luci-0.11: merge r9571 - r9622
[project/luci.git] / po / pl / splash.po
index 1cca964..1e1fa98 100644 (file)
@@ -1,3 +1,19 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-24 06:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-06 13:10+0200\n"
+"Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
+
 msgid "Accept"
 msgstr "Akceptuj"
 
@@ -7,6 +23,10 @@ msgid ""
 "few connections are shared between all users. That means available bandwidth "
 "is limited and because of this we ask you not to do any of the following:"
 msgstr ""
+"Dostęp do internetu może być mimo wszystko możliwy, ponieważ niektórzy "
+"aktywiści tego projektu dzielą się swoimi prywatnymi łączami. Te kilka łącz "
+"jest rozdzielanych między wszystkich użytkowników. Oznacza to, że transfer "
+"jest ograniczony. Z tego powodu prosimy, abyś nie:"
 
 msgid "Active Clients"
 msgstr "Aktywni klienci"
@@ -19,10 +39,14 @@ msgid ""
 "limit are set. Use a value of 0 here to completely disable this limitation. "
 "Whitelisted clients are not limited."
 msgstr ""
+"Limit transferu dla klientów jest aktywny tylko jeśli aktywne są oba limity "
+"- pobierania i wysyłania. Ustaw 0, aby całkowicie wyłączyć to ograniczenie. "
+"Nie dotyczy ono klientów z białej listy."
 
 msgid ""
 "Become an active member of this community and help by operating your own node"
 msgstr ""
+"Zostań aktywnym członkiem tej społeczności i pomóż, zakładając własny węzeł"
 
 msgid "Blacklist"
 msgstr "Czarna lista"
@@ -31,189 +55,215 @@ msgid "Blocked"
 msgstr "Zablokowane"
 
 msgid "By accepting these rules you can use this network for"
-msgstr ""
+msgstr "Akceptując te reguły możesz używać sieci do:"
 
+# z niemieckiego tłumaczenia
+#, fuzzy
 msgid "Clearance time"
-msgstr ""
+msgstr "Czas wyzwalacza"
 
 msgid "Client-Splash"
-msgstr ""
+msgstr "Splash kliencki"
 
+# nie ma słowa "autentykacja" - to brzydka kalka z angielskiego. 
 msgid ""
 "Client-Splash is a hotspot authentification system for wireless mesh "
 "networks."
 msgstr ""
+"Klient Splash - sposób uwierzytelniania użytkowników dla sieci WiFi oparty o "
+"wyświetlanie komunikatów."
 
 msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
-msgstr ""
+msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
 
 msgid ""
 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
 "that many hours."
-msgstr ""
+msgstr "Klienci, którzy zaakceptowali okienko mogą korzystać z sieci przez."
 
 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
-msgstr ""
+msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
 
 msgid "Contact"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakt"
 
 msgid "Decline"
-msgstr ""
+msgstr "Odrzuć"
 
 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
-msgstr ""
+msgstr "Możesz zasposorować ten projekt aby utrzymać go przy życiu"
 
 msgid "Download limit"
-msgstr ""
+msgstr "Limit ściągania"
 
 msgid "Edit Splash text"
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj tekst Komunikatu (Splash)"
 
 msgid "Firewall zone"
-msgstr ""
+msgstr "Strefa firewall"
 
 msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "Ogólne"
 
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa hosta"
 
 msgid ""
 "Hosts and Networks that are listed here are excluded from splashing, i.e. "
 "they are always allowed."
 msgstr ""
+"Hosty i sieci wylistowane tutaj są wyłączone z konieczności klikania "
+"komunikatu, zawsze mogą połączyć się do sieci."
 
 msgid "IP Address"
-msgstr ""
+msgstr "Adres IP"
 
 msgid ""
 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
 msgstr ""
+"Jeśli używasz własnych urządzeń WiFi korzystaj z innych kanałów niż nasze."
 
 msgid "If you use this network on a regular basis we ask for your support:"
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli korzystasz z tej sieci regularnie prosimy cię o wsparcie."
 
 msgid "Intercept client traffic on this Interface"
 msgstr ""
 
 msgid "Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs"
 
 msgid "Interfaces that are used for Splash."
-msgstr ""
+msgstr "Interfejsy wykorzystywane przez komunikat (Splash)"
 
 msgid ""
 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
 "contributing to this project."
 msgstr ""
+"KB/s (Download/Upload). Będziesz w stanie usunąć ten limit jeśli aktywnie "
+"przyłączysz się do tego projektu."
 
