Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 841 of 842 messages translated...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Sat, 1 Sep 2012 10:55:43 +0000 (10:55 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Sat, 1 Sep 2012 10:55:43 +0000 (10:55 +0000)
po/pl/base.po

index f39fefd..56076fc 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: LuCI\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-29 13:41+0200\n"
-"Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-30 16:24+0200\n"
+"Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -223,8 +223,9 @@ msgstr "Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowan
 msgid "Allow root logins with password"
 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
 
+# Brak spacji...
 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
-msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em>na logowanie przy pomocy hasła"
+msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em> na logowanie przy pomocy hasła"
 
 msgid "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
 msgstr "Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
@@ -276,7 +277,7 @@ msgid "Auto Refresh"
 msgstr "Automatyczne odświeżanie"
 
 msgid "Available"
-msgstr "Dostępny"
+msgstr "Dostępne"
 
 msgid "Available packages"
 msgstr "Dostępne pakiety"
@@ -308,8 +309,9 @@ msgstr "Skanowanie w tle"
 msgid "Backup / Flash Firmware"
 msgstr "Kopia zapasowa / Aktualizacja Firmware`u"
 
+# NIe ma powodu skracać tekstu, zmieści się w polu.
 msgid "Backup / Restore"
-msgstr "Kopia zapas./Przywróć"
+msgstr "Kopia zapasowa/Przywróć"
 
 msgid "Backup file list"
 msgstr "Kopia zapas. listy plików"
@@ -395,8 +397,12 @@ msgstr "Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu bezpr
 msgid "Cipher"
 msgstr "Szyfr (Cipher)"
 
+# Przyciski nazywają sie "Twórz archiwum" i "Wykonaj reset" a nie Przywróć Ustawienia
 msgid "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current configuration files. To reset the firmware to its initial state, click \"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
-msgstr "Wciśnij \"Generuj archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Przywróć Ustawienia\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
+msgstr ""
+"Wciśnij \"Twórz archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki "
+"konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Wykonaj reset\" "
+"(możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
 
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
@@ -480,8 +486,11 @@ msgstr "Poziom logowania Cron`a"
 msgid "Custom Interface"
 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
 
+# Spacji zabrało i napisy się skleiły
 msgid "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>s if possible."
-msgstr "Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>urządzenia jeśli jest to możliwe."
+msgstr ""
+"Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
+"urządzenia jeśli jest to możliwe."
 
 msgid "DHCP Leases"
 msgstr "Dzierżawy DHCP"
@@ -540,8 +549,9 @@ msgstr "Usuń tą sieć"
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
+# Ktoś tłumaczył bez zobaczenia tego w gui. Dotyczy zmiany motywu ten opis.
 msgid "Design"
-msgstr "Projektowanie"
+msgstr "Motyw"
 
 msgid "Destination"
 msgstr "Przeznaczenie"
@@ -592,7 +602,11 @@ msgstr "Rozpraszanie"
 
 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
 msgid "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> firewalls"
-msgstr "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>- połączony z serwerem<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewall`i<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
+msgstr ""
+"Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</abbr>- połączony z serwerem <abbr title=\"Domain Name "
+"System\">DNS</abbr>-. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla "
+"firewall`i<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
 
 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
@@ -627,8 +641,10 @@ msgstr "Usługa Dropbear"
 msgid "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
 msgstr "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr>"
 
+# "n"  brakowało...
 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
-msgstr "<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dyamiczne"
+msgstr ""
+"<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dynamiczne"
 
 msgid "Dynamic tunnel"
 msgstr "Tunel dynamiczny"
@@ -881,8 +897,11 @@ msgstr "Rozłącz"
 msgid "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or the timezone."
 msgstr "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. nazwę hosta, strefę czasową."
 
