Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 41 of 57 messages translated (0...
[project/luci.git] / po / pl / polipo.po
index afe8aa3..11eb62f 100644 (file)
 msgid ""
 msgstr ""
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-25 18:30+0200\n"
+"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
 
 msgid "Advanced Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia zaawansowane"
 
 msgid "Allowed clients"
-msgstr ""
+msgstr "Dozwolone klienty"
 
 msgid "Always use system DNS resolver"
-msgstr ""
+msgstr "Zawsze używaj systemowej obsługi DNS"
 
 msgid ""
 "Basic HTTP authentication supported. Provide username and password in "
 "username:password format."
 msgstr ""
+"Obsługiwana podstawowa autoryzacja HTTP. Podaj nazwę użytkownika i hasło w "
+"formie username:hasło."
+
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguracja"
 
 msgid "DNS and Query Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia DNS i zapytań"
 
 msgid "DNS server address"
-msgstr ""
+msgstr "Adres serwera DNS"
 
 msgid "Delete cache files time"
-msgstr ""
+msgstr "Czas usuwania plików cache"
 
 msgid "Disk cache location"
-msgstr ""
+msgstr "Położenie cache na dysku"
 
 msgid "Do not query IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "Nie wykonuj zapytań IPv6"
 
 msgid "Enable if cache (proxy) is shared by multiple users."
-msgstr ""
+msgstr "Włącz, aby cache (proxy) był współdzielony przez wielu użytkowników."
 
 msgid "First PMM segment size (in bytes)"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar pierwszego segmentu PMM (w bajtach)"
 
 msgid "General Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia ogólne"
 
 msgid "How much RAM should Polipo use for its cache."
-msgstr ""
+msgstr "Ile pamięci RAM powinien używać Polipo jako cache."
 
 msgid "In RAM cache size (in bytes)"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar cache w RAM (w bajtach)"
 
 msgid "Listen address"
-msgstr ""
+msgstr "Nasłuchuj adres"
 
 msgid "Listen port"
-msgstr ""
+msgstr "Nasłuchuj port"
 
 msgid ""
 "Location where polipo will cache files permanently. Use of external storage "
 "devices is recommended, because the cache can grow considerably. Leave it "
 "empty to disable on-disk cache."
 msgstr ""
+"Miejsce, w którym Polipo będzie przechowywać pliki cache na stałe. Użycie "
+"zewnętrznego magazynu jest zalecane. Cache może się poważnie zwiększyć. "
+"Pozostaw puste, aby wyłączyć cache na dysku."
 
 msgid "Log file location"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog logów"
 
 msgid "Log to syslog"
-msgstr ""
+msgstr "Loguj do logu systemowego (syslog)"
 
 msgid "Logging and RAM"
-msgstr ""
+msgstr "Dziennik i RAM"
 
 msgid "Never use system DNS resolver"
-msgstr ""
+msgstr "Nigdy nie używaj systemowej obsługi DNS"
 
 msgid "On-Disk Cache"
-msgstr ""
+msgstr "Cache na dysku"
 
 msgid "PMM segments size (in bytes)"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar segmentu PMM (w bajtach)"
 
 msgid "Parent Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Nadrzędne proxy"
 
 msgid "Parent proxy address"
-msgstr ""
+msgstr "Adres nadrzędnego proxy"
 
 msgid ""
 "Parent proxy address (in host:port format), to which Polipo will forward the "
 "requests."
 msgstr ""
+"Adres nadrzędnego proxy (podany jako host:port), do którego Polipo będzie "
+"przekierowywać żądania."
 
 msgid "Parent proxy authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Autoryzacja nadrzędnego proxy"
 
 msgid "Polipo"
-msgstr ""
+msgstr "Polipo"
+
+msgid "Polipo Status"
+msgstr "Status Polipo"
 
 msgid "Polipo is a small and fast caching web proxy."
-msgstr ""
+msgstr "Polipo jest małym i szybkim web proxy z obsługą cache."
 
+# "Multipleksowanie Biedaka" brzmi fajniej, ale nie chcę mieć usuniętego konta.
 msgid "Poor Man's Multiplexing"
-msgstr ""
+msgstr "Poor Man's Multiplexing"
 
 msgid ""
 "Poor Man's Multiplexing (PMM) is a technique that simulates multiplexing by "
@@ -112,15 +129,19 @@ msgid ""
 "caused by the weakness of HTTP protocol. NOTE: some sites may not work with "
 "PMM enabled."
 msgstr ""
+"Poor Man's Multiplexing (PMM) to technika symulująca multipleksowanie "
+"poprzez żądanie instancji w wielu segmentach. Próbuje obniżyć opóźnienia "
+"spowodowane wadami protokołu HTTP. UWAGA: niektóre strony mogą nie działać "
+"przy włączonym PMM!"
 
 msgid "Port on which Polipo will listen"
-msgstr ""
+msgstr "Port, na którym Polipo będzie nasłuchiwać."
 
 msgid "Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Proxy"
 
 msgid "Query DNS by hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Zapytanie DNS po nazwie hosta"
 
 msgid "Query DNS directly, fallback to system resolver"
 msgstr ""
@@ -129,16 +150,16 @@ msgid "Query DNS directly, for unknown hosts fall back to system resolver"
 msgstr ""
 
 msgid "Query DNS for IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "Zapytanie DNS dla IPv6"
 
 msgid "Query IPv4 and IPv6, prefer IPv4"
-msgstr ""
+msgstr "Zapytanie DNS dla IPv4 i IPv6, preferowane IPv4"
 
 msgid "Query IPv4 and IPv6, prefer IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "Zapytanie DNS dla IPv4 i IPv6, preferowane IPv6"
 
 msgid "Query only IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "Zapytanie tylko IPv6"
 
 msgid ""
 "Set the DNS server address to use, if you want Polipo to use different DNS "
@@ -156,6 +177,9 @@ msgstr ""
 msgid "Size to which cached files should be truncated"
 msgstr ""
 
+msgid "Status"
+msgstr ""
+
 msgid "Syslog facility"
 msgstr ""
 
@@ -191,4 +215,4 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "enable"
-msgstr ""
+msgstr "włączone"