luci-0.11: merge r9365 - r9385
[project/luci.git] / po / pl / transmission.po
index 3125fc2..f06162b 100644 (file)
-msgid "Alternative download speed"
+msgid ""
 msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-04-19 21:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-11 14:23+0200\n"
+"Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
+
+msgid "Alternative download speed"
+msgstr "Alternatywna prędkość pobierania"
 
 msgid "Alternative speed enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Prędkość alternatywna włączona"
 
 msgid "Alternative speed time begin"
-msgstr ""
+msgstr "Godzina włączenia prędkości alternatywnej"
 
 msgid "Alternative speed time day"
-msgstr ""
+msgstr "Dzień prędkości alternatywnej"
 
 msgid "Alternative speed time end"
-msgstr ""
+msgstr "Godzina wyłączenia prędkości alternatywnej"
 
 msgid "Alternative speed timing enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Włączanie prędkości alternatywnej w podanym czasie"
 
 msgid "Alternative upload speed"
-msgstr ""
+msgstr "Alternatywna prędkość wysyłania"
 
 msgid "Automatically start added torrents"
-msgstr ""
+msgstr "Automatyczne rozpoczęcie pobierania nowych torrentów"
 
 msgid "Bandwidth settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia przepustowości"
 
 msgid "Binding address IPv4"
-msgstr ""
+msgstr "Przypisanie adresu IPv4"
 
 msgid "Binding address IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "Przypisanie adresu IPv6"
 
 msgid "Block list enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Lista blokowania włączona"
 
 msgid "Blocklist URL"
-msgstr ""
+msgstr "URL listy blokowania"
 
 msgid "Blocklists"
-msgstr ""
+msgstr "Listy blokowania"
 
 msgid "Cache size in MB"
-msgstr ""
+msgstr "Wielkość cache w MB"
 
 msgid "Config file directory"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog z plikiem konfiguracyjnym"
 
 msgid "DHT enabled"
-msgstr ""
+msgstr "DHT włączone"
 
 msgid "Debug"
-msgstr ""
+msgstr "Debug"
 
 msgid "Download directory"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog pobierania"
 
 msgid "Download queue enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Kolejka pobierania włączona"
 
 msgid "Download queue size"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar kolejki pobierania"
 
 msgid "Enable watch directory"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz folder obserwowany"
 
 msgid "Enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Włączone"
 
 msgid "Encryption"
-msgstr ""
+msgstr "Szyfrowanie"
 
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd"
 
 msgid "Fast"
-msgstr ""
+msgstr "Szybko"
 
 msgid "Files and Locations"
-msgstr ""
+msgstr "Pliki i położenia"
 
 msgid "Forced"
-msgstr ""
+msgstr "Wymuszone"
 
 msgid "Full"
-msgstr ""
+msgstr "Pełne"
 
 msgid "Global peer limit"
-msgstr ""
+msgstr "Globalny limit peerów"
 
 msgid "Global settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia globalne"
 
 msgid "Idle seeding limit"
 msgstr ""
@@ -98,55 +114,60 @@ msgid "Idle seeding limit enabled"
 msgstr ""
 
 msgid "Incomplete directory"
-msgstr ""
+msgstr "Niekompletny katalog"
 
 msgid "Incomplete directory enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Opcja \"Niekompletny katalog\" włączona"
 
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Info"
 
 msgid "LPD enabled"
-msgstr ""
+msgstr "LPD włączone"
 
+#, fuzzy
 msgid "Lazy bitfield enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Lazy bitfield włączone"
 
 msgid "Message level"
-msgstr ""
+msgstr "Poziom komunikatów"
 
 msgid "Miscellaneous"
-msgstr ""
+msgstr "Różności"
 
 msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "Żaden"
 
 msgid ""
 "Number/bitfield. Start with 0, then for each day you want the scheduler "
 "enabled, add a value. For Sunday - 1, Monday - 2, Tuesday - 4, Wednesday - "
 "8, Thursday - 16, Friday - 32, Saturday - 64"
 msgstr ""
+"Liczba/pole bitowe. Zaczyna się od 0, następnie dla każdego dnia dla jakiego "
+"chcesz włączyć harmonogram dodaj odpowiednią wartość. Niedziela - 1, "
+"Poniedziałek - 2, Wtorek - 4, Środa - 8, Czwartek - 16, Piątek - 32, sobota "
+"- 64."
 
