "Don't warn on ifconfig inconsistencies"
+msgstr "Nie ostrzegaj przed niespójnością w ifconfig"
 
-#. Pass environment variables to script
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:64
-msgid "Pass environment variables to script"
-msgstr ""
+msgid "Echo parameters to log"
+msgstr "Zapisuj parametry w logu"
 
-#. Shaping for peer bandwidth
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:65
-msgid "Shaping for peer bandwidth"
-msgstr ""
+msgid "Empirically measure MTU"
+msgstr "Mierz MTU empirycznie"
 
-#. Set timeouts in server mode
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:66
-msgid "Set timeouts in server mode"
-msgstr ""
+msgid "Enable OpenSSL hardware crypto engines"
+msgstr "Włącz sprzętowe przyspieszenie OpenSSL"
 
-#. tun/tap inactivity timeout
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:67
-msgid "tun/tap inactivity timeout"
-msgstr ""
+msgid "Enable Path MTU discovery"
+msgstr "Włącz wykrywanie \"Path MTU\""
 
-#. Remote ping timeout
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:68
-msgid "Remote ping timeout"
-msgstr ""
+msgid "Enable Static Key encryption mode (non-TLS)"
+msgstr "Włącz tryb szyfrowania statycznym kluczem (non-TLS)"
 
-#. Restart after remote ping timeout
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:69
-msgid "Restart after remote ping timeout"
-msgstr ""
+msgid "Enable TLS and assume client role"
+msgstr "Włącz TLS i przyjmij rolę klienta"
 
-#. Only process ping timeouts if routes exist
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:70
-msgid "Only process ping timeouts if routes exist"
-msgstr ""
+msgid "Enable TLS and assume server role"
+msgstr "Włącz TLS i przyjmij rolę serwera"
 
-#. Ping remote every n seconds over TCP/UDP port
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:71
-msgid "Ping remote every n seconds over TCP/UDP port"
-msgstr ""
+msgid "Enable internal datagram fragmentation"
+msgstr "Włącz wewnętrzną fragmentację datagramu"
 
-#. Configure a multi-homed UDP server
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:72
-msgid "Configure a multi-homed UDP server"
-msgstr ""
+msgid "Enable management interface on <em>IP</em> <em>port</em>"
+msgstr "Włącz interfejs zarządzalny na <em>IP</em> <em>port</em>"
 
-#. Optimize TUN/TAP/UDP writes
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:73
-msgid "Optimize TUN/TAP/UDP writes"
-msgstr ""
+msgid "Enabled"
+msgstr "Włączone"
 
-#. Remap SIGUSR1 signals
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:74
-msgid "Remap SIGUSR1 signals"
-msgstr ""
+msgid "Encryption cipher for packets"
+msgstr "Szyfrowanie dla pakietów"
 
-#. Keep tun/tap device open on restart
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:75
-msgid "Keep tun/tap device open on restart"
-msgstr ""
+msgid "Execute shell cmd after routes are added"
+msgstr "Wykonaj komendę powłoki po dodaniu tras"
 
-#. Keep remote IP address on restart
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:76
-msgid "Keep remote IP address on restart"
-msgstr ""
+msgid "Execute shell command on remote ip change"
+msgstr "Wykonaj komendę powłoki po zmianie zdalnego IP"
 
-#. Keep local IP address on restart
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:77
-msgid "Keep local IP address on restart"
+msgid ""
+"Executed in server mode on new client connections, when the client is still "
+"untrusted"
 msgstr ""
+"Wykonane w trybie serwera na nowych połączeniach klienta, gdy klient jest "
+"nadal niezaufany"
 
-#. Don't re-read key on restart
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:78
-msgid "Don't re-read key on restart"
+msgid ""
+"Executed in server mode whenever an IPv4 address/route or MAC address is "
+"added to OpenVPN's internal routing table"
 msgstr ""
+"Wykonane w trybie serwera, gdy adres IPv4, trasa lub adres MAC są dodane do "
+"wewnętrznej tablicy routingu w OpenVPN"
 
-#. TOS passthrough (applies to IPv4 only)
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:79
-msgid "TOS passthrough (applies to IPv4 only)"
-msgstr ""
+msgid "Exit on TLS negotiation failure"
+msgstr "Wyjdź przy niepowodzeniu negocjacji TLS"
 
-#. Set tun/tap device MTU
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:80
-msgid "Set tun/tap device MTU"
-msgstr ""
+msgid "Get PEM password from controlling tty before we daemonize"
+msgstr "Uzyskaj hasło PEM z kontroli tty przed demonizacją"
 
