po/no: Update norwegian translations, thanks to Lars Hardy
authorManuel Munz <freifunk@somakoma.de>
Wed, 11 May 2011 07:56:50 +0000 (07:56 +0000)
committerManuel Munz <freifunk@somakoma.de>
Wed, 11 May 2011 07:56:50 +0000 (07:56 +0000)
23 files changed:
po/no/ddns.po
po/no/diag_core.po [new file with mode: 0644]
po/no/diag_devinfo.po [new file with mode: 0644]
po/no/firewall.po
po/no/freifunk.po
po/no/hd_idle.po
po/no/livestats.po
po/no/mmc_over_gpio.po
po/no/multiwan.po
po/no/ntpc.po
po/no/p2pblock.po
po/no/p910nd.po
po/no/qos.po
po/no/radvd.po
po/no/rrdtool.po
po/no/samba.po
po/no/statistics.po
po/no/upnp.po [new file with mode: 0644]
po/no/ushare.po [new file with mode: 0644]
po/no/vnstat.po
po/no/voice_core.po [new file with mode: 0644]
po/no/voice_diag.po [new file with mode: 0644]
po/no/wol.po

index a33d3f0..50b313a 100644 (file)
@@ -1,16 +1,18 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-02 13:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
+msgid "Check for changed IP every"
+msgstr "Undersøk om IP er endret hver"
+
+msgid "Check-time unit"
+msgstr "Tidsenhet"
+
+msgid "Custom update-URL"
+msgstr "Egendefinert oppdaterings-URL"
+
 msgid "Dynamic DNS"
 msgstr "Dynamisk DNS"
 
@@ -24,58 +26,47 @@ msgstr ""
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktiver"
 
-msgid "Service"
-msgstr "Tjeneste"
-
-msgid "custom"
-msgstr "egendefinert"
+msgid "Force update every"
+msgstr "Tving oppdatering hver"
 
-msgid "Custom Update-URL"
-msgstr "Egendefinert oppdaterings-URL"
+msgid "Force-time unit"
+msgstr "Tidsenhet"
 
 msgid "Hostname"
 msgstr "Vertsnavn"
 
-msgid "Username"
-msgstr "Brukernavn"
+msgid "Interface"
+msgstr "Grensesnitt"
+
+msgid "Network"
+msgstr "Nettverk"
 
 msgid "Password"
-msgstr "Password"
+msgstr "Passord"
+
+msgid "Service"
+msgstr "Tjeneste"
 
 msgid "Source of IP address"
 msgstr "Kilden til IP adresse"
 
-msgid "network"
-msgstr "nettverk"
-
-msgid "interface"
-msgstr "grensesnitt"
-
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-msgid "Network"
-msgstr "Nettverk"
+msgid "Username"
+msgstr "Brukernavn"
 
-msgid "Interface"
-msgstr "Grensesnitt"
+msgid "custom"
+msgstr "egendefinert"
 
-msgid "Check for changed IP every"
-msgstr "Undersøk om endret IP hver"
+msgid "h"
+msgstr "timer"
 
-msgid "Check-time unit"
-msgstr "Tidsenhet"
+msgid "interface"
+msgstr "grensesnitt"
 
-# Minutes (not minimum)
 msgid "min"
 msgstr "minutter"
 
-# Hours
-msgid "h"
-msgstr "timer"
-
-msgid "Force update every"
-msgstr "Tving oppdatering hver"
-
-msgid "Force-time unit"
-msgstr "Tidsenhet"
+msgid "network"
+msgstr "nettverk"
diff --git a/po/no/diag_core.po b/po/no/diag_core.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8b73c71
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,35 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+msgid "Configure Diagnostics"
+msgstr "Konfigurer Diagnostikk"
+
+msgid "Diagnostics"
+msgstr "Diagnostikk"
+
+msgid ""
+"The diagnostics available under this menu depend on what modules you have "
+"installed on your device."
+msgstr ""
+"Diagnostikken tilgjengelig under denne menyen avhenger av hvilke moduler "
+"du har installert på enheten."
+
+msgid ""
+"The entries in the menu allow you to perform diagnostic tests on your system "
+"to aid in troubleshooting."
+msgstr ""
+"Oppføringene i menyen lar deg utføre diagnostiske tester på systemet ditt "
+"til hjelp ved feilsøking."
+
+msgid ""
+"With this menu you can configure network diagnostics, such as network device "
+"scans and ping tests."
+msgstr ""
+"Her kan du konfigurere nettverks diagnostikk, som skanning etter nettverks "
+"enheter og ping tester."
+
+msgid "l_d_diag"
+msgstr "Nettverks Diagnostikk"
diff --git a/po/no/diag_devinfo.po b/po/no/diag_devinfo.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7008993
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,214 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+msgid "Actions"
+msgstr "Handlinger"
+
+msgid "Add"
+msgstr "Legg til"
+
+msgid "Beginning of MAC address range"
+msgstr "Begynnelsen av MAC adresseområde"
+
+msgid "Config Phone Scan"
+msgstr "Konfigurer Telefon Skanning"
+
+msgid "Configure"
+msgstr "Konfigurer"
+
+msgid "Configure Scans"
+msgstr "Konfigurer Skanning"
+
+msgid ""
+"Configure scanning for devices on specified networks. Decreasing 'Timeout', "
+"'Repeat Count', and/or 'Sleep Between Requests' may speed up scans, but also "
+"may fail to find some devices."
+msgstr ""
+"Konfigurer skanning etter enheter på angitte nettverk. Ved å minske "
+"verdiene til 'Tidsavbrudd', 'Gjentagelser' og/eller Tid mellom forespørsler "
+"blir skanningen utført raskere, men det kan også medføre at noen enheter "
+"ikke blir funnet."  
+
+msgid ""
+"Configure scanning for supported SIP devices on specified networks. "
+"Decreasing 'Timeout', 'Repeat Count', and/or 'Sleep Between Requests' may "
+"speed up scans, but also may fail to find some devices."
+msgstr ""
+"Konfigurer skanning etter støttede SIP enheter på angitte nettverk. Ved å minske "
+"verdiene til 'Tidsavbrudd', 'Gjentagelser' og/eller tid mellom forespørsler "
+"blir skanningen utført raskere, men det kan også medføre at noen enheter "
+"ikke blir funnet."
+
+msgid "Delete"
+msgstr "Slett"
+
+msgid "Device Scan Config"
+msgstr "Enhets skann konfigurasjon"
+
+msgid "Device Type"
+msgstr "Enhets type"
+
+msgid "Devices discovered for"
+msgstr "Enheter oppdaget for"
+
+msgid "Devices on Network"
+msgstr "Enheter i Nettverket"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Rediger"
+
+msgid "Enable"
+msgstr "Aktiver"
+
+msgid "End of MAC address range"
+msgstr "Slutten av MAC område"
+
+msgid "Go to relevant configuration page"
+msgstr "Gå til relevant konfigurasjons side"
+
+msgid "IP Address"
+msgstr "IP Adresse"
+
+msgid "Interface"
+msgstr "Grensesnitt"
+
+msgid "Invalid"
+msgstr "Ugyldig"
+
+msgid "Link to Device"
+msgstr "Link til Enhet"
+
+msgid "MAC Address"
+msgstr "MAC Adresse"
+
+msgid "MAC Device Info Overrides"
+msgstr "MAC Enhets Info Overstyring"
+
+msgid "MAC Device Override"
+msgstr "MAC Enhets Overstyring"
+
+msgid "MAC range and information used to override system and IEEE databases"
+msgstr ""
+"MAC område og informasjon brukt til å overstyre system og IEEE "
+"databaser"
+
+msgid "Milliseconds to sleep between requests (default 100)"
+msgstr "Antall millisekunder ventetid mellom forespørsler (standard 100)"
+
+msgid "Model"
+msgstr "Modell"
+
+msgid "Name"
+msgstr "Navn"
+
+msgid "Network Device Scan"
+msgstr "Nettverks Enhets Skanning"
+
+msgid "Network Device Scanning Configuration"
+msgstr "Nettverks Enhets Skanning Konfigurasjon"
+
+msgid "Networks to scan for devices"
+msgstr "Nettverk som blir skannet"
+
+msgid "Networks to scan for supported devices"
+msgstr "Nettverk som blir skannet for støttede enheter"
+
+msgid "No SIP devices"
+msgstr "Ingen SIP enheter"
+
+msgid "No devices detected"
+msgstr "Ingen enheter oppdaget"
+
+msgid "Number of times to send requests (default 1)"
+msgstr "Antall ganger å sende forespørsel (standard 1)"
+
+msgid "OUI Owner"
+msgstr "OUI Eier"
+
+msgid ""
+"Override the information returned by the MAC to Device Info Script (mac-to-"
+"devinfo) for a specified range of MAC Addresses"
+msgstr ""
+"Overstyr informasjonen hentet fra MAC til enhets info skriptet "
+"(mac-til-devinfo) for et gitt område med MAC adresser"
+
+msgid "Perform Scans (this can take a few minutes)"
+msgstr "Utfør Skanning (dette kan ta noen minutter)"
+
+msgid "Phone Information"
+msgstr "Telefon Informasjon"
+
+msgid "Phone Scan"
+msgstr "Telefon skanning"
+
+msgid "Phone Scanning Configuration"
+msgstr "Telefon skanning konfigurasjon"
+
+msgid "Phones"
+msgstr "Telefoner"
+
+msgid "Ports"
+msgstr "Porter"
+
+msgid "Raw"
+msgstr "Rå"
+
+msgid "Repeat Count"
+msgstr "Gjentagelser"
+
+msgid "Repeat Scans (this can take a few minutes)"
+msgstr "Gjennta Skanning (dette kan ta noen minutter)"
+
+msgid "SIP Device Information"
+msgstr "SIP Enhets Informasjon"
+
+msgid "SIP Device Scan"
+msgstr "SIP Enhets Skanning"
+
+msgid "SIP Device Scanning Configuration"
+msgstr "SIP Enhets Skann Konfigurasjon"
+
+msgid "SIP Devices on Network"
+msgstr "SIP Enheter i Nettverket"
+
+msgid "SIP devices discovered for"
+msgstr "SIP enheter oppdaget på"
+
+msgid "Scan for devices on specified networks."
+msgstr "Skann etter enheter på spesifiserte nettverk"
+
+msgid "Scan for supported SIP devices on specified networks."
+msgstr "Skann etter SIP enheter på spesifiserte nettverk"
+
+msgid "Scanning Configuration"
+msgstr "Skanning Konfigurasjon"
+
+msgid "Sleep Between Requests"
+msgstr "Tid mellom forespørsler"
+
+msgid "Subnet"
+msgstr "Subnett"
+
+msgid "This section contains no values yet"
+msgstr "Denne seksjonen inneholder ennå ingen verdier"
+
+msgid "Time to wait for responses in seconds (default 10)"
+msgstr "Tid for å vente på svar i sekunder (standard 10)"
+
+msgid "Timeout"
+msgstr "Tidsavbrudd"
+
+msgid "Use Configuration"
+msgstr "Bruk Konfigurasjonen"
+
+msgid "Vendor"
+msgstr "Leverandør"
+
+msgid "check other networks"
+msgstr "skjekk andre nettverk"
+
+msgid "l_d_d_nd_netdiscover_to_devinfo_descr"
+msgstr "Nettverks Skanning Informasjon"
\ No newline at end of file
index 65aed48..9e8c56c 100644 (file)
@@ -1,61 +1,23 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-30 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 msgid "(optional)"
-msgstr "(valgfri)"
+msgstr "(valgfritt)"
 
 msgid "Action"
 msgstr "Handling"
 
 msgid "Advanced Options"
-msgstr ""
+msgstr "Avanserte Valg"
 
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/trule.lua      #
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-#
-# msgid "Name"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "(optional)"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Protocol"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Source port"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Destination port"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Action"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "drop"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "accept"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "reject"
-# msgstr ""
-#
 msgid "Advanced Rules"
 msgstr "Avanserte Regler"
 
 msgid "Advanced Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Avanserte Innstillinger"
 
 msgid ""
 "Advanced rules let you customize the firewall to your needs. Only new "
@@ -63,38 +25,38 @@ msgid ""
 "are automatically allowed to pass the firewall."
 msgstr ""
 "Avanserte regler lar deg tilpasse brannmuren til dine behov. Kun nye "
-"tilkoblinger blir berørt. Pakker som hører til åpne tilkoblinger får "
-"automatisk tillatelse til å passere brannmuren."
+"tilkoblinger blir berørt. Pakker som tilhører eksisterende tilkoblinger "
+"slipper derfor igjennom brannmuren."
 
 msgid "Allow forward from <em>source zones</em>:"
-msgstr ""
+msgstr "Tillat videresending fra <em>kilde soner</em>:"
 
 msgid "Allow forward to <em>destination zones</em>:"
-msgstr ""
+msgstr "Tillat videresending til <em>destinasjon soner</em>:"
 
 msgid "Any"
 msgstr "Alle"
 
 msgid "Covered networks"
-msgstr ""
+msgstr "Gjeldene nettverk"
 
 msgid "Custom Rules"
-msgstr ""
+msgstr "Egendefinerte Regler"
 
 msgid "Custom Rules (/etc/firewall.user)"
-msgstr ""
+msgstr "Egendefinerte Regler (/etc/firewall.user)"
 
 msgid "Destination"
 msgstr "Destinasjon"
 
 msgid "Destination address"
-msgstr "Destinasjon adresse"
+msgstr "Destinasjons adresse"
 
 msgid "Destination port"
-msgstr ""
+msgstr "Destinasjons port"
 
 msgid "Destination zone"
-msgstr "Destinasjon Sone"
+msgstr "Destinasjons sone"
 
 msgid "Device"
 msgstr "Enhet"
@@ -103,61 +65,60 @@ msgid "Drop invalid packets"
 msgstr "Forkast ugyldige pakker"
 
 msgid "Enable NAT Loopback"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver NAT <abbr title=\"Loopback\">Tilbakekobling</abbr>"
 
 msgid "Enable SYN-flood protection"
 msgstr "Aktiver SYN-flood beskyttelse"
 
 msgid "Enable logging on this zone"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver logging av denne sonen"
 
 msgid "External port"
 msgstr "Ekstern port"
 
 msgid "Family"
-msgstr ""
+msgstr "Adressefamilie"
 
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/zones.lua      #
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-#
 msgid "Firewall"
 msgstr "Brannmur"
 
 msgid "Firewall - Zone Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Brannmur - Sone Innstillinger"
 
 msgid ""
 "For DNAT, match incoming traffic directed at the given destination ip "
 "address. For SNAT rewrite the source address to the given address."
 msgstr ""
+"DNAT: Matcher innkommende trafikk som er rettet mot destinasjons IP-adressen "
+"du angir her. SNAT: Omskriver kilde IP-adressen slik at den blir lik den "
+"IP-adressen du angir her."
 
 msgid "Force connection tracking"
-msgstr ""
+msgstr "Tving sporing av tilkobling"
 
 msgid "Forward"
 msgstr "Videresend"
 
 msgid "General Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Generelle Innstillinger"
 
 msgid "IPv4 and IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "IPv4 og IPv6"
 
 msgid "IPv4 only"
-msgstr ""
+msgstr "Kun IPv4"
 
 msgid "IPv6 only"
-msgstr ""
+msgstr "Kun IPv6"
 
 msgid "Input"
 msgstr "Inndata"
 
 msgid "Intended destination address"
-msgstr ""
+msgstr "Ønsket destinasjon adresse"
 
 msgid "Inter-Zone Forwarding"
-msgstr ""
+msgstr "Sone til Sone Videresending"
 
 msgid "Internal IP address"
 msgstr "Intern IP adresse"
@@ -166,10 +127,10 @@ msgid "Internal port"
 msgstr "Intern port"
 
 msgid "Internal port (optional)"
-msgstr "Intern port (valfritt)"
+msgstr "Intern port (valgfritt)"
 
 msgid "Limit log messages"
-msgstr ""
+msgstr "Begrens logging"
 
 msgid "MSS clamping"
 msgstr "MSS Kontroll (Clamping)"
@@ -178,21 +139,19 @@ msgid "Masquerading"
 msgstr "Masquerading"
 
 msgid "Match ICMP type"
-msgstr ""
+msgstr "Match ICMP type"
 
 msgid ""
 "Match incoming traffic directed at the given destination port or port range "
 "on this host"
 msgstr ""
-"Match innkommende trafikk rettet mot den gitte destinasjons port/portområdet "
-"på denne verten"
+"Match innkommende trafikk som er rettet mot dette port/portområde"
 
 msgid ""
 "Match incoming traffic originating from the given source port or port range "
 "on the client host"
 msgstr ""
-"Match innkommende trafikk som kommer fra den gitte kilde port/portområdet "
-"fra klienten"
+"Match innkommende trafikk som kommer fra dette port/portområde"
 
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
@@ -203,25 +162,6 @@ msgstr "Utdata"
 msgid "Overview"
 msgstr "Oversikt"
 
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/miniportfw.lua #
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-#
-# msgid "Name"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "(optional)"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Protocol"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "External port"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Internal IP address"
-# msgstr ""
-#
 msgid "Port forwarding"
 msgstr "Port Videresending"
 
@@ -230,7 +170,7 @@ msgid ""
 "to an external network."
 msgstr ""
 "<abbr title=\"Port Forwarding\">Port Videresending</abbr> tillater at "
-"nettverkstjenester fra det interne nettverket tilbys et eksternt nettverk."
+"tjenester fra det interne nettverket kan tilbys et eksternt nettverk."
 