+# nie ma słowa "autentykacji". Uwierzytelnianie!
 msgid "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key authentication."
-msgstr "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla autentykacji SSH"
+msgstr ""
+"Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla "
+"uwierzytelniania SSH"
 
 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
 msgstr "Kontroler bezprzewodowy Hermes 802.11b"
@@ -1047,8 +1066,9 @@ msgstr "Interfejs"
 msgid "Interface Configuration"
 msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
 
+# Tam jest lista interfejsów....
 msgid "Interface Overview"
-msgstr "Przegląd Interfejsu"
+msgstr "Przegląd Interfejsów"
 
 msgid "Interface is reconnecting..."
 msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
@@ -1763,7 +1783,7 @@ msgid "Reboots the operating system of your device"
 msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
 
 msgid "Receive"
-msgstr ""
+msgstr "Odebrane"
 
 msgid "Receiver Antenna"
 msgstr "Antena odbiorcza"
@@ -1891,8 +1911,9 @@ msgstr "Zachowaj i Zastosuj"
 msgid "Scan"
 msgstr "Skanuj"
 
+# Raczej nie stosuje się kilku dużych liter w tym samym
 msgid "Scheduled Tasks"
-msgstr "Zaplanowane Zadania"
+msgstr "Zaplanowane zadania"
 
 msgid "Section added"
 msgstr "Dodano sekcję"
@@ -2087,8 +2108,9 @@ msgstr "Log systemowy"
 msgid "System Properties"
 msgstr "Właściwości systemu"
 
+# Wszędzie używane jest "loga" z małej litery.
 msgid "System log buffer size"
-msgstr "Rozmiar bufora Loga systemu"
+msgstr "Rozmiar bufora loga systemu"
 
 msgid "TCP:"
 msgstr "TCP:"
@@ -2112,7 +2134,7 @@ msgid "Target"
 msgstr "Cel"
 
 msgid "Terminate"
-msgstr ""
+msgstr "Zakończ"
 
 msgid "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
 msgstr "Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja Interfejsu</em>."
@@ -2132,8 +2154,13 @@ msgstr "Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">n
 msgid "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
 msgstr "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
 
+# Przycisk nazywa się "Wykonaj", więc taki sam opis ma być w podpowiedzi.
 msgid "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click \"Proceed\" below to start the flash procedure."
-msgstr "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij <abbr title=\"Proceed\">\"Kontynuuj\"</abbr> aby wykonać aktualizację."
+msgstr ""
+"Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i "
+"rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby "
+"upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij \"Wykonaj\" aby "
+"kontynuować aktualizację."
 
 msgid "The following changes have been committed"
 msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
@@ -2171,423 +2198,473 @@ msgstr "Wybrany protokół potrzebuje przypisanego urządzenia"
 
 msgid "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself when finished."
 msgstr ""
+"System usuwa teraz partycję konfiguracji i zrestartuje się po zakończeniu."
 
 msgid "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the address of your computer to reach the device again, depending on your settings."
 msgstr ""
+"System wykonuje flashowanie.<br /> NIE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIA!<br /> Poczekaj "
+"kilka minut, zanim spróbujesz połączyć się ponownie. W zależności od "
+"ustawień może być konieczne odnowienie adresu Twojego komputera, aby dostać "
+"się do urządzenia."
 
 msgid "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform."
 msgstr ""
+"Przesłany plik obrazu nie zawiera obsługiwanego formatu. Upewnij się, że "
+"wybrałeś odpowiedni format obrazu dla danej platformy."
 
 msgid "There are no active leases."
-msgstr ""
+msgstr "Brak aktywnych dzierżaw."
 
 msgid "There are no pending changes to apply!"
-msgstr ""
+msgstr "Brak oczekujących zmian do zastosowania!"
 
 msgid "There are no pending changes to revert!"
-msgstr ""
+msgstr "Brak oczekujących zmian do przywrócenia!"
 
 msgid "There are no pending changes!"
-msgstr ""
+msgstr "Brak oczekujących zmian!"
 
 msgid "There is no device assigned yet, please attach a network device in the \"Physical Settings\" tab"
 msgstr ""
+"Żadne urządzenie nie jest jeszcze przypisane. Proszę dołączyć urządzenie "
+"sieciowe na karcie \"Ustawienia sprzętowe\""
 
 msgid "There is no password set on this router. Please configure a root password to protect the web interface and enable SSH."
 msgstr ""
+"Na routerze hasło nie jest jeszcze ustawione. Proszę skonfigurować hasło "
+"roota, aby zabezpieczyć interfejs WWW i włączyć SSH."
 
 msgid "This IPv4 address of the relay"
-msgstr ""
+msgstr "Ten adres IPv4 przekaźnika"
 
 msgid "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other configurations are automatically preserved."
 msgstr ""
+"Jest to lista globalnych wzorców dopasowywania plików i katalogów "
+"uwzględnianych podczas przeprowadzania aktualizacji z użyciem \"sysupgrade\". "
+"Zmodyfikowane pliki w /etc/config/ i w niektórych innych ustawieniach są "
+"automatycznie zachowywane."
 
