[toolchain]: switch to uClibc 0.9.31
authorImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Tue, 2 Nov 2010 13:57:57 +0000 (13:57 +0000)
committerImre Kaloz <kaloz@openwrt.org>
Tue, 2 Nov 2010 13:57:57 +0000 (13:57 +0000)
SVN-Revision: 23781

toolchain/uClibc/Config.in
toolchain/uClibc/Config.version

index 53eef8036b4e09d125e38be5307d19bdf45d1622..6046b98967c2f6f7887a379c5f3717121d253920 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 choice
        prompt "uClibc Version"
        depends on TOOLCHAINOPTS && USE_UCLIBC
-       default UCLIBC_VERSION_0_9_30_1
+       default UCLIBC_VERSION_0_9_31
        help
          Select the version of uClibc you wish to use.
 
index 19c08eb57b2202e591f351c401368b02b582ddcf..52064feed4f385548e4188261fd0ff3cf8a5e6ab 100644 (file)
@@ -4,4 +4,4 @@ config UCLIBC_VERSION
        default "0.9.30.1"     if UCLIBC_VERSION_0_9_30_1
        default "0.9.31"       if UCLIBC_VERSION_0_9_31
        default "0.9.32"       if UCLIBC_VERSION_0_9_32
-       default "0.9.30.1"
+       default "0.9.31"