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
@@ -238,26 +178,25 @@ msgstr "Protokoll"
 msgid ""
 "Redirect matched incoming traffic to the given port on the internal host"
 msgstr ""
-"Omadresser matchet innkommende trafikk til den gitte porten på den interne "
-"vert"
+"Videresender matchet innkommende trafikk til denne port på intern enhet"
 
 msgid "Redirect matched incoming traffic to the specified internal host"
-msgstr "Omadresser matchet innkommende trafikk til den angitte interne verten"
+msgstr "Videresender matchet innkommende trafikk til denne interne enhet"
 
 msgid "Redirection type"
-msgstr ""
+msgstr "Omadressering type"
 
 msgid "Redirections"
-msgstr ""
+msgstr "Omadresseringer"
 
 msgid "Restrict Masquerading to given destination subnets"
-msgstr ""
+msgstr "Begrens Masquerading til destinasjons subnett"
 
 msgid "Restrict Masquerading to given source subnets"
-msgstr ""
+msgstr "Begrens Masqeuerading til kilde subnett"
 
 msgid "Restrict to address family"
-msgstr ""
+msgstr "Begrens til adresse familie"
 
 msgid "Rules"
 msgstr "Regler"
@@ -265,41 +204,11 @@ msgstr "Regler"
 msgid "Source"
 msgstr "Kilde"
 
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/rrule.lua      #
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-#
-# msgid "Traffic Redirection"
-# msgstr ""
-#
-# msgid ""
-# "Traffic redirection allows you to change the destination address of "
-# "forwarded packets."
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Overview"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Name"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Source zone"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Source MAC-address"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Source port"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Protocol"
-# msgstr ""
-#
 msgid "Source IP address"
 msgstr "Kilde IP adresse"
 
 msgid "Source MAC address"
-msgstr ""
+msgstr "Kilde MAC adresse"
 
 msgid "Source address"
 msgstr "Kilde adresse"
@@ -308,16 +217,14 @@ msgid "Source port"
 msgstr "Kilde port"
 
 msgid "Source zone"
-msgstr "Kilde Sone"
+msgstr "Kilde sone"
 
 msgid ""
 "The firewall creates zones over your network interfaces to control network "
 "traffic flow."
 msgstr ""
 "Brannmuren skaper soner over nettverkets grensesnitt for å styre "
-"nettverkstrafikken. Opplever du tilfeldige nettverks problemer kan du prøve "
-"å aktivere MMS Kontroll, om ikke er det best å deaktivere MMS Kontrollen for "
-"best ytelse."
+"nettverkstrafikken."
 
 msgid ""
 "The options below control the forwarding policies between this zone (%s) and "
@@ -327,6 +234,12 @@ msgid ""
 "rule is <em>unidirectional</em>, e.g. a forward from lan to wan does "
 "<em>not</em> imply a permission to forward from wan to lan as well."
 msgstr ""
+"Med valgene under konfigurerer man videresending mellom denne sone (%s) og "
+"andre soner. <em>Destinasjons soner</em> omhandler videresendt trafikk "
+"<strong>med opprinnelse fra %q</strong>. <em>Kilde soner</em> matcher "
+"videresendt trafikk fra andre soner <strong>rettet mot %q</strong>. "
+"Reglene ved videresending er <em>enveis</em>, d.v.s at videresending fra LAN "
+"til WAN <em>ikke</em> automatisk også tillater videresending fra WAN til LAN."
 
 msgid ""
 "This section defines common properties of %q. The <em>input</em> and "
@@ -335,35 +248,31 @@ msgid ""
 "forwarded traffic between different networks within the zone. <em>Covered "
 "networks</em> specifies which available networks are member of this zone."
 msgstr ""
+"Denne seksjonen definerer de vanligste valg for %q. Med <em>Inndata</em> "
+"og <em>Utdata</em> fastsetter man vanlige regler for trafikk "
+"gjennom sonen, mens <em>videresend</em> valget definerer regler for "
+"videresendt trafikk mellom forskjellige nettverk i sonen. "
+"<em>Gjeldene nettverk</em> spesifiserer hvilken av de tilgjengelige nettverk "
+"som er medlem av denne sone."
 
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/redirect.lua   #
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-#
-# msgid "Name"
-# msgstr ""
-#
-# msgid "Protocol"
-# msgstr ""
-#
 msgid "Traffic Redirection"
-msgstr "Trafikk Omdirigering"
+msgstr "Trafikk Omadressering"
 
 msgid ""
 "Traffic redirection allows you to change the destination address of "
 "forwarded packets."
 msgstr ""
-"<abbr title=\"Traffic Redirection\">Trafikk Omdirigering</abbr> lar deg "
+"<abbr title=\"Traffic Redirection\">Trafikk Omadressering</abbr> lar deg "
 "endre destinasjons adresse på videresendte pakker."
 
 msgid "Via"
-msgstr ""
+msgstr "Via"
 
 msgid "Zone %q"
-msgstr ""
+msgstr "Sone %q"
 
 msgid "Zone ⇒ Forwardings"
-msgstr ""
+msgstr "Sone = Videresendinger"
 
 msgid "Zones"
 msgstr "Soner"
@@ -374,50 +283,11 @@ msgstr "godta"
 msgid "any"
 msgstr "alle"
 
+msgid "don't track"
+msgstr "ikke track"
+
 msgid "drop"
 msgstr "forkast"
 
 msgid "reject"
 msgstr "avslå"
-
-#~ msgid "Network"
-#~ msgstr "Nettverk"
-
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/traffic.lua    #
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-#
-# msgid "Name"
-# msgstr ""
-#
-#~ msgid "Traffic Control"
-#~ msgstr "Trafikk Kontroll"
-
-#~ msgid "Zone-to-Zone traffic"
-#~ msgstr "Sone-til-Sone trafikk"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Here you can specify which network traffic is allowed to flow between "
-#~ "network zones. Only new connections will be matched.  Packets belonging "
-#~ "to already open connections are automatically allowed to pass the "
-#~ "firewall. If you experience occasional connection problems try enabling "
-#~ "MSS Clamping otherwise disable it for performance reasons."
-#~ msgstr ""
-#~ "Her kan du angi hvilken nettverkstrafikk som har lov til å passere mellom "
-#~ "nettverkssoner. Bare nye tilkoblinger blir berørt da pakker som tilhører "
-#~ "eksisterende koblinger automatisk får lov å passere brannmuren.<br /> "
-
-#~ msgid "Zone"
-#~ msgstr "Sone"
-
-#~ msgid "Destination IP"
-#~ msgstr "Destinasjon IP"
-
-#~ msgid "IP address"
-#~ msgstr "IP adresse"
-
-#~ msgid "Source MAC-address"
-#~ msgstr "Kilde MAC-adresse"
-
-#~ msgid "Destinasjon port"
-#~ msgstr "Destination port"
index eb324a6..a10462b 100644 (file)
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-30 06:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-06 23:21+0200\n"
-"Last-Translator: Jo-Philipp Wich <xm@subsignal.org>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
 
 msgid "Accept"
-msgstr ""
+msgstr "Godta"
 
 msgid "Active Clients"
 msgstr "Aktive Klienter"
 
 msgid "BSSID"
-msgstr ""
+msgstr "BSSID"
 
 msgid "Basic Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Grunnleggende Innstillinger"
 
 msgid "Basic settings"
-msgstr ""
+msgstr "Grunnleggende innstillinger"
 
 msgid "Basic settings are incomplete. Please go to"
-msgstr ""
+msgstr "Grunnleggende innstillinger er mangelfull. Gå til"
 
 msgid "Basic system settings"
-msgstr ""
+msgstr "Grunnleggende system innstillinger"
 
 msgid "Bitrate"
-msgstr ""
+msgstr "Bithastighet"
 
 msgid "Channel"
-msgstr ""
+msgstr "Kanal"
 
 msgid "Check for new firmware versions and perform automatic updates."
 msgstr "Se etter nye firmware-versjoner og utfør automatiske oppdatering."
 
 msgid "Client network size"
-msgstr ""
+msgstr "Klient nettverk størrelse"
 
 msgid "Client-Splash"
 msgstr "Klient-Splash"
 
 msgid "Community"
-msgstr ""
+msgstr "Sted"
 
 msgid "Community profile"
-msgstr ""
+msgstr "Sted profil"
 
 msgid "Community settings"
-msgstr ""
+msgstr "Sted innstillinger"
 
 msgid "Confirm Upgrade"
 msgstr "Bekreft Oppgradering"
 
 msgid "Contact"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakt"
 
 msgid "Contact information is incomplete. Please go to"
-msgstr ""
+msgstr "Kontaktinformasjonen er mangelfull. Gå til"
 
 msgid "Coordinates"
 msgstr "Koordinater"
 
 msgid "Country code"
-msgstr ""
+msgstr "Landskode"
 
 msgid "Decline"
-msgstr ""
+msgstr "Avslå"
 
 msgid "Default routes"
-msgstr ""
+msgstr "Standard ruter"
 
 msgid "Disable default content"
-msgstr ""
+msgstr "Deaktiver standard innhold"
 
 msgid "Diversity is enabled for device"
-msgstr ""
+msgstr "Antennevariasjon er aktivert på enhet"
 
 msgid "E-Mail"
 msgstr "E-Post"
 
 msgid "ESSID"
-msgstr ""
+msgstr "ESSID"
 
 msgid "Edit Splash text"
-msgstr ""
+msgstr "Rediger Splash tekst"
 
 msgid "Edit index page"
-msgstr ""
+msgstr "Rediger indeks side"
 
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Feil"
 
 msgid "Find your coordinates with OpenStreetMap"
-msgstr ""
+msgstr "Finn koordinatene dine med OpenStreetMap"
 
 msgid "Freifunk"
-msgstr ""
+msgstr "Freifunk"
 
 msgid "Freifunk Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Freifunk Oversikt"
 
 msgid "Freifunk Remote Update"
-msgstr "Freifunk Fjernstyrt Oppgradering"
+msgstr "Freifunk Fjernkontrollert Oppgradering"
 
 msgid "Gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Gateway"
 
 msgid "Go to"
-msgstr ""
+msgstr "Gå til"
 
 msgid "Hello and welcome in the network of"
-msgstr "Hei og velkommen i nettverket av"
+msgstr "Hei og velkommen til nettverket av"
 
 msgid "Hide OpenStreetMap"
-msgstr ""
+msgstr "Skjul OpenStreetMap"
 
 msgid "Homepage"
-msgstr ""
+msgstr "Hjemmeside"
 
 msgid "Hostname"
 msgstr "Vertsnavn"
@@ -133,7 +125,7 @@ msgid "IP Address"
 msgstr "IP Adresse"
 
 msgid "If selected then the default content element is not shown."
-msgstr ""
+msgstr "Om valgt vises ikke det vanlige innholdselementet"
 
 msgid "If you are interested in our project then contact the local community"
 msgstr ""
@@ -141,10 +133,10 @@ msgstr ""
 "på"
 
 msgid "Index Page"
-msgstr ""
+msgstr "Indeks Side"
 
 msgid "Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Grensesnitt"
 
 msgid ""
 "Internet access depends on technical and organisational conditions and may "
@@ -160,46 +152,46 @@ msgid "Keep configuration"
 msgstr "Behold konfigurasjonen"
 
 msgid "Latitude"
-msgstr ""
+msgstr "Breddegrad"
 
 msgid "Load"
-msgstr ""
+msgstr "Last"
 
 msgid "Local Time"
-msgstr ""
+msgstr "Lokal Tid"
 
 msgid "Location"
 msgstr "Sted"
 
 msgid "Longitude"
-msgstr ""
+msgstr "Lengdegrad"
 
 msgid "MAC Address"
 msgstr "MAC Adresse"
 
 msgid "Map"
-msgstr ""
+msgstr "Kart"
 
 msgid "Map Error"
-msgstr ""
+msgstr "Kart Feil"
 
 msgid "Memory"
 msgstr "Minne"
 
 msgid "Mesh prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Mesh prefiks"
 
 msgid "Metric"
-msgstr ""
+msgstr "Metrisk"
 
 msgid "Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Modus"
 
 msgid "Network"
-msgstr ""
+msgstr "Nettverk"
 
 msgid "Network for client DHCP addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Nettverk for klient DHCP adresser"
 
 msgid "Nickname"
 msgstr "Kallenavn"
@@ -208,103 +200,112 @@ msgid "No clients connected"
 msgstr "Ingen klienter tilkoblet"
 
 msgid "No default routes known."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen standard rute er kjent"
 
 msgid ""
 "No services can be shown, because olsrd is not running or the olsrd-"
 "nameservice Plugin is not loaded."
 msgstr ""
+"Ingen tjenester kan vises her, dette kan være pga. at olsrd ikke kjører "
+"eller fordi olsrd-navnetjener plugin ikke er lastet."
 
 msgid "Notice"
 msgstr "Merknad"
 
 msgid "OLSR"
-msgstr ""
+msgstr "OLSR"
 
 msgid "Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Oversikt"
 
 msgid "Package libiwinfo required!"
-msgstr ""
+msgstr "Pakken libiwinfo er nødvendig!"
 
 msgid "Phone"
 msgstr "Telefon"
 
 msgid "Please fill in your contact details below."
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst fyll ut skjema nedenfor."
 
 msgid "Please set your contact information"
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst oppgi din kontaktinformasjon"
 
 msgid "Policy"
 msgstr "Policy"
 
 msgid "Power"
-msgstr ""
+msgstr "Styrke"
 
 msgid "Processor"
-msgstr ""
+msgstr "Prosessor"
 
 msgid "Profile"
-msgstr ""
+msgstr "Profil"
 
 msgid "Profile (Expert)"
-msgstr ""
+msgstr "Profil (Ekspert)"
 
 msgid "Realname"
-msgstr "Virkelig navn"
+msgstr "Virkelig Navn"
 
 msgid "SSID"
-msgstr ""
+msgstr "SSID"
 
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Lagre"
 
 msgid ""
 "Select your location with a mouse click on the map. The map will only show "
 "up if you are connected to the Internet."
 msgstr ""
+"Velg din posisjon med et museklikk på kartet. Kartet vises bare om du er "
+"koblet til internett."
 
 msgid "Services"
-msgstr ""
+msgstr "Tjenester"
 
 msgid "Show OpenStreetMap"
-msgstr ""
+msgstr "Vis OpenStreetMap"
 
 msgid "Signal"
-msgstr ""
+msgstr "Signal"
 
 msgid "Source"
-msgstr ""
+msgstr "Kilde"
 
 msgid "Splashtext"
-msgstr ""
+msgstr "Splashtekst"
 
 msgid "Start Upgrade"
 msgstr "Start Oppgradering"
 
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statistikk"
 
