Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 42 of 47 messages translated (0...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:21:43 +0000 (10:21 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:21:43 +0000 (10:21 +0000)
po/pl/ffwizard.po

index 19432b9..934cc78 100644 (file)
@@ -1,58 +1,62 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-24 07:05+0200\n"
+"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
 
 msgid "Allow to transfer anonymous statistics about this node"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwól na wysyłanie anonimowych statystyk o tym węźle"
 
 msgid "Channel"
-msgstr ""
+msgstr "Kanał"
 
 msgid "Check this to protect your LAN from other nodes or clients"
-msgstr ""
+msgstr "Zaznacz to, aby chronić Twoją sieć LAN przed innymi węzłami i klientami"
 
 msgid "Configure network"
-msgstr ""
+msgstr "Skonfiguruj sieć"
 
 msgid "Connect your node with other nodes with a tunnel via the internet."
-msgstr ""
+msgstr "Połącz swój węzeł z innymi węzłami przez tunel przez internet."
 
 msgid "DHCP IP range"
-msgstr ""
+msgstr "Zakres IP dla DHCP"
 
 msgid "DHCP will automatically assign ip addresses to clients"
-msgstr ""
+msgstr "DHCP automatycznie przypisze adresy IP klientom"
 
 msgid "DNS Server"
-msgstr ""
+msgstr "Serwer DNS"
 
 msgid "Enable DHCP"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz DHCP"
 
 msgid "Gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Brama"
 
 msgid "Heartbeat"
 msgstr ""
 
 msgid "IP address"
-msgstr ""
+msgstr "Adres IP"
 
+# Po polsku dla polaka jest tak samo niezrozumiałe jak po angielsku dla anglika, więc tłumaczenie uważam za dobre.
 msgid "L2gvpn tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Tunel L2gvpn"
 
 msgid "Limit download bandwidth"
-msgstr ""
+msgstr "Ogranicz szybkość pobierania"
 
 msgid "Limit upload bandwidth"
-msgstr ""
+msgstr "Ogranicz szybkość wysyłania"
 
 msgid "Mesh IP address"
 msgstr ""
@@ -61,32 +65,34 @@ msgid "Mesh IPv6 Address"
 msgstr ""
 
 msgid "Netmask"
-msgstr ""
+msgstr "Maska sieci"
 
 msgid "Password"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło"
 
 msgid "Password confirmation"
-msgstr ""
+msgstr "Potwierdź hasło"
 
 msgid "Password successfully changed"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło pomyślnie zmienione"
 
 msgid "Protect LAN"
-msgstr ""
+msgstr "Chroń LAN"
 
 msgid "Protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Protokół"
 
 msgid "Select this checkbox to configure your network interfaces."
-msgstr ""
+msgstr "Zaznacz to pole, aby skonfigurować interfejsy sieciowe."
 
 msgid ""
 "Select this to allow others to use your connection to access the internet."
 msgstr ""
+"Zaznacz to, aby pozwolić innym na używanie Twojego łącza, by korzystać z "
+"internetu."
 
 msgid "Share your internet connection"
-msgstr ""
+msgstr "Udostępnij swoje łącze innym"
 
 msgid ""
 "The IP range from which clients are assigned ip addresses (e.g. "
@@ -94,12 +100,16 @@ msgid ""
 "will be announced as HNA. Any other range will use NAT. If left empty then "
 "the defaults from the community profile will be used."
 msgstr ""
+"Zakres IP, z którego klientom są przyznawane adresy IP (np. 10.1.2.1/28). "
+"Jeśli to zakres wewnątrz zakresu Twojej sieci mesh, będzie ogłoszony jako "
+"HNA. Każdy inny zakres będzie używał NAT. Jeśli pozostawisz pole puste, "
+"zostanie użyta domyślna wartość z profilu społeczności."
 
 msgid "The ipv6 address is calculated auomatically."
-msgstr ""
+msgstr "Adres IPv6 jest wyliczany automatycznie."
 
 msgid "The protocol to use for internet connectivity."
-msgstr ""
+msgstr "Protokół używany do łączenia z internetem."
 
 msgid ""
 "This is a unique address in the mesh (e.g. 10.1.1.1) and has to be "
@@ -108,6 +118,8 @@ msgstr ""
 
 msgid "This will setup a new virtual wireless interface in Access Point mode."
 msgstr ""
+"To ustawi nowy wirtualny interfejs bezprzewodowy w trybie punktu dostępowego "
+"(AP)."
 
 msgid ""
 "This wizard will assist you in setting up your router for Freifunk or "
@@ -115,46 +127,47 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Unknown Error"
-msgstr ""
+msgstr "Nieznany błąd"
 
 msgid "Username"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa użytkownika"
 
 msgid "Virtual Access Point (VAP)"
-msgstr ""
+msgstr "Wirtualny punkt dostępowy (VAP)"
 
 msgid "Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Kreator"
 
 msgid "Your device and neighbouring nodes have to use the same channel."
-msgstr ""
+msgstr "Twoje urządzenie i okoliczne węzły muszą używać tego samego kanału."
 
 msgid "dhcp"
-msgstr ""
+msgstr "DHCP"
 
 msgid "kbit/s"
-msgstr ""
+msgstr "kbit/s"
 
 msgid "static"
-msgstr ""
+msgstr "stały"
 
 msgid "Configure this interface."
-msgstr ""
+msgstr "Skonfiguruj ten interfejs."
 
 msgid "recommended"
-msgstr ""
+msgstr "zalecane"
 
 msgid "Basic settings"
-msgstr ""
+msgstr "Podstawowe ustawienia"
 
 msgid "Basic settings are incomplete. Please go to"
-msgstr ""
+msgstr "Podstawowe ustawienia są niekompletne. Idź do"
 
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd"
 
 msgid "You can not use the wizard because some necessary values are missing."
 msgstr ""
+"Nie możesz użyć tego kreatora, ponieważ brakuje części niezbędnych danych."
 
 msgid "and fill out all required fields."
-msgstr ""
+msgstr "i wypełnij wszystkie wymagane pola."