luci-0.11: merge r9571 - r9622
[project/luci.git] / po / pl / polipo.po
index 11eb62f..698edc9 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-25 18:30+0200\n"
-"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-06 22:57+0200\n"
+"Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -144,10 +144,11 @@ msgid "Query DNS by hostname"
 msgstr "Zapytanie DNS po nazwie hosta"
 
 msgid "Query DNS directly, fallback to system resolver"
-msgstr ""
+msgstr "Odpytuj DNS bezpośrednio, powracając do resolvera systemu"
 
 msgid "Query DNS directly, for unknown hosts fall back to system resolver"
 msgstr ""
+"Odpytuj DNS bezpośrednio, dla nieznanych hostów powróć do resolvera systemu"
 
 msgid "Query DNS for IPv6"
 msgstr "Zapytanie DNS dla IPv6"
@@ -165,54 +166,66 @@ msgid ""
 "Set the DNS server address to use, if you want Polipo to use different DNS "
 "server than the host system."
 msgstr ""
+"Ustaw adres serwera DNS do użycia, jeśli chcesz aby Polipo używał innego "
+"DNS`a niż system hosta."
 
 msgid "Shared cache"
-msgstr ""
+msgstr "Cache udostępniany"
 
 msgid ""
 "Size of the first PMM segment. If not defined, it defaults to twice the PMM "
 "segment size."
 msgstr ""
+"Rozmiar PIERWSZEGO segmentu PMM. Jeśli nie zdefiniowano, jego domyślny "
+"rozmiar to dwu-krotność rozmiaru segmentu PMM."
 
 msgid "Size to which cached files should be truncated"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar do którego pliki cache`owane mają być przycięte"
 
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Status"
 
 msgid "Syslog facility"
-msgstr ""
+msgstr "Funkcja (facility) loga systemowego"
 
 msgid ""
 "The interface on which Polipo will listen. To listen on all interfaces use "
 "0.0.0.0 or :: (IPv6)."
 msgstr ""
+"Interfejs na którym słucha proxy Polipo. Aby słuchać na wszystkich "
+"interfejsach użyj 0.0.0.0 lub :: dla IPv6"
 
 msgid "Time after which cached files will be deleted"
-msgstr ""
+msgstr "Czas po którym pliki cache będą skasowane"
 
 msgid "Time after which cached files will be truncated"
-msgstr ""
+msgstr "Czas po którym pliki cache będą przycięte"
 
 msgid "To enable PMM, PMM segment size must be set to some positive value."
 msgstr ""
+"Aby włączyć PMM, rozmiar segmentu PMM musi mieć ustawioną wartość dodatnią."
 
 msgid "Truncate cache files size (in bytes)"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar przycinanych plików w cache(w bajtach)"
 
 msgid "Truncate cache files time"
-msgstr ""
+msgstr "Czas przycinanych plików w cache"
 
 msgid ""
 "Use of external storage device is recommended, because the log file is "
 "written frequently and can grow considerably."
 msgstr ""
+"Użycie zewnętrznego nośnika danych wysoce zalecane, plik loga jest "
+"zapisywany okresowo i może urosnąć znacząco."
 
 msgid ""
 "When listen address is set to 0.0.0.0 or :: (IPv6), you must list clients "
 "that are allowed to connect. The format is IP address or network address "
 "(192.168.1.123, 192.168.1.0/24, 2001:660:116::/48 (IPv6))"
 msgstr ""
+"Jeśli adres nasłuchu ustawiony jest na 0.0.0.0 lub ::(IPv6), musisz "
+"wyszczególnić klientów mających pozwolenie na połączenie. Format to adres IP "
+"lub adres sieci (192.168.1.123, 192.168.1.0/24, 2001:660:116::/48 (IPv6))"
 
 msgid "enable"
 msgstr "włączone"