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Status"
 
 msgid "System"
-msgstr ""
+msgstr "System"
 
 msgid "TX"
-msgstr ""
+msgstr "TX"
 
 msgid ""
 "The <em>libiwinfo</em> package is not installed. You must install this "
 "component for working wireless configuration!"
 msgstr ""
+"Pakken <em>libiwinfo</em> er ikke installert. Du må installere denne "
+"pakken for å kunne konfigurerer trådløse enheter!"
 
 msgid ""
 "The OLSRd service is not configured to capture position data from the "
 "network.<br /> Please make sure that the nameservice plugin is properly "
 "configured and that the <em>latlon_file</em> option is enabled."
 msgstr ""
+"OLSRd tjenesten er ikke konfigurert til å hente posisjons data fra "
+"nettverket.<br/>Kontroller at navnetjener pluginen er riktig "
+"konfigurert og at <em>latlon_file</em> alternativet er aktivert."
 
 msgid "The installed firmware is the most recent version."
 msgstr "Den installerte firmware er den nyeste versjonen."
@@ -314,23 +315,28 @@ msgid ""
 "settings define the default values for the wizard and DO NOT affect the "
 "actual configuration of the router."
 msgstr ""
+"Dette er de grunnleggende innstillinger for det lokale trådløse "
+"stedet. Disse innstillingene definerer standard verdiene for "
+"veiviseren og vil derfor IKKE gjøre noen endringer på ruteren."
 
 msgid "These are the settings of your local community."
-msgstr ""
+msgstr "Dette er innstillingene for det lokale stedet"
 
 msgid ""
 "These pages will assist you in setting up your router for Freifunk or "
 "similar wireless community networks."
 msgstr ""
+"Disse sidene vil hjelpe deg med å sette opp ruteren til for Freifunk "
+"og lignende trådløse nettverk."
 
 msgid "This is the access point"
 msgstr "Dette er aksess punktet"
 
 msgid "Time remaining"
-msgstr "Tid gjenstår"
+msgstr "Tid som gjenstår"
 
 msgid "Traffic in/out"
-msgstr ""
+msgstr "Trafikk inn/ut"
 
 msgid "Update Settings"
 msgstr "Oppdater Innstillingene"
@@ -339,10 +345,10 @@ msgid "Update available!"
 msgstr "Oppdatering tilgjengelig!"
 
 msgid "Uptime"
-msgstr ""
+msgstr "Oppetid"
 
 msgid "Url"
-msgstr ""
+msgstr "Url"
 
 msgid "Verify downloaded images"
 msgstr "Verifiser nedlastede filer"
@@ -355,7 +361,7 @@ msgstr ""
 "nettverk."
 
 msgid "Wireless Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Trådløs Oversikt"
 
 msgid ""
 "You can change the text that is displayed to clients here.<br /> It is "
@@ -363,45 +369,55 @@ msgid ""
 "###LEASETIME### and ###ACCEPT###.<br />Click here to <a href='/luci/"
 "splash/'>test the splash page</a> after you saved it."
 msgstr ""
+"Du kan forandre teksten som er vist til klienter her.<br /> Det er "
+"mulig å bruke følgende: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
+"###LEASETIME### and ###ACCEPT###.<br />Klikk her <a href='/luci/"
+"splash/'>for å teste splash siden</a> etter at du har lagret den."
 
 msgid ""
 "You can display additional content on the public index page by inserting "
 "valid XHTML in the form below.<br />Headlines should be enclosed between &lt;"
 "h2&gt; and &lt;/h2&gt;."
 msgstr ""
+"Du kan vise ytterligere innhold på den offentlige side ved å legge til "
+"gyldig XHTML med form som vist under.<br />Overskrifter bør legges mellom "
+"&lt;h2&gt; og &lt;/h2&gt;."
 
 msgid ""
 "You can find further information about the global Freifunk initiative at"
-msgstr "Du finner mer informasjon om den globale Freifunk initiativ på"
+msgstr ""
+"Du kan finne mere informasjon om den globale Freifunk initiativ på"
 
 msgid "You can manually edit the selected community profile here."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan manuelt endre den valgte stedsprofilen here"
 
 msgid ""
 "You need to select a profile before you can edit it. To select a profile go "
 "to"
 msgstr ""
+"Du må velge en profil før du kan endre den. For å velge en profil "
+"går du til"
 
 msgid "and fill out all required fields."
-msgstr ""
+msgstr "og fylle ut alle nødvendige felt"
 
 msgid "blacklisted"
 msgstr "svartelistet"
 
 msgid "buffered"
-msgstr ""
+msgstr "bufret"
 
 msgid "cached"
-msgstr ""
+msgstr "hurtigbufret"
 
 msgid "e.g."
-msgstr ""
+msgstr "f.eks."
 
 msgid "expired"
-msgstr "utløpt"
+msgstr "utgått"
 
 msgid "free"
-msgstr ""
+msgstr "tilgjengelig"
 
 msgid "splashed"
 msgstr "splashed"
@@ -410,16 +426,16 @@ msgid "temporarily blocked"
 msgstr "midlertidig blokkert"
 
 msgid "to disable it."
-msgstr ""
+msgstr "å deaktivere det"
 
 msgid "unknown"
 msgstr "ukjent"
 
 msgid "used"
-msgstr ""
+msgstr "brukt"
 
 msgid "whitelisted"
 msgstr "hvitelistet"
 
 msgid "wireless settings"
-msgstr ""
+msgstr "trådløse innstillinger"
index c2faced..488193d 100644 (file)
@@ -1,31 +1,17 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-14 10:33+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-msgid ""
-"hd-idle is a utility program for spinning-down external disks after a period "
-"of idle time."
-msgstr ""
-"hd-idle er et verktøy for å spinne ned eksterne disker etter en periode med "
-"inaktivitet."
-
-msgid "Settings"
-msgstr "Innstillinger"
+msgid "Disk"
+msgstr "Disk"
 
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktiver"
 
-msgid "Disk"
-msgstr "Disk"
+msgid "Enable debug"
+msgstr "Aktiver feilsøking"
 
 msgid "Idle-time"
 msgstr "Tid inaktiv"
@@ -33,13 +19,21 @@ msgstr "Tid inaktiv"
 msgid "Idle-time unit"
 msgstr "Tidsenhet"
 
-# Minutes (not minimum)
-msgid "min"
-msgstr "minutter"
+msgid "Settings"
+msgstr "Innstillinger"
 
-# Hours
 msgid "h"
 msgstr "timer"
 
-msgid "Enable debug"
-msgstr "Aktiver feilsøking"
+msgid "hd-idle"
+msgstr "Hd-Idle"
+
+msgid ""
+"hd-idle is a utility program for spinning-down external disks after a period "
+"of idle time."
+msgstr ""
+"hd-idle er et verktøy for å spinne ned eksterne disker etter en periode med "
+"inaktivitet."
+
+msgid "min"
+msgstr "minutter"
\ No newline at end of file
index cc7153a..42a5c33 100644 (file)
@@ -1,68 +1,44 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-20 14:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# applications/luci-livestats/luasrc/controller/livestats.lua                 #
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-#
-msgid "Realtime Status"
-msgstr "Status Sanntid"
+msgid "incoming"
+msgstr "innkommende"
 
-msgid "Wireless"
-msgstr "Trådløs"
+msgid "Load average"
+msgstr "Gjennomsnitts Belastning"
 
-msgid "Traffic"
-msgstr "Trafikk"
+msgid "min"
+msgstr "minutter"
 
-msgid "System Load"
-msgstr "System Belastning"
+msgid "outgoing"
+msgstr "utgående"
 
-msgid "Realtime Wireless Status"
-msgstr "Trådløs Status Sanntid"
+msgid "Realtime Load Status"
+msgstr "Belastning Sanntid"
+
+msgid "Realtime Status"
+msgstr "Status Sanntid"
 
 msgid "Realtime Traffic Status"
-msgstr "Trafikk Status Sanntid"
+msgstr "Trafikk Sanntid"
 
-msgid "Realtime Load Status"
-msgstr "Belastning Status Sanntid"
+msgid "Realtime Wireless Status"
+msgstr "Trådløs Sanntid"
 
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# applications/luci-livestats/luasrc/view/livestats/wireless.htm              #
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-#
 msgid "Signal-to-noise ratio for"
 msgstr "Signal-til-støy forhold for"
 
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# applications/luci-livestats/luasrc/view/livestats/traffic.htm               #
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-#
-msgid "Traffic on"
-msgstr "Trafikk"
-
-msgid "incoming"
-msgstr "innkommende"
+msgid "System Load"
+msgstr "System Belastning"
 
-msgid "outgoing"
-msgstr "utgående"
+msgid "Traffic"
+msgstr "Trafikk"
 
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# applications/luci-livestats/luasrc/view/livestats/loadavg.htm               #
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-#
-msgid "Load average"
-msgstr "Gjennomsnitts Belastning"
+msgid "Traffic on"
+msgstr "Trafikk"
 
-# Minutes (not minimum)
-msgid "min"
-msgstr "minutter"
+msgid "Wireless"
+msgstr "Trådløs"
index 6a5957d..5e34362 100644 (file)
@@ -1,26 +1,32 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-19 19:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
 
-#. MMC/SD driver configuration
-#: applications/luci-mmc_over_gpio/luasrc/i18n/mmc_over_gpio.en.lua:1
+msgid "CLK_pin"
+msgstr "CLK_pin"
+
+msgid "CS_pin"
+msgstr "CS_pin"
+
+msgid "DI_pin"
+msgstr "DI_pin"
+
+msgid "DO_pin"
+msgstr "DO_pin"
+
+msgid "Enable"
+msgstr "Aktiver"
+
 msgid "MMC/SD driver configuration"
 msgstr "MMC/SD Konfigurasjon"
 
-msgid "mmc_over_gpio"
-msgstr "MMC/SD Konfigurasjon"
+msgid "Mode"
+msgstr "Modus"
+
+msgid "Name"
+msgstr "Navn"
 
-#. Settings
-#: applications/luci-mmc_over_gpio/luasrc/i18n/mmc_over_gpio.en.lua:3
 msgid "Settings"
-msgstr "Innstillinger"
+msgstr "Innstillinger"
\ No newline at end of file
index 2d97e95..2fe9f89 100644 (file)
-#  multiwan.po
-#  generated from /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua
-
 msgid ""
-msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8"
-
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:1
-#. Multi-WAN
-msgid "Multi-WAN"
-msgstr "Multi-WAN"
-
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:2
-#. Multi-WAN allows for the use of multiple uplinks for load balancing and failover.
-msgid "Multi-WAN allows for the use of multiple uplinks for load balancing and failover."
-msgstr "Multi-WAN tillater bruk av flere internett oppkoblinger for "
-"lastbalansering og feilsikkerhet."
-
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:3
-#. Default Route
-msgid "Default Route"
-msgstr "Standard rute"
+msgstr ""
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:4
-#. WAN Interfaces
-msgid "WAN Interfaces"
-msgstr "WAN grensesnitt"
+msgid "Attempts Before WAN Failover"
+msgstr "Antall forsøk før WAN feilsikkerhet"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:5
-#. Health Monitor detects and corrects network changes and failed connections.
-msgid "Health Monitor detects and corrects network changes and failed connections."
-msgstr "Health Monitor oppdager og korrigerer nettverks endringer "
-"og mislykkede tilkoblinger."
+msgid "Attempts Before WAN Recovery"
+msgstr "Antall forsøk før WAN gjenoppretting"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:6
-#. Load Balancer Distribution
-msgid "Load Balancer Distribution"
-msgstr "Lastbalansering Distribusjon"
+msgid "Auto"
+msgstr "Auto"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:7
-#. None
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+msgid ""
+"Configure rules for directing outbound traffic through specified WAN Uplinks."
+msgstr ""
+"Konfigurer regler for å styre utgående trafikk gjennom spesifiserte WAN koblinger."
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:8
-#. Health Monitor Interval
-msgid "Health Monitor Interval"
-msgstr "Health Monitor Intervall"
+msgid "DNS Server(s)"
+msgstr "DNS Server(e)"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:9
-#. Health Monitor ICMP Host(s)
-msgid "Health Monitor ICMP Host(s)"
-msgstr "Health Monitor ICMP Vert(er)"
+msgid "Default Route"
+msgstr "Standard rute"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:10
-#. Health Monitor ICMP Timeout
-msgid "Health Monitor ICMP Timeout"
-msgstr "Health Monitor ICMP Tidsavbrudd"
+msgid "Destination Address"
+msgstr "Destinasjonsadresse"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:11
-#. Attempts Before WAN Failover
-msgid "Attempts Before WAN Failover"
-msgstr "Antall forsøk før WAN Feilsikkerhet"
+msgid "Disable"
+msgstr "Deaktiver"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:12
-#. Attempts Before WAN Recovery
-msgid "Attempts Before WAN Recovery"
-msgstr "Antall forsøk før WAN Gjenoppretting "
+msgid "Enable"
+msgstr "Aktiver"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:13
-#. Failover Traffic Destination
 msgid "Failover Traffic Destination"
-msgstr "Feilsikkerhet Trafikk Destinasjon"
+msgstr "Feilsikkerhet trafikk destinasjon"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:14
-#. Multi-WAN Traffic Rules
-msgid "Multi-WAN Traffic Rules"
-msgstr "Multi-WAN Trafikk Regler"
+msgid "Health Monitor ICMP Host(s)"
+msgstr "Health monitor ICMP vert(er)"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:15
-#. Configure rules for directing outbound traffic through specified WAN Uplinks.
-msgid "Configure rules for directing outbound traffic through specified WAN Uplinks."
-msgstr "Konfigurer regler for å styre utgående trafikk gjennom spesifiserte WAN koblinger."
+msgid "Health Monitor ICMP Timeout"
+msgstr "Health monitor ICMP tidsavbrudd"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:16
-#. Source Address
-msgid "Source Address"
-msgstr "Kilde Adresse"
+msgid "Health Monitor Interval"
+msgstr "Health monitor intervall"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:17
-#. Destination Address
-msgid "Destination Address"
-msgstr "Destinasjon Adresse"
+msgid ""
+"Health Monitor detects and corrects network changes and failed connections."
+msgstr ""
+"Health monitor oppdager og korrigerer nettverks endringer "
+"og mislykkede tilkoblinger."
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:18
-#. WAN Uplink
-msgid "WAN Uplink"
-msgstr "WAN Uplink"
+msgid "Load Balancer Distribution"
+msgstr "Lastbalansering fordeling"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:19
-#. Load Balancer
 msgid "Load Balancer(Compatibility)"
 msgstr "Lastbalansering (kompatibilitet)"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:20
-#. Disable
-msgid "Disable"
-msgstr "Deaktiver"
+msgid "Load Balancer(Performance)"
+msgstr "Lastbalansering (ytelse)"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:21
-#. Auto
-msgid "Auto"
-msgstr "Auto"
+msgid "Multi-WAN"
+msgstr "Multi-WAN"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:22
-#. DNS Server(s)
-msgid "DNS Server(s)"
-msgstr "DNS Server(e)"
+msgid "Multi-WAN Traffic Rules"
+msgstr "Multi-WAN trafikk regler"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:23
-#. Enable
-msgid "Enable"
-msgstr "Aktiver"
+msgid ""
+"Multi-WAN allows for the use of multiple uplinks for load balancing and "
+"failover."
+msgstr ""
+"Multi-WAN tillater bruk av flere internett oppkoblinger for "
+"lastbalansering og feilsikkerhet."
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:24
-#. Load Balancer(Performance)
-msgid "Load Balancer(Performance)" 
-msgstr "Lastbalansering (Ytelse)"
+msgid "None"
+msgstr "Ingen"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:25
-#. Ports
 msgid "Ports"
 msgstr "Porter"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:26
-#. Protocol
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:27
-#. LAN Interface
-msgid "LAN Interface"
-msgstr "LAN Grensesnitt"
+msgid "Source Address"
+msgstr "Kildeadresse"
+
+msgid "WAN Interfaces"
+msgstr "WAN Grensesnitt"
+
+msgid "WAN Uplink"
+msgstr "WAN Opplinje"
+
+msgid "all"
+msgstr "alle"
index 886ddbf..7b3fd0b 100644 (file)
@@ -1,48 +1,44 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-14 13:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-msgid "Time Synchronisation"
-msgstr "Tidssynkronisering"
-
-msgid "Synchronizes the system time"
-msgstr "Synkroniserer systemets tid"
+msgid "Clock Adjustment"
+msgstr "Tidskorrigering"
 
