Commit from LuCI Translation Portal by user keksdosenmann. 190 of 190 messages transl...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 17 Aug 2009 22:14:53 +0000 (22:14 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 17 Aug 2009 22:14:53 +0000 (22:14 +0000)
po/vi/openvpn.po

index ab2864a..af48a94 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-08-16 06:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-13 18:05+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-16 12:27+0200\n"
 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -302,15 +302,13 @@ msgstr "Tự động chuyển hướng tuyến mặc định"
 
 #. Pass environment variables to script
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:64
-#, fuzzy
 msgid "openvpn_param_setenv"
-msgstr "Pass environment variables to script"
+msgstr "Bỏ qua yếu tố môi trường tới script"
 
 #. Shaping for peer bandwidth
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:65
-#, fuzzy
 msgid "openvpn_param_shaper"
-msgstr "Shaping for peer bandwidth"
+msgstr "Shaping cho peer bandwidth"
 
 #. Set timeouts in server mode
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:66
@@ -349,9 +347,8 @@ msgstr "Định cấu hình một multi-homed UDP server"
 
 #. Optimize TUN/TAP/UDP writes
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:73
-#, fuzzy
 msgid "openvpn_param_fast_io"
-msgstr "Optimize TUN/TAP/UDP writes"
+msgstr "Tối ưu hóa TUN/TAP/UDP writes"
 
 #. Remap SIGUSR1 signals
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:74
@@ -585,9 +582,8 @@ msgstr "Tra vấn kênh điều hành cho phím bảo mật "
 
 #. Start OpenVPN in a hibernating state
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:120
-#, fuzzy
 msgid "openvpn_param_management_hold"
-msgstr "Kích hoạt giao diện điều hành trên <em>IP</em> <em>cổng</em>"
+msgstr "Bắt đầu OpenVPN trong một hibernating state"
 
 #. Issue SIGUSR1 on management disconnect
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:121
@@ -821,9 +817,8 @@ msgstr "Vô hiệu hóa cipher initialisation vector"
 
 #. Persist replay-protection state
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:167
-#, fuzzy
 msgid "openvpn_param_replay_persist"
-msgstr "Persist replay-protection state"
+msgstr "Tiếp tục tình trạng replay-protection"
 
 #. Run a self-test of crypto features
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:168
@@ -842,9 +837,8 @@ msgstr "Kích hoạt TLS và giả định vải trò của client"
 
 #. Data channel key exchange method
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:171
-#, fuzzy
 msgid "openvpn_param_key_method"
-msgstr "Data channel key exchange method"
+msgstr "Data channel key trao đổi phương pháp"
 
 #. Certificate authority
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:172
@@ -888,20 +882,18 @@ msgstr "Retransmit timeout trên kênh kiểm soát TLS"
 
 #. Renegotiate data chan. key after bytes
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:180
-#, fuzzy
 msgid "openvpn_param_reneg_bytes"
-msgstr "Renegotiate data chan. key after bytes"
+msgstr "Thương lượng lại data chan. key sau bytes"
 
 #. Renegotiate data chan. key after packets
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:181
-#, fuzzy
 msgid "openvpn_param_reneg_pkts"
-msgstr "Renegotiate data chan. key after packets"
+msgstr "Thương lượng lại data chan. key sau packets"
 
 #. Renegotiate data chan. key after seconds
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:182
 msgid "openvpn_param_reneg_sec"
-msgstr "Renegotiate data chan. key after seconds"
+msgstr "Thương lượng lại data chan. key sau seconds"
 
 #. Timeframe for key exchange
 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:183