Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 72 of 177 messages translated ...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:22:07 +0000 (10:22 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:22:07 +0000 (10:22 +0000)
po/pl/statistics.po

index 7590ca8..96acae4 100644 (file)
@@ -3,31 +3,34 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-25 16:43+0200\n"
+"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
 
 msgid "Action (target)"
-msgstr ""
+msgstr "Akcja (cel)"
 
 msgid "Add command for reading values"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj polecenie do odczytywania wartości"
 
 msgid "Add matching rule"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj pasującą regułę"
 
 msgid "Add multiple hosts separated by space."
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj wiele hostów rozdzielonych spacjami."
 
 msgid "Add notification command"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj komendę powiadamiającą"
 
 msgid "Base Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Główny katalog"
 
 msgid "Basic monitoring"
 msgstr "Podstawowy monitoring"
@@ -36,7 +39,7 @@ msgid "CPU Plugin Configuration"
 msgstr "Konfiguracja CPU"
 
 msgid "CSV Output"
-msgstr ""
+msgstr "Wyjście CSV"
 
 msgid "CSV Plugin Configuration"
 msgstr "Konfiguracja CSV"
@@ -48,7 +51,7 @@ msgid "Cache flush interval"
 msgstr ""
 
 msgid "Chain"
-msgstr ""
+msgstr "Łańcuch"
 
 msgid "CollectLinks"
 msgstr ""
@@ -105,10 +108,10 @@ msgid "Disk Plugin Configuration"
 msgstr "Konfiguracja dysku"
 
 msgid "Disk Space Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Zużycie przestrzeni dyskowej"
 
 msgid "Disk Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Zużycie dysku"
 
 msgid "Display timespan »"
 msgstr ""
@@ -150,17 +153,24 @@ msgid ""
 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
 "order to read certain values. The values will be read from stdout."
 msgstr ""
+"Tu możesz zdefiniować zewnętrze komendy, które będą włączane przez collectd, "
+"by odczytać konkretne wartości. Będą one odczytywane z stdout."
 
 msgid ""
 "Here you can define external commands which will be started by collectd when "
 "certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
 "will be feeded to the the called programs stdin."
 msgstr ""
+"Tu możesz zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
+"collectd, kiedy konkretne wartości progowe zostaną osiągnięte. Wartości "
+"powodujące włączenie będą wysyłane do programów przez stdin."
 
 msgid ""
 "Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
 "are selected."
 msgstr ""
+"Tu możesz zdefiniować różne kryteria według których wybierane są "
+"monitorowane reguły iptables."
 
 msgid "Host"
 msgstr "Host"
@@ -175,7 +185,7 @@ msgid "IRQ Plugin Configuration"
 msgstr "Konfiguracja IRQ"
 
 msgid "Ignore source addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Ignoruj adresy źródłowe"
 
 msgid "Incoming interface"
 msgstr ""
@@ -193,7 +203,7 @@ msgid "Interfaces"
 msgstr "Interfejsy"
 
 msgid "Interrupts"
-msgstr ""
+msgstr "Przerwania"
 
 msgid "Interval for pings"
 msgstr ""
@@ -226,10 +236,10 @@ msgid "Memory Plugin Configuration"
 msgstr "Konfiguracja pamięci"
 
 msgid "Monitor all except specified"
-msgstr ""
+msgstr "Monitoruj wszystko oprócz podanych"
 
 msgid "Monitor all local listen ports"
-msgstr ""
+msgstr "Monitoruj wszystkie lokalne otwarte porty"
 
 msgid "Monitor devices"
 msgstr "Monitoruj urządzenia"
@@ -247,7 +257,7 @@ msgid "Monitor interfaces"
 msgstr "Monitoruj interfejsy"
 
 msgid "Monitor interrupts"
-msgstr ""
+msgstr "Monitoruj przerwania"
 
 msgid "Monitor local ports"
 msgstr "Monitoruj porty lokalne"
@@ -277,24 +287,26 @@ msgid "Network Plugin Configuration"
 msgstr "Konfiguracja sieci"
 
 msgid "Network plugins"
-msgstr "Wtyczki sieciowe"
+msgstr "Pluginy (wtyczki) sieciowe"
 
 msgid ""
 "Network plugins are used to collect information about open tcp connections, "
 "interface traffic, iptables rules etc."
 msgstr ""
+"Pluginy sieciowe służą do zbierania informacji o otwartych połączeniach TCP, "
+"ruchu sieciowym na danym interfejsie, regułach iptables itp."
 
 msgid "Network protocol"
 msgstr "Protokoły sieciowe"
 
 msgid "Number of threads for data collection"
-msgstr ""
+msgstr "Liczba wątków do zbierania danych"
 
 msgid "OLSRd"
-msgstr ""
+msgstr "OLSRd"
 
 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja OLSRd"
 
 msgid "Only create average RRAs"
 msgstr ""
@@ -303,10 +315,10 @@ msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
 
 msgid "Outgoing interface"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs wychodzący"
 
 msgid "Output plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Pluginy wyjścia"
 
 msgid ""
 "Output plugins provide different possibilities to store collected data. It "
@@ -314,12 +326,15 @@ msgid ""
 "data in rrd databases and to transmit the data over the network to other "
 "collectd instances."
 msgstr ""
+"Pluginy wyjścia dostarczają różnych możliwości przechowywania zgromadzonych "
+"danych. Można włączyć wiele pluginów naraz, na przykład przechowywać dane w "
+"bazach danych RRD i wysyłać je do innych instancji collectd w sieci."
 
 msgid "Ping"
 msgstr "Ping"
 
 msgid "Ping Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja Ping"
 
 msgid "Port"
 msgstr "Port"