Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 154 of 177 messages translated...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Thu, 21 Jun 2012 16:59:05 +0000 (16:59 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Thu, 21 Jun 2012 16:59:05 +0000 (16:59 +0000)
po/cs/statistics.po

index 5fbbee0..2828493 100644 (file)
@@ -8,40 +8,40 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 msgid "Action (target)"
-msgstr ""
+msgstr "Akce (cíl)"
 
 msgid "Add command for reading values"
-msgstr ""
+msgstr "Přidat příkaz pro čtení hodnot"
 
 msgid "Add matching rule"
-msgstr ""
+msgstr "Přidat pravidlo pro výběr"
 
 msgid "Add multiple hosts separated by space."
-msgstr ""
+msgstr "Přidat více hostů, oddělených mezerou"
 
 msgid "Add notification command"
-msgstr ""
+msgstr "Přidat příkaz pro upozornění"
 
 msgid "Base Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Základní adresář"
 
 msgid "Basic monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "Základní sledování"
 
 msgid "CPU Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení CPU pluginu"
 
 msgid "CSV Output"
-msgstr ""
+msgstr "CSV výstup"
 
 msgid "CSV Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení CSV pluginu"
 
 msgid "Cache collected data for"
 msgstr ""
 
 msgid "Cache flush interval"
-msgstr ""
+msgstr "Interval vyprazdňování mezipaměti"
 
 msgid "Chain"
 msgstr ""
@@ -56,96 +56,102 @@ msgid "CollectTopology"
 msgstr ""
 
 msgid "Collectd"
-msgstr ""
+msgstr "Collectd"
 
 msgid "Collectd Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení Collectd"
 
 msgid ""
 "Collectd is a small daeomon for collecting data from various sources through "
 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
 "collectd daemon."
 msgstr ""
+"Collectd je malý daemon pro shromažďování dat z nejrůznějších zdrojů zkrz "
+"rozdílné pluginy. Na této stránce můžete změnit obecná nastavení daemonu "
+"collectd."
 
 msgid "Conntrack"
-msgstr ""
+msgstr "Conntrack"
 
 msgid "Conntrack Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu Conntrack"
 
 msgid "DF Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu DF"
 
 msgid "DNS"
-msgstr ""
+msgstr "DNS"
 
 msgid "DNS Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení DNS pluginu"
 
 msgid "Data collection interval"
-msgstr ""
+msgstr "Interval sběru dat"
 
 msgid "Datasets definition file"
 msgstr ""
 
 msgid "Destination ip range"
-msgstr ""
+msgstr "Rozsah cílových IP adres"
 
 msgid "Directory for collectd plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Adresář s pluginy pro collectd"
 
 msgid "Directory for sub-configurations"
-msgstr ""
+msgstr "Adresář pro pod-nastavení"
 
 msgid "Disk Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení Disk pluginu"
 
 msgid "Disk Space Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Využití místa na disku"
 
 msgid "Disk Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Využití disku"
 
 msgid "Display timespan »"
 msgstr ""
 
 msgid "E-Mail Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení E-Mail pluginu"
 
 msgid "Email"
-msgstr ""
+msgstr "Email"
 
 msgid "Enable this plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit tento plugin"
 
 msgid "Exec"
-msgstr ""
+msgstr "Exec"
 
 msgid "Exec Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu Exec"
 
 msgid "Filter class monitoring"
 msgstr ""
 
 msgid "Firewall"
-msgstr ""
+msgstr "Firewall"
 
 msgid "Flush cache after"
-msgstr ""
+msgstr "Vyprázdnit cache po"
 
 msgid "Forwarding between listen and server addresses"
 msgstr ""
 
 msgid "Graphs"
-msgstr ""
+msgstr "Grafy"
 
 msgid "Group"
-msgstr ""
+msgstr "Skupina"
 
 msgid ""
 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
 "order to read certain values. The values will be read from stdout."
 msgstr ""
+"Zde můžete nastavit externí příkazy, které budou spuštěny v tomto pořadí "
+"daemonem collectd. Ze standardního výstupu příkazů vezme collectd potřebné "
+"hodnoty."
 
