Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 62 of 63 messages translated (1...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:21:40 +0000 (10:21 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:21:40 +0000 (10:21 +0000)
po/pl/diag_devinfo.po

index 456b1ec..15fcb9a 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-18 16:37+0200\n"
-"Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-24 07:28+0200\n"
+"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -10,10 +10,10 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
 
 msgid "Actions"
-msgstr ""
+msgstr "Akcje"
 
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
@@ -28,19 +28,26 @@ msgid "Configure"
 msgstr "Konfiguruj"
 
 msgid "Configure Scans"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguruj skany"
 
 msgid ""
 "Configure scanning for devices on specified networks. Decreasing 'Timeout', "
 "'Repeat Count', and/or 'Sleep Between Requests' may speed up scans, but also "
 "may fail to find some devices."
 msgstr ""
+"Konfiguruj skanowanie dla urządzeń w wybranych sieciach. Zmniejszanie "
+"\"Limitu czasu\", \"Liczby powtórzeń\" i/lub \"Oczekiwania między żądaniami\" może "
+"przyspieszyć skany, ale może też uniemożliwić wykrycie niektórych urządzeń."
 
 msgid ""
 "Configure scanning for supported SIP devices on specified networks. "
 "Decreasing 'Timeout', 'Repeat Count', and/or 'Sleep Between Requests' may "
 "speed up scans, but also may fail to find some devices."
 msgstr ""
+"Konfiguruj skanowanie dla wspieranych urządzeń SIP w wybranych sieciach. "
+"Zmniejszanie \"Limitu czasu\", \"Liczby powtórzeń\" i/lub \"Oczekiwania między "
+"żądaniami\" może przyspieszyć skany, ale może też uniemożliwić wykrycie "
+"niektórych urządzeń."
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
@@ -49,7 +56,7 @@ msgid "Device Scan Config"
 msgstr "Konfiguruj skanowanie urządzeń"
 
 msgid "Device Type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ urządzenia"
 
 msgid "Devices discovered for"
 msgstr "Devices discovered for"
@@ -64,10 +71,10 @@ msgid "Enable"
 msgstr "Włącz"
 
 msgid "End of MAC address range"
-msgstr "Koniec zakresu MAC adresów"
+msgstr "Koniec zakresu adresów MAC"
 
 msgid "Go to relevant configuration page"
-msgstr ""
+msgstr "Idź do stosownej strony konfiguracyjnej"
 
 msgid "IP Address"
 msgstr "Adres IP"
@@ -85,7 +92,7 @@ msgid "MAC Address"
 msgstr "Adres MAC"
 
 msgid "MAC Device Info Overrides"
-msgstr ""
+msgstr "Nadpisywanie informacji o adresie MAC urządzenia"
 
 msgid "MAC Device Override"
 msgstr "Pomijanie adresu MAC urządzenia"
@@ -99,22 +106,22 @@ msgid "Milliseconds to sleep between requests (default 100)"
 msgstr "Ilośś milisekund pauzy pomiędzy zapytaniami (domyślnie 100)"
 
 msgid "Model"
-msgstr ""
+msgstr "Model"
 
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
 msgid "Network Device Scan"
-msgstr ""
+msgstr "Skan urządzeń w sieci"
 
 msgid "Network Device Scanning Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia skanowania urządzeń w sieci"
 
 msgid "Networks to scan for devices"
-msgstr ""
+msgstr "Sieci do skanowania w poszukiwaniu urządzeń"
 
 msgid "Networks to scan for supported devices"
-msgstr ""
+msgstr "Sieci do skanowania w poszukiwaniu wspieranych urządzeń"
 
 msgid "No SIP devices"
 msgstr "Brak urządzeń SIP"
@@ -136,7 +143,7 @@ msgstr ""
 "devinfo) dla określonego zakresu adresów MAC"
 
 msgid "Perform Scans (this can take a few minutes)"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj skany (to może potrwać kilka minut)"
 
 msgid "Phone Information"
 msgstr "Informacje o telefonie"
@@ -151,7 +158,7 @@ msgid "Phones"
 msgstr "Telefony"
 
 msgid "Ports"
-msgstr ""
+msgstr "Porty"
 
 msgid "Raw"
 msgstr "Surowe"
@@ -160,7 +167,7 @@ msgid "Repeat Count"
 msgstr "Ilość powtórzeń"
 
 msgid "Repeat Scans (this can take a few minutes)"
-msgstr ""
+msgstr "Powtórz skany (to może potrwać kilka minut)"
 
 msgid "SIP Device Information"
 msgstr "Informacje o urządzeniu SIP"
@@ -174,17 +181,18 @@ msgstr "Konfiguracja skanowania urządzeń SIP"
 msgid "SIP Devices on Network"
 msgstr "Urządzenia SIP w sieci"
 
+#, fuzzy
 msgid "SIP devices discovered for"
-msgstr ""
+msgstr "Urządzenia SIP znaleziono dla"
 
 msgid "Scan for devices on specified networks."
-msgstr "Skanuj w poszukiwaniu urządzeń w danej sieci."
+msgstr "Skanuj w poszukiwaniu urządzeń w wybranych sieciach."
 
 msgid "Scan for supported SIP devices on specified networks."
-msgstr ""
+msgstr "Skanuj w poszukiwaniu wspieranych urządzeń SIP w wybranych sieciach."
 
 msgid "Scanning Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia skanowania"
 
 msgid "Sleep Between Requests"
 msgstr "Pauza pomiędzy zapytaniami"
@@ -193,7 +201,7 @@ msgid "Subnet"
 msgstr "Podsieć"
 
 msgid "This section contains no values yet"
-msgstr ""
+msgstr "Ta sekcja nie zawiera jeszcze wartości"
 
 msgid "Time to wait for responses in seconds (default 10)"
 msgstr "Czas oczekiwania na odpowiedź w sekundach (domyślnie 10)"
@@ -202,10 +210,10 @@ msgid "Timeout"
 msgstr "Czas oczekiwania"
 
 msgid "Use Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj konfiguracji"
 
 msgid "Vendor"
-msgstr ""
+msgstr "Sprzedawca"
 
 msgid "check other networks"
 msgstr "sprawdź inne sieci"