-#. Set tun/tap device overhead
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:81
-msgid "Set tun/tap device overhead"
-msgstr ""
+msgid "HMAC authentication for packets"
+msgstr "Autoryzacja HMAC dla pakietów"
 
-#. Set TCP/UDP MTU
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:82
-msgid "Set TCP/UDP MTU"
-msgstr ""
+msgid "Handling of authentication failures"
+msgstr "Postępowanie z błędami uwierzytelniania"
 
-#. Enable Path MTU discovery
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:83
-msgid "Enable Path MTU discovery"
+msgid ""
+"Helper directive to simplify the expression of --ping and --ping-restart in "
+"server mode configurations"
 msgstr ""
+"Dyrektywa Helper w celu uproszczenia wyrażenie --ping i --ping-restart w "
+"konfiguracjach w trybie serwera"
 
-#. Empirically measure MTU
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:84
-msgid "Empirically measure MTU"
-msgstr ""
+msgid "If hostname resolve fails, retry"
+msgstr "Jeżeli ustanowienie nazwy hosta nie powiedzie się, spróbuj ponownie"
 
-#. Enable internal datagram fragmentation
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:85
-msgid "Enable internal datagram fragmentation"
-msgstr ""
+msgid "Instance \"%s\""
+msgstr "Instancja \"%s\""
 
-#. Set upper bound on TCP MSS
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:86
-msgid "Set upper bound on TCP MSS"
-msgstr ""
+msgid "Invalid"
+msgstr "Nieprawidłowe"
 
-#. Set the TCP/UDP send buffer size
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:87
-msgid "Set the TCP/UDP send buffer size"
-msgstr ""
+msgid "Keep local IP address on restart"
+msgstr "Zachowaj lokalny adres IP przy restarcie"
 
-#. Set the TCP/UDP receive buffer size
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:88
-msgid "Set the TCP/UDP receive buffer size"
-msgstr ""
+msgid "Keep remote IP address on restart"
+msgstr "Zachowaj zdalny adres IP przy restarcie"
 
-#. Set tun/tap TX queue length
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:89
-msgid "Set tun/tap TX queue length"
-msgstr ""
+msgid "Keep tun/tap device open on restart"
+msgstr "Utrzymaj urządzenie tun/tap po restarcie jako otwarte"
 
-#. Disable Paging
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:90
-msgid "Disable Paging"
-msgstr ""
+msgid "Key transition window"
+msgstr "Okno zmiany klucza"
 
-#. Shell cmd to execute after tun device open
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:91
-msgid "Shell cmd to execute after tun device open"
-msgstr ""
+msgid "Limit repeated log messages"
+msgstr "Limit powtarzających się wiadomości w logu"
 
-#. Delay tun/tap open and up script execution
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:92
-msgid "Delay tun/tap open and up script execution"
-msgstr ""
+msgid "Local certificate"
+msgstr "Certyfikat lokalny"
 
-#. Shell cmd to run after tun device close
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:93
-msgid "Shell cmd to run after tun device close"
-msgstr ""
+msgid "Local host name or ip address"
+msgstr "Lokalna nazwa hosta lub adres IP"
 
-#. Call down cmd/script before TUN/TAP close
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:94
-msgid "Call down cmd/script before TUN/TAP close"
-msgstr ""
+msgid "Local private key"
+msgstr "Lokalny klucz prywatny"
 
-#. Run up/down scripts for all restarts
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:95
-msgid "Run up/down scripts for all restarts"
-msgstr ""
+msgid "Major mode"
+msgstr "Tryb główny"
 
-#. Set UID to user
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:96
-msgid "Set UID to user"
-msgstr ""
+msgid "Make tun device IPv6 capable"
+msgstr "Urządzenie tun zgodne z IPv6"
 
-#. Set GID to group
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:97
-msgid "Set GID to group"
-msgstr ""
+msgid "Maximum number of queued TCP output packets"
+msgstr "Maksymalna liczba wychodzących pakietów TCP w kolejce"
 
-#. Chroot to directory after initialization
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:98
-msgid "Chroot to directory after initialization"
-msgstr ""
+msgid "Networking"
+msgstr "Ustawienia sieciowe"
 
-#. Change to directory before initialization
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:99
-msgid "Change to directory before initialization"
-msgstr ""
+msgid "Number of allocated broadcast buffers"
+msgstr "Liczba przydzielonych buforów nadawczych"
 