 msgid ""
 "Here you can define external commands which will be started by collectd when "
@@ -157,152 +163,156 @@ msgid ""
 "Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
 "are selected."
 msgstr ""
+"Zde můžete definovat různá kritéria, podle kterých budou vybrána sledovaná "
+"pravidla iptables."
 
 msgid "Host"
-msgstr ""
+msgstr "Hostitel"
 
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Hostname"
 
 msgid "IP or hostname where to get the txtinfo output from"
-msgstr ""
+msgstr "IP nebo hostname, odkud získat txtinfo výstup"
 
 msgid "IRQ Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení IRQ pluginu"
 
 msgid "Ignore source addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Ignorovat zdrojové adresy"
 
 msgid "Incoming interface"
-msgstr ""
+msgstr "Příchozí rozhraní"
 
 msgid "Installed network plugins:"
-msgstr ""
+msgstr "Instalované síťové pluginy:"
 
 msgid "Installed output plugins:"
-msgstr ""
+msgstr "Instalované výstupní pluginy:"
 
 msgid "Interface Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení Interface pluginu"
 
 msgid "Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Rozhraní"
 
 msgid "Interrupts"
-msgstr ""
+msgstr "Přerušení"
 
 msgid "Interval for pings"
-msgstr ""
+msgstr "Interval pro ping"
 
 msgid "Iptables Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení Iptables pluginu"
 
 msgid "Leave unselected to automatically determine interfaces to monitor."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud nic nevyberete, rozhraní pro monitoring budou určena automaticky."
 
 msgid "Listen host"
-msgstr ""
+msgstr "Naslouchající hostitel"
 
 msgid "Listen port"
-msgstr ""
+msgstr "Naslouchající port"
 
 msgid "Listener interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Rozhraní naslouchajícího"
 
 msgid "Load Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Načíst nastavení pluginů"
 
 msgid "Maximum allowed connections"
-msgstr ""
+msgstr "Maximální množství povolených spojení"
 
 msgid "Memory"
-msgstr ""
+msgstr "Pameť"
 
 msgid "Memory Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu Memory (Paměť)"
 
 msgid "Monitor all except specified"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovat vše kromě vybraných"
 
 msgid "Monitor all local listen ports"
-msgstr ""
+msgstr "Monitorovat všechny naslouchající porty"
 
 msgid "Monitor devices"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovat zařízení"
 
 msgid "Monitor disks and partitions"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovat disky a oddíly"
 
 msgid "Monitor filesystem types"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovat typy souborových systémů"
 
 msgid "Monitor hosts"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovat hostitele"
 
 msgid "Monitor interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovat rozhraní"
 
 msgid "Monitor interrupts"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovat přerušení"
 
 msgid "Monitor local ports"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovat místní porty"
 
 msgid "Monitor mount points"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovat přípojné body"
 
 msgid "Monitor processes"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovat procesy"
 
 msgid "Monitor remote ports"
-msgstr ""
+msgstr "Sledovat vzdálené porty"
 
 msgid "Name of the rule"
-msgstr ""
+msgstr "Název pravidla"
 
 msgid "Netlink"
-msgstr ""
+msgstr "Netlink"
 
 msgid "Netlink Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu Netlink"
 
 msgid "Network"
-msgstr ""
+msgstr "Síť"
 
 msgid "Network Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu Síť"
 
 msgid "Network plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Síťové pluginy"
 
 msgid ""
 "Network plugins are used to collect information about open tcp connections, "
 "interface traffic, iptables rules etc."
 msgstr ""
+"Síťové pluginy jsou používány pro shromažďování informací o otevřených tcp "
+"spojeních, provozu na rozhraní, pravidel iptables atd."
 
