Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 125 of 177 messages translated...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Wed, 5 Sep 2012 13:46:32 +0000 (13:46 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Wed, 5 Sep 2012 13:46:32 +0000 (13:46 +0000)
po/pl/statistics.po

index 96acae4..5ad472f 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-25 16:43+0200\n"
-"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-04 12:14+0200\n"
+"Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -48,7 +48,7 @@ msgid "Cache collected data for"
 msgstr ""
 
 msgid "Cache flush interval"
-msgstr ""
+msgstr "Odstępy czyszczenia cache"
 
 msgid "Chain"
 msgstr "Łańcuch"
@@ -63,34 +63,37 @@ msgid "CollectTopology"
 msgstr ""
 
 msgid "Collectd"
-msgstr ""
+msgstr "Collectd"
 
 msgid "Collectd Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia Collectd"
 
 msgid ""
 "Collectd is a small daeomon for collecting data from various sources through "
 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
 "collectd daemon."
 msgstr ""
+"Collectd to mały deomon do zbieranie danych z różnych źródeł za pomocą "
+"różnych wtyczek. Na tej stronie można zmienić ogólne ustawienia demona "
+"collectd."
 
 msgid "Conntrack"
-msgstr ""
+msgstr "Conntrack"
 
 msgid "Conntrack Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja wtyczki Conntrack"
 
 msgid "DF Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja wtyczki DF"
 
 msgid "DNS"
 msgstr "DNS"
 
 msgid "DNS Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja DNS"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki DNS"
 
 msgid "Data collection interval"
-msgstr ""
+msgstr "Odstępy zbierania danych"
 
 msgid "Datasets definition file"
 msgstr ""
@@ -99,46 +102,46 @@ msgid "Destination ip range"
 msgstr ""
 
 msgid "Directory for collectd plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog wtyczek collectd"
 
 msgid "Directory for sub-configurations"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog podkonfiguracji"
 
 msgid "Disk Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja dysku"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki dysk"
 
 msgid "Disk Space Usage"
 msgstr "Zużycie przestrzeni dyskowej"
 
 msgid "Disk Usage"
-msgstr "Zużycie dysku"
+msgstr "Użycie dysku"
 
 msgid "Display timespan »"
-msgstr ""
+msgstr "Przedział czasu wyświetlania »"
 
 msgid "E-Mail Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja e-mail"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki E-mail"
 
 msgid "Email"
 msgstr "E-mail"
 
 msgid "Enable this plugin"
-msgstr "WÅ\82Ä\85cz tÄ\85 wtyczkę"
+msgstr "WÅ\82Ä\85cz tÄ\99 wtyczkę"
 
 msgid "Exec"
-msgstr ""
+msgstr "Exec"
 
 msgid "Exec Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja wtyczki Exec"
 
 msgid "Filter class monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "Monitorowanie filtra klas"
 
 msgid "Firewall"
 msgstr "Firewall"
 
 msgid "Flush cache after"
-msgstr ""
+msgstr "Opróżnić cache po"
 
 msgid "Forwarding between listen and server addresses"
 msgstr ""
@@ -153,23 +156,23 @@ msgid ""
 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
 "order to read certain values. The values will be read from stdout."
 msgstr ""
-"Tu możesz zdefiniować zewnętrze komendy, które będą włączane przez collectd, "
-"by odczytać konkretne wartości. Będą one odczytywane z stdout."
+"Tutaj można zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
+"collectd, by odczytać konkretne wartości. Będą one odczytywane z stdout."
 
 msgid ""
 "Here you can define external commands which will be started by collectd when "
 "certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
 "will be feeded to the the called programs stdin."
 msgstr ""
-"Tu możesz zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
-"collectd, kiedy konkretne wartości progowe zostaną osiągnięte. Wartości "
+"Tutaj można zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
+"collectd, kiedy zostaną osiągnięte konkretne wartości progowe. Wartości "
 "powodujące włączenie będą wysyłane do programów przez stdin."
 