-#. Daemonize after initialization
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:100
-msgid "Daemonize after initialization"
-msgstr ""
+msgid "Number of lines for log file history"
+msgstr "Liczba linii w pliku dziennika historii"
 
-#. Output to syslog and do not daemonize
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:101
-msgid "Output to syslog and do not daemonize"
-msgstr ""
+msgid "Only accept connections from given X509 name"
+msgstr "Akceptuj tylko połączenia z podanej nazwy X509"
 
-#. Run as an inetd or xinetd server
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:102
-msgid "Run as an inetd or xinetd server"
-msgstr ""
+msgid "Only process ping timeouts if routes exist"
+msgstr "Wykonaj procedurę \"ping timeout\" tylko jeżeli trasy istnieją"
 
-#. Write log to file
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:103
-msgid "Write log to file"
-msgstr ""
+msgid "OpenVPN"
+msgstr "OpenVPN"
 
-#. Append log to file
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:104
-msgid "Append log to file"
-msgstr ""
+msgid "OpenVPN instances"
+msgstr "Instancje OpenVPN"
 
-#. Don't log timestamps
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:105
-msgid "Don't log timestamps"
-msgstr ""
+msgid "Optimize TUN/TAP/UDP writes"
+msgstr "Optymalizuj wpisy TUN/TAP/UDP"
 
-#. Write process ID to file
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:106
-msgid "Write process ID to file"
-msgstr ""
+msgid "Output to syslog and do not daemonize"
+msgstr "Wysyłaj do syslog'a i nie demonizuj"
 
-#. Change process priority
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:107
-msgid "Change process priority"
-msgstr ""
+msgid "Overview"
+msgstr "Przegląd"
 
-#. Echo parameters to log
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:108
-msgid "Echo parameters to log"
-msgstr ""
+msgid "PKCS#12 file containing keys"
+msgstr "Plik PKCS#12 zawierający klucze"
 
-#. Set output verbosity
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:109
-msgid "Set output verbosity"
-msgstr ""
+msgid "Pass environment variables to script"
+msgstr "Przekaż zmienne środowiskowe do skryptu"
 
-#. Limit repeated log messages
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:110
-msgid "Limit repeated log messages"
-msgstr ""
+msgid "Persist replay-protection state"
+msgstr "Utrzymaj status ochrony odpowiedzi"
 
-#. Write status to file every n seconds
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:111
-msgid "Write status to file every n seconds"
+msgid "Persist/unpersist ifconfig-pool"
 msgstr ""
 
-#. Status file format version
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:112
-msgid "Status file format version"
-msgstr ""
+msgid "Ping remote every n seconds over TCP/UDP port"
+msgstr "Pinguj zdalnego co n sekund przez port TCP/UDP"
 
-#. Disable options consistency check
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:113
-msgid "Disable options consistency check"
+msgid "Policy level over usage of external programs and scripts"
 msgstr ""
+"Poziom zasad odnoszących się do używania zewnętrznych programów i skryptów"
 
-#. Special stress testing mode
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:114
-msgid "Special stress testing mode"
-msgstr ""
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
 
-#. Use fast LZO compression
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:115
-msgid "Use fast LZO compression"
-msgstr ""
+msgid "Protocol"
+msgstr "Protokół"
 
-#. Don't use adaptive lzo compression
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:116
-msgid "Don't use adaptive lzo compression"
-msgstr ""
+msgid "Proxy timeout in seconds"
+msgstr "Czas bezczynności proxy w sekundach"
 
-#. Enable management interface on <em>IP</em> <em>port</em>
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:117
-msgid "Enable management interface on <em>IP</em> <em>port</em>"
-msgstr ""
+msgid "Push an ifconfig option to remote"
+msgstr "Wyślij opcje ifconfig do zdalnego"
 
-#. Management interface will connect as a TCP client
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:118
-msgid "Management interface will connect as a TCP client"
-msgstr ""
+msgid "Push options to peer"
+msgstr "Wyślij opcje do peera"
 
-#. Query management channel for private key
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:119
 msgid "Query management channel for private key"
-msgstr ""
-
-#. Start OpenVPN in a hibernating state
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:120
-msgid "Start OpenVPN in a hibernating state"
-msgstr ""
-
-#. Issue SIGUSR1 on management disconnect
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:121
-msgid "Issue SIGUSR1 on management disconnect"
-msgstr ""
-
-#. Forget passwords on management disconnect
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:122
-msgid "Forget passwords on management disconnect"
-msgstr ""
+msgstr "Kanał zarządzania zapytaniami dla klucza prywatnego"
 