 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
 msgstr ""
+"To jest 32-bajtowy heksadecymalny zakodowany identyfikator użytkownika, a "
+"nie login"
 
 msgid "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
 msgstr ""
+"To jest zawartość pliku /etc/rc.local. Wstaw tutaj własne komendy (przed "
+"'exit 0'), aby zostały wykonane pod koniec procesu rozruchu."
 
 msgid "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually ends with <code>:2</code>"
 msgstr ""
+"To jest lokalny adres końcowy przypisany przez tunnel broker'a, zwykle "
+"kończący się z <code>:2</code>"
 
 msgid "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> in the local network"
 msgstr ""
+"To jest jedyny serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</ abbr> w sieci lokalnej"
 
 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
 msgstr ""
+"To jest system crontab, w którym mogą być zdefiniowane zaplanowane zadania."
 
 msgid "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
 msgstr ""
+"Zwykle jest to adres najbliższego PoP prowadzonego przez tunnel broker'a"
 
 msgid "This list gives an overview over currently running system processes and their status."
 msgstr ""
+"Poniższa lista przedstawia aktualnie uruchomione procesy systemowe i ich "
+"status."
 
 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
 msgstr ""
+"Poniższa strona umożliwia konfigurację działania niestandardowych przycisków"
 
 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
-msgstr ""
+msgstr "Poniższa strona przedstawia aktualnie aktywne połączenia sieciowe."
 
 msgid "This section contains no values yet"
-msgstr ""
+msgstr "Ta sekcja nie zawiera jeszcze żadnych wartości"
 
 msgid "Time Synchronization"
-msgstr ""
+msgstr "Synchronizacja czasu"
 
 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
-msgstr ""
+msgstr "Synchronizacja czasu nie jest jeszcze skonfigurowana."
 
 msgid "Timezone"
-msgstr ""
+msgstr "Strefa czasowa"
 
 msgid "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup archive here."
 msgstr ""
+"Aby przywrócić pliki konfiguracyjne, można tutaj wczytać wcześniej utworzone "
+"archiwum kopii zapasowej."
 
 msgid "Total Available"
-msgstr ""
+msgstr "Całkowicie dostępna"
 
 msgid "Traceroute"
-msgstr ""
+msgstr "Trasa routowania"
 
 msgid "Traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Ruch"
 
 msgid "Transfer"
-msgstr ""
+msgstr "Transfer"
 
 msgid "Transmission Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Prędkość transmisji"
 
 msgid "Transmit"
-msgstr ""
+msgstr "Nadawanie"
 
 msgid "Transmit Power"
-msgstr ""
+msgstr "Siła nadawania"
 
 msgid "Transmitter Antenna"
-msgstr ""
+msgstr "Antena nadajnika"
 
 msgid "Trigger"
-msgstr ""
+msgstr "Trigger"
 
 msgid "Trigger Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb Trigger"
 
 msgid "Tunnel ID"
-msgstr ""
+msgstr "Numer identyfikacyjny tunelu"
 
 msgid "Tunnel Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs tunelu"
 
 msgid "Turbo Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb Turbo"
 
 msgid "Tx-Power"
-msgstr ""
+msgstr "Moc nadawania"
 
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ"
 
 msgid "UDP:"
-msgstr ""
+msgstr "UDP:"
 
 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
-msgstr ""
+msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
 
 msgid "USB Device"
-msgstr ""
+msgstr "Urządzenie USB"
 
 msgid "UUID"
-msgstr ""
+msgstr "UUID"
 
 msgid "Unable to dispatch"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można wysłać"
 
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Nieznany"
 
 msgid "Unknown Error, password not changed!"
-msgstr ""
+msgstr "Nieznany błąd, hasło nie zostało zmienione"
 
 msgid "Unmanaged"
-msgstr ""
+msgstr "Niezarządzalny"
 
 msgid "Unsaved Changes"
-msgstr ""
+msgstr "Niezapisane zmiany"
 
 msgid "Unsupported protocol type."
-msgstr ""
+msgstr "Nieobsługiwany typ protokołu."
 