-msgid "General"
-msgstr "Generelt"
+msgid "Count of time measurements"
+msgstr "Antall tidsmålinger"
 
 msgid "Current system time"
 msgstr "Nåværende system tid"
 
-msgid "Update interval (in seconds)"
-msgstr "Oppdatering intervall (i sek)"
-
-msgid "Count of time measurements"
-msgstr "Antall tidsmålinger"
-
-msgid "empty = infinite"
-msgstr "tomt = uendelig"
+msgid "General"
+msgstr "Generelt"
 
-msgid "Clock Adjustment"
-msgstr "Tidskorrigering"
+msgid "Hostname"
+msgstr "Vertsnavn"
 
 msgid "Offset frequency"
 msgstr "Frekvens forskyvning"
 
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+msgid "Synchronizes the system time"
+msgstr "Synkroniserer systemets tid"
+
+msgid "Time Server"
+msgstr "Tids Server"
+
 msgid "Time Servers"
 msgstr "Tids Servere"
 
-msgid "Hostname"
-msgstr "Vertsnavn"
+msgid "Time Synchronisation"
+msgstr "Tidssynkronisering"
 
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
+msgid "Update interval (in seconds)"
+msgstr "Oppdateringsintervall (i sek)"
+
+msgid "empty = infinite"
+msgstr "tomt = uendelig"
index c3e2b63..af9c25e 100644 (file)
@@ -1,16 +1,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-10 03:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-14 17:44+0100\n"
-"Last-Translator: Manuel Munz <freifunk@somakoma.de>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
 
 msgid "Block Time"
 msgstr "Blokkerings tid"
@@ -27,8 +19,12 @@ msgstr "Lag7-Protokoller"
 msgid "P2P-Block"
 msgstr "P2P-Blokkering"
 
-msgid "P2P-Block is a greylisting mechanism to block various peer-to-peer protocols for non-whitelisted clients."
-msgstr "P2P-blokkering er en mekanisme for å blokkere ulike peer-to-peer protokoller for klienter som ikke er hvitelistede."
+msgid ""
+"P2P-Block is a greylisting mechanism to block various peer-to-peer protocols "
+"for non-whitelisted clients."
+msgstr ""
+"P2P-blokkering er en mekanisme for å blokkere ulike peer-to-peer protokoller "
+"for klienter som ikke er hvitelistede."
 
 msgid "Portrange"
 msgstr "Portområde"
@@ -38,4 +34,3 @@ msgstr "Hvitelistede IP'er"
 
 msgid "seconds"
 msgstr "sekunder"
-
index c179a85..74eada4 100644 (file)
@@ -1,37 +1,33 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-19 19:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
 
-#. p910nd - Printer server
-#: applications/luci-p910nd/luasrc/i18n/p910nd.en.lua:1
-msgid "p910nd - Printer server"
-msgstr "p910nd - Skriverserver"
+msgid "Bidirectional mode"
+msgstr "Toveis modus (bidirectional)"
+
+msgid "Device"
+msgstr "Enhet"
 
-#. First you have to install the packages to get support for USB (kmod-usb-printer) or parallel port (kmod-lp).
-#: applications/luci-p910nd/luasrc/i18n/p910nd.en.lua:2
 msgid ""
 "First you have to install the packages to get support for USB (kmod-usb-"
 "printer) or parallel port (kmod-lp)."
 msgstr ""
-"Først må du installere pakkene for å få støtte for USB (kmod-usb-printer) "
+"Du må først installere pakkene som gir støtte for USB (kmod-usb-printer) "
 "eller parallellport (kmod-lp) skriver."
 
-#. Bidirectional mode
-#: applications/luci-p910nd/luasrc/i18n/p910nd.en.lua:3
-msgid "Bidirectional mode"
-msgstr "Toveis modus (bidirectional)"
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+msgid "Settings"
+msgstr "Innstillinger"
+
+msgid "enable"
+msgstr "Aktiver"
+
+msgid "p910nd - Printer server"
+msgstr "p910nd - Skriverserver"
 
-#. p910nd listens on port 910+N. E.g. 9100 for the first printer.
-#: applications/luci-p910nd/luasrc/i18n/p910nd.en.lua:4
-msgid "p910nd listens on port 910+N. E.g. 9100 for the first printer."
+msgid "port_help"
 msgstr "p910nd lytter på port 910+N. (N=0 blir port 9100 for første skriver)"
index 1e3da7d..7b2d7b6 100644 (file)
@@ -1,91 +1,93 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-25 22:10+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-25 22:10+0100\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-msgid "Quality of Service"
-msgstr "Quality of Service"
-
-msgid ""
-"With <abbr title=\"Quality of Service\">QoS</abbr> you can prioritize "
-"network traffic selected by addresses, ports or services."
-msgstr ""
-"Med <abbr title=\"Quality of Service\">QoS</abbr> kan du prioritere "
-"nettverkstrafikk valgt av adresser, porter eller tjenester."
-
-msgid "Interfaces"
-msgstr "Grensesnitt"
+msgid "Calculate overhead"
+msgstr "Beregn overhead"
 
-msgid "Enable"
-msgstr "Aktiver"
+msgid "Classification Rules"
+msgstr "Klassifisering Regler"
 
 msgid "Classification group"
 msgstr "Klassifisering gruppe"
 
-msgid "default"
-msgstr "standard"
-
-msgid "Calculate overhead"
-msgstr "Beregn overhead"
+msgid "Destination host"
+msgstr "Destinasjon vert"
 
-msgid "Half-Duplex"
-msgstr "Halvdupleks"
+msgid "Downlink"
+msgstr "Nedlinje"
 
 msgid "Download speed (kbit/s)"
 msgstr "Nedlasting hastighet (kbit/s)"
 
-msgid "Downlink"
-msgstr "Nedlasting hastighet"
+msgid "Enable"
+msgstr "Aktiver"
 
-msgid "Upload speed (kbit/s)"
-msgstr "Opplasting hastighet (kbit/s)"
+msgid "Half-Duplex"
+msgstr "Halvdupleks"
 
-msgid "Uplink"
-msgstr "Opplasting hastighet"
+msgid "Interfaces"
+msgstr "Grensesnitt"
 
-msgid "Classification Rules"
-msgstr "Klassifisering Regler"
+msgid "Internet Connection"
+msgstr "Internett Tilkobling"
 
-msgid "Target"
-msgstr "Mål"
+msgid "Number of bytes"
+msgstr "Antall bytes"
 
-msgid "priority"
-msgstr "prioritet"
+msgid "Ports"
+msgstr "Porter"
 
-msgid "express"
-msgstr "ekspress"
+msgid "Protocol"
+msgstr "Protokoll"
 
-msgid "normal"
-msgstr "normal"
+msgid "Quality of Service"
+msgstr "Quality of Service"
 
-msgid "low"
-msgstr "lav"
+msgid "Service"
+msgstr "Service"
 
 msgid "Source host"
 msgstr "Kilde vert"
 
+msgid "Target"
+msgstr "Mål"
+
+msgid "Uplink"
+msgstr "Opplinje"
+
+msgid "Upload speed (kbit/s)"
+msgstr "Opplasting hastighet (kbit/s)"
+
+msgid ""
+"With <abbr title=\"Quality of Service\">QoS</abbr> you can prioritize "
+"network traffic selected by addresses, ports or services."
+msgstr ""
+"Med <abbr title=\"Quality of Service\">QoS</abbr> kan du prioritere "
+"nettverkstrafikk valgt av adresser, porter eller tjenester."
+
 msgid "all"
 msgstr "alle"
 
-msgid "Destination host"
-msgstr "Destinasjon vert"
+msgid "allf"
+msgstr "alle"
 
-msgid "Service"
-msgstr "Service"
+msgid "default"
+msgstr "standard"
 
-msgid "Protocol"
-msgstr "Protokoll"
+msgid "express"
+msgstr "ekspress"
 
-msgid "Ports"
-msgstr "Porter"
+msgid "low"
+msgstr "lav"
 
-msgid "Number of bytes"
-msgstr "Antall bytes"
+msgid "normal"
+msgstr "normal"
+
+msgid "priority"
+msgstr "prioritet"
+
+msgid "qos_connbytes"
+msgstr "Bytes sendt"
index c8efead..af85629 100644 (file)
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-21 04:06+0100\n"
-"Last-Translator:  <xm@subsignal.org>\n"
-"Language-Team: German\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 msgid "6to4 interface"
-msgstr ""
+msgstr "6til4 grensesnitt"
 
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "Adresse"
 
 msgid "Addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Adresser"
 
 msgid "Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Avansert"
 
 msgid "Advertise Home Agent flag"
-msgstr ""
+msgstr "Annonser Home Agent flagg"
 
 msgid "Advertise router address"
-msgstr ""
+msgstr "Annonser ruteradressen"
 
 msgid "Advertised Domain Suffixes"
-msgstr ""
+msgstr "Annonserte Domenesuffikser"
 
 msgid ""
 "Advertised IPv6 RDNSS. If empty, the current IPv6 address of the interface "
 "is used"
 msgstr ""
-
-msgid "Advertised IPv6 prefix"
-msgstr ""
-
-msgid "Advertised IPv6 prefix. If empty, the current interface prefix is used"
-msgstr ""
+"Annonsert IPv6 RDNSS. Hvis tom, brukes den gjeldende IPv6-adressen til "
+"grensesnittet"
 
 msgid "Advertised IPv6 prefixes"
-msgstr ""
+msgstr "Annonserte IPv6 prefikser"
 
 msgid ""
 "Advertised IPv6 prefixes. If empty, the current interface prefix is used"
 msgstr ""
+"Annonserte IPv6 prefikser. Hvis tom, brukes gjeldende grensesnitt prefiks"
 
 msgid "Advertises Mobile IPv6 Home Agent capability (RFC3775)"
-msgstr ""
+msgstr "Annonserer Mobile IPv6 Home Agent muligheter (RFC3775)"
 
 msgid "Advertises Mobile Router registration capability (NEMO Basic)"
-msgstr ""
+msgstr "Annonserer Mobile Router registration muligheter (NEMO Basic)"
 
 msgid ""
 "Advertises assumed reachability time in milliseconds of neighbours in the RA "
 "if specified. 0 disables reachability advertisements"
 msgstr ""
+"Annonserer antatt tilgjengelighet i millisekunder for naboer i RA. "
+"0 deaktiverer annonsenering av tilgjengelighet"
 
 msgid ""
 "Advertises the default Hop Count value for outgoing unicast packets in the "
 "RA. 0 disables hopcount advertisements"
 msgstr ""
+"Annonserer standard Hop Count verdien for utgående unicast pakker i RA. "
+"0 deaktierer annonsering av hopcount"
 
 msgid "Advertises the default router preference"
-msgstr ""
+msgstr "Annonserer standard ruter preferanse"
 
 msgid ""
 "Advertises the given link MTU in the RA if specified. 0 disables MTU "
 "advertisements"
 msgstr ""
+"Annonserer angitt link MTU i RA. 0 deaktiverer annonsereing av MTU"
 
 msgid ""
 "Advertises the length of time in seconds that addresses generated from the "
 "prefix via stateless address autoconfiguration remain preferred. Use 0 to "
 "specify an infinite lifetime"
 msgstr ""
+"Annonserer tiden i sekunder hvor adresser generert ut fra prefikset via "
+"tilstandsløs autokonfigurasjon er foretrukket. Bruk 0 for ubegrenset levetid"
 
 msgid ""
 "Advertises the length of time in seconds that the prefix is valid for the "
 "purpose of on-link determination. Use 0 to specify an infinite lifetime"
 msgstr ""
+"Annonserer tiden i sekunder hvor prefikset er gyldig, hvor formålet er "
+"on-link fastsettelse. Bruk 0 for ubegrenset levetid." 
 
 msgid ""
 "Advertises the lifetime of the default router in seconds. 0 indicates that "
 "the node is no default router"
 msgstr ""
+"Annonserer levetiden for standard ruter i sekunder. 0 indikerer at "
+"noden ikke er standard ruter"
 
 msgid ""
 "Advertises the time in seconds the router is offering Mobile IPv6 Home Agent "
 "services"
 msgstr ""
+"Annonserer tiden i sekunder der ruteren tilbyr Mobile IPv6 Home Agent tjenester"
 
 msgid ""
 "Advertises wait time in milliseconds between Neighbor Solicitation messages "
 "in the RA if specified. 0 disables retransmit advertisements"
 msgstr ""
+"Annonserer ventetiden i millisekunder mellom Neighbor Solicitation meldinger "
+"i RA. 0 deaktiverer omsendte annonseringer"
 
 msgid "Advertising"
-msgstr ""
+msgstr "Annonsering"
 
 msgid "Autonomous"
-msgstr ""
+msgstr "Selvstendig"
 
 msgid "Clients"
-msgstr ""
+msgstr "Klienter"
 
 msgid "Configuration flag"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurasjon flagg"
 
 msgid "Current hop limit"
-msgstr ""
+msgstr "Nåværende hop grense"
 
 msgid "DNSSL"
-msgstr ""
+msgstr "DNSSL"
 
 msgid "DNSSL Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "DNSSL Konfigurasjon"
 
 msgid "Default lifetime"
-msgstr ""
+msgstr "Standard levetid"
 
 msgid "Default preference"
-msgstr ""
+msgstr "Standard prepreferanse"
 
 msgid "Enable"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver"
 
 msgid "Enable advertisements"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver annonsering"
 
 msgid "Enables router advertisements and solicitations"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiverer ruter annonsering og anmodning"
 
 msgid ""
 "Enables the additional stateful administered autoconfiguration protocol "
 "(RFC2462)"
 msgstr ""
+"Aktiverer den ekstra 'stateful' administrerte autokonfigurasjon protokoll "
+"(RFC2462)"
 
 msgid ""
 "Enables the autoconfiguration of additional, non address information "
 "(RFC2462)"
 msgstr ""
+"Aktiverer autokonfigurasjon for annen ikke adresse informasjon (RFC2462)"
 
 msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "Generell"
 
 msgid "Home Agent information"
-msgstr ""
+msgstr "Home Agen informasjon"
 
 msgid "Home Agent lifetime"
-msgstr ""
+msgstr "Home Agent levetid"
 
 msgid "Home Agent preference"
-msgstr ""
+msgstr "Home Agent preferanse"
 
 msgid "Include Home Agent Information in the RA"
-msgstr ""
+msgstr "Inkluder Home Agent informasjon i RA"
 
 msgid "Include Mobile IPv6 Advertisement Interval option to RA"
-msgstr ""
+msgstr "Inkluder Mobile IPv6 annonserings intervall alternativer til RA"
 
 msgid "Includes the link-layer address of the outgoing interface in the RA"
-msgstr ""
+msgstr "Inkluder utgående grensesnitts link-layer adresse til RA"
 
 msgid ""
 "Indicates that the address of interface is sent instead of network prefix, "
 "as is required by Mobile IPv6"
 msgstr ""
+"Indikerer at grensesnittets adresse er sendt istedet for nettverks prefikset, "
+"noe som er nødvendig for Mobile IPv6"
 
 msgid ""
 "Indicates that the underlying link is not broadcast capable, prevents "
 "unsolicited advertisements from being sent"
 msgstr ""
+"Indikerer at underliggende link ikke er broadcast kapabel, dette forhindrer "
+"spontane annonsering"
 
 msgid ""
 "Indicates that this prefix can be used for autonomous address configuration "
 "(RFC4862)"
 msgstr ""
+"Indikerer at dette prefikset kan bli brukt for autonom adresse konfigurasjon "
+"(RFC4862)"
 
 msgid ""
 "Indicates that this prefix can be used for on-link determination (RFC4861)"
 msgstr ""
-
-msgid ""
-"Indicates whether that RDNSS continues to be available to hosts even if they "
-"moved to a different subnet"
-msgstr ""
+"Indikerer at dette prefikset kan bli brukt for on-link bestemmelse (RFC4861)"
 