 msgid ""
 "Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
 "are selected."
 msgstr ""
-"Tu możesz zdefiniować różne kryteria według których wybierane są "
+"Tutaj można zdefiniować różne kryteria według których wybierane są "
 "monitorowane reguły iptables."
 
 msgid "Host"
@@ -179,25 +182,25 @@ msgid "Hostname"
 msgstr "Nazwa hosta"
 
 msgid "IP or hostname where to get the txtinfo output from"
-msgstr ""
+msgstr "Numer IP lub nazwa hosta jako wyjście txtinfo"
 
 msgid "IRQ Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja IRQ"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki IRQ"
 
 msgid "Ignore source addresses"
 msgstr "Ignoruj adresy źródłowe"
 
 msgid "Incoming interface"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs przychodzący"
 
 msgid "Installed network plugins:"
-msgstr ""
+msgstr "Zainstalowane wtyczki sieciowe:"
 
 msgid "Installed output plugins:"
-msgstr ""
+msgstr "Zainstalowane wtyczki wyjścia:"
 
 msgid "Interface Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja interfejsu"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki Interfejs"
 
 msgid "Interfaces"
 msgstr "Interfejsy"
@@ -206,13 +209,15 @@ msgid "Interrupts"
 msgstr "Przerwania"
 
 msgid "Interval for pings"
-msgstr ""
+msgstr "Odstępy dla pingów"
 
 msgid "Iptables Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja iptables"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki iptables"
 
 msgid "Leave unselected to automatically determine interfaces to monitor."
 msgstr ""
+"Pozostaw niezaznaczone do automatycznego określenia interfejsu do "
+"monitorowania."
 
 msgid "Listen host"
 msgstr "Nasłuchuj host"
@@ -221,10 +226,10 @@ msgid "Listen port"
 msgstr "Nasłuchuj port"
 
 msgid "Listener interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejsy nasłuchującego"
 
 msgid "Load Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja wtyczki Obciążenie"
 
 msgid "Maximum allowed connections"
 msgstr "Maksymalna ilość połączeń"
@@ -233,7 +238,7 @@ msgid "Memory"
 msgstr "Pamięć"
 
 msgid "Memory Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja pamięci"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki Pamięć"
 
 msgid "Monitor all except specified"
 msgstr "Monitoruj wszystko oprócz podanych"
@@ -278,22 +283,22 @@ msgid "Netlink"
 msgstr "Netlink"
 
 msgid "Netlink Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja netlink"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki Netlink"
 
 msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
 msgid "Network Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja sieci"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki Sieć"
 
 msgid "Network plugins"
-msgstr "Pluginy (wtyczki) sieciowe"
+msgstr "Wtyczki sieciowe"
 
 msgid ""
 "Network plugins are used to collect information about open tcp connections, "
 "interface traffic, iptables rules etc."
 msgstr ""
-"Pluginy sieciowe służą do zbierania informacji o otwartych połączeniach TCP, "
+"Wtyczki sieciowe służą do zbierania informacji o otwartych połączeniach TCP, "
 "ruchu sieciowym na danym interfejsie, regułach iptables itp."
 
 msgid "Network protocol"
@@ -306,10 +311,10 @@ msgid "OLSRd"
 msgstr "OLSRd"
 
 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja OLSRd"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki OLSRd"
 
 msgid "Only create average RRAs"
-msgstr ""
+msgstr "Twórz tylko średnie archiwa RRA"
 
 msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
@@ -334,7 +339,7 @@ msgid "Ping"
 msgstr "Ping"
 
 msgid "Ping Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja Ping"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki Ping"
 