 msgid "Off"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłączone"
 
 msgid "Open Web Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Otwórz interfejs Web"
 
 msgid "PEX enabled"
-msgstr ""
+msgstr "PEX włączony"
 
 msgid "Peer Port settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia portu peer"
 
 msgid "Peer congestion algorithm"
-msgstr ""
+msgstr "Algorytm przeciążenia peer"
 
 msgid "Peer limit per torrent"
-msgstr ""
+msgstr "Limit peer'a dla torrenta"
 
 msgid "Peer port"
-msgstr ""
+msgstr "Port peer"
 
 msgid "Peer port random high"
 msgstr ""
@@ -158,19 +179,19 @@ msgid "Peer port random on start"
 msgstr ""
 
 msgid "Peer settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia peer"
 
 msgid "Peer socket tos"
 msgstr ""
 
 msgid "Port forwarding enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Przekazywanie portów włączone"
 
 msgid "Preferred"
-msgstr ""
+msgstr "Preferowany"
 
 msgid "Prefetch enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Pobieranie wstępne włączone"
 
 msgid "Queue stalled enabled"
 msgstr ""
@@ -179,52 +200,52 @@ msgid "Queue stalled minutes"
 msgstr ""
 
 msgid "Queueing"
-msgstr ""
+msgstr "Kolejkowanie"
 
 msgid "RPC URL"
-msgstr ""
+msgstr "Adres URL RPC"
 
 msgid "RPC authentication required"
-msgstr ""
+msgstr "Wymagana autoryzacja RPC"
 
 msgid "RPC bind address"
 msgstr ""
 
 msgid "RPC enabled"
-msgstr ""
+msgstr "RPC włączone"
 
 msgid "RPC password"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło RPC"
 
 msgid "RPC port"
-msgstr ""
+msgstr "Port RPC"
 
 msgid "RPC settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia RPC"
 
 msgid "RPC username"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa użytkownika RPC"
 
 msgid "RPC whitelist"
-msgstr ""
+msgstr "Biała lista RPC"
 
 msgid "RPC whitelist enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Biała lista RPC włączona"
 
 msgid "Ratio limit"
-msgstr ""
+msgstr "Dopuszczalna wartość"
 
 msgid "Ratio limit enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Dopuszczalna wartość włączona"
 
 msgid "Rename partial files"
-msgstr ""
+msgstr "Zmień nazwy plików częściowych"
 
 msgid "Run daemon as user"
-msgstr ""
+msgstr "Włączaj demona jako użytkownik"
 
 msgid "Scheduling"
-msgstr ""
+msgstr "Harmonogramowanie"
 
 msgid "Scrape paused torrents enabled"
 msgstr ""
@@ -236,45 +257,48 @@ msgid "Script torrent done filename"
 msgstr ""
 
 msgid "Seed queue enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Kolejkowanie Seed'ów włączone"
 
 msgid "Seed queue size"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar kolejki Seed'ów"
 
 msgid "Speed limit down"
-msgstr ""
+msgstr "Limit prędkości pobierania"
 
 msgid "Speed limit down enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Limit prędkości pobierania włączony"
 
 msgid "Speed limit up"
-msgstr ""
+msgstr "Limit prędkości wysyłania"
 
 msgid "Speed limit up enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Limit prędkości wysyłania włączony"
 
 msgid "Transmission"
-msgstr ""
+msgstr "Transmission"
 
 msgid ""
 "Transmission daemon is a simple bittorrent client, here you can configure "
 "the settings."
 msgstr ""
+"Demon Transmission jest prostym klientem BitTorrent. Tutaj możesz zmienić "
+"jego ustawienia."
 
 msgid "Trash original torrent files"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń oryginalne pliki torrent"
 
+#, fuzzy
 msgid "Upload slots per torrent"
-msgstr ""
+msgstr "Liczba połączeń na plik torrent - wysyłanie"
 
 msgid "Watch directory"
-msgstr ""
+msgstr "Obserwowany folder"
 
 msgid "in minutes from midnight"
-msgstr ""
+msgstr "w minutach od północy"
 
 msgid "preallocation"
-msgstr ""
+msgstr "prealokacja"
 
 msgid "uTP enabled"
-msgstr ""
+msgstr "uTP włączone"