samba36: Don't resolve interfaces.
[openwrt/openwrt.git] / .gitattributes
2012-05-08 Felix Fietkauadd .gitattributes to prevent the git autocrlf option...