Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 105 of 105 messages translated...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Sat, 1 Sep 2012 10:55:46 +0000 (10:55 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Sat, 1 Sep 2012 10:55:46 +0000 (10:55 +0000)
po/pl/freifunk.po

index 0bc1530..60183e6 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-27 07:22+0200\n"
-"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-30 13:23+0200\n"
+"Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -181,7 +181,7 @@ msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
 msgid "Network for client DHCP addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć dla adresów klienta DHCP"
 
 msgid "Nickname"
 msgstr "Twoja ksywka"
@@ -248,7 +248,7 @@ msgid "Signal"
 msgstr "Sygnał"
 
 msgid "Splash"
-msgstr ""
+msgstr "Splash"
 
 msgid "Start Upgrade"
 msgstr "Zacznij aktualizację"
@@ -269,8 +269,8 @@ msgid ""
 "The <em>libiwinfo</em> package is not installed. You must install this "
 "component for working wireless configuration!"
 msgstr ""
-"Pakiet <em>libiwinfo</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować aby "
-"konfiguracja sieci bezprzewodowej mogła być uaktywniona!"
+"Pakiet <em>libiwinfo</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować, "
+"aby konfiguracja sieci bezprzewodowej mogła być uaktywniona!"
 
 msgid ""
 "The OLSRd service is not configured to capture position data from the "
@@ -278,8 +278,8 @@ msgid ""
 "configured and that the <em>latlon_file</em> option is enabled."
 msgstr ""
 "Usługa OLSRd nie jest skonfigurowana do pozyskiwania nazwy z sieci.<br /> "
-"Proszę się upewnić że plugin nameservice jest poprawnie skonfigurowany, oraz "
-"opcja użycia pliku <em>latlon_file</em> jest zaznaczona."
+"Proszę się upewnić, że plugin nameservice jest poprawnie skonfigurowany, "
+"oraz opcja użycia pliku <em>latlon_file</em> jest zaznaczona."
 
 msgid "The installed firmware is the most recent version."
 msgstr "Zainstalowany firmware jest aktualny."
@@ -289,6 +289,9 @@ msgid ""
 "settings define the default values for the wizard and DO NOT affect the "
 "actual configuration of the router."
 msgstr ""
+"Są to podstawowe ustawienia dla twojej lokalnej bezprzewodowej społeczności. "
+"Te ustawienia określają domyślne wartości dla kreatora i NIE MAJĄ wpływu na "
+"aktualną konfigurację routera."
 
 msgid "These are the settings of your local community."
 msgstr "To są ustawienia twojej lokalnej społeczności (community)."
@@ -319,6 +322,8 @@ msgid ""
 "We are an initiative to establish a free, independent and open wireless mesh "
 "network."
 msgstr ""
+"Jesteśmy inicjatywą na rzecz ustanowienia wolnej, niezależnej i otwartej "
+"bezprzewodowej siatki kratowej."
 
 msgid "Wireless Overview"
 msgstr "Przegląd Ustawień WiFi"
@@ -328,6 +333,9 @@ msgid ""
 "valid XHTML in the form below.<br />Headlines should be enclosed between &lt;"
 "h2&gt; and &lt;/h2&gt;."
 msgstr ""
+"Można wyświetlić dodatkową zawartość na publicznej stronie indeksu "
+"wstawiając poprawny XHTML do formularza poniżej.<br />Nagłówki powinny być "
+"zamknięte tagami &lt;h2&gt; i &lt;/h2&gt;."
 
 msgid ""
 "You can find further information about the global Freifunk initiative at"
@@ -351,7 +359,7 @@ msgid "buffered"
 msgstr "buforowany"
 
 msgid "cached"
-msgstr ""
+msgstr "cachowany"
 
 msgid "e.g."
 msgstr "np."