 msgid "Network protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Síťový protokol"
 
 msgid "Number of threads for data collection"
-msgstr ""
+msgstr "Počet vláken pro sběr dat"
 
 msgid "OLSRd"
-msgstr ""
+msgstr "OLSRd"
 
 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu OLSRd"
 
 msgid "Only create average RRAs"
 msgstr ""
 
 msgid "Options"
-msgstr ""
+msgstr "Možnosti"
 
 msgid "Outgoing interface"
-msgstr ""
+msgstr "Odchozí rozhraní"
 
 msgid "Output plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Výstupní pluginy"
 
 msgid ""
 "Output plugins provide different possibilities to store collected data. It "
@@ -310,30 +320,33 @@ msgid ""
 "data in rrd databases and to transmit the data over the network to other "
 "collectd instances."
 msgstr ""
+"Výstupní pluginy poskytují různé možnosti ukládání sesbíraných dat. Plugin "
+"je možné v jeden okamžik povolit vícekrát , například pro ukládání dat do "
+"rrd databází a předávání dat po síti jiným instancím daemonu collectd."
 
 msgid "Ping"
-msgstr ""
+msgstr "Ping"
 
 msgid "Ping Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu Ping"
 
 msgid "Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port"
 
 msgid "Processes"
-msgstr ""
+msgstr "Procesy"
 
 msgid "Processes Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu Procesy"
 
 msgid "Processes to monitor separated by space"
-msgstr ""
+msgstr "Sledované procesy (oddělte mezerou)"
 
 msgid "Processor"
-msgstr ""
+msgstr "Procesor"
 
 msgid "Qdisc monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "Sledování Qdisc"
 
 msgid "RRD XFiles Factor"
 msgstr ""
@@ -345,87 +358,89 @@ msgid "RRD step interval"
 msgstr ""
 
 msgid "RRDTool"
-msgstr ""
+msgstr "RRDTool"
 
 msgid "RRDTool Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu RRDTool"
 
 msgid "Rows per RRA"
-msgstr ""
+msgstr "Řádky na jeden RRA"
 
 msgid "Script"
-msgstr ""
+msgstr "Skript"
 
 msgid "Seconds"
-msgstr ""
+msgstr "Sekundy"
 
 msgid "Server host"
-msgstr ""
+msgstr "Hostitel serveru"
 
 msgid "Server port"
-msgstr ""
+msgstr "Port serveru"
 
 msgid "Shaping class monitoring"
 msgstr ""
 
 msgid "Socket file"
-msgstr ""
+msgstr "Soubor socketu"
 
 msgid "Socket group"
-msgstr ""
+msgstr "Skupina socketů"
 
 msgid "Socket permissions"
-msgstr ""
+msgstr "Oprávnění socketu"
 
 msgid "Source ip range"
-msgstr ""
+msgstr "Rozsah zdrojových IP"
 
 msgid "Specifies what information to collect about links."
-msgstr ""
+msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o odkazech."
 
 msgid "Specifies what information to collect about routes."
-msgstr ""
+msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o cestách"
 
 msgid "Specifies what information to collect about the global topology."
-msgstr ""
+msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o globální topologii"
 
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statistiky"
 
 msgid "Storage directory"
-msgstr ""
+msgstr "Úložný adresář"
 
 msgid "Storage directory for the csv files"
-msgstr ""
+msgstr "Úložný adresář pro soubory CSV"
 
 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
-msgstr ""
+msgstr "Ukládat data jako poměrné hodnoty místo absolutních"
 
 msgid "Stored timespans"
 msgstr ""
 
 msgid "System Load"
-msgstr ""
+msgstr "Zatížení systému"
 
 msgid "System plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Systémové pluginy"
 
 msgid ""
 "System plugins collecting values about system state and ressource usage on "
 "the device.:"
 msgstr ""
+"Systémové pluginy, shromažďující hodnoty o systémovém stavu a zdrojích, "
+"používaných zařízením:"
 
 msgid "TCP Connections"
-msgstr ""
+msgstr "TCP spojení"
 
