Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 57 of 64 messages translated (3...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Sat, 13 Oct 2012 09:58:33 +0000 (09:58 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Sat, 13 Oct 2012 09:58:33 +0000 (09:58 +0000)
po/pl/splash.po

index 8896445..bb73a1a 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-08-24 06:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-20 11:13+0200\n"
-"Last-Translator: emc <mplichta@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-11 14:57+0200\n"
+"Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -57,27 +57,31 @@ msgstr "Zablokowane"
 msgid "By accepting these rules you can use this network for"
 msgstr "Akceptując te reguły możesz używać sieci do:"
 
+# z niemieckiego tłumaczenia
+#, fuzzy
 msgid "Clearance time"
-msgstr ""
+msgstr "Czas wyzwalacza"
 
 msgid "Client-Splash"
-msgstr ""
+msgstr "Splash kliencki"
 
 msgid ""
 "Client-Splash is a hotspot authentification system for wireless mesh "
 "networks."
 msgstr ""
+"Klient Splash - sposób autentykowania użytkowników dla sieci WiFi oparty o "
+"wyświetlanie komunikatów."
 
 msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
-msgstr ""
+msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
 
 msgid ""
 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
 "that many hours."
-msgstr ""
+msgstr "Klienci, którzy zaakceptowali okienko mogą korzystać z sieci przez."
 
 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
-msgstr ""
+msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
 
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
@@ -86,16 +90,16 @@ msgid "Decline"
 msgstr ""
 
 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
-msgstr ""
+msgstr "Możesz zasposorować ten projekt aby utrzymać go przy życiu"
 
 msgid "Download limit"
 msgstr "Limit ściągania"
 
 msgid "Edit Splash text"
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj tekst Komunikatu (Splash)"
 
 msgid "Firewall zone"
-msgstr ""
+msgstr "Strefa Firewall"
 
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
@@ -107,6 +111,8 @@ msgid ""
 "Hosts and Networks that are listed here are excluded from splashing, i.e. "
 "they are always allowed."
 msgstr ""
+"Hosty i sieci wylistowane tutaj są wyłączone z konieczności klikania "
+"komunikatu, zawsze mogą połączyć się do sieci."
 
 msgid "IP Address"
 msgstr "Adres IP"
@@ -114,9 +120,10 @@ msgstr "Adres IP"
 msgid ""
 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
 msgstr ""
+"Jeśli używasz własnych urządzeń WiFi korzystaj z innych kanałów niż nasze."
 
 msgid "If you use this network on a regular basis we ask for your support:"
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli korzystasz z tej sieci regularnie prosimy cię o wsparcie."
 
 msgid "Intercept client traffic on this Interface"
 msgstr ""
@@ -125,7 +132,7 @@ msgid "Interfaces"
 msgstr "Interfejs"
 
 msgid "Interfaces that are used for Splash."
-msgstr ""
+msgstr "Interfejsy wykorzystywane przez komunikat (Splash)"
 
 msgid ""
 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
@@ -142,6 +149,8 @@ msgid ""
 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
 "and are not bandwidth limited."
 msgstr ""
+"Biała lista adresów MAC, wszyscy z tej listy nie muszą akceptować komunikatu "
+"(Splash) i nie mają ograniczanego połączenia"
 
 msgid "Netmask"
 msgstr "Maska sieci"
@@ -156,6 +165,8 @@ msgid ""
 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
 "community network."
 msgstr ""
+"Zwróć uwagę na to że nie jesteśmy providerem internetowym ale "
+"eksperymentalną siecią"
 
 msgid "Policy"
 msgstr "Zasady"
@@ -165,9 +176,11 @@ msgstr "Zachowaj"
 
 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
 msgstr ""
+"Reguły komunikatu (Splash) są integrowane z ustawieniami firewalla tej "
+"strefy"
 
 msgid "Splashtext"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst komunikatu (Splash)"
 
 msgid "Time remaining"
 msgstr "Pozostały czas"
@@ -176,6 +189,9 @@ msgid ""
 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
 "can try to contact the owner of this access point:"
 msgstr ""
+"Aby poznać z jakiego powodu zostałeś zablokowany lub prosić o ponowne "
+"odblokowanie możesz spróbować skontaktować się z właścicielem tego Access "
+"Point'a:"
 
 msgid "Traffic in/out"
 msgstr "Ruch do/od"
@@ -190,18 +206,24 @@ msgid "Whitelist"
 msgstr "Biała lista"
 
 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
-msgstr ""
+msgstr "Jesteś teraz podłączony do darmowej sieci"
 
 msgid ""
 "You can enter your own text that is displayed to clients here.<br />It is "
 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
 msgstr ""
+"Możesz umieścić tutaj własny tekst wyświetlany dla klientów.<br /> "
+"Dopuszczalne jest używanie następujących znaków: ###COMMUNITY###, "
+"###COMMUNITY_URL###, ###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and "
+"###ACCEPT###."
 
 msgid ""
 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
 "something that our rules explicitly forbid."
 msgstr ""
+"Twój dostęp do sieci został zablokowany, najprawdopodobniej dlatego że "
+"wykonałeś jedną z akcji zabronionych przez nasze reguły."
 
 msgid "Your bandwidth is limited to"
 msgstr "Twój transfer jest ograniczony do"
@@ -210,16 +232,16 @@ msgid "blacklisted"
 msgstr "czarna lista"
 
 msgid "expired"
-msgstr ""
+msgstr "wygasło"
 
 msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
-msgstr ""
+msgstr "Czas po jakim musisz zaakceptować te reguły (w godzinach)"
 
 msgid "optional when using host addresses"
-msgstr ""
+msgstr "opcjonalne w przypadku używania adresów hostów"
 
 msgid "perform any kind of illegal activities"
-msgstr ""
+msgstr "wykonywał którąkolwiek z zakazanych akcji"
 
 msgid "splashed"
 msgstr ""
@@ -228,7 +250,7 @@ msgid "temporarily blocked"
 msgstr "tymczasowo zablokowane"
 
 msgid "the owner of this access point."
-msgstr ""
+msgstr "Właściciel tego Access Point'a"
 
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznane"
@@ -241,7 +263,7 @@ msgstr "używał programów do dzielenia się plikami w tej sieci"
 # j.w.
 #, fuzzy
 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
-msgstr "marnował transferu na niepotrzebne pobieranie plików i strumieni"
+msgstr "marnował transfer na niepotrzebne pobieranie plików i strumieni"
 
 msgid "whitelisted"
 msgstr "biała lista"