Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 700 of 842 messages translated...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Wed, 29 Aug 2012 11:50:32 +0000 (11:50 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Wed, 29 Aug 2012 11:50:32 +0000 (11:50 +0000)
po/pl/base.po

index 71a1630..f39fefd 100644 (file)
@@ -3,14 +3,15 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: LuCI\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-28 11:50+0100\n"
-"Last-Translator: Jo-Philipp Wich <xm@subsignal.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-29 13:41+0200\n"
+"Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
 
 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
@@ -53,13 +54,15 @@ msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
-msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port wywołania"
+msgstr "Port wywołania <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> "
 
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
-msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port serwera"
+msgstr "Port serwera <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the order of the resolvfile"
-msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> nazwa będzie rozwijana przez kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
+msgstr ""
+"Nazwa <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> będzie rozwijana przez "
+"kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
 
 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
@@ -92,13 +95,15 @@ msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configurat
 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
-msgstr "<abbr title=\"Maksymalny\">Max.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title=\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
+msgstr ""
+"<abbr title=\"Maksymalny\">Maks.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title=\"Extension "
+"Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
-msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Max.</abbr> zapytań równoczesnych"
+msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> zapytań równoczesnych"
 
 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title='Par: %s / Grup: %s'>%s - %s</abbr>"
 
 msgid "APN"
 msgstr "APN"
@@ -157,10 +162,10 @@ msgid "Active Connections"
 msgstr "Aktywne połączenia"
 
 msgid "Active DHCP Leases"
-msgstr ""
+msgstr "Aktywne dzierżawy DHCP"
 
 msgid "Active DHCPv6 Leases"
-msgstr ""
+msgstr "Aktywne dzierżawy DHCPv6"
 
 msgid "Ad-Hoc"
 msgstr "Ad-Hoc"
@@ -255,7 +260,7 @@ msgid "Associated Stations"
 msgstr "Powiązane Stacje"
 
 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
-msgstr ""
+msgstr "Bezprzewodowy kontroler Atheros 802.11%s"
 
 msgid "Authentication"
 msgstr "Uwierzytelnianie"
@@ -335,10 +340,10 @@ msgid "Bring up on boot"
 msgstr "Podnieś przy stracie"
 
 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
-msgstr ""
+msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom 802.11%s"
 
 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
-msgstr ""
+msgstr "Bezprzewodowy kontroler Broadcom BCM%04x 802.11"
 
 msgid "Buffered"
 msgstr "Buforowany"
@@ -844,7 +849,7 @@ msgid "Generate archive"
 msgstr "Twórz archiwum"
 
 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
-msgstr ""
+msgstr "Ogólny bezprzewodowy kontroler 802.11%s"
 
 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
 msgstr "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest niewłaściwe!"
@@ -880,7 +885,7 @@ msgid "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key auth
 msgstr "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla autentykacji SSH"
 
 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
-msgstr ""
+msgstr "Kontroler bezprzewodowy Hermes 802.11b"
 
 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
 msgstr "Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</abbr>"
@@ -1629,7 +1634,7 @@ msgid "Prevents client-to-client communication"
 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
 
 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
-msgstr ""
+msgstr "Kontroler bezprzewodowy Prism2/2.5/3 802.11b"
 
 msgid "Proceed"
 msgstr "Wykonaj"
@@ -1659,7 +1664,7 @@ msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
 
 msgid "Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Jakość"
 
 msgid "RTS/CTS Threshold"
 msgstr "Próg RTS/CTS"
@@ -1671,7 +1676,7 @@ msgid "RX Rate"
 msgstr "Szybkość RX"
 
 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
-msgstr ""
+msgstr "Kontroler bezprzewodowy RaLink 802.11%s"
 
 msgid "Radius-Accounting-Port"
 msgstr "Port Radius-Accounting"
@@ -1699,14 +1704,16 @@ msgid ""
 "You might lose access to this device if you are connected via this interface."
 msgstr ""
 "Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
-"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid ""
 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\n"
 "You might lose access to this device if you are connected via this network."
 msgstr ""
 "Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
-"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez tę sieć!"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia, jeśli jesteś połączony przez tę "
+"sieć!"
 