 msgid "MAC Address"
-msgstr ""
+msgstr "Adres MAC"
 
 msgid "MAC addresses in this list are blocked."
-msgstr ""
+msgstr "Adresy MAC z tej listy są zablokowane."
 
 msgid ""
 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
 "and are not bandwidth limited."
 msgstr ""
+"Biała lista adresów MAC, wszyscy z tej listy nie muszą akceptować komunikatu "
+"(Splash) i nie mają ograniczanego połączenia"
 
 msgid "Netmask"
-msgstr ""
+msgstr "Maska sieci"
 
 msgid "Network"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć"
 
 msgid "No clients connected"
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma podłączonych klientów"
 
 msgid ""
 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
 "community network."
 msgstr ""
+"Zwróć uwagę na to że nie jesteśmy providerem internetowym ale "
+"eksperymentalną siecią"
 
 msgid "Policy"
-msgstr ""
+msgstr "Zasady"
 
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Zachowaj"
 
 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
 msgstr ""
+"Reguły komunikatu (Splash) są integrowane z ustawieniami firewalla tej strefy"
 
 msgid "Splashtext"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst komunikatu (Splash)"
 
 msgid "Time remaining"
-msgstr ""
+msgstr "Pozostały czas"
 
 msgid ""
 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
 "can try to contact the owner of this access point:"
 msgstr ""
+"Aby poznać z jakiego powodu zostałeś zablokowany lub prosić o ponowne "
+"odblokowanie możesz spróbować skontaktować się z właścicielem tego Access "
+"Point'a:"
 
 msgid "Traffic in/out"
-msgstr ""
+msgstr "Ruch do/od"
 
 msgid "Upload limit"
-msgstr ""
+msgstr "Limit wysyłania"
 
 msgid "Welcome"
-msgstr ""
+msgstr "Witamy"
 
 msgid "Whitelist"
-msgstr ""
+msgstr "Biała lista"
 
 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
-msgstr ""
+msgstr "Jesteś teraz podłączony do darmowej sieci"
 
 msgid ""
 "You can enter your own text that is displayed to clients here.<br />It is "
 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
 msgstr ""
+"Możesz umieścić tutaj własny tekst wyświetlany dla klientów.<br /> "
+"Dopuszczalne jest używanie następujących znaków: ###COMMUNITY###, "
+"###COMMUNITY_URL###, ###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and "
+"###ACCEPT###."
 
 msgid ""
 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
 "something that our rules explicitly forbid."
 msgstr ""
+"Twój dostęp do sieci został zablokowany, najprawdopodobniej dlatego że "
+"wykonałeś jedną z akcji zabronionych przez nasze reguły."
 
 msgid "Your bandwidth is limited to"
-msgstr ""
+msgstr "Twój transfer jest ograniczony do"
 
 msgid "blacklisted"
-msgstr ""
+msgstr "czarna lista"
 
 msgid "expired"
-msgstr ""
+msgstr "wygasło"
 
 msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
-msgstr ""
+msgstr "Czas po jakim musisz zaakceptować te reguły (w godzinach)"
 
 msgid "optional when using host addresses"
-msgstr ""
+msgstr "opcjonalne w przypadku używania adresów hostów"
 
 msgid "perform any kind of illegal activities"
-msgstr ""
+msgstr "wykonywał którąkolwiek z zakazanych akcji"
 
 msgid "splashed"
 msgstr ""
 
 msgid "temporarily blocked"
-msgstr ""
+msgstr "tymczasowo zablokowane"
 
 msgid "the owner of this access point."
-msgstr ""
+msgstr "Właściciel tego Access Point'a"
 
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "nieznane"
 
+# Zgaduję, że to jest wyświetlane tuż po komunikacie nr 2, więc tak powinno pasować.
 msgid "use filesharing applications on this network"
-msgstr ""
+msgstr "używał programów do dzielenia się plikami w tej sieci"
 
+# j.w.
 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
-msgstr ""
+msgstr "marnował transfer na niepotrzebne pobieranie plików i strumieni"
 
 msgid "whitelisted"
-msgstr ""
+msgstr "biała lista"