 msgid "Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Grensesnitt"
 
 msgid "Interface Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Grensesnitt Konfigurasjon"
 
 msgid "Interface required"
-msgstr ""
+msgstr "Grenesnitt er nødvendig"
 
 msgid "Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Grensesnitt"
 
 msgid "Lifetime"
-msgstr ""
+msgstr "Levetid"
 
 msgid "Link MTU"
-msgstr ""
+msgstr "Link MTU"
 
 msgid "Managed flag"
-msgstr ""
+msgstr "Managed flagg"
 
 msgid "Max. interval"
-msgstr ""
+msgstr "Maks. intervall"
 
 msgid "Maximum advertisement interval"
-msgstr ""
+msgstr "Maksimum annonsering intervall"
 
 msgid "Minimum advertisement delay"
-msgstr ""
+msgstr "Minimum annonsering forsinkelse"
 
 msgid "Minimum advertisement interval"
-msgstr ""
+msgstr "Minimum annonsering intervall"
 
 msgid "Mobile IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "Mobile IPv6"
 
 msgid "Mobile IPv6 interval option"
-msgstr ""
+msgstr "Mobile IPv6 intervall alternativer"
 
 msgid "Mobile IPv6 router registration"
-msgstr ""
+msgstr "Mobile IPv6 ruter registrering"
 
 msgid "Multicast"
-msgstr ""
+msgstr "Multicast"
 
 msgid "On-link"
-msgstr ""
+msgstr "On-link"
 
 msgid "On-link determination"
-msgstr ""
-
-msgid "Open"
-msgstr ""
+msgstr "On-link bestemmelse"
 
 msgid "Preference"
-msgstr ""
+msgstr "Preferanse"
 
 msgid "Preferred lifetime"
-msgstr ""
+msgstr "Foretrukket levetid"
 
 msgid "Prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Prefiks"
 
 msgid "Prefix Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Prefiks Konfigurasjon"
 
 msgid "Prefixes"
-msgstr ""
+msgstr "Prefikser"
 
 msgid "RDNSS"
-msgstr ""
+msgstr "RDNSS"
 
 msgid "RDNSS Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "RDNSS Konfigurasjon"
 
 msgid "Radvd"
-msgstr ""
+msgstr "Radvd"
 
 msgid "Radvd - DNSSL"
-msgstr ""
+msgstr "Radvd - DNSSL"
 
 msgid "Radvd - Interface %q"
-msgstr ""
+msgstr "Radvd - Grensesnitt %q"
 
 msgid "Radvd - Prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Radvd - Prefiks"
 
 msgid "Radvd - RDNSS"
-msgstr ""
+msgstr "Radvd - RDNSS"
 
 msgid "Radvd - Route"
-msgstr ""
+msgstr "Radvd - Rute"
 
 msgid ""
 "Radvd is a router advertisement daemon for IPv6. It listens to router "
 "solicitations and sends router advertisements as described in RFC 4861."
 msgstr ""
+"Radvd er en ruter annonserings tjeneste for IPv6. Den lytter etter ruter "
+"anmodninger og sender ruter annonsering som beskrevet i RFC 4861"
 
 msgid "Reachable time"
-msgstr ""
+msgstr "Tilgjengelighet tid"
 
 msgid ""
 "Restrict communication to specified clients, leave empty to use multicast"
 msgstr ""
+"Begrens kommunikasjonen til klienter spesifisert her, "
+"la stå tomt for å bruke multicast"
 
 msgid "Retransmit timer"
-msgstr ""
+msgstr "Omsendelse tidsmåler"
 
 msgid "Route Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Rute Konfigurasjon"
 
 msgid "Routes"
-msgstr ""
+msgstr "Ruter"
 
 msgid "Source link-layer address"
-msgstr ""
+msgstr "Kilde link-lag adresse"
 
 msgid ""
 "Specifies a logical interface name to derive a 6to4 prefix from. The "
 "interfaces public IPv4 address is combined with 2002::/3 and the value of "
 "the prefix option"
 msgstr ""
+"Angir et logisk grensenittsnavn å hente 6til4 prefiks fra. Grensesnittets "
+"offentlige IPv4 adresse er kombinert med 2002::/3 og verdien av prefiks alternativet"
 
 msgid ""
 "Specifies the lifetime associated with the route in seconds. Use 0 to "
 "specify an infinite lifetime"
 msgstr ""
+"Angir levetiden tilknyttet ruten i sekunder. Bruk 0 for ubegrenset "
+"levetid"
 
 msgid "Specifies the logical interface name this section belongs to"
-msgstr ""
+msgstr "Angir det logiske grensesnittsnavnet som denne seksjonen tilhører"
 
 msgid ""
 "Specifies the maximum duration how long the DNSSL entries are used for name "
 "resolution. Use 0 to specify an infinite lifetime"
 msgstr ""
+"Angir den maksimale varighet av DNSSL navne oppslag. Bruk 0 for ubegrenset "
+"levetid"
 
 msgid ""
 "Specifies the maximum duration how long the RDNSS entries are used for name "
 "resolution. Use 0 to specify an infinite lifetime"
 msgstr ""
+"Angir den maksimale varighet av RDNSS navne oppslag. Bruk 0 for ubegrenset "
+"levetid"
 
 msgid "Specifies the preference associated with the default router"
-msgstr ""
+msgstr "Angir preferanse knyttet til standard ruteren"
 
 msgid "Suffix"
-msgstr ""
+msgstr "Suffiks"
 
 msgid ""
 "The maximum time allowed between sending unsolicited multicast router "
 "advertisements from the interface, in seconds"
 msgstr ""
+"Maksimal tillatt tid mellom sending av spontane multicast annonseringer "
+"fra grensesnittet, i sekunder"
 
 msgid ""
 "The minimum time allowed between sending multicast router advertisements "
 "from the interface, in seconds"
 msgstr ""
+"Minimum tillatt tid mellom sending av multicast annonseringer "
+"fra grensesnittet, i sekunder" 
 
 msgid ""
 "The minimum time allowed between sending unsolicited multicast router "
 "advertisements from the interface, in seconds"
 msgstr ""
+"Minimum tillatt tid mellom sending av spontane multicast annonseringer "
+"fra grensesnittet, i sekunder"
 
 msgid "The preference for the Home Agent sending this RA"
-msgstr ""
+msgstr "Referansen til Home Agenten som sender denne RA"
 
 msgid "Timing"
-msgstr ""
+msgstr "Timing"
 
 msgid "Unicast only"
-msgstr ""
+msgstr "Kun Unikast"
 
 msgid "Valid lifetime"
-msgstr ""
+msgstr "Gyldig levetid"
 
 msgid "Validity time"
-msgstr ""
+msgstr "Gyldighetsperiode"
 
 msgid "default"
-msgstr ""
+msgstr "standard"
 
 msgid "high"
-msgstr ""
+msgstr "høy"
 
 msgid "low"
-msgstr ""
+msgstr "lav"
 
 msgid "medium"
-msgstr ""
+msgstr "medium"
 
 msgid "no"
-msgstr ""
+msgstr "nei"
 
 msgid "yes"
-msgstr ""
+msgstr "ja"
index 65b3fb8..bb61806 100644 (file)
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-19 19:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
 
-#. %H: Wireless - Signal Noise Ratio
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:1
-msgid "%H: Wireless - Signal Noise Ratio"
-msgstr "%H: WIFI - Signal Støy Forhold"
+msgid "stat_dg_title_wireless__signal_noise"
+msgstr "%H: WIFI - Signal Stoy Forhold"
 
-#. dBm
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:2
-msgid "dBm"
+msgid "stat_dg_label_wireless__signal_noise"
 msgstr "dBm"
 
-#. Noise Level
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:3
-msgid "Noise Level"
-msgstr "Støy Nivå"
+msgid "stat_ds_signal_noise"
+msgstr "Stoy Nivaa"
 
-#. Signal Strength
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:4
-msgid "Signal Strength"
+msgid "stat_ds_signal_power"
 msgstr "Signal Styrke"
 
-#. %H: Wireless - Signal Quality
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:5
-msgid "%H: Wireless - Signal Quality"
+msgid "stat_dg_title_wireless__signal_quality"
 msgstr "%H: WIFI - Signal Kvalitet"
 
-#. n
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:6
-msgid "n"
+msgid "stat_dg_label_wireless__signal_quality"
 msgstr "n"
 
-#. Signal Quality
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:7
-msgid "Signal Quality"
+msgid "stat_ds_signal_quality"
 msgstr "Signal Kvalitet"
 
-#. %H: ICMP Roundtrip Times
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:8
-msgid "%H: ICMP Roundtrip Times"
+msgid "stat_dg_title_ping"
 msgstr "%H: ICMP Rundtur Ganger"
 
-#. ms
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:9
-msgid "ms"
+msgid "stat_dg_label_ping"
 msgstr "ms"
 
-#. %H: Firewall - Processed Packets
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:11
-msgid "%H: Firewall - Processed Packets"
+msgid "stat_ds_ping"
+msgstr "%di"
+
+msgid "stat_dg_title_iptables__ipt_packets"
 msgstr "%H: Brannmur - Behandlet pakker"
 
-#. Chain \"%di\"
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:13
-msgid "Chain \"%di\""
+msgid "stat_dg_label_iptables__ipt_packets"
+msgstr "Pakker/Sek"
+
+msgid "stat_ds_ipt_packets"
 msgstr "Lenke \"%di\""
 
-#. %H: Netlink - Transfer on %pi
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:14
-msgid "%H: Netlink - Transfer on %pi"
-msgstr "%H: Nettlink - Overført %pi"
+msgid "stat_dg_title_netlink__if_octets"
+msgstr "%H: Netlink - Data %pi"
+
+msgid "stat_dg_label_netlink__if_octets"
+msgstr "Bytes/Sek"
 
-#. Bytes (%ds)
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:16
-msgid "Bytes (%ds)"
+msgid "stat_ds_if_octets"
 msgstr "Bytes (%ds)"
 
-#. %H: Netlink - Packets on %pi
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:17
-msgid "%H: Netlink - Packets on %pi"
-msgstr "%H: Nettlink - Pakker %pi"
+msgid "stat_dg_title_netlink__if_packets"
+msgstr "%H: Netlink - Pakker %pi"
 
-#. Processed (%ds)
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:19
-msgid "Processed (%ds)"
+msgid "stat_dg_label_netlink__if_packets"
+msgstr "Pakker/Sek"
+
+msgid "stat_ds_if_packets"
 msgstr "Behandlet (%ds)"
 
-#. Dropped   (%ds)
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:20
-msgid "Dropped (%ds)"
+msgid "stat_ds_if_dropped"
 msgstr "Droppet (%ds)"
 
-#. Errors    (%ds)
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:21
-msgid "Errors (%ds)"
+msgid "stat_ds_if_errors"
 msgstr "Feil (%ds)"
 
-#. %H: Netlink - Multicast on %pi
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:22
-msgid "%H: Netlink - Multicast on %pi"
-msgstr "%H: Nettlink - Multicast %pi"
+msgid "stat_dg_title_netlink__if_multicast"
+msgstr "%H: Netlink - Multicast %pi"
+
+msgid "stat_dg_label_netlink__if_multicast"
+msgstr "Pakker/Sek"
 
-#. Packets
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:24
-msgid "Packets"
+msgid "stat_ds_if_multicast"
 msgstr "Pakker"
 
-#. %H: Netlink - Collisions on %pi
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:25
-msgid "%H: Netlink - Collisions on %pi"
-msgstr "%H: Nettlink - Kollisjoner %pi"
+msgid "stat_dg_title_netlink__if_collisions"
+msgstr "%H: Netlink - Kollisjoner %pi"
 
-#. Collisions/s
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:26
-msgid "Collisions/s"
-msgstr "Kollisjoner/sek"
+msgid "stat_dg_label_netlink__if_collisions"
+msgstr "Kollisjoner/Sek"
 
-#. Collisions
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:27
-msgid "Collisions"
+msgid "stat_ds_if_collisions"
 msgstr "Kollisjoner"
 
-#. %H: Netlink - Errors on %pi
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:28
-msgid "%H: Netlink - Errors on %pi"
-msgstr "%H: Nettlink - Feil %pi"
+msgid "stat_dg_title_netlink__if_tx_errors"
+msgstr "%H: Netlink - Feil %pi"
 
-#. Errors/s
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:29
-msgid "Errors/s"
-msgstr "Feil/sek"
+msgid "stat_dg_label_netlink__if_tx_errors"
+msgstr "Feil/Sek"
 
-#. %H: Processes
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:32
-msgid "%H: Processes"
+msgid "stat_ds_if_tx_errors"
+msgstr "%di"
+
+msgid "stat_ds_if_rx_errors"
+msgstr "%di"
+
+msgid "stat_dg_title_processes"
 msgstr "%H: Prosesser"
 
-#. Processes/s
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:33
-msgid "Processes/s"
-msgstr "Prosesser/sek"
+msgid "stat_dg_label_processes"
+msgstr "Prosesser/Sek"
 
-#. %H: Process %pi - used cpu time
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:35
-msgid "%H: Process %pi - used cpu time"
+msgid "stat_ds_ps_state"
+msgstr "%di"
+
+msgid "stat_dg_title_processes__ps_cputime"
 msgstr "%H: Prosesser %pi - brukt cpu tid"
 
-#. Jiffies
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:36
-msgid "Jiffies"
+msgid "stat_dg_label_processes__ps_cputime"
 msgstr "Jiffier"
 
-#. system
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:37
-msgid "System"
-msgstr "System"
+msgid "stat_ds_ps_cputime__syst"
+msgstr "system"
 
-#. user
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:38
-msgid "user"
+msgid "stat_ds_ps_cputime__user"
 msgstr "bruker"
 
-#. %H: Process %pi - threads and processes
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:39
-msgid "%H: Process %pi - threads and processes"
-msgstr "%H: Prosesser %pi - tråder og prosesser"
+msgid "stat_dg_title_processes__ps_count"
+msgstr "%H: Prosess %pi - tråder og prosesser"
+
+msgid "stat_dg_label_processes__ps_count"
+msgstr "Telle"
 
-#. Count
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:40
-msgid "Count"
-msgstr "Antall"
+msgid "stat_ds_ps_count"
+msgstr "%ds"
 
-#. %H: Process %pi - page faults
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:42
-msgid "%H: Process %pi - page faults"
-msgstr "%H: Prosesser %pi - sidefeil"
+msgid "stat_dg_title_processes__ps_pagefaults"
+msgstr "%H: Prosess %pi - sidefeil"
 
-#. Pagefaults
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:43
-msgid "Pagefaults"
+msgid "stat_dg_label_processes__ps_pagefaults"
 msgstr "Sidefeil"
 
-#. page faults
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:44
-msgid "page faults"
+msgid "stat_ds_ps_pagefaults"
 msgstr "side feil"
 
-#. %H: Process %pi - virtual memory size
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:45
-msgid "%H: Process %pi - virtual memory size"
-msgstr "%H: Prosesser %pi - virtuelt minne størrelse"
+msgid "stat_dg_title_processes__ps_rss"
+msgstr "%H: Prosess %pi - virtuelt minne størrelse"
 
-#. virtual memory
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:47
-msgid "virtual memory"
+msgid "stat_dg_label_processes__ps_rss"
+msgstr "Bytes"
+
+msgid "stat_ds_ps_rss"
 msgstr "virtuelt minne"
 
-#. %H: Usage on Processor #%pi
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:48
-msgid "%H: Usage on Processor #%pi"
+msgid "stat_dg_title_cpu"
 msgstr "%H: Bruk av prosessor #%pi"
 
-#. %
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:49
-msgid "%"
+msgid "stat_dg_label_cpu"
 msgstr "%"
 
-#. %H: Transfer on %di
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:51
-msgid "%H: Transfer on %di"
-msgstr "%H: Overføring %di"
+msgid "stat_ds_cpu"
+msgstr "%di"
+
+msgid "stat_dg_title_interface__if_octets"
+msgstr "%H: Data %di"
+
+msgid "stat_dg_label_interface__if_octets"
+msgstr "Bytes/Sek"
+
+msgid "stat_dg_title_interface__if_packets"
+msgstr "%H: Pakker %di"
 
-#. %H: Packets on %di
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:53
-msgid "%H: Packets on %di"
-msgstr "%H: Pakker på %di"
+msgid "stat_dg_label_interface__if_packets"
+msgstr "Pakker/Sek"
 
-#. %H: TCP-Connections to Port %pi
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:55
-msgid "%H: TCP-Connections to Port %pi"
+msgid "stat_dg_title_tcpconns"
 msgstr "%H: TCP-tilkoblinger til port %pi"
 
-#. Connections/s
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:56
-msgid "Connections/s"
-msgstr "Tilkoblinger/sek"
+msgid "stat_dg_label_tcpconns"
+msgstr "Tilkoblinger/Sek"
 
-#. %H: Disk Space Usage on %di
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:58
-msgid "%H: Disk Space Usage on %di"
+msgid "stat_ds_tcp_connections"
+msgstr "%di"
+
+msgid "stat_dg_title_df"
 msgstr "%H: Disk forbruk %di"
 
-#. %H: Interrupts
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:62
-msgid "%H: Interrupts"
+msgid "stat_dg_label_df"
+msgstr "Bytes"
+
+msgid "stat_ds_df__free"
+msgstr "%ds"
+
+msgid "stat_ds_df__used"
+msgstr "%ds"
+
+msgid "stat_dg_title_irq"
 msgstr "%H: Avbrudd"
 
-#. Issues/s
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:63
-msgid "Issues/s"
-msgstr "Problemer/sek"
+msgid "stat_dg_label_irq"
+msgstr "Problemer/Sek"
 
-#. IRQ %di
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:64
-msgid "IRQ %di"
+msgid "stat_ds_irq"
 msgstr "IRQ %di"
 
-#. %H: System Load
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:65
-msgid "%H: System Load"
+msgid "stat_dg_title_load"
 msgstr "%H: System Belastning"
 
-#. Load
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:66
-msgid "Load"
+msgid "stat_dg_label_load"
 msgstr "Belastning"
 
-#. 1 min
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:67
-msgid "1 min"
+msgid "stat_ds_load__shortterm"
 msgstr "1 min"
 
-#. 5 min
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:68
-msgid "5 min"
+msgid "stat_ds_load__midterm"
 msgstr "5 min"
 
-#. 15 min
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/rrdtool.en.lua:69
-msgid "15 min"
+msgid "stat_ds_load__longterm"
 msgstr "15 min"
index 492ee69..1c5c807 100644 (file)
@@ -1,14 +1,6 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-22 15:23+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
@@ -31,13 +23,13 @@ msgid "Directory mask"
 msgstr "Katalog maske"
 
 msgid "Edit Template"
-msgstr ""
+msgstr "Rediger Mal"
 
 msgid "Edit the template that is used for generating the samba configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Rediger malen som brukes til å generere samba konfigurasjonen."
 
 msgid "General Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Generelle Innstillinger"
 
 msgid "Hostname"
 msgstr "Vertsnavn"
@@ -49,7 +41,7 @@ msgid "Mask for new files"
 msgstr "Maske for nye filer"
 
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Navn"
 
 msgid "Network Shares"
 msgstr "Nettverks Mapper"
@@ -72,6 +64,9 @@ msgid ""
 "('|') should not be changed. They get their values from the 'General "
 "Settings' tab."
 msgstr ""
+"Dette er innholdet av filen '/etc/samba/smb.conf.template' som din samba "
+"konfigurasjon vil bli generert fra. Verdier omsluttet av ('|') bør ikke "
+"endres. De får sine verdier fra 'Generelle Innstillinger' fanen."
 
 msgid "Workgroup"
 msgstr "Arbeidsgruppe"
index 11d8448..9dea3f9 100644 (file)
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-19 19:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
 
-#. The statistics package is based on <a href=\"http://collectd.org/index.shtml\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD Tool</a> to render diagram images from collected data.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:2
-msgid ""
-"The statistics package is based on <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
-"\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
-"Tool</a> to render diagram images from collected data."
-msgstr ""
-"Statistikk pakken er basert på <a "
-"href=\"http://collectd.org/index.shtml\">Collectd</a> og bruker <a "
-"href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD Tool</a> for å tegne diagram "
-"bilder fra innsamlede data."
+msgid "Action (target)"
+msgstr "Handling (mål)"
 
-#. System plugins
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:3
-msgid "System plugins"
-msgstr "System Plugin"
+msgid "Add command for reading values"
+msgstr "Legg til kommando for lesing av verdier"
 
-#. Network plugins
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:4
-msgid "Network plugins"
-msgstr "Nettverks Plugin"
+msgid "Add matching rule"
+msgstr "Legg til matchende regel"
 
-#. Output plugins
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:5
-msgid "Output plugins"
-msgstr "Utdata Plugin"
+msgid "Add multiple hosts separated by space."
+msgstr "Legg til flere verter adskilt med mellomrom."
 
-#. Display timespan
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:6
-msgid "Display timespan »"
-msgstr "Vis tidsperiode »"
+msgid "Add notification command"
+msgstr "Legg til varsling kommando"
 
-#. Graphs
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:7
-msgid "Graphs"
-msgstr "Grafer"
+msgid "Base Directory"
+msgstr "Hoved Katalog"
+
+msgid "Basic monitoring"
+msgstr "Enkel overvåking"
+
+msgid "CPU Plugin Configuration"
+msgstr "CPU plugin konfigurasjon"
+
+msgid "CSV Output"
+msgstr "CSV Utdata"
+
+msgid "CSV Plugin Configuration"
+msgstr "CSV plugin konfigurasjon"
+
+msgid "Cache collected data for"
+msgstr "Hurtigbufre innsamlede data for"
+
+msgid "Cache flush interval"
+msgstr "Intervall for tømming av hurtigbuffer"
+
+msgid "Chain"
+msgstr "Lenke"
 
-#. Collectd
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:8
 msgid "Collectd"
 msgstr "Collectd"
 
-#. Processor
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:9
-msgid "Processor"
-msgstr "Prosessor"
+msgid "Collectd Settings"
+msgstr "Collectd Innstillinger"
 
-#. Ping
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:10
-msgid "Ping"
-msgstr "Ping"
+msgid ""
+"Collectd is a small daeomon for collecting data from various sources through "
+"different plugins. On this page you can change general settings for the "
+"collectd daemon."
+msgstr ""
+"Collectd er en liten daemon for innsamling av data fra ulike kilder gjennom "
+"ulike plugins. På denne siden kan du endre generelle innstillinger for "
+"collectd daemon."
 
-#. Firewall
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:11
-msgid "Firewall"
-msgstr "Brannmur"
+msgid "DF Plugin Configuration"
+msgstr "DF plugin konfigurasjon"
 
-#. Netlink
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:12
-msgid "Netlink"
-msgstr "Nettlink"
+msgid "DNS"
+msgstr "DNS"
 
-#. Processes
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:13
-msgid "Processes"
-msgstr "Prosesser"
+msgid "DNS Plugin Configuration"
+msgstr "DNS plugin konfigurasjon"
 
-#. Wireless
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:14
-msgid "Wireless"
-msgstr "Trådløs"
+msgid "Data collection interval"
+msgstr "Datainnsamling intervall"
 
-#. TCP Connections
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:15
-msgid "TCP Connections"
-msgstr "TCP Forbindelser"
+msgid "Datasets definition file"
+msgstr "Datasett definisjonsfil"
 
-#. Interfaces
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:16
-msgid "Interfaces"
-msgstr "Grensesnitt"
+msgid "Destination ip range"
+msgstr "Destinasjon ip område"
+
+msgid "Directory for collectd plugins"
+msgstr "Katalog for collectd plugins"
+
+msgid "Directory for sub-configurations"
+msgstr "Katalog for sub-konfigurasjoner"
+
+msgid "Disk Plugin Configuration"
+msgstr "Disk plugin konfigurasjon"
 
-#. Disk Space Usage
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:17
 msgid "Disk Space Usage"
 msgstr "Disk Forbruk"
 
-#. Interrupts
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:18
-msgid "Interrupts"
-msgstr "Avbrudd"
-
-#. Disk Usage
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:19
 msgid "Disk Usage"
 msgstr "Disk Anvendelse"
 
-#. Exec
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:20
+msgid "Display timespan »"
+msgstr "Vis tidsperiode »"
+
+msgid "E-Mail Plugin Configuration"
+msgstr "E-Post plugin konfigurasjon"
+
+msgid "Email"
+msgstr "Epost"
+
+msgid "Enable this plugin"
+msgstr "Aktiver denne plugin"
+
 msgid "Exec"
 msgstr "Program"
 
-#. RRDTool
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:21
-msgid "RRDTool"
-msgstr "RRDTool"
+msgid "Exec Plugin Configuration"
+msgstr "Program plugin konfigurasjon"
 
-#. Network
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:22
-msgid "Network"
-msgstr "Nettverk"
+msgid "Filter class monitoring"
+msgstr "Filter class overvåking"
 
-#. CSV Output
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:23
-msgid "CSV Output"
-msgstr "CSV Utdata"
+msgid "Firewall"
+msgstr "Brannmur"
 
-#. System Load
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:24
-msgid "System Load"
-msgstr "System Belastning"
+msgid "Flush cache after"
+msgstr "Tømme hurtigbufferen etter"
 
-#. DNS
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:25
-msgid "DNS"
-msgstr "DNS"
+msgid "Forwarding between listen and server addresses"
+msgstr "Videresending mellom lyttende og server adresser"
 
-#. Email
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:26
-msgid "Email"
-msgstr "Epost"
+msgid "Graphs"
+msgstr "Grafer"
 
-#. UnixSock
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:27
-msgid "UnixSock"
-msgstr "UnixSock"
+msgid ""
+"Here you can define external commands which will be started by collectd in "
+"order to read certain values. The values will be read from stdout."
+msgstr ""
+"Her kan du definere eksterne kommandoer som blir startet av collectd for å "
+"lese enkelte verdier. Verdiene skal leses fra stdout."
 
-#. Collectd Settings
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:29
-msgid "Collectd Settings"
-msgstr "Collectd Innstillinger"
+msgid ""
+"Here you can define external commands which will be started by collectd when "
+"certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
+"will be feeded to the the called programs stdin."
+msgstr ""
+"Her kan du definere eksterne kommandoer som blir startet av collectd når "
+"visse grenseverdier er blitt nådd. Verdiene som fører til aktivering vil bli "
+"overført til det påkallede programs stdin."
 
-#. Collectd is a small daeomon for collecting data from various sources through different plugins. On this page you can change general settings for the collectd daemon.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:30
 msgid ""
-"Collectd is a small daeomon for collecting data from various sources through "
-"different plugins. On this page you can change general settings for the "
-"collectd daemon."
+"Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
+"are selected."
 msgstr ""
-"Collectd er en liten daemon for innsamling av data fra ulike kilder gjennom "
-"ulike plugins. På denne siden kan du endre generelle innstillinger for "
-"collectd daemon."
+"Her kan du definere kriterier for reglene som overvåker iptables."
 
-#. Hostname
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:31
 msgid "Hostname"
 msgstr "Vertsnavn"
 
-#. Base Directory
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:32
-msgid "Base Directory"
-msgstr "Hoved Katalog"
+msgid "IRQ Plugin Configuration"
+msgstr "IRQ plugin konfigurasjon"
 
-#. Directory for sub-configurations
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:33
-msgid "Directory for sub-configurations"
-msgstr "Katalog for sub-konfigurasjoner"
+msgid "Ignore source addresses"
+msgstr "Ignorer kilde adresser"
 
-#. Directory for collectd plugins
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:34
-msgid "Directory for collectd plugins"
-msgstr "Katalog for collectd plugins"
+msgid "Incoming interface"
+msgstr "Innkommende grensesnitt"
 
-#. Used PID file
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:35
-msgid "Used PID file"
-msgstr "Brukt PID fil"
+msgid "Installed network plugins:"
+msgstr "Installerte nettverks plugin:"
 
-#. Datasets definition file
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:36
-msgid "Datasets definition file"
-msgstr "Datasett definisjonsfil"
+msgid "Installed output plugins:"
+msgstr "Installerte utdata plugin:"
 
-#. Data collection interval
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:37
-msgid "Data collection interval"
-msgstr "Datainnsamling intervall"
+msgid "Interface Plugin Configuration"
+msgstr "Grensesnitt plugin konfigurasjon"
 
-#. Seconds
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:38
-msgid "Seconds"
-msgstr "Sekunder"
+msgid "Interfaces"
+msgstr "Grensesnitt"
+
+msgid "Interrupts"
+msgstr "Avbrudd"
+
+msgid "Interval for pings"
+msgstr "Intervall ping"
+
+msgid "Iptables Plugin Configuration"
+msgstr "Iptable plugin konfigurasjon"
+
+msgid "Listen host"
+msgstr "Lyttende vert"
+
+msgid "Listen port"
+msgstr "Lyttende port"
+
+msgid "Listener interfaces"
+msgstr "Lyttende grensesnitt"
+
+msgid "Load Plugin Configuration"
+msgstr "Belastning plugin konfigurasjon"
+
+msgid "Maximum allowed connections"
+msgstr "Maksimum tillatte tilkoblinger"
+
+msgid "Monitor all local listen ports"
+msgstr "Overvåk alle lokale lyttende porter"
+
+msgid "Monitor devices"
+msgstr "Overvåk enheter"
+
+msgid "Monitor disks and partitions"
+msgstr "Overvåk disker og partisjoner"
+
+msgid "Monitor filesystem types"
+msgstr "Overvåk filsystem typer"
+
+msgid "Monitor hosts"
+msgstr "Overvåk verter"
+
+msgid "Monitor interrupts"
+msgstr "Overvåk avbrudd"
+
+msgid "Monitor local ports"
+msgstr "Overvåk lokale porter"
+
+msgid "Monitor mount points"
+msgstr "Overvåk monterings punkter"
+
+msgid "Monitor processes"
+msgstr "Overvåk prosesser"
+
+msgid "Monitor remote ports"
+msgstr "Overvåk eksterne porter"
+
+msgid "Name of the rule"
+msgstr "Navnet på regelen"
+
+msgid "Netlink"
+msgstr "Nettlink"
+
+msgid "Netlink Plugin Configuration"
+msgstr "Netlink plugin konfigurasjon"
+
+msgid "Network"
+msgstr "Nettverk"
+
+msgid "Network Plugin Configuration"
+msgstr "Nettverks plugin konfigurasjon"
+
+msgid "Network plugins"
+msgstr "Nettverks plugin"
+
+msgid ""
+"Network plugins are used to collect information about open tcp connections, "
+"interface traffic, iptables rules etc."
+msgstr ""
+"Nettverks plugin er brukt til å samle inn informasjon om åpne tcp koblinger, "
+"trafikk over grensesnitt, iptables regler osv."
+
+msgid "Network protocol"
+msgstr "Nettverks protokoll"
 
-#. Number of threads for data collection
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:39
 msgid "Number of threads for data collection"
 msgstr "Antall tråder for datainnsamling"
 
-#. Try to lookup fully qualified hostname
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:40
-msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
-msgstr "Prøv å søk etter fullstendig vertsnavn"
+msgid "Only create average RRAs"
+msgstr "Lag kun gjennomsnittlige RRAs"
 
-#. CPU Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:41
-msgid "CPU Plugin Configuration"
-msgstr "CPU plugin konfigurasjon"
+msgid "Options"
+msgstr "Alternativer"
 
-#. The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:42
-msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
-msgstr "CPU plugin samler grunnleggende statistikk om prosessor bruk."
+msgid "Outgoing interface"
+msgstr "Utgående grensesnitt"
 
-#. CSV Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:44
-msgid "CSV Plugin Configuration"
-msgstr "CSV plugin konfigurasjon"
+msgid "Output plugins"
+msgstr "Utdata Plugin"
 
-#. The csv plugin stores collected data in csv file format for further processing by external programs.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:45
 msgid ""
-"The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
-"processing by external programs."
+"Output plugins provide different possibilities to store collected data. It "
+"is possible to enable multiple plugin at one, for example to store collected "
+"data in rrd databases and to transmit the data over the network to other "
+"collectd instances."
 msgstr ""
-"CSV plugin lagrer de innsamlede dataene i CSV format for videre bearbeiding "
-"av eksterne programmer.
+"Utdata plugins gir ulike muligheter til å lagre innsamlede data. Det er "
+"mulig å aktivere flere pluginer på en, for eksempel for å lagre innsamlede "
+"data i RRD databaser og å overføre data over nettverket til andre "
+"collectd forekomster."
+
+msgid "Ping"
+msgstr "Ping"
+
+msgid "Ping Plugin Configuration"
+msgstr "Ping plugin konfigurasjon"
+
+msgid "Processes"
+msgstr "Prosesser"
+
+msgid "Processes Plugin Configuration"
+msgstr "Prosess plugin konfigurasjon"
+
+msgid "Processor"
+msgstr "Prosessor"
+
+msgid "Qdisc monitoring"
+msgstr "Qdisc overvåking"
+
+msgid "RRD XFiles Factor"
+msgstr "RRD XFiles Faktor"
+
+msgid "RRD heart beat interval"
+msgstr "RRD \"heartbeat\" intervall"
+
+msgid "RRD step interval"
+msgstr "RRD steg intervall"
+
+msgid "RRDTool"
+msgstr "RRDTool"
+
+msgid "RRDTool Plugin Configuration"
+msgstr "RRDTool plugin konfigursjon"
+
+msgid "Rows per RRA"
+msgstr "Rader per RRA"
+
+msgid "Seconds"
+msgstr "Sekunder"
+
+msgid "Server host"
+msgstr "Server vert"
+
+msgid "Server port"
+msgstr "Server port"
+
+msgid "Shaping class monitoring"
+msgstr "Shaping class overvåking"
+
+msgid "Source ip range"
+msgstr "Kilde ip område"
+
+msgid "Statistics"
+msgstr "Statistikk"
+
+msgid "Storage directory"
+msgstr "Lagrings katalog"
 
-#. Storage directory for the csv files
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:47
 msgid "Storage directory for the csv files"
 msgstr "Katalog for lagring av CSV filer"
 
-#. Store data values as rates instead of absolute values
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:48
 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
 msgstr "Lagre dataverdier som rater i stedet for absolutte verdier"
 
-#. DF Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:49
-msgid "DF Plugin Configuration"
-msgstr "DF plugin konfigurasjon"
+msgid "Stored timespans"
+msgstr "Lagrede tidsperioder"
+
+msgid "System Load"
+msgstr "System Belastning"
+
+msgid "System plugins"
+msgstr "System plugins"
 
-#. The df plugin collects statistics about the disk space usage on different devices, mount points or filesystem types.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:50
 msgid ""
-"The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
-"devices, mount points or filesystem types."
+"System plugins collecting values about system state and ressource usage on "
+"the device.:"
 msgstr ""
-"DF plugin samler statistikk om disker på forskjellige enheter, monterings "
-"punkter eller filsystem typer."
+"System plugins samler verdier om systemets tilstand og ressurs-bruk.:"
 
-#. Monitor devices
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:52
-msgid "Monitor devices"
-msgstr "Overvåk enheter"
+msgid "TCP Connections"
+msgstr "TCP Forbindelser"
 
-#. Monitor mount points
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:54
-msgid "Monitor mount points"
-msgstr "Overvåk monterings punkter"
+msgid "TCPConns Plugin Configuration"
+msgstr "TCPConns plugin konfigurasjon"
 
-#. Monitor filesystem types
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:56
-msgid "Monitor filesystem types"
-msgstr "Overvåk filsystem typer"
+msgid "TTL for network packets"
+msgstr "TTL for nettverkspakker"
 
-#. Disk Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:59
-msgid "Disk Plugin Configuration"
-msgstr "Disk plugin konfigurasjon"
+msgid "TTL for ping packets"
+msgstr "TTL for ping pakker"
+
+msgid "Table"
+msgstr "Tabell"
+
+msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
+msgstr "CPU plugin samler grunnleggende statistikk om prosessor bruk."
+
+msgid ""
+"The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
+"processing by external programs."
+msgstr ""
+"CSV plugin lagrer de innsamlede dataene i CSV format for videre bearbeiding "
+"av eksterne programmer."
+
+msgid ""
+"The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
+"devices, mount points or filesystem types."
+msgstr ""
+"DF plugin samler statistikk om disker på forskjellige enheter, monterings "
+"punkter eller filsystem typer."
 
-#. The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions or whole disks.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:60
 msgid ""
 "The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions "
 "or whole disks."
@@ -292,18 +395,6 @@ msgstr ""
 "Disk plugin samler detaljert brukerstatistikk for utvalgte partisjoner og "
 "hele disker."
 
-#. Monitor disks and partitions
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:62
-msgid "Monitor disks and partitions"
-msgstr "Overvåk disker og partisjoner"
-
-#. DNS Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:65
-msgid "DNS Plugin Configuration"
-msgstr "DNS plugin konfigurasjon"
-
-#. The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on selected interfaces.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:66
 msgid ""
 "The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on "
 "selected interfaces."
@@ -311,18 +402,6 @@ msgstr ""
 "DNS pluging samler detaljert statistikk om DNS relatert trafikk på utvalgte "
 "grensesnitt."
 
-#. Ignore source addresses
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:70
-msgid "Ignore source addresses"
-msgstr "Ignorer kilde adresser"
-
-#. E-Mail Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:72
-msgid "E-Mail Plugin Configuration"
-msgstr "E-Post plugin konfigurasjon"
-
-#. The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-statistics to a running collectd daemon. This plugin is primarily intended to be used in conjunction with Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd but can be used in other ways as well.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:73
 msgid ""
 "The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-"
 "statistics to a running collectd daemon. This plugin is primarily intended "
@@ -334,74 +413,18 @@ msgstr ""
 "bli brukt i forbindelse med Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd men kan også "
 "brukes på andre måter."
 
-#. Maximum allowed connections
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:80
-msgid "Maximum allowed connections"
-msgstr "Maksimum tillatte tilkoblinger"
-
-#. Exec Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:81
-msgid "Exec Plugin Configuration"
-msgstr "Program plugin konfigurasjon"
-
-#. The exec plugin starts external commands to read values from or to notify external processes when certain threshold values have been reached.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:82
 msgid ""
 "The exec plugin starts external commands to read values from or to notify "
 "external processes when certain threshold values have been reached."
-msgstr ""
-"Program plugin starter eksterne kommandoer for å lese verdier fra de, eller "
-"for å varsle eksterne prosesser når visse grenseverdier er blitt nådd."
-
-#. Add command for reading values
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:84
-msgid "Add command for reading values"
-msgstr "Legg til kommando for lesing av verdier"
-
-#. Here you can define external commands which will be started by collectd in order to read certain values. The values will be read from stdout.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:85
-msgid ""
-"Here you can define external commands which will be started by collectd in "
-"order to read certain values. The values will be read from stdout."
-msgstr ""
-"Her kan du definere eksterne kommandoer som blir startet av collectd for å "
-"lese enkelte verdier. Verdiene skal leses fra stdout."
-
-#. Add notification command
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:89
-msgid "Add notification command"
-msgstr "Legg til varsling kommando"
-
-#. Here you can define external commands which will be started by collectd when certain threshold values have been reached. The values leading to invokation will be feeded to the the called programs stdin.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:90
-msgid ""
-"Here you can define external commands which will be started by collectd when "
-"certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
-"will be feeded to the the called programs stdin."
-msgstr ""
-"Her kan du definere eksterne kommandoer som blir startet av collectd når "
-"visse grenseverdier er blitt nådd. Verdiene som fører til aktivering vil bli "
-"overført til det påkallede programs stdin."
-
-#. Interface Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:94
-msgid "Interface Plugin Configuration"
-msgstr "Grensesnitt plugin konfigurasjon"
+msgstr ""
+"Program plugin starter eksterne kommandoer for å lese verdier fra de, eller "
+"for å varsle eksterne prosesser når visse grenseverdier er blitt nådd."
 
-#. The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:95
 msgid ""
 "The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces."
 msgstr ""
-"Grensesnitt plugin samler trafikk statistikken på utvalgte grensesnitt."
-
-#. Iptables Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:100
-msgid "Iptables Plugin Configuration"
-msgstr "Iptable plugin konfigurasjon"
+"Grensesnitt plugin samler trafikk statistikk på utvalgte grensesnitt."
 
-#. The iptables plugin will monitor selected firewall rules and collect informations about processed bytes and packets per rule.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:101
 msgid ""
 "The iptables plugin will monitor selected firewall rules and collect "
 "informations about processed bytes and packets per rule."
@@ -409,96 +432,6 @@ msgstr ""
 "Iptables plugin vil overvåke utvalgte brannmurregler og samle informasjon om "
 "bearbeidet data per regel."
 
-#. Add matching rule
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:103
-msgid "Add matching rule"
-msgstr "Legg til matchende regel"
-
-#. Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules are selected.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:104
-msgid ""
-"Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
-"are selected."
-msgstr ""
-"Her kan du definere kriterier for reglene som overvåker iptables."
-
-#. Name of the rule
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:105
-msgid "Name of the rule"
-msgstr "Navnet på regelen"
-
-#. max. 16 chars
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:106
-msgid "max. 16 chars"
-msgstr "maks. 16 tegn"
-
-#. Table
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:107
-msgid "Table"
-msgstr "Tabell"
-
-#. Chain
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:108
-msgid "Chain"
-msgstr "Lenke"
-
-#. Action (target)
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:109
-msgid "Action (target)"
-msgstr "Handling (mål)"
-
-#. Network protocol
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:110
-msgid "Network protocol"
-msgstr "Nettverks protokoll"
-
-#. Source ip range
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:111
-msgid "Source ip range"
-msgstr "Kilde ip område"
-
-#. Destination ip range
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:113
-msgid "Destination ip range"
-msgstr "Destinasjon ip område"
-
-#. Incoming interface
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:115
-msgid "Incoming interface"
-msgstr "Innkommende grensesnitt"
-
-#. e.g. br-lan
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:116
-msgid "e.g. br-lan"
-msgstr "f.eks. br-lan"
-
-#. Outgoing interface
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:117
-msgid "Outgoing interface"
-msgstr "Utgående grensesnitt"
-
-#. e.g. br-ff
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:118
-msgid "e.g. br-ff"
-msgstr "f.eks. br-ff"
-
-#. Options
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:119
-msgid "Options"
-msgstr "Alternativer"
-
-#. e.g. reject-with tcp-reset
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:120
-msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
-msgstr "f.eks. forkast med tcp-reset"
-
-#. IRQ Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:121
-msgid "IRQ Plugin Configuration"
-msgstr "IRQ plugin konfigurasjon"
-
-#. The irq plugin will monitor the rate of issues per second for each selected interrupt. If no interrupt is selected then all interrupts are monitored.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:122
 msgid ""
 "The irq plugin will monitor the rate of issues per second for each selected "
 "interrupt. If no interrupt is selected then all interrupts are monitored."
@@ -506,28 +439,9 @@ msgstr ""
 "IRQ plugin vil overvåke hastigheten på forespørsler per sekund for hver "
 "valgte avbrudd. Hvis ingen avbrudd er valgt vil alle avbrudd bli overvåket."
 
-#. Monitor interrupts
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:124
-msgid "Monitor interrupts"
-msgstr "Overvåk avbrudd"
-
-#. Load Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:127
-msgid "Load Plugin Configuration"
-msgstr "Belastning plugin konfigurasjon"
-
-#. The load plugin collects statistics about the general system load.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:128
 msgid "The load plugin collects statistics about the general system load."
 msgstr "Belastning plugin samler statistikk systemets belastning."
 
-#. Netlink Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:130
-msgid "Netlink Plugin Configuration"
-msgstr "Netlink plugin konfigurasjon"
-
-#. The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and filter-statistics for selected interfaces.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:131
 msgid ""
 "The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and "
 "filter-statistics for selected interfaces."
@@ -535,38 +449,6 @@ msgstr ""
 "Netlink plugin samler utvidet informasjon som qdisc-, klasse- og filter-"
 "statistikk for utvalgte grensesnitt."
 
-#. Basic monitoring
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:133
-msgid "Basic monitoring"
-msgstr "Enkel overvåking"
-
-#. Verbose monitoring
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:135
-msgid "Verbose monitoring"
-msgstr "Detaljert overvåking"
-
-#. Qdisc monitoring
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:137
-msgid "Qdisc monitoring"
-msgstr "Qdisc overvåking"
-
-#. Shaping class monitoring
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:139
-msgid "Shaping class monitoring"
-msgstr "Shaping class overvåking"
-
-#. Filter class monitoring
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:141
-msgid "Filter class monitoring"
-msgstr "Filter class overvåking"
-
-#. Network Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:144
-msgid "Network Plugin Configuration"
-msgstr "Nettverk plugin konfigurasjon"
-
-#. The network plugin provides network based communication between different collectd instances. Collectd can operate both in client and server mode. In client mode locally collected date is transferred to a collectd server instance, in server mode the local instance receives data from other hosts.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:145
 msgid ""
 "The network plugin provides network based communication between different "
 "collectd instances. Collectd can operate both in client and server mode. In "
@@ -578,75 +460,6 @@ msgstr ""
 "klientmodus blir lokalt innsamlede data overført til en collectd server. I "
 "server modus mottar enheten data fra andre klienter."
 
-#. Listener interfaces
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:147
-msgid "Listener interfaces"
-msgstr "Lyttende grensesnitt"
-
-#. This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming connections.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:148
-msgid ""
-"This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
-"connections."
-msgstr ""
-"Denne seksjonen definerer hvilke grensesnitt collectd vil lytte på for "
-"innkommende tilkoblinger.
-
-#. Listen host
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:149
-msgid "Listen host"
-msgstr "Lyttende vert"
-
-#. Listen port
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:151
-msgid "Listen port"
-msgstr "Lyttende port"
-
-#. server interfaces
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:153
-msgid "server interfaces"
-msgstr "Server grensesnitt"
-
-#. This section defines to which servers the locally collected data is sent to.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:154
-msgid ""
-"This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
-msgstr ""
-"Denne seksjonen definerer hvilke servere de lokalt innsamlede data blir "
-"sendt til."
-
-#. Server host
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:155
-msgid "Server host"
-msgstr "Server vert"
-
-#. Server port
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:157
-msgid "Server port"
-msgstr "Server port"
-
-#. TTL for network packets
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:159
-msgid "TTL for network packets"
-msgstr "TTL for nettverkspakker"
-
-#. Forwarding between listen and server addresses
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:161
-msgid "Forwarding between listen and server addresses"
-msgstr "Videresending mellom lyttende og server adresser"
-
-#. Cache flush interval
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:162
-msgid "Cache flush interval"
-msgstr "Intervall for tømming av hurtigbuffer"
-
-#. Ping Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:164
-msgid "Ping Plugin Configuration"
-msgstr "Ping plugin konfigurasjon"
-
-#. The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure the roundtrip time for each host.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:165
 msgid ""
 "The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure "
 "the roundtrip time for each host."
@@ -654,23 +467,6 @@ msgstr ""
 "Ping plugin sender icmp echo svar til utvalgte verter og måle tiden en "
 "rundtur tar for hver vert."
 
-#. Monitor hosts
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:167
-msgid "Monitor hosts"
-msgstr "Overvåk verter"
-
-#. TTL for ping packets
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:169
-msgid "TTL for ping packets"
-msgstr "TTL for ping pakker"
-
-#. Processes Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:171
-msgid "Processes Plugin Configuration"
-msgstr "Prosess plugin konfigurasjon"
-
-#. The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and memory usage of selected processes.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:172
 msgid ""
 "The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and "
 "memory usage of selected processes."
@@ -678,18 +474,6 @@ msgstr ""
 "Prosess plugin samler informasjon som f.eks. CPU tid, sidefeil og minnebruk "
 "for utvalgte prosesser."
 
