Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 841 of 842 messages translated...
[project/luci.git] / po / pl / samba.po
index 2a926c7..7482622 100644 (file)
-#  samba.pot
-#  generated from ./applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-10 03:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-28 23:52+0100\n"
-"Last-Translator: Stanislaw Markisz <stanislaw.markisz@gmail.com>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-26 09:51+0200\n"
+"Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
+"Language-Team: none\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
 
-#. Network Shares
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:1
-msgid "samba"
-msgstr "Udziały sieciowe"
+msgid "Allow guests"
+msgstr "Zezwalaj Gościom"
 
-#. Hostname
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:2
-msgid "samba_samba_name"
-msgstr "Nazwa hosta"
+msgid "Allow system users to reach their home directories via network shares"
+msgstr ""
+"Użytkownicy systemu mogą dostać się do swoich katalogów domowych za "
+"pośrednictwem udziałów sieciowych."
+
+msgid "Allowed users"
+msgstr "Użytkownicy z prawem dostępu"
+
+msgid "Create mask"
+msgstr "Utwórz maskę"
 
-#. Description
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:3
-msgid "samba_samba_description"
+msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#. Workgroup
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:4
-msgid "samba_samba_workgroup"
-msgstr "Grupa robocza"
+msgid "Directory mask"
+msgstr "Maska katalogu"
 
-#. Share home-directories
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:5
-msgid "samba_samba_homes"
-msgstr "Udostępniaj katalogi domowe"
+msgid "Edit Template"
+msgstr "Edytuj szablon"
 
-#. System users can reach their home directories via network shares.
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:6
-msgid "samba_samba_homes_desc"
-msgstr ""
-"Użytkownicy systemu mogą dostać się do swoich katalogów domowych za "
-"pośrednictwem udziałów sieciowych."
+msgid "Edit the template that is used for generating the samba configuration."
+msgstr "Edytuj szablon, który jest używany do generowania konfiguracji samby."
 
-#. Shared Directories
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:7
-msgid "samba_sambashare"
-msgstr "Udostępniane katalogi"
+msgid "General Settings"
+msgstr "Ustawienia ogólne"
 
-#. Shared Directory
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:8
-msgid "samba_sambashare_path"
-msgstr "Udostępniony katalog"
+msgid "Hostname"
+msgstr "Nazwa hosta"
 
-#. Physical Path
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:9
-msgid "samba_sambashare_path_desc"
-msgstr "Ścieżka fizyczna"
+msgid "Mask for new directories"
+msgstr "Maska dla nowych katalogów"
 
-#. Allowed Users
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:10
-msgid "samba_sambashare_users"
-msgstr "Użytkownicy z prawem dostępu"
+msgid "Mask for new files"
+msgstr "Maska dla nowych plików"
 
-#. optional
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:11
-msgid "samba_sambashare_users_desc"
-msgstr "opcjonalnie"
+msgid "Name"
+msgstr "Nazwa"
 
-#. Read Only
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:12
-msgid "samba_sambashare_readonly"
-msgstr "Tylko do odczytu"
+msgid "Network Shares"
+msgstr "Udziały sieciowe"
 
-#. Allow Guests
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:13
-msgid "samba_sambashare_guestok"
-msgstr "Zezwalaj Gościom"
+msgid "Path"
+msgstr "Ścieżka"
 
-#. Create Mask
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:14
-msgid "samba_sambashare_createmask"
-msgstr "Utwórz maskę"
+msgid "Read-only"
+msgstr "Tylko do odczytu"
 
-#. Mask for new files
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:15
-msgid "samba_sambashare_createmask_desc"
-msgstr "Maska dla nowych plików"
+msgid "Share home-directories"
+msgstr "Udostępniaj katalogi domowe"
 
-#. Directory Mask
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:16
-msgid "samba_sambashare_dirmask"
-msgstr "Maska katalogu"
+msgid "Shared Directories"
+msgstr "Udostępniane katalogi"
 
-#. Mask for new directories
-#: applications/luci-samba/luasrc/i18n/samba.en.lua:17
-msgid "samba_sambashare_dirmask_desc"
-msgstr "Maska dla nowych katalogów"
+msgid ""
+"This is the content of the file '/etc/samba/smb.conf.template' from which "
+"your samba configuration will be generated. Values enclosed by pipe symbols "
+"('|') should not be changed. They get their values from the 'General "
+"Settings' tab."
+msgstr ""
+"To jest zawartość pliku '/etc/samba/smb.conf.template\", na podstawie "
+"którego zostanie wygenerowana konfiguracja samby. Wartości otoczone symbolem "
+"kreski pionowej ('|') nie powinny być zmieniane. Wartości ich zostaną "
+"pobrane z zakładki \"Ustawienia ogólne\"."
+
+msgid "Workgroup"
+msgstr "Grupa robocza"