 msgid "Update lists"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuj listy"
 
 msgid "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an OpenWrt compatible firmware image)."
 msgstr ""
+"Prześlij zgodny z funkcją sysupgrade obraz tutaj, aby zastąpić aktualnie "
+"działające firmware. Zaznacz opcję \"Zachowaj ustawienia\", aby zachować "
+"bieżącą konfigurację (wymaga zgodnego obrazu firmware Openwrt)."
 
 msgid "Upload archive..."
-msgstr ""
+msgstr "Załaduj archiwum..."
 
 msgid "Uploaded File"
-msgstr ""
+msgstr "Załaduj plik"
 
 msgid "Uptime"
-msgstr ""
+msgstr "Czas pracy"
 
 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj <code>/etc/ethers</code>"
 
 msgid "Use DHCP gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj bramy DHCP"
 
 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj serwerów DNS rozgłaszanych przez peera"
 
 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
-msgstr ""
+msgstr "Użyj kodów kraju ISO/IEC 3166 alpha2"
 
 msgid "Use MTU on tunnel interface"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj MTU na interfejsie tunelu"
 
 msgid "Use TTL on tunnel interface"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj TTL na interfejsie tunelu"
 
 msgid "Use as root filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj systemu plików root'a"
 
 msgid "Use broadcast flag"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj flagi rozgłaszania"
 
 msgid "Use custom DNS servers"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj własnych serwerów DNS"
 
 msgid "Use default gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj domyślnej bramy"
 
 msgid "Use gateway metric"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj metryki bramy"
 
 msgid "Use preferred lifetime"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj preferowanego czasu życia"
 
 msgid "Use routing table"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj tabeli routingu"
 
 msgid "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the requesting host."
 msgstr ""
+"Użyj przycisku <em>Dodaj</ em>, aby dodać nowy wpis dzierżawy. <em>Adres "
+"MAC</ em> identyfikuje hosta, <em>Adres IPv4</ em> określa, którego stałego "
+"adresu użyć, natomiast <em>Nazwa hosta</ em> jest przypisana jako "
+"symboliczna nazwa do określonego hosta."
 
 msgid "Use valid lifetime"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj prawidłowego czasu życia"
 
+# Przy liście zamontowanych systemów plików
 msgid "Used"
-msgstr ""
+msgstr "Użyte"
 
 msgid "Used Key Slot"
-msgstr ""
+msgstr "Użyte gniazdo klucza"
 
 msgid "Username"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa użytkownika"
 
 msgid "VC-Mux"
-msgstr ""
+msgstr "VC-Mux"
 
 msgid "VLAN Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs VLAN"
 
 msgid "VLANs on %q"
-msgstr ""
+msgstr "Sieci VLAN na %q"
 
 msgid "VLANs on %q (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Sieci VLAN na %q (%s)"
 
 msgid "VPN Server"
-msgstr ""
+msgstr "Serwer VPN"
 
 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
-msgstr ""
+msgstr "Klasa producenta do wysłania podczas żądania DHCP"
 
 msgid "Verify"
-msgstr ""
+msgstr "Zweryfikuj"
 
 msgid "Version"
-msgstr ""
+msgstr "Wersja"
 
 msgid "WDS"
-msgstr ""
+msgstr "WDS"
 
 msgid "WEP Open System"
-msgstr ""
+msgstr "Otwarty system WEP"
 
 msgid "WEP Shared Key"
-msgstr ""
+msgstr "Współdzielony klucz WEP"
 
 msgid "WEP passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło WEP"
 
 msgid "WMM Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb WMM"
 
 msgid "WPA passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło WPA"
 
 msgid "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP and ad-hoc mode) to be installed."
 msgstr ""
+"Kodowanie WPA wymaga zainstalowanych modułów wpa_supplicant (na tryb "
+"klienta) lub hostapd (dla trybów AP lub ad-hoc)"
 
 msgid "Waiting for changes to be applied..."
-msgstr ""
+msgstr "Czekanie na wprowadzenie zmian..."
 
 msgid "Waiting for command to complete..."
-msgstr ""
+msgstr "Czekanie na wykonanie komendy..."
 
 msgid "Waiting for router..."
-msgstr ""
+msgstr "Czekanie na router..."
 
 msgid "Warning"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrzeżenie"
 
 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
 msgstr ""
+"Ostrzeżenie: Pozostały niezapisane zmian, które zostaną utracone podczas "
+"restartu!"
 
