Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 841 of 842 messages translated...
[project/luci.git] / po / pl / samba.po
index 0c672f5..7482622 100644 (file)
@@ -1,67 +1,72 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-26 09:51+0200\n"
+"Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
 
 msgid "Allow guests"
-msgstr ""
+msgstr "Zezwalaj Gościom"
 
 msgid "Allow system users to reach their home directories via network shares"
 msgstr ""
+"Użytkownicy systemu mogą dostać się do swoich katalogów domowych za "
+"pośrednictwem udziałów sieciowych."
 
 msgid "Allowed users"
-msgstr ""
+msgstr "Użytkownicy z prawem dostępu"
 
 msgid "Create mask"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz maskę"
 
 msgid "Description"
-msgstr ""
+msgstr "Opis"
 
 msgid "Directory mask"
-msgstr ""
+msgstr "Maska katalogu"
 
 msgid "Edit Template"
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj szablon"
 
 msgid "Edit the template that is used for generating the samba configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj szablon, który jest używany do generowania konfiguracji samby."
 
 msgid "General Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia ogólne"
 
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa hosta"
 
 msgid "Mask for new directories"
-msgstr ""
+msgstr "Maska dla nowych katalogów"
 
 msgid "Mask for new files"
-msgstr ""
+msgstr "Maska dla nowych plików"
 
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa"
 
 msgid "Network Shares"
-msgstr ""
+msgstr "Udziały sieciowe"
 
 msgid "Path"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka"
 
 msgid "Read-only"
-msgstr ""
+msgstr "Tylko do odczytu"
 
 msgid "Share home-directories"
-msgstr ""
+msgstr "Udostępniaj katalogi domowe"
 
 msgid "Shared Directories"
-msgstr ""
+msgstr "Udostępniane katalogi"
 
 msgid ""
 "This is the content of the file '/etc/samba/smb.conf.template' from which "
@@ -69,6 +74,10 @@ msgid ""
 "('|') should not be changed. They get their values from the 'General "
 "Settings' tab."
 msgstr ""
+"To jest zawartość pliku '/etc/samba/smb.conf.template\", na podstawie "
+"którego zostanie wygenerowana konfiguracja samby. Wartości otoczone symbolem "
+"kreski pionowej ('|') nie powinny być zmieniane. Wartości ich zostaną "
+"pobrane z zakładki \"Ustawienia ogólne\"."
 
 msgid "Workgroup"
-msgstr ""
+msgstr "Grupa robocza"