Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 678 of 842 messages translated...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:21:38 +0000 (10:21 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 27 Aug 2012 10:21:38 +0000 (10:21 +0000)
po/pl/base.po

index 70babbd..445bb03 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-11 01:26+0200\n"
-"Last-Translator: halinka1125 <halinka1125@op.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-25 06:40+0200\n"
+"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -268,7 +268,7 @@ msgid "Antenna 2"
 msgstr "Antena 2"
 
 msgid "Antenna Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia anteny"
 
 msgid "Any zone"
 msgstr "Jakakolwiek strefa"
@@ -428,13 +428,12 @@ msgstr ""
 "pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do "
 "interfejsu."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
 "out the <em>create</em> field to define a new network."
 msgstr ""
-"Wybierz sieć(i) które chcesz przyłączyć do tego interfejsu bezprzewodowego "
-"lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
+"Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu "
+"bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
 
 # Może razem z angielskim słowem...
 msgid "Cipher"
@@ -558,7 +557,7 @@ msgid "DHCP-Options"
 msgstr "Opcje DHCP"
 
 msgid "DHCPv6 Leases"
-msgstr ""
+msgstr "Dzierżawy DHCPv6"
 
 msgid "DNS"
 msgstr "DNS"
@@ -567,7 +566,7 @@ msgid "DNS forwardings"
 msgstr "Przekierowania DNS"
 
 msgid "DUID"
-msgstr ""
+msgstr "DUID"
 
 msgid "Debug"
 msgstr "Debug"
@@ -928,7 +927,7 @@ msgid "Frequency Hopping"
 msgstr "<abbr title=\"Frequency Hopping\">Skakanie po częstotliwościach</abbr>"
 
 msgid "GHz"
-msgstr ""
+msgstr "GHz"
 
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brama"
@@ -1080,19 +1079,20 @@ msgid "IPv6 prefix length"
 msgstr "Długość prefiksu IPv6"
 
 msgid "IPv6-Address"
-msgstr ""
+msgstr "Adres IPv6"
 
 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
 msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
 
+# 6rd to nie "szóste", tylko IPv6 rapid deployment
 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
-msgstr " <abbr title=\"IPv6-over-IPv4 (6rd)\">IPv6-przez-IPv4 (6-te)</abbr>"
+msgstr "<abbr title=\"IPv6-over-IPv4 (6rd)\">IPv6-przez-IPv4 (6rd)</abbr>"
 
 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"IPv6-over-IPv4 (6to4)\">IPv6-przez-IPv4 (6to4)</abbr>"
 
 msgid "Identity"
-msgstr "Tozsamość"
+msgstr "Tożsamość"
 
 msgid ""
 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
@@ -1195,8 +1195,9 @@ msgstr "Wyłączono interfejs"
 msgid "Interfaces"
 msgstr "Interfejsy"
 
+# Nadużycie tagu abbr uważam za uzasadnione.
 msgid "Internal Server Error"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Internal Server Error\">Wewnętrzny błąd serwera</abbr>"
 
 msgid "Invalid"
 msgstr "Niewłaściwy"
@@ -1325,7 +1326,7 @@ msgid "Load Average"
 msgstr "Średnie obciążenie"
 
 msgid "Loading"
-msgstr "Ładuję"
+msgstr "Ładowanie"
 
 msgid "Local IPv4 address"
 msgstr "Lokalny adres IPv4"
@@ -1400,10 +1401,10 @@ msgid "MAC-List"
 msgstr "Lista MAC"
 
 msgid "MB/s"
-msgstr ""
+msgstr "MB/s"
 
 msgid "MHz"
-msgstr ""
+msgstr "MHz"
 
 msgid "MTU"
 msgstr "MTU"
@@ -1432,7 +1433,7 @@ msgid "Maximum number of leased addresses."
 msgstr "Maksymalna liczba dzierżawionych adresów."
 
 msgid "Mbit/s"
-msgstr ""
+msgstr "Mbit/s"
 
 msgid "Memory"
 msgstr "Pamięć"
@@ -1591,7 +1592,7 @@ msgid "Normal"
 msgstr "Normalny"
 
 msgid "Not Found"
-msgstr ""
+msgstr "Nie znaleziono"
 
 msgid "Not associated"
 msgstr "Nie powiązany"
@@ -1606,7 +1607,7 @@ msgid "Notice"
 msgstr "Spostrzeżenie"
 
 msgid "Nslookup"
-msgstr ""
+msgstr "Nslookup"
 
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
@@ -1773,7 +1774,7 @@ msgid "Physical Settings"
 msgstr "Ustawienia sprzętowe"
 
 msgid "Ping"
-msgstr ""
+msgstr "Ping"
 
 msgid "Pkts."
 msgstr "<abbr title=\"Pkts.\">Pktw.</abbr>"
@@ -1880,11 +1881,17 @@ msgid ""
 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
 "lose access to this device if you are connected via this interface."
 msgstr ""
+"Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid ""
 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
 "might lose access to this device if you are connected via this network."
 msgstr ""
+"Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez tę "
+"sieć!"
 
 msgid "Really reset all changes?"
 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
@@ -1893,11 +1900,17 @@ msgid ""
 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
 "you are connected via this interface."
 msgstr ""
+"Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid ""
 "Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
 "connected via this interface."
 msgstr ""
+"Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
+"interfejs!"
 
 msgid "Really switch protocol?"
 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
@@ -2280,7 +2293,7 @@ msgid "System log buffer size"
 msgstr "Rozmiar bufora Loga systemu"
 
 msgid "TCP:"
-msgstr "CP:"
+msgstr "TCP:"
 
 msgid "TFTP Settings"
 msgstr "Ustawienia TFTP"