luci-0.11: merge outstanding trunk changes
[project/luci.git] / po / vi / freifunk.po
index 621d9bc..a668287 100644 (file)
@@ -15,6 +15,9 @@ msgstr ""
 msgid "BSSID"
 msgstr ""
 
+msgid "Bad (ETX > 10)"
+msgstr ""
+
 msgid "Basic Settings"
 msgstr ""
 
@@ -81,6 +84,9 @@ msgstr ""
 msgid "Edit index page"
 msgstr ""
 
+msgid "Enable IPv6"
+msgstr ""
+
 msgid "Error"
 msgstr ""
 
@@ -102,6 +108,12 @@ msgstr ""
 msgid "Go to"
 msgstr ""
 
+msgid "Good (2 < ETX < 4)"
+msgstr ""
+
+msgid "Green"
+msgstr ""
+
 msgid "Hello and welcome in the network of"
 msgstr "Xin chào và chào mừng gia nhập mạng lưới của"
 
@@ -114,6 +126,15 @@ msgstr ""
 msgid "Hostname"
 msgstr "Hostname"
 
+msgid "IPv6 Config"
+msgstr ""
+
+msgid "IPv6 Prefix"
+msgstr ""
+
+msgid "IPv6 network in CIDR notation."
+msgstr ""
+
 msgid "If selected then the default content element is not shown."
 msgstr ""
 
@@ -143,6 +164,9 @@ msgstr "Giữ cấu hình"
 msgid "Latitude"
 msgstr ""
 
+msgid "Legend"
+msgstr ""
+
 msgid "Load"
 msgstr ""
 
@@ -194,6 +218,9 @@ msgstr ""
 msgid "Operator"
 msgstr ""
 
+msgid "Orange"
+msgstr ""
+
 msgid "Overview"
 msgstr ""
 
@@ -224,6 +251,9 @@ msgstr ""
 msgid "Realname"
 msgstr "Tên thật "
 
+msgid "Red"
+msgstr ""
+
 msgid "SSID"
 msgstr ""
 
@@ -253,6 +283,9 @@ msgstr ""
 msgid "Status"
 msgstr ""
 
+msgid "Still usable (4 < ETX < 10)"
+msgstr ""
+
 msgid "System"
 msgstr ""
 
@@ -302,6 +335,9 @@ msgstr ""
 msgid "Verify downloaded images"
 msgstr "Xác minh hình ảnh đã tải"
 
+msgid "Very good (ETX < 2)"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "We are an initiative to establish a free, independent and open wireless mesh "
 "network."
@@ -310,6 +346,9 @@ msgstr "Chúng tôi là phát triển mạng lưới nguồn mở không dây đ
 msgid "Wireless Overview"
 msgstr ""
 
+msgid "Yellow"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "You can display additional content on the public index page by inserting "
 "valid XHTML in the form below.<br />Headlines should be enclosed between &lt;"