Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 47 of 64 messages translated (0...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Thu, 21 Jun 2012 16:59:03 +0000 (16:59 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Thu, 21 Jun 2012 16:59:03 +0000 (16:59 +0000)
po/cs/splash.po

index 545960d..b6b48d7 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 msgid "Accept"
-msgstr ""
+msgstr "Přijmout"
 
 msgid ""
 "Access to the internet might be possible nevertheless, because some "
@@ -16,37 +16,47 @@ msgid ""
 "few connections are shared between all users. That means available bandwidth "
 "is limited and because of this we ask you not to do any of the following:"
 msgstr ""
+"Přístup k Internetu může být možný, nicméně pouze proto, že někteří "
+"aktivisté tohoto projektu sdílí jejich soukromé Internetové připojení. "
+"Těchto několik spojení je sdíleno mezi všemi uživateli. Z toho plyne, že "
+"dostupná šířka pásma je omezená a z tohoto důvodu vás žádáme, abyste "
+"nedělali žádné z následujících věcí:"
 
 msgid "Active Clients"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivní klienti"
 
 msgid "Allowed hosts/subnets"
-msgstr ""
+msgstr "Povolení hostitelé/podsítě"
 
 msgid ""
 "Bandwidth limit for clients is only activated when both up- and download "
 "limit are set. Use a value of 0 here to completely disable this limitation. "
 "Whitelisted clients are not limited."
 msgstr ""
+"Limit šířky pásma pro klienty je aktivován pouze v případě, že oba limity "
+"(upload a download) jsou nastaveny. Hodnotou 0 úplně vypnete toto omezení. "
+"Klienti na whitelistu nejsou omezeni."
 
 msgid ""
 "Become an active member of this community and help by operating your own node"
 msgstr ""
+"Staňte se aktivním členem této komunity a přispějte provozováním vlastního "
+"uzlu"
 
 msgid "Blacklist"
-msgstr ""
+msgstr "Blacklist"
 
 msgid "Blocked"
-msgstr ""
+msgstr "Zablokovaný"
 
 msgid "By accepting these rules you can use this network for"
-msgstr ""
+msgstr "Přijmutím těchto pravidel můžete začít používat tuto síť pro"
 
 msgid "Clearance time"
 msgstr ""
 
 msgid "Client-Splash"
-msgstr ""
+msgstr "Client-Splash"
 
 msgid ""
 "Client-Splash is a hotspot authentification system for wireless mesh "
@@ -54,7 +64,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
-msgstr ""
+msgstr "Rychlost stahování je pro klienty omezena na tuto hodnotu (kbyte/s)"
 
 msgid ""
 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
@@ -62,19 +72,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
-msgstr ""
+msgstr "Rychlost nahrávání je pro klienty omezena na tuto hodnotu (kbyte/s)"
 
 msgid "Contact"
 msgstr ""
 
 msgid "Decline"
-msgstr ""
+msgstr "Odmítnout"
 
 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
-msgstr ""
+msgstr "Darováním peněz nám pomůžete udržet tento projekt naživu"
 
 msgid "Download limit"
-msgstr ""
+msgstr "Limit stahování"
 
 msgid "Edit Splash text"
 msgstr ""
@@ -86,7 +96,7 @@ msgid "General"
 msgstr ""
 
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Hostname"
 
 msgid ""
 "Hosts and Networks that are listed here are excluded from splashing, i.e. "
@@ -94,7 +104,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "IP Address"
-msgstr ""
+msgstr "IP adresa"
 
 msgid ""
 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
@@ -107,7 +117,7 @@ msgid "Intercept client traffic on this Interface"
 msgstr ""
 
 msgid "Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Rozhraní"
 
 msgid "Interfaces that are used for Splash."
 msgstr ""
@@ -116,37 +126,43 @@ msgid ""
 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
 "contributing to this project."
 msgstr ""
+"KB/s (Stahování/Nahrávání). Aktivním přispíváním tomuto projektu můžete moci "
+"odebrat tento limit."
 
 msgid "MAC Address"
-msgstr ""
+msgstr "MAC adresa"
 
 msgid "MAC addresses in this list are blocked."
-msgstr ""
+msgstr "MAC adresy v tomto seznamu jsou blokovány"
 
 msgid ""
 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
 "and are not bandwidth limited."
 msgstr ""
+"Mac adresy klientů na whitelistu. Tito nemusí přijímat splash a nejsou "
+"omezeni šířkou pásma."
 
 msgid "Netmask"
-msgstr ""
+msgstr "Síťová maska"
 
 msgid "Network"
-msgstr ""
+msgstr "Síť"
 
 msgid "No clients connected"
-msgstr ""
+msgstr "Žádní klienti nejsou připojeni"
 
 msgid ""
 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
 "community network."
 msgstr ""
+"Vezměte prosím na vědomí, že nejsme žádní ISP, ale experimentální komunitní "
+"síť."
 
 msgid "Policy"
-msgstr ""
+msgstr "Politika"
 
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Uložit"
 
 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
 msgstr ""
@@ -155,24 +171,26 @@ msgid "Splashtext"
 msgstr ""
 
 msgid "Time remaining"
-msgstr ""
+msgstr "Zbývající čas"
 
 msgid ""
 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
 "can try to contact the owner of this access point:"
 msgstr ""
+"Pokud se chcete zeptat, proč jste byli zablokováni nebo jak získat zpět "
+"přístup, můžete se pokusit kontaktovat vlastníka tohoto přístupového bodu:"
 
 msgid "Traffic in/out"
-msgstr ""
+msgstr "Provoz dovnitř/ven"
 
 msgid "Upload limit"
-msgstr ""
+msgstr "Limit nahrávání"
 
 msgid "Welcome"
-msgstr ""
+msgstr "Vítejte"
 
 msgid "Whitelist"
-msgstr ""
+msgstr "Whitelist"
 
 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
 msgstr ""
@@ -182,47 +200,52 @@ msgid ""
 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
 msgstr ""
+"Sem můžete vložit text, který se zobrazí klientům.<br />Můžete použít tyto "
+"značky: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, ###CONTACTURL###, "
+"###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
 
 msgid ""
 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
 "something that our rules explicitly forbid."
 msgstr ""
+"Váš přístup do této sítě byl zablokován, nejspíše jste udělal něco, co naše "
+"pravidla výslovně zakazují."
 
 msgid "Your bandwidth is limited to"
-msgstr ""
+msgstr "Vaše šířka pásma je omezena na"
 
 msgid "blacklisted"
-msgstr ""
+msgstr "na černé listině"
 
 msgid "expired"
-msgstr ""
+msgstr "prošlý"
 
 msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
-msgstr ""
+msgstr "hodin. Po uplynutí této doby musíte přijmout pravidla znovu."
 
 msgid "optional when using host addresses"
 msgstr ""
 
 msgid "perform any kind of illegal activities"
-msgstr ""
+msgstr "provádět nějaký z druhů nelegálních činností"
 
 msgid "splashed"
 msgstr ""
 
 msgid "temporarily blocked"
-msgstr ""
+msgstr "dočasně zablokován"
 
 msgid "the owner of this access point."
-msgstr ""
+msgstr "vlastník tohoto přístupového bodu."
 
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "neznámý"
 
 msgid "use filesharing applications on this network"
-msgstr ""
+msgstr "používat aplikace na sdílení souborů v této síti"
 
 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
-msgstr ""
+msgstr "plýtvat šířkou pásma nepotřebným stahováním nebo streamy"
 
 msgid "whitelisted"
-msgstr ""
+msgstr "na bílé listině"