luci-0.11: merge r9365 - r9385
[project/luci.git] / po / pl / diag_devinfo.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2012-10-11 13:44+0200\n"
5 "Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: pl\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
12 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
13 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
14
15 msgid "Actions"
16 msgstr "Akcje"
17
18 msgid "Add"
19 msgstr "Dodaj"
20
21 msgid "Beginning of MAC address range"
22 msgstr "Początek zakresu MAC adresów"
23
24 msgid "Config Phone Scan"
25 msgstr "Konfiguruj skanowanie telefonów"
26
27 msgid "Configure"
28 msgstr "Konfiguruj"
29
30 msgid "Configure Scans"
31 msgstr "Konfiguruj skany"
32
33 msgid ""
34 "Configure scanning for devices on specified networks. Decreasing 'Timeout', "
35 "'Repeat Count', and/or 'Sleep Between Requests' may speed up scans, but also "
36 "may fail to find some devices."
37 msgstr ""
38 "Konfiguruj skanowanie dla urządzeń w wybranych sieciach. Zmniejszanie "
39 "\"Limitu czasu\", \"Liczby powtórzeń\" i/lub \"Oczekiwania między żądaniami\" może "
40 "przyspieszyć skany, ale może też uniemożliwić wykrycie niektórych urządzeń."
41
42 msgid ""
43 "Configure scanning for supported SIP devices on specified networks. "
44 "Decreasing 'Timeout', 'Repeat Count', and/or 'Sleep Between Requests' may "