 msgid "Really reset all changes?"
 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
@@ -1729,16 +1736,16 @@ msgid "Really switch protocol?"
 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
 
 msgid "Realtime Connections"
-msgstr ""
+msgstr "Połączenia w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Graphs"
-msgstr ""
+msgstr "Wykresy w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Load"
-msgstr ""
+msgstr "Obciążenie w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Ruch w czasie rzeczywistym"
 
 msgid "Realtime Wireless"
 msgstr "WiFi w czasie rzeczywistym"
@@ -1750,7 +1757,7 @@ msgid "Reboot"
 msgstr "Restartuj"
 
 msgid "Rebooting..."
-msgstr "Uruchamiam ponownie..."
+msgstr "Ponowne uruchamianie..."
 
 msgid "Reboots the operating system of your device"
 msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
@@ -1879,7 +1886,7 @@ msgid "Save & Apply"
 msgstr "Zastosuj i Zachowaj"
 
 msgid "Save &#38; Apply"
-msgstr "Zachowaj &#38; Zastosuj"
+msgstr "Zachowaj i Zastosuj"
 
 msgid "Scan"
 msgstr "Skanuj"
@@ -1963,13 +1970,16 @@ msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
 msgstr "Wartości pewnych pól są niewłaściwe, nie mogę ich zachować!"
 
 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
-msgstr ""
+msgstr "Przepraszamy, ale żądany obiekt nie został znaleziony."
 
 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
-msgstr ""
+msgstr "Przepraszamy, ale serwer napotkał nieoczekiwany błąd."
 
 msgid "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific install instructions."
-msgstr "Przepraszamy ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade, nowy firmware musi być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki aby uzyskać instrukcję dla danego urządzenia."
+msgstr ""
+"Przepraszamy, ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade. Nowy firmware musi "
+"być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki, aby uzyskać instrukcję dla "
+"danego urządzenia."
 
 msgid "Sort"
 msgstr "Posortuj"
@@ -1999,7 +2009,7 @@ msgid "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to
 msgstr "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
 
 msgid "Specify the secret encryption key here."
-msgstr ""
+msgstr "Określ tajny klucz szyfrowania."
 
 msgid "Start"
 msgstr "Uruchomienie"
@@ -2030,6 +2040,10 @@ msgstr "Stały adres"
 
 msgid "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
 msgstr ""
+"Statyczne dzierżawy są używane do przypisania stałych adresów IP i "
+"symbolicznych nazw klientom DHCP. Są one również wymagane dla "
+"niedynamicznych konfiguracji interfejsu, gdzie obsługiwane są tylko hosty z "
+"odpowiednim dzierżawami."
 
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
@@ -2083,7 +2097,7 @@ msgid "TFTP Settings"
 msgstr "Ustawienia TFTP"
 
 msgid "TFTP server root"
-msgstr ""
+msgstr "root serwera TFTP"
 
 msgid "TX"
 msgstr "TX"
@@ -2144,9 +2158,16 @@ msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
 
 msgid "The network ports on this device can be combined to several <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the next greater network like the internet and other ports for a local network."
 msgstr ""
+"Porty sieciowe na tym urządzeniu mogą być łączone w kilka sieci <abbr "
+"title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>, w których komputery mogą "
+"komunikować się ze sobą bezpośrednio. Sieci <abbr title=\"Virtual Local Area "
+"Network\">VLAN</abbr> są często stosowane w celu oddzielenia różnych "
+"segmentów sieci. Często domyślnie jeden port typu Uplink jest wykorzystywany "
+"do połączenia z większą siecią, taką jak Internet, a inne porty dla sieci "
+"lokalnej."
 
 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
-msgstr ""
+msgstr "Wybrany protokół potrzebuje przypisanego urządzenia"
 
 msgid "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself when finished."
 msgstr ""