try to load the orion glue automatically
authorImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Tue, 1 Jul 2014 09:36:38 +0000 (09:36 +0000)
committerImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Tue, 1 Jul 2014 09:36:38 +0000 (09:36 +0000)
commitfe1df543e1d97beab6e273ae28589f0c1dc0292b
treead33a09d5ab1bff42c18f6a51f987c7db14196db
parent9ff59c7656a90a907ae10847a7e6e8f93255532b
try to load the orion glue automatically

Signed-off-by: Imre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
SVN-Revision: 41434
package/kernel/linux/modules/usb.mk