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
@@ -343,16 +348,16 @@ msgid "Processes"
 msgstr "Procesy"
 
 msgid "Processes Plugin Configuration"
-msgstr "Konfiguracja procesów"
+msgstr "Konfiguracja wtyczki Procesy"
 
 msgid "Processes to monitor separated by space"
-msgstr "Procesy do monitorowania oddzielone spacją"
+msgstr "Monitorowane procesy oddzielone spacją"
 
 msgid "Processor"
 msgstr "Procesor"
 
 msgid "Qdisc monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "Monitorowanie Qdisc"
 
 msgid "RRD XFiles Factor"
 msgstr ""
@@ -364,25 +369,25 @@ msgid "RRD step interval"
 msgstr ""
 
 msgid "RRDTool"
-msgstr ""
+msgstr "RRDTool"
 
 msgid "RRDTool Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja wtyczki RRDTool"
 
 msgid "Rows per RRA"
-msgstr ""
+msgstr "Wierszy w archiwum RRA"
 
 msgid "Script"
-msgstr ""
+msgstr "Skrypt"
 
 msgid "Seconds"
-msgstr ""
+msgstr "Sekundy"
 
 msgid "Server host"
-msgstr ""
+msgstr "Host serwer"
 
 msgid "Server port"
-msgstr ""
+msgstr "Port serwera"
 
 msgid "Shaping class monitoring"
 msgstr ""
@@ -397,75 +402,82 @@ msgid "Socket permissions"
 msgstr ""
 
 msgid "Source ip range"
-msgstr ""
+msgstr "Zakres źródłowych adresów ip"
 
 msgid "Specifies what information to collect about links."
-msgstr ""
+msgstr "Określa jakie informacje zbierać o linkach."
 
 msgid "Specifies what information to collect about routes."
-msgstr ""
+msgstr "Określa jakie informacje zbierać o trasach."
 
 msgid "Specifies what information to collect about the global topology."
-msgstr ""
+msgstr "Określa jakie informacje zbierać o globalnej topologii."
 
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statystyki"
 
 msgid "Storage directory"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog przechowywania"
 
 msgid "Storage directory for the csv files"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog przechowywania plików csv"
 
 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
 msgstr ""
+"Przechowuj wartości danych jako wskaźniki zamiast wartości bezwzględnych"
 
 msgid "Stored timespans"
-msgstr ""
+msgstr "Przechowywane okresy czasu"
 
 msgid "System Load"
-msgstr ""
+msgstr "Obciążenie systemu"
 
 msgid "System plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczki systemowe"
 
 msgid ""
 "System plugins collecting values about system state and ressource usage on "
 "the device.:"
 msgstr ""
+"Wtyczki systemowe zbierają wartości o stanie systemu i użyciu zasobów "
+"urządzenia.:"
 
 msgid "TCP Connections"
-msgstr ""
+msgstr "Połączenia TCP"
 
 msgid "TCPConns Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja wtyczki Połączenia TCP"
 
 msgid "TTL for network packets"
-msgstr ""
+msgstr "TTL dla pakietów sieciowych"
 
 msgid "TTL for ping packets"
-msgstr ""
+msgstr "TTL dla pakietów ping"
 
 msgid "Table"
-msgstr ""
+msgstr "Tabela"
 
 msgid ""
 "The OLSRd plugin reads information about meshed networks from the txtinfo "
 "plugin of OLSRd."
 msgstr ""
+"Wtyczka OLSRd odczytuje informacje o sieciach mesh z wtyczki txtinfo dla "
+"OLSRd."
 
 msgid ""
 "The conntrack plugin collects statistics about the number of tracked "
 "connections."
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczka Conntrack zbiera statystyki o liczbie śledzonych połączeń."
 
 msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczka CPU zbiera podstawowe statystyki o użyciu procesora"
 
 msgid ""
 "The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
 "processing by external programs."
 msgstr ""
+"Wtyczka CSV gromadzi zebrane dane w formacie plików csv do dalszej obróbki "
+"przez zewnętrzne programy."
 
 msgid ""
 "The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "