luci-0.11: merge r9365 - r9385
[project/luci.git] / po / pl / statistics.po
index 5ad472f..1868b75 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-04 12:14+0200\n"
-"Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-11 15:20+0200\n"
+"Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -44,8 +44,9 @@ msgstr "Wyjście CSV"
 msgid "CSV Plugin Configuration"
 msgstr "Konfiguracja CSV"
 
+#, fuzzy
 msgid "Cache collected data for"
-msgstr ""
+msgstr "Cache dla"
 
 msgid "Cache flush interval"
 msgstr "Odstępy czyszczenia cache"
@@ -54,13 +55,13 @@ msgid "Chain"
 msgstr "Łańcuch"
 
 msgid "CollectLinks"
-msgstr ""
+msgstr "CollectLinks"
 
 msgid "CollectRoutes"
-msgstr ""
+msgstr "CollectRoutes"
 
 msgid "CollectTopology"
-msgstr ""
+msgstr "CollectTopology"
 
 msgid "Collectd"
 msgstr "Collectd"
@@ -96,10 +97,10 @@ msgid "Data collection interval"
 msgstr "Odstępy zbierania danych"
 
 msgid "Datasets definition file"
-msgstr ""
+msgstr "Zdefiniowany plik ustawień"
 
 msgid "Destination ip range"
-msgstr ""
+msgstr "Zakres docelowych adresów IP"
 
 msgid "Directory for collectd plugins"
 msgstr "Katalog wtyczek collectd"
@@ -360,7 +361,7 @@ msgid "Qdisc monitoring"
 msgstr "Monitorowanie Qdisc"
 
 msgid "RRD XFiles Factor"
-msgstr ""
+msgstr "RRD XFiles Factor"
 
 msgid "RRD heart beat interval"
 msgstr ""
@@ -483,16 +484,22 @@ msgid ""
 "The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
 "devices, mount points or filesystem types."
 msgstr ""
+"Wtyczka \"df\" zbiera statystyki dotyczące wykorzystania miejsca na różnych "
+"urządzenia, dyskach i systemach plików."
 
 msgid ""
 "The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions "
 "or whole disks."
 msgstr ""
+"Wtyczka \"disk\" zbiera szczegółowe informacje z poszczególnych partycji lub "
+"całych dysków."
 
 msgid ""
 "The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on "
 "selected interfaces."
 msgstr ""
+"Wtyczka \"dns\" zbiera statystyki odnośnie ruchu DNS dla wybranych "
+"interfejsów."
 
 msgid ""
 "The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-"
@@ -508,12 +515,14 @@ msgstr ""
 
 msgid ""
 "The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces."
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczka \"interface\" zbiera statystyki z wybranych interfejsów."
 
 msgid ""
 "The iptables plugin will monitor selected firewall rules and collect "
 "informations about processed bytes and packets per rule."
 msgstr ""
+"Wtyczka \"iptables\" monitoruje wybrane reguły firewalla i zbiera statystyki o "
+"procesach, bajtach i pakietach przypadających na daną regułę."
 
 msgid ""
 "The irq plugin will monitor the rate of issues per second for each selected "
@@ -524,12 +533,14 @@ msgid ""
 "The iwinfo plugin collects statistics about wireless signal strength, noise "
 "and quality."
 msgstr ""
+"Wtyczka \"iwinfo\" zbiera statystyki o sygnale, zakłóceniach i jakości sieci "
+"WiFi."
 
 msgid "The load plugin collects statistics about the general system load."
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczka \"load\" zbiera statystyki o ogólnych obciążeniu systemu."
 
 msgid "The memory plugin collects statistics about the memory usage."
-msgstr ""
+msgstr "\"wtyczka \"memory\" zbiera statystyki dotyczące wykorzystania pamięci."
 
 msgid ""
 "The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and "
@@ -547,6 +558,8 @@ msgid ""
 "The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure "
 "the roundtrip time for each host."
 msgstr ""
+"Wtyczka \"ping\" wysyła komunikaty icmp i nasłuchuje odpowiedzi z wybranych "
+"hostów oraz mierzy czasy odpowiedzi zwrotnych dla każdego z nich."
 
 msgid ""
 "The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and "
@@ -565,11 +578,16 @@ msgid ""
 "\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
 "Tool</a> to render diagram images from collected data."
 msgstr ""
+"Statystyki bazuja na <a href=\"http://collectd.org/index.shtml\">Collectd</a> "
+"oraz wykorzystują <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD Tool</a> do "
+"generowania diagramów i wykresów z zebranych danych."
 
 msgid ""
 "The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on "
 "selected ports."
 msgstr ""
+"Wtyczka \"tcpconns\" zbiera informacje o otwartych połączeniach tcp dla "
+"wybranych portów."
 
 msgid ""
 "The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read "
@@ -580,6 +598,7 @@ msgid ""
 "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
 "noise and quality."
 msgstr ""
+"Wtyczka \"wireless\" zbiera dane o sile sygnału, zakłóceniach i jakości WiFi."
 
 msgid ""
 "This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
@@ -588,31 +607,31 @@ msgstr ""
 
 msgid ""
 "This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
-msgstr ""
+msgstr "Ta sekcja określa do jakich serwerów zebrane dane zostaną wysłane."
 
 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
 msgstr ""
 
 msgid "UnixSock"
-msgstr ""
+msgstr "UnixSock"
 
 msgid "Unixsock Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja wtyczki UnixSock"
 
 msgid "Used PID file"
 msgstr ""
 
 msgid "User"
-msgstr ""
+msgstr "Uzytkownik"
 
 msgid "Verbose monitoring"
 msgstr ""
 
 msgid "Wireless"
-msgstr ""
+msgstr "WiFi"
 
 msgid "Wireless Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "konfiguracja wtyczki WiFi"
 
 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
 msgstr ""