Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 44 of 44 messages translated (0...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:21:48 +0000 (10:21 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:21:48 +0000 (10:21 +0000)
po/pl/minidlna.po

index b3b4ea3..f07fb49 100644 (file)
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-24 07:53+0200\n"
+"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
 
 msgid "Advanced Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia zaawansowane"
 
 msgid "Album art names:"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwy okładek albumów:"
 
 msgid "Announced model number:"
-msgstr ""
+msgstr "Rozgłaszany model:"
 
 msgid "Announced serial number:"
-msgstr ""
+msgstr "Rozgłaszany numer seryjny:"
 
 msgid "Browse directory"
-msgstr ""
+msgstr "Przeglądaj folder"
 
 msgid "Collecting data..."
-msgstr ""
+msgstr "Zbieranie informacji..."
 
 msgid "Database directory:"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog bazy danych:"
 
 msgid "Enable TIVO:"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz TIVO:"
 
 msgid "Enable inotify:"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz inotify:"
 
 msgid "Enable:"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz:"
 
 msgid "Friendly name:"
-msgstr ""
+msgstr "Przyjazna nazwa:"
 
 msgid "General Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia ogólne"
 
 msgid "Interfaces:"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejsy:"
 
 msgid "Log directory:"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog dzienników (logów):"
 
 msgid "Media directories:"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog mediów:"
 
 msgid ""
 "MiniDLNA is server software with the aim of being fully compliant with DLNA/"
 "UPnP-AV clients."
 msgstr ""
+"MiniDLNA jest oprogramowaniem serwerowym mającym na celu pełną zgodność z "
+"klientami DLNA/UPnP-AV."
 
 msgid ""
 "Model number the miniDLNA daemon will report to clients in its XML "
 "description."
-msgstr ""
+msgstr "Model, który demon miniDLNA zgłosi klientom w swoim opisie XML."
 
 msgid "Music"
-msgstr ""
+msgstr "Muzyka"
 
 msgid "Network interfaces to serve."
-msgstr ""
+msgstr "Interfejsy sieciowe do obsługiwania."
 
 msgid "Notify interval in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "Interwał powiadamiania w sekundach."
 
 msgid "Notify interval:"
-msgstr ""
+msgstr "Interwał powiadamiania."
 
 msgid "Pictures"
-msgstr ""
+msgstr "Obrazy"
 
 msgid "Port for HTTP (descriptions, SOAP, media transfer) traffic."
-msgstr ""
+msgstr "Port dla ruchu HTTP (opisy, SOAP, transfer mediów)."
 
 msgid "Port:"
-msgstr ""
+msgstr "Port:"
 
 msgid "Presentation URL:"
-msgstr ""
+msgstr "URL prezentacyjny:"
 
 msgid "Root container:"
-msgstr ""
+msgstr "Kontener główny (root):"
 
 msgid ""
 "Serial number the miniDLNA daemon will report to clients in its XML "
 "description."
-msgstr ""
+msgstr "Numer seryjny, który demon miniDLNA zgłosi klientom w swoim opisie XML."
 
 msgid ""
 "Set this if you want to customize the name that shows up on your clients."
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw to, jeśli chcesz wybrać własną nazwę pokazującą się w klientach."
 
 msgid ""
 "Set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA "
 "to store its database and album art cache."
 msgstr ""
+"Ustaw to, jeśli chcesz podać folder, w którym miniDLNA powinien przechowywać "
+"bazę danych i cache okładek albumów."
 
 msgid ""
 "Set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA "
 "to store its log file."
 msgstr ""
+"Ustaw to, jeśli chcesz podać folder, w którym miniDLNA powinien przechowywać "
+"dzienniki (logi)."
 
 msgid ""
 "Set this to enable inotify monitoring to automatically discover new files."
 msgstr ""
+"Ustaw to, aby włączyć monitorowanie inotify, by automatycznie wykrywać nowe "
+"pliki."
 
 msgid ""
 "Set this to enable support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo "
 "supporting HMO."
 msgstr ""
+"Ustaw to, aby włączyć wsparcie dla streamingu plików .jpg i .mp3 do TiVo "
+"obsługującego HMO."
 
 msgid ""
 "Set this to strictly adhere to DLNA standards. This will allow server-side "
 "downscaling of very large JPEG images, which may hurt JPEG serving "
 "performance on (at least) Sony DLNA products."
 msgstr ""
+"Ustaw to, aby ściśle przestrzegać standardów DLNA. Pozwoli to na "
+"zmniejszanie wielkich plików JPEG po stronie serwera, co może obniżyć "
+"wydajność dostarczania plików JPEG (przynajmniej) na urządzeniach DLNA Sony."
 
 msgid ""
 "Set this to the directory you want scanned. If you want to restrict the "
@@ -131,35 +147,43 @@ msgid ""
 "audio, 'V' for video, 'P' for images), followed by a comma, to the directory "
 "(eg. media_dir=A,/mnt/media/Music). Multiple directories can be specified."
 msgstr ""
+"Ustaw tu folder, który chcesz skanować. Jeśli chcesz ograniczyć folder do "
+"konkretnego typu zawartości, możesz poprzedzić ścieżkę typem (\"A\" dla audio, "
+"\"V\" dla wideo, \"P\" dla obrazów) i przecinkiem (np "
+"media_dir=A,/mnt/media/Muzyka). Możesz podać kilka folderów."
 
 msgid "Specify the path to the MiniSSDPd socket."
-msgstr ""
+msgstr "Podaj ścieżkę do gniazda (socketu) miniSSDPd."
 
 msgid "Standard container"
-msgstr ""
+msgstr "Standardowy kontener"
 
 msgid "Strict to DLNA standard:"
-msgstr ""
+msgstr "Ściśle trzymaj się standardów DLNA:"
 
 msgid ""
 "The miniDLNA service is active, serving %d audio, %d video and %d image "
 "files."
 msgstr ""
+"Usługa miniDLNA jest aktywna, dostarczając %d utworów, %d filmów i %d "
+"obrazów."
 
 msgid "The miniDLNA service is not running."
-msgstr ""
+msgstr "Usługa miniDLNA nie jest włączona."
 
 msgid "This is a list of file names to check for when searching for album art."
 msgstr ""
+"To jest lista nazw plików do sprawdzenia podczas wyszukiwania okładki "
+"albumu."
 
 msgid "Video"
-msgstr ""
+msgstr "Wideo"
 
 msgid "miniDLNA"
-msgstr ""
+msgstr "miniDLNA"
 
 msgid "miniDLNA Status"
-msgstr ""
+msgstr "Status miniDLNA"
 
 msgid "miniSSDP socket:"
-msgstr ""
+msgstr "Gniazdo (socket) miniSSDP:"