 msgid "Wifi"
-msgstr ""
+msgstr "Wifi"
 
 msgid "Wireless"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa"
 
 msgid "Wireless Adapter"
-msgstr ""
+msgstr "Adapter bezprzewodowy"
 
 msgid "Wireless Network"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa"
 
 msgid "Wireless Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Przegląd sieci bezprzewodowy"
 
 msgid "Wireless Security"
-msgstr ""
+msgstr "Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej"
 
 msgid "Wireless is disabled or not associated"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona lub niepołączona"
 
 msgid "Wireless is restarting..."
-msgstr ""
+msgstr "Restart sieci bezprzewodowej..."
 
 msgid "Wireless network is disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa jest wyłączona"
 
 msgid "Wireless network is enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć bezprzewodowa jest włączona"
 
 msgid "Wireless restarted"
-msgstr ""
+msgstr "Zrestartowano sieć bezprzewodową"
 
 msgid "Wireless shut down"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłączanie sieci bezprzewodowej"
 
 msgid "Write received DNS requests to syslog"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz otrzymane żądania DNS do syslog'a"
 
 msgid "XR Support"
-msgstr ""
+msgstr "Wsparcie XR"
 
 msgid "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
 msgstr ""
+"Tutaj można włączyć lub wyłączyć zainstalowane skrypty. Zmiany zostaną "
+"zastosowane po ponownym uruchomieniu urządzenia.<br /><strong>Ostrzeżenie: "
+"Jeśli wyłączysz podstawowe skrypty typu \"networks\", urządzenie może stać się "
+"nieosiągalne!</ strong>"
 
 msgid "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
 msgstr ""
+"Musisz włączyć obsługę Java Script w swojej przeglądarce, inaczej LuCI nie "
+"będzie działać poprawnie."
 
 msgid "any"
-msgstr ""
+msgstr "jakikolwiek"
 
 msgid "auto"
-msgstr ""
+msgstr "auto"
 
 msgid "bridged"
-msgstr ""
+msgstr "bridged"
 
 msgid "create:"
-msgstr ""
+msgstr "utwórz:"
 
 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
-msgstr ""
+msgstr "utwórz bridge na określonych interfejsach"
 
 msgid "dB"
-msgstr ""
+msgstr "dB"
 
 msgid "dBm"
-msgstr ""
+msgstr "dBm"
 
 msgid "disable"
-msgstr ""
+msgstr "wyłącz"
 
 msgid "expired"
-msgstr ""
+msgstr "wygasły"
 
 msgid "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-leases will be stored"
 msgstr ""
+"plik, w którym podano żądania <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</abbr>, zostanie zachowany"
 
 msgid "forward"
-msgstr ""
+msgstr "przekaż"
 
 msgid "help"
-msgstr ""
+msgstr "pomoc"
 
 msgid "hidden"
-msgstr ""
+msgstr "ukryty"
 
 msgid "if target is a network"
-msgstr ""
+msgstr "jeżeli celem jest sieć"
 
 msgid "input"
-msgstr ""
+msgstr "wejście"
 
 msgid "kB"
-msgstr ""
+msgstr "kB"
 
 msgid "kB/s"
-msgstr ""
+msgstr "kB/s"
 
 msgid "kbit/s"
-msgstr ""
+msgstr "kbit/s"
 
 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
-msgstr ""
+msgstr "lokalny plik <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
 
 msgid "no"
-msgstr ""
+msgstr "nie"
 
 msgid "none"
-msgstr ""
+msgstr "żaden"
 
 msgid "off"
-msgstr ""
+msgstr "wyłączone"
 
 msgid "on"
-msgstr ""
+msgstr "włączone"
 
 msgid "open"
-msgstr ""
+msgstr "otwarte"
 
 msgid "routed"
-msgstr ""
+msgstr "routowane"
 
 msgid "tagged"
-msgstr ""
+msgstr "tagowane"
 
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "nieznane"
 
 msgid "unlimited"
-msgstr ""
+msgstr "nielimitowane"
 
 msgid "unspecified"
-msgstr ""
+msgstr "nieokreślone"
 
 msgid "unspecified -or- create:"
-msgstr ""
+msgstr "nieokreślone -lub- utwórz:"
 
 msgid "untagged"
-msgstr "nietagowany"
+msgstr "nietagowane"
 
 msgid "yes"
 msgstr "tak"