-#. Number of lines for log file history
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:123
-msgid "Number of lines for log file history"
-msgstr ""
+msgid "Randomly choose remote server"
+msgstr "Losowo wybierz serwer zdalny"
 
-#. Load plug-in module
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:124
-msgid "Load plug-in module"
+msgid "Refuse connection if no custom client config"
 msgstr ""
 
-#. Configure server mode
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:125
-msgid "Configure server mode"
-msgstr ""
+msgid "Remap SIGUSR1 signals"
+msgstr "Przemapuj SIGUSR1"
 
-#. Configure server bridge
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:126
-msgid "Configure server bridge"
-msgstr ""
+msgid "Remote host name or ip address"
+msgstr "Nazwa lub IP zdalnego hosta"
 
-#. Push options to peer
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:127
-msgid "Push options to peer"
+msgid "Remote ping timeout"
 msgstr ""
 
-#. Don't inherit global push options
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:128
-msgid "Don't inherit global push options"
+msgid "Renegotiate data chan. key after bytes"
 msgstr ""
 
-#. Set aside a pool of subnets
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:129
-msgid "Set aside a pool of subnets"
+msgid "Renegotiate data chan. key after packets"
 msgstr ""
 
-#. Use individual addresses rather than /30 subnets
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:130
-msgid "Use individual addresses rather than /30 subnets"
+msgid "Renegotiate data chan. key after seconds"
 msgstr ""
 
-#. Persist/unpersist ifconfig-pool
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:131
-msgid "Persist/unpersist ifconfig-pool"
+msgid "Replay protection sliding window size"
 msgstr ""
 
-#. Push an ifconfig option to remote
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:132
-msgid "Push an ifconfig option to remote"
+msgid "Require explicit designation on certificate"
 msgstr ""
 
-#. Route subnet to client
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:133
-msgid "Route subnet to client"
+msgid "Require explicit key usage on certificate"
 msgstr ""
 
-#. Client is disabled
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:134
-msgid "Client is disabled"
+msgid "Restart after remote ping timeout"
 msgstr ""
 
-#. Don't require client certificate
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:135
-msgid "Don't require client certificate"
+msgid "Retransmit timeout on TLS control channel"
 msgstr ""
 
-#. Use username as common name
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:136
-msgid "Use username as common name"
+msgid "Retry indefinitely on HTTP proxy errors"
 msgstr ""
 
-#. Script to verify interactive authentication
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:137
-msgid "Script to verify interactive authentication"
+msgid "Retry indefinitely on Socks proxy errors"
 msgstr ""
 
-#. Allow client-to-client traffic
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:138
-msgid "Allow client-to-client traffic"
+msgid "Route subnet to client"
 msgstr ""
 
-#. Allow multiple clients with same certificate
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:139
-msgid "Allow multiple clients with same certificate"
+msgid "Run as an inetd or xinetd server"
 msgstr ""
 
-#. Run script cmd on client connection
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:140
 msgid "Run script cmd on client connection"
 msgstr ""
 
-#. Run script cmd on client disconnection
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:141
 msgid "Run script cmd on client disconnection"
 msgstr ""
 
-#. Directory for custom client config files
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:142
-msgid "Directory for custom client config files"
-msgstr ""
-
-#. Refuse connection if no custom client config
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:143
-msgid "Refuse connection if no custom client config"
+msgid "Run up/down scripts for all restarts"
 msgstr ""
 
-#. Temporary directory for client-connect return file
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:144
-msgid "Temporary directory for client-connect return file"
+msgid "Send notification to peer on disconnect"
 msgstr ""
 
-#. Set size of real and virtual address hash tables
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:145
-msgid "Set size of real and virtual address hash tables"
+msgid "Service"
 msgstr ""
 
-#. Number of allocated broadcast buffers
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:146
-msgid "Number of allocated broadcast buffers"
+msgid "Set GID to group"
 msgstr ""
 
-#. Maximum number of queued TCP output packets
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:147
-msgid "Maximum number of queued TCP output packets"
+msgid "Set TCP/UDP MTU"
 msgstr ""
 
-#. Script to validate client virtual addresses
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:148
-msgid "Script to validate client virtual addresses"
+msgid "Set UID to user"
 msgstr ""
 
-#. Allowed maximum of new connections
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:149
-msgid "Allowed maximum of new connections"
+msgid "Set aside a pool of subnets"
 msgstr ""
 