 msgid "TCPConns Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu TCPConns"
 
 msgid "TTL for network packets"
-msgstr ""
+msgstr "TTL pro síťové pakety"
 
 msgid "TTL for ping packets"
-msgstr ""
+msgstr "TTL pro pakety pingu"
 
 msgid "Table"
 msgstr ""
@@ -438,30 +453,38 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "The conntrack plugin collects statistics about the number of tracked "
 "connections."
-msgstr ""
+msgstr "Plugin Conntrack shromažďuje statistiky o počtu sledovaných spojení."
 
 msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
-msgstr ""
+msgstr "Plugin CPU shromažďuje základní statistiky o vytížení procesoru."
 
 msgid ""
 "The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
 "processing by external programs."
 msgstr ""
+"Plugin CSV ukládá shromážděná data ve formátu CSV. Data mohou být později "
+"zpracována externími programy."
 
 msgid ""
 "The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
 "devices, mount points or filesystem types."
 msgstr ""
+"Plugin DF shromažďuje statistiky o využití diskového prostoru na různých "
+"zařízeních, přípojných bodech nebo typech souborových systémů."
 
 msgid ""
 "The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions "
 "or whole disks."
 msgstr ""
+"Plugin Disk shromažďuje podrobné statistiky o využívání vybraného oddílu "
+"nebo celého disku."
 
 msgid ""
 "The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on "
 "selected interfaces."
 msgstr ""
+"Plugin DNS shromažďuje podrobné statistky o provozu, vztahující se k DNS, na "
+"vybraných rozhraních."
 
 msgid ""
 "The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-"
@@ -469,6 +492,10 @@ msgid ""
 "to be used in conjunction with Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd but can "
 "be used in other ways as well."
 msgstr ""
+"Plugin Email vytváří unixový socket, které může být využit pro odeslání "
+"statistik o emailu běžícímu daemonu collectd. Plugin je primárně určen pro "
+"použití ve spojení s Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd, ale stejně dobře "
+"může být využit jinak."
 
 msgid ""
 "The exec plugin starts external commands to read values from or to notify "
@@ -478,32 +505,41 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces."
 msgstr ""
+"Plugin Interface shromažďuje statistiky o provozu na vybraných rozhraních."
 
 msgid ""
 "The iptables plugin will monitor selected firewall rules and collect "
 "informations about processed bytes and packets per rule."
 msgstr ""
+"Plugin Iptables monitoruje vybraná pravidla firewallu a shromažďuje "
+"informace o zpracovaných bajtech a paketech pro každé pravidlo."
 
 msgid ""
 "The irq plugin will monitor the rate of issues per second for each selected "
 "interrupt. If no interrupt is selected then all interrupts are monitored."
 msgstr ""
+"Plugin IRQ monitoruje množství požadavků na přerušení pro každé vybrané "
+"přerušení. Pokud není vybráno žádné přerušení, jsou monitorována všechna."
 
 msgid ""
 "The iwinfo plugin collects statistics about wireless signal strength, noise "
 "and quality."
 msgstr ""
+"Plugin Iwinfo shromažďuje statistiky o síle, šumu a kvalitě bezdrátového "
+"signálu."
 
 msgid "The load plugin collects statistics about the general system load."
-msgstr ""
+msgstr "Plugin Load shromažďuje statistiky o obecné zátěži systému."
 
 msgid "The memory plugin collects statistics about the memory usage."
-msgstr ""
+msgstr "Plugin Memory shromažďuje statistiky o využití paměti."
 
 msgid ""
 "The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and "
 "filter-statistics for selected interfaces."
 msgstr ""
+"Plugin Netlink shromažďuje rozšířené informace jako statistiky qdisk, class "
+"a filtru pro vybraná rozhraní."
 
