Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 126 of 126 messages translated...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:21:44 +0000 (10:21 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:21:44 +0000 (10:21 +0000)
po/pl/firewall.po

index a261ac8..6f5754d 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-30 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-21 01:43+0200\n"
-"Last-Translator: Tomecki <przykryweczka@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-25 06:07+0200\n"
+"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -12,16 +12,16 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
 
 msgid "%s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s w %s"
 
 msgid "%s%s with %s"
 msgstr "%s%s z %s"
 
 msgid "%s, %s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s, %s w %s"
 
 msgid "(Unnamed Entry)"
 msgstr "(Nienazwany wpis)"
@@ -73,7 +73,7 @@ msgid "Covered networks"
 msgstr "Objęte sieci"
 
 msgid "Custom Rules"
-msgstr "Reguły własne"
+msgstr "Własne reguły"
 
 msgid ""
 "Custom rules allow you to execute arbritary iptables commands which are not "
@@ -148,7 +148,7 @@ msgid "Forward"
 msgstr "Przekazuj"
 
 msgid "Forward to"
-msgstr ""
+msgstr "Przekazuj do"
 
 msgid "From %s in %s"
 msgstr "Z %s w %s"
@@ -202,7 +202,7 @@ msgid "Masquerading"
 msgstr "Maskarada"
 
 msgid "Match"
-msgstr ""
+msgstr "Dopasuj"
 
 msgid "Match ICMP type"
 msgstr "Dopasuj typ ICMP"
@@ -317,10 +317,10 @@ msgstr ""
 "aby przepisać tylko adres IP"
 
 msgid "Rewrite to source %s"
-msgstr ""
+msgstr "Przepisz do źródła %s"
 
 msgid "Rewrite to source %s, %s"
-msgstr ""
+msgstr "Przepisz do źródła %s, %s"
 
 msgid "SNAT IP address"
 msgstr "Adres IP SNAT"
@@ -328,29 +328,8 @@ msgstr "Adres IP SNAT"
 msgid "SNAT port"
 msgstr "Port SNAT"
 
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/rrule.lua      #
-# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
-# msgid "Traffic Redirection"
-# msgstr ""
-# msgid ""
-# "Traffic redirection allows you to change the destination address of "
-# "forwarded packets."
-# msgstr ""
-# msgid "Overview"
-# msgstr ""
-# msgid "Name"
-# msgstr ""
-# msgid "Source zone"
-# msgstr ""
-# msgid "Source MAC-address"
-# msgstr ""
-# msgid "Source port"
-# msgstr ""
-# msgid "Protocol"
-# msgstr ""
 msgid "Source IP address"
-msgstr "Adres źródłowy"
+msgstr "Źródłowy adres IP"
 
 msgid "Source MAC address"
 msgstr "Źródłowy adres MAC"
@@ -382,6 +361,8 @@ msgid ""
 "The firewall creates zones over your network interfaces to control network "
 "traffic flow."
 msgstr ""
+"Firewall tworzy strefy z Twoich interfejsów sieciowych, aby kontrolować ruch "
+"sieciowy."
 
 msgid ""
 "The options below control the forwarding policies between this zone (%s) and "
@@ -391,16 +372,27 @@ msgid ""
 "rule is <em>unidirectional</em>, e.g. a forward from lan to wan does "
 "<em>not</em> imply a permission to forward from wan to lan as well."
 msgstr ""
+"Opcje poniżej kontrolują politykę przekazywania pomiędzy tą strefą (%s) a "
+"innymi strefami. <em>Strefy docelowe</em> obejmują przekazywany ruch "
+"<strong>pochodzący z %q</strong>. <em>Strefy źródłowe</em> match forwarded "
+"traffic from other zones <strong>skierowane do %q</strong>. Reguła "
+"przekazywania jest <em>jednokierunkowa</em>, np. przekazywanie z sieci LAN "
+"do WAN <em>nie</em> implikuje pozwolenia na przekazywanie z sieci WAN do "
+"LAN."
 
 msgid ""
 "This page allows you to change advanced properties of the port forwarding "
 "entry. In most cases there is no need to modify those settings."
 msgstr ""
+"Ta strona pozwala zmienić zaawansowane ustawienia przekierowania portów. W "
+"większości przypadków nie ma potrzeby zmieniać tych ustawień."
 
 msgid ""
 "This page allows you to change advanced properties of the traffic rule "
 "entry, such as matched source and destination hosts."
 msgstr ""
+"Ta strona pozwala zmienić zaawansowane ustawienia reguły ruchu sieciowego, "
+"takie jak pasujące źródło i hosty docelowe."
 
 msgid ""
 "This section defines common properties of %q. The <em>input</em> and "
@@ -409,50 +401,60 @@ msgid ""
 "forwarded traffic between different networks within the zone. <em>Covered "
 "networks</em> specifies which available networks are member of this zone."
 msgstr ""
+"Ta sekcja definiuje ustawienia ogólne %q. Opcje <em>\"wejście\"</em> i "
+"<em>\"wyjście\"</em> określają domyślną politykę dla ruchu przychodzącego i "
+"wychodzącego w tej strefie, podczas gdy <em>\"przekazywanie\"</em> opisuje "
+"politykę ruchu przekazywanego pomiędzy różnymi sieciami wewnątrz strefy. "
+"<em>Objęte sieci</em> określają dostępne sieci będące członkami tej strefy."
 
 msgid "To %s at %s on <var>this device</var>"
-msgstr ""
+msgstr "Do %s w %s na <var>tym urządzeniu</var>"
 
 msgid "To %s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Do %s w %s"
 
 msgid "To %s on <var>this device</var>"
-msgstr ""
+msgstr "Do %s na <var>tym urządzeniu</var>"
 
 msgid "To %s, %s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Do %s, %s w %s"
 
 msgid "To source IP"
-msgstr ""
+msgstr "Do źródłowego IP"
 
 msgid "To source port"
-msgstr ""
+msgstr "Do źródłowego portu"
 
 msgid "Traffic Rules"
-msgstr ""
+msgstr "Reguły ruchu sieciowego"
 
 msgid ""
 "Traffic rules define policies for packets traveling between different zones, "
 "for example to reject traffic between certain hosts or to open WAN ports on "
 "the router."
 msgstr ""
+"Reguły ruchu sieciowego definiują politykę dla pakietów przechodzących "
+"między strefami, na przykład aby odrzucać ruch między konkretnymi hostami "
+"albo otworzyć porty WAN routera."
 
 msgid "Via %s"
-msgstr ""
+msgstr "Przez %s"
 
 msgid "Via %s at %s"
-msgstr ""
+msgstr "Przez %s w %s"
 
 msgid ""
 "You may specify multiple by selecting \"-- custom --\" and then entering "
 "protocols separated by space."
 msgstr ""
+"Możesz określić kilka wybierając \"-- własne --\" i wpisując protokoły "
+"rozdzielone spacją."
 
 msgid "Zone %q"
 msgstr "Strefa %q"
 
 msgid "Zone ⇒ Forwardings"
-msgstr ""
+msgstr "Strefa ⇒ Przekazywanie"
 
 msgid "Zones"
 msgstr "Strefy"
@@ -467,19 +469,19 @@ msgid "any host"
 msgstr "dowolny host"
 
 msgid "any router IP"
-msgstr ""
+msgstr "dowolne IP routera"
 
 msgid "any zone"
-msgstr ""
+msgstr "dowolna strefa"
 
 msgid "don't track"
-msgstr ""
+msgstr "nie śledź"
 
 msgid "drop"
-msgstr ""
+msgstr "porzucaj"
 
 msgid "reject"
-msgstr ""
+msgstr "odrzucaj"
 
 #~ msgid "Destination"
 #~ msgstr "Miejsce przeznaczenia"