-#. Allowed maximum of connected clients
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:150
-msgid "Allowed maximum of connected clients"
+msgid "Set extended HTTP proxy options"
 msgstr ""
 
-#. Allowed maximum of internal
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:151
-msgid "Allowed maximum of internal"
+msgid "Set output verbosity"
 msgstr ""
 
-#. Proxy incoming HTTPS sessions
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:152
-msgid "Proxy incoming HTTPS sessions"
+msgid "Set size of real and virtual address hash tables"
 msgstr ""
 
-#. Configure client mode
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:153
-msgid "Configure client mode"
+msgid "Set the TCP/UDP receive buffer size"
 msgstr ""
 
-#. Authenticate using username/password
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:154
-msgid "Authenticate using username/password"
+msgid "Set the TCP/UDP send buffer size"
 msgstr ""
 
-#. Accept options pushed from server
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:155
-msgid "Accept options pushed from server"
+msgid "Set tun/tap TX queue length"
 msgstr ""
 
-#. Handling of authentication failures
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:156
-msgid "Handling of authentication failures"
+msgid "Set tun/tap adapter parameters"
 msgstr ""
 
-#. Send notification to peer on disconnect
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:157
-msgid "Send notification to peer on disconnect"
+msgid "Set tun/tap device MTU"
 msgstr ""
 
-#. Enable Static Key encryption mode (non-TLS)
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:158
-msgid "Enable Static Key encryption mode (non-TLS)"
+msgid "Set tun/tap device overhead"
 msgstr ""
 
-#. HMAC authentication for packets
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:159
-msgid "HMAC authentication for packets"
+msgid "Set upper bound on TCP MSS"
 msgstr ""
 
-#. Encryption cipher for packets
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:160
-msgid "Encryption cipher for packets"
+msgid "Shaping for peer bandwidth"
 msgstr ""
 
-#. Size of cipher key
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:161
-msgid "Size of cipher key"
+msgid "Shell cmd to execute after tun device open"
 msgstr ""
 
-#. Enable OpenSSL hardware crypto engines
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:162
-msgid "Enable OpenSSL hardware crypto engines"
+msgid "Shell cmd to run after tun device close"
 msgstr ""
 
-#. Disable replay protection
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:163
-msgid "Disable replay protection"
+msgid "Shell command to verify X509 name"
 msgstr ""
 
-#. Silence the output of replay warnings
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:164
 msgid "Silence the output of replay warnings"
 msgstr ""
 
-#. Replay protection sliding window size
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:165
-msgid "Replay protection sliding window size"
-msgstr ""
-
-#. Disable cipher initialisation vector
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:166
-msgid "Disable cipher initialisation vector"
-msgstr ""
-
-#. Persist replay-protection state
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:167
-msgid "Persist replay-protection state"
-msgstr ""
-
-#. Run a self-test of crypto features
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:168
-msgid "Run a self-test of crypto features"
+msgid "Size of cipher key"
 msgstr ""
 
-#. Enable TLS and assume server role
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:169
-msgid "Enable TLS and assume server role"
+msgid "Specify a default gateway for routes"
 msgstr ""
 
-#. Enable TLS and assume client role
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:170
-msgid "Enable TLS and assume client role"
+msgid "Start OpenVPN in a hibernating state"
 msgstr ""
 
-#. Data channel key exchange method
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:171
-msgid "Data channel key exchange method"
-msgstr ""
+msgid "Start/Stop"
+msgstr "Start/Stop"
 
-#. Certificate authority
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:172
-msgid "Certificate authority"
-msgstr ""
+msgid "Started"
+msgstr "Uruchomiono"
 
-#. Directory of trusted certificates (CAs and CRLs)
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:173
-msgid "Directory of trusted certificates (CAs and CRLs)"
-msgstr ""
+msgid "Status file format version"
+msgstr "Wersja formatu pliku statusu"
 
-#. Diffie Hellman parameters
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:174
-msgid "Diffie Hellman parameters"
-msgstr ""
+msgid "Switch to advanced configuration »"
+msgstr "Konfiguracja zaawansowana »"
 
-#. Local certificate
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:175
-msgid "Local certificate"
-msgstr ""
+msgid "TCP/UDP port # for both local and remote"
+msgstr "Numer portu TCP/UDP zarówno dla lokalnego jak i zdalnego"
 