 msgid ""
 "The network plugin provides network based communication between different "
@@ -511,16 +547,24 @@ msgid ""
 "client mode locally collected date is transferred to a collectd server "
 "instance, in server mode the local instance receives data from other hosts."
 msgstr ""
+"Plugin Network poskytuje síťovou komunikaci mezi různými instancemi daemonu "
+"collectd. Collectd může pracovat v režimu klienta i serveru. V režimu "
+"klienta jsou lokálně shromažďovaná data odeslána instanci serveru, jako "
+"server naopak collectd přijímá data z ostatních hostitelů."
 
 msgid ""
 "The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure "
 "the roundtrip time for each host."
 msgstr ""
+"Plugin Ping bude odesílat ICMP echo odpovědi vybraným hostům a měřit "
+"zpáteční čas pro každého hosta."
 
 msgid ""
 "The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and "
 "memory usage of selected processes."
 msgstr ""
+"Plugin Processes shromažďuje informace o procesorovém času, výpadcích "
+"stránky a využití paměti vybranými programy."
 
 msgid ""
 "The rrdtool plugin stores the collected data in rrd database files, the "
@@ -528,63 +572,79 @@ msgid ""
 "values will result in a very high memory consumption in the temporary "
 "directory. This can render the device unusable!</strong>"
 msgstr ""
+"Plugin Rrdtool ukládá shromažďená data v souborech databáze RRD.<br /><br "
+"/><strong>Varování: Nastavení špatných hodnot bude mít za následek velkou "
+"spotřebu paměti v dočasném adresáří. Zařízení ze tak může stát "
+"nepoužitelným!</strong>"
 
 msgid ""
 "The statistics package is based on <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
 "\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
 "Tool</a> to render diagram images from collected data."
 msgstr ""
+"Balíček Statistiky je založen na <a "
+"href=\"http://collectd.org/index.shtml\">Collectd</a> a využívá <a "
+"href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD Tool</a> pro kreslení diagramů z "
+"collectd."
 
 msgid ""
 "The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on "
 "selected ports."
 msgstr ""
+"Plugin Tcpconns shromažďuje informace o otevřených TCP spojeních na "
+"vybraných portech."
 
 msgid ""
 "The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read "
 "collected data from a running collectd instance."
 msgstr ""
+"Plugin Unixsock vytváří unixový socket, které může být využit pro čtení dat "
+"z běžící instance collectd."
 
 msgid ""
 "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
 "noise and quality."
 msgstr ""
+"Plugin Wireless shromažďuje statistiky o síle, šumu a kvalitě bezdrátového "
+"signálu."
 
 msgid ""
 "This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
 "connections."
 msgstr ""
+"Tato sekce určuje, na kterých rozhraních bude collectd čekat na příchozí "
+"spojení."
 
 msgid ""
 "This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
-msgstr ""
+msgstr "Tato sekce určuje, na které servery budou odeslána shromážděná data."
 
 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
 msgstr ""
 
 msgid "UnixSock"
-msgstr ""
+msgstr "UnixSock"
 
 msgid "Unixsock Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurace pluginu Unixsock"
 
 msgid "Used PID file"
-msgstr ""
+msgstr "Použitý soubor PID (identifikátoru procesu)"
 
 msgid "User"
-msgstr ""
+msgstr "Uživatel"
 
 msgid "Verbose monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "Podrobný monitoring"
 
 msgid "Wireless"
-msgstr ""
+msgstr "Wireless"
 
 msgid "Wireless Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu Wireless"
 
 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení pluginu Wireless Iwinfo"
 
 msgid "e.g. br-ff"
 msgstr ""
@@ -596,13 +656,13 @@ msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
 msgstr ""
 
 msgid "max. 16 chars"
-msgstr ""
+msgstr "max. 16 znaků"
 
 msgid "reduces rrd size"
-msgstr ""
+msgstr "redukovaná velikost rrd"
 
 msgid "seconds; multiple separated by space"
-msgstr ""
+msgstr "sekundy, více hodnot oddělených mezerou"
 
 msgid "server interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "rozhraní serveru"