Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 73 of 73 messages translated (0...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Wed, 5 Sep 2012 13:46:34 +0000 (13:46 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Wed, 5 Sep 2012 13:46:34 +0000 (13:46 +0000)
po/pl/tinyproxy.po

index 55e7e8f..924b8d7 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-03 13:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-04 11:50+0200\n"
 "Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: pl\n"
@@ -222,6 +222,8 @@ msgstr "Określa nazwę hosta używaną przez Tinyproxy w nagłówku HTTP \"Via\
 msgid ""
 "Specifies the address Tinyproxy binds to for outbound forwarded requests"
 msgstr ""
+"Określ adres, z którym zostanie powiązane Tinyproxy dla wychodzących "
+"przekazywanych żądań"
 
 msgid "Specifies the addresses Tinyproxy is listening on for requests"
 msgstr "Określa adresy, z których Tinyproxy oczekuje żądań."
@@ -233,12 +235,14 @@ msgid ""
 "Specifies the upstream proxy to use for accessing the target host. Format is "
 "<code>address:port</code>"
 msgstr ""
+"Określ serwer proxy typu upstream, który ma zostać użyty w przypadku dostępu "
+"do hosta docelowego. Format to <code>adres:port</code>"
 
 msgid "Specifies the user name the Tinyproxy process is running as"
-msgstr ""
+msgstr "Określ nazwę użytkownika, pod jaką będzie pracował proces Tinyproxy"
 
 msgid "Start spare servers"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchamiane serwery zapasowe"
 
 msgid "Statistics page"
 msgstr "Strona statystyk"
@@ -259,12 +263,14 @@ msgid "Tinyproxy is a small and fast non-caching HTTP(S)-Proxy"
 msgstr "Tinyproxy to mały i szybki niecacheujący serwer proxy HTTP(S)"
 
 msgid "Upstream Proxies"
-msgstr ""
+msgstr "Serwery proxy typu upstream"
 
 msgid ""
 "Upstream proxy rules define proxy servers to use when accessing certain IP "
 "addresses or domains."
 msgstr ""
+"Reguły serwerów proxy typu upstream definiują serwery proxy, które mają "
+"zostać użyte w przypadku dostępu do określonych adresów IP lub domen."
 
 msgid "Use syslog"
 msgstr "Użyj sysloga"
@@ -273,13 +279,13 @@ msgid "User"
 msgstr "Użytkownik"
 
 msgid "Via hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa hosta via"
 
 msgid "Via proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Proxy via"
 
 msgid "Writes log messages to syslog instead of a log file"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisuje komunikaty do sysloga zamiast pliku dziennika"
 
 msgid "X-Tinyproxy header"
-msgstr ""
+msgstr "Nagłówek X-Tinyproxy"