-#. Local private key
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:176
-msgid "Local private key"
-msgstr ""
+msgid "TCP/UDP port # for local (default=1194)"
+msgstr "Numer portu TCP/UDP dla lokalnego (domyślnie=1194)"
 
-#. PKCS#12 file containing keys
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:177
-msgid "PKCS#12 file containing keys"
-msgstr ""
+msgid "TCP/UDP port # for remote (default=1194)"
+msgstr "Numer portu TCP/UDP dla zdalnego (domyślnie=1194)"
 
-#. TLS cipher
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:178
 msgid "TLS cipher"
-msgstr ""
+msgstr "Kodowanie TLS"
 
-#. Retransmit timeout on TLS control channel
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:179
-msgid "Retransmit timeout on TLS control channel"
-msgstr ""
+msgid "TOS passthrough (applies to IPv4 only)"
+msgstr "Przepuszczanie TOS (dotyczy tylko IPv4)"
 
-#. Renegotiate data chan. key after bytes
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:180
-msgid "Renegotiate data chan. key after bytes"
-msgstr ""
+msgid "Temporary directory for client-connect return file"
+msgstr "Katalog tymczasowy dla pliku zwrotnego połączenia klienta"
 
-#. Renegotiate data chan. key after packets
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:181
-msgid "Renegotiate data chan. key after packets"
+msgid "Timeframe for key exchange"
 msgstr ""
 
-#. Renegotiate data chan. key after seconds
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:182
-msgid "Renegotiate data chan. key after seconds"
-msgstr ""
+msgid "Type of used device"
+msgstr "Typ użytego urządzenia"
 
-#. Timeframe for key exchange
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:183
-msgid "Timeframe for key exchange"
-msgstr ""
+msgid "Use fast LZO compression"
+msgstr "Użyj szybkiej kompresji LZO"
 
-#. Key transition window
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:184
-msgid "Key transition window"
-msgstr ""
+msgid "Use individual addresses rather than /30 subnets"
+msgstr "Użyj indywidualnego adresu zamiast podsieci /30"
 
-#. Allow only one session
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:185
-msgid "Allow only one session"
-msgstr ""
+msgid "Use protocol"
+msgstr "Użyj protokołu"
 
-#. Exit on TLS negotiation failure
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:186
-msgid "Exit on TLS negotiation failure"
-msgstr ""
+msgid "Use tun/tap device node"
+msgstr "Użyj węzła urządzenia tun/tap"
 
-#. Additional authentication over TLS
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:187
-msgid "Additional authentication over TLS"
-msgstr ""
+msgid "Use username as common name"
+msgstr "Użyj nazwy użytkownika jako nazwy wspólnej"
 
-#. Get PEM password from controlling tty before we daemonize
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:188
-msgid "Get PEM password from controlling tty before we daemonize"
-msgstr ""
+msgid "VPN"
+msgstr "VPN"
 
-#. Don't cache --askpass or --auth-user-pass passwords
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:189
-msgid "Don't cache --askpass or --auth-user-pass passwords"
-msgstr ""
+msgid "Write log to file"
+msgstr "Zapisz log do pliku"
 
-#. Check peer certificate against a CRL
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:190
-msgid "Check peer certificate against a CRL"
-msgstr ""
+msgid "Write process ID to file"
+msgstr "Zapisz numer ID procesu do pliku"
 
-#. Shell command to verify X509 name
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:191
-msgid "Shell command to verify X509 name"
-msgstr ""
+msgid "Write status to file every n seconds"
+msgstr "Zapisz status do pliku co n sekund"
 
-#. Only accept connections from given X509 name
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:192
-msgid "Only accept connections from given X509 name"
-msgstr ""
+msgid "no"
+msgstr "nie"
 
-#. Require explicit designation on certificate
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:193
-msgid "Require explicit designation on certificate"
-msgstr ""
+msgid "tun/tap device"
+msgstr "urządzenie tun/tap"
 
-#. Require explicit key usage on certificate
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:194
-msgid "Require explicit key usage on certificate"
-msgstr ""
+msgid "tun/tap inactivity timeout"
+msgstr "czas bezczynności tun/tap"
 
-#. Require extended explicit key usage on certificate
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:195
-msgid "Require extended explicit key usage on certificate"
-msgstr ""
+msgid "yes (%i)"
+msgstr "tak (%i)"
 
-#. Require normal and extended key usage on certificate
-#: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:196
-msgid "Require normal and extended key usage on certificate"
-msgstr ""
+msgid "« Switch to basic configuration"
+msgstr "« Konfiguracja podstawowa"