-#. Monitor processes
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:174
-msgid "Monitor processes"
-msgstr "Overvåk prosesser"
-
-#. RRDTool Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:176
-msgid "RRDTool Plugin Configuration"
-msgstr "RRDTool plugin konfigursjon"
-
-#. The rrdtool plugin stores the collected data in rrd database files, the foundation of the diagrams.<br /><br /><strong>Warning: Setting the wrong values will result in a very high memory consumption in the temporary directory. This can render the device unusable!</strong>
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:177
 msgid ""
 "The rrdtool plugin stores the collected data in rrd database files, the "
 "foundation of the diagrams.<br /><br /><strong>Warning: Setting the wrong "
@@ -701,97 +485,23 @@ msgstr ""
 "vil kunne resultere i et svært høyt minneforbruk i den midlertidige "
 "katalogen (temp). Dette kan gjøre enheten ubrukelig!</strong>"
 
-#. Storage directory
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:179
-msgid "Storage directory"
-msgstr "Lagrings katalog"
-
-#. RRD step interval
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:180
-msgid "RRD step interval"
-msgstr "RRD steg intervall"
-
-#. RRD heart beat interval
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:182
-msgid "RRD heart beat interval"
-msgstr "RRD "heartbeat" intervall"
-
-#. Only create average RRAs
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:184
-msgid "Only create average RRAs"
-msgstr "Lag kun gjennomsnittlige RRAs"
-
-#. reduces rrd size
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:185
-msgid "reduces rrd size"
-msgstr "reduserer RRD størrelse"
-
-#. Stored timespans
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:186
-msgid "Stored timespans"
-msgstr "Lagrede tidsperioder"
-
-#. seconds; multiple separated by space
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:187
-msgid "seconds; multiple separated by space"
-msgstr "sekunder; flere adskilt med mellomrom"
-
-#. Rows per RRA
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:188
-msgid "Rows per RRA"
-msgstr "Rader per RRA"
-
-#. RRD XFiles Factor
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:189
-msgid "RRD XFiles Factor"
-msgstr "RRD XFiles Faktor"
-
-#. Cache collected data for
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:190
-msgid "Cache collected data for"
-msgstr "Hurtigbufre innsamlede data for"
-
-#. Flush cache after
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:192
-msgid "Flush cache after"
-msgstr "Tømme hurtigbufferen etter"
-
-#. TCPConns Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:194
-msgid "TCPConns Plugin Configuration"
-msgstr "TCPConns plugin konfigurasjon"
+msgid ""
+"The statistics package is based on <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
+"\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
+"Tool</a> to render diagram images from collected data."
+msgstr ""
+"Statistikk pakken er basert på <a "
+"href=\"http://collectd.org/index.shtml\">Collectd</a> og bruker <a "
+"href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD Tool</a> for å tegne diagram "
+"bilder fra innsamlede data."
 
-#. The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on selected ports.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:195
 msgid ""
 "The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on "
 "selected ports."
 msgstr ""
 "Tcpconns plugin samler informasjon om åpne TCP tilkoblinger på utvalgte "
-"porter.
-
-#. Monitor all local listen ports
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:197
-msgid "Monitor all local listen ports"
-msgstr "Overvåk alle lokale lyttende porter"
-
-#. Monitor local ports
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:198
-msgid "Monitor local ports"
-msgstr "Overvåk lokale porter"
+"porter."
 
-#. Monitor remote ports
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:200
-msgid "Monitor remote ports"
-msgstr "Overvåk eksterne porter"
-
-#. Unixsock Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:202
-msgid "Unixsock Plugin Configuration"
-msgstr "Unixsock plugin konfigurasjon"
-
-#. The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read collected data from a running collectd instance.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:203
 msgid ""
 "The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read "
 "collected data from a running collectd instance."
@@ -799,20 +509,63 @@ msgstr ""
 "Unixsock plugin skaper en unix socket som kan brukes til å lese innsamlet "
 "data fra collectd prosess."
 
-#. Wireless Plugin Configuration
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:210
-msgid "Wireless Plugin Configuration"
-msgstr "Trådløs plugin konfigurasjon"
-
-#. The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, noise and quality.
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:211
 msgid ""
 "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
 "noise and quality."
 msgstr ""
 "Trådløs plugin samler statistikk om trådløs signalstyrke, støy og kvalitet."
 
-#. Enable this plugin
-#: applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua:212
-msgid "Enable this plugin"
-msgstr "Aktiver denne plugin"
+msgid ""
+"This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
+"connections."
+msgstr ""
+"Denne seksjonen definerer hvilke grensesnitt collectd vil lytte på for "
+"innkommende tilkoblinger."
+
+msgid ""
+"This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
+msgstr ""
+"Denne seksjonen definerer hvilke servere de lokalt innsamlede data blir "
+"sendt til."
+
+msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
+msgstr "Prøv å søk etter fullstendig vertsnavn"
+
+msgid "UnixSock"
+msgstr "UnixSock"
+
+msgid "Unixsock Plugin Configuration"
+msgstr "Unixsock plugin konfigurasjon"
+
+msgid "Used PID file"
+msgstr "Brukt PID fil"
+
+msgid "Verbose monitoring"
+msgstr "Detaljert overvåking"
+
+msgid "Wireless"
+msgstr "Trådløs"
+
+msgid "Wireless Plugin Configuration"
+msgstr "Trådløs plugin konfigurasjon"
+
+msgid "e.g. br-ff"
+msgstr "f.eks. br-ff"
+
+msgid "e.g. br-lan"
+msgstr "f.eks. br-lan"
+
+msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
+msgstr "f.eks. forkast med tcp-reset"
+
+msgid "max. 16 chars"
+msgstr "maks. 16 tegn"
+
+msgid "reduces rrd size"
+msgstr "reduserer RRD størrelse"
+
+msgid "seconds; multiple separated by space"
+msgstr "sekunder; flere adskilt med mellomrom"
+
+msgid "server interfaces"
+msgstr "Server grensesnitt"
diff --git a/po/no/upnp.po b/po/no/upnp.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5e10994
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,143 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+msgid ""
+"ACLs specify which external ports may be redirected to which internal "
+"addresses and ports"
+msgstr ""
+"ACL angir hvilke eksterne porter som kan bli viderekoblet, og til hvilke "
+"interne adresser og porter."
+
+msgid "Action"
+msgstr "Handling"
+
+msgid "Active UPnP Redirects"
+msgstr "Aktive UPnP Viderekoblinger"
+
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "Avanserte Innstillinger"
+
+msgid "Allow adding forwards only to requesting ip addresses"
+msgstr "Tillat videkobling kun til IP adresser som ber om det"
+
+msgid "Announced model number"
+msgstr "Annonsert modellnummer"
+
+msgid "Announced serial number"
+msgstr "Annonsert serienummer"
+
+msgid "Clean rules interval"
+msgstr "Nullstill UPnP Viderekoblinger intervall"
+
+msgid "Clean rules threshold"
+msgstr "Nullstill UPnP terskel"
+
+msgid "Client Address"
+msgstr "Klient adresse"
+
+msgid "Client Port"
+msgstr "Klient port"
+
+msgid "Collecting data..."
+msgstr "Henter data..."
+
+msgid "Comment"
+msgstr "Kommentar"
+
+msgid "Delete Redirect"
+msgstr "Fjern Viderekobling"
+
+msgid "Device UUID"
+msgstr "Enhet UUID"
+
+msgid "Downlink"
+msgstr "Nedlinje"
+
+msgid "Enable NAT-PMP functionality"
+msgstr "Aktiver NAT-PMP funksjonalitet"
+
+msgid "Enable UPnP functionality"
+msgstr "Aktiver UPnP funksjonalitet"
+
+msgid "Enable additional logging"
+msgstr "Aktiver tilleggs logging"
+
+msgid "Enable secure mode"
+msgstr "Aktiver sikker modus"
+
+msgid "External Port"
+msgstr "Ekstern port"
+
+msgid "External ports"
+msgstr "Eksterne porter"
+
+msgid "General Settings"
+msgstr "Generelle Innstillinger"
+
+msgid "Internal addresses"
+msgstr "Interne adresser"
+
+msgid "Internal ports"
+msgstr "Interne porter"
+
+msgid "MiniUPnP ACLs"
+msgstr "MiniUPnP ACL'er"
+
+msgid "MiniUPnP settings"
+msgstr "MiniUPnP Innstillinger"
+
+msgid "Notify interval"
+msgstr "Informasjons intervall"
+
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+msgid "Presentation URL"
+msgstr "Presentasjon URL"
+
+msgid "Protocol"
+msgstr "Protokoll"
+
+msgid "Puts extra debugging information into the system log"
+msgstr "Setter ekstra debugging informasjon i systemloggen"
+
+msgid "Report system instead of daemon uptime"
+msgstr "Rapporter systemets oppetid istedenfor daemon oppetid"
+
+msgid "Start UPnP and NAT-PMP service"
+msgstr "Start UPnP og NAT-PMP tjenesten"
+
+msgid "There are no active redirects."
+msgstr "Det finnes ingen aktive viderekoblinger"
+
+msgid ""
+"UPNP allows clients in the local network to automatically configure the "
+"router."
+msgstr ""
+"UPnP gjør at klientene i det lokale nettverket automatisk kan konfigurere "
+"ruteren."
+
+msgid ""
+"UPnP allows clients in the local network to automatically configure the "
+"router."
+msgstr ""
+"UPnP gjør at klientene i det lokale nettverket automatisk kan konfigurere "
+"ruteren."
+
+msgid "UPnP lease file"
+msgstr "UPnP leie fil"
+
+msgid "Universal Plug & Play"
+msgstr "Universal Plug & Play"
+
+msgid "Uplink"
+msgstr "Opplinje"
+
+msgid "Value in KByte/s, informational only"
+msgstr "Verdi i KByte/sek, kun for informasjon"
+
+msgid "enable"
+msgstr "Aktiver"
diff --git a/po/no/ushare.po b/po/no/ushare.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..348f09d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,38 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+msgid "Content directories"
+msgstr "Innholdskataloger"
+
+msgid "Disable telnet console"
+msgstr "Deaktiver telnet konsoll"
+
+msgid "Disable webinterface"
+msgstr "Deaktiver webgrensesnitt"
+
+msgid "Enable"
+msgstr "Aktiver"
+
+msgid "Interface"
+msgstr "Grensesnitt"
+
+msgid "Options"
+msgstr "Alternativer"
+
+msgid "Servername"
+msgstr "Servernavn"
+
+msgid "Settings"
+msgstr "Innstillinger"
+
+msgid "Username"
+msgstr "Brukernavn"
+
+msgid "uShare"
+msgstr "uShare"
+
+msgid "ushare_desc"
+msgstr "UPnP A/V og DLNA Media Server for Linux."
index 9a12b4a..c1e94d2 100644 (file)
@@ -1,62 +1,58 @@
 msgid ""
 msgstr ""
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-16 20:54+0100\n"
-"Last-Translator:  <xm@subsignal.org>\n"
-"Language-Team: German\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 msgid "Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurasjon"
 
 msgid "Daily traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Trafikk hver dag"
 
 msgid "Graphs"
-msgstr ""
+msgstr "Grafer"
 
 msgid "Hourly traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Trafikk hver time"
 
 msgid "Monitor selected interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Overvåk valgte grensesnitt"
 
 msgid "Monthly traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Trafikk hver måned"
 
 msgid ""
 "No database has been set up yet. Go to the VnStat configuration and enable "
 "monitoring for one or more interfaces."
 msgstr ""
+"Ingen database har blitt satt opp ennå. Gå til VnStat konfigurasjonen og "
+"aktiver overvåking for ett eller flere grensesnitt."
 
 msgid "Restart VnStat"
-msgstr ""
+msgstr "Omstart VnStat"
 
 msgid "Summary display"
-msgstr ""
-
-msgid "The VnStat service has been restarted."
-msgstr ""
+msgstr "Visning av sammendrag"
 
 msgid "Top 10 display"
-msgstr ""
+msgstr "Top 10 visning"
 
 msgid "Update »"
-msgstr ""
+msgstr "Oppdater »"
 
 msgid "VnStat"
-msgstr ""
+msgstr "VnStat"
 
 msgid "VnStat Graphs"
-msgstr ""
+msgstr "VnStat Grafer"
 
 msgid "VnStat Traffic Monitor"
-msgstr ""
+msgstr "VnStat Trafikk Monitor"
 
 msgid ""
 "VnStat is a network traffic monitor for Linux that keeps a log of network "
 "traffic for the selected interface(s)."
 msgstr ""
+"VnStat er en nettverks trafikk monitor for Linux som loggfører "
+"nettverks trafikk for de valgte grensesnitt."
diff --git a/po/no/voice_core.po b/po/no/voice_core.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..43f9581
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,14 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+msgid "Phones"
+msgstr "Telefoner"
+
+msgid "Voice"
+msgstr "Voice"
+
+msgid "l_v_adminphones"
+msgstr "Admin Telefoner"
diff --git a/po/no/voice_diag.po b/po/no/voice_diag.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5ed75e4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,25 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+msgid "Diagnostics"
+msgstr "Diagnostikk"
+
+msgid ""
+"The diagnostics available on your device depend on the modules that you have "
+"installed."
+msgstr ""
+"Diagnostikk tilgjengelig på denne enheten avhenger av hvilken moduler "
+"som er installert."
+
+msgid ""
+"Under this menu are options that allow you to configure and perform tests on "
+"the voice operations of your system. These are known as diagnostics."
+msgstr ""
+"Under denne meny finner du instillinger som gjør det mulig å konfigurere og utføre "
+"'Voice' operasjoner på systemet ditt. Dette er kjent som diagnostikk."
+
+msgid "l_v_d_admindiag"
+msgstr "Administrasjon Diagnostikk"
index 78e4a84..bddbdce 100644 (file)
@@ -1,51 +1,45 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-19 00:29+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-msgid "Wake on LAN"
-msgstr "Wake on LAN"
+msgid "Broadcast on all interfaces"
+msgstr "Send på alle grensesnitt"
 
-msgid ""
-"Wake on LAN is a mechanism to remotely boot computers in the local network."
+msgid "Choose the host to wake up or enter a custom MAC address to use"
 msgstr ""
-"Wake on LAN er en mekanisme for å starte opp datamaskiner i det lokale nettverket."
-
-msgid "Wake up host"
-msgstr "Start vert"
+"Velg hvilken vert som skal startes opp, eller angi en MAC adresse som "
+"skal brukes"
 
-msgid "Starting WoL utility:"
-msgstr "Starter WoL:"
+msgid "Host to wake up"
+msgstr "Vert som skal startes opp"
 
-msgid "WoL program"
-msgstr "WoL programm"
+msgid "Network interface to use"
+msgstr "Nettverksgrensesnitt"
 
 msgid ""
 "Sometimes only one of both tools work. If one of fails, try the other one"
 msgstr ""
-"Noen ganger virker bare ett av disse programmene. "
-"Hvis en av de ikke starter verten, kan du prøve det andre."
-
-msgid "Network interface to use"
-msgstr "Nettverksgrensesnitt"
+"Noen ganger virker bare ett av disse verktøyene. Hvis ett av de ikke "
+"lykkes med å starte opp verten kan du prøve det andre."
 
 msgid "Specifies the interface the WoL packet is sent on"
 msgstr "Angir grensesnittet som WoL pakken blir sendt ut på"
 
-msgid "Broadcast on all interfaces"
-msgstr "Send på alle grensesnitt"
+msgid "Starting WoL utility:"
+msgstr "Starter WoL:"
 
-msgid "Host to wake up"
-msgstr "Vert som skal startes opp"
+msgid "Wake on LAN"
+msgstr "Wake on LAN"
 
-msgid "Choose the host to wake up or enter a custom MAC address to use"
-msgstr "Velg hvilken vert som skal startes opp, "
-"eller angi en MAC adresse som skal brukes"
+msgid ""
+"Wake on LAN is a mechanism to remotely boot computers in the local network."
+msgstr ""
+"Wake on LAN er en mekanisme for å starte opp datamaskiner i det lokale nettverket."
+
+msgid "Wake up host"
+msgstr "Start vert"
+
+msgid "WoL program"
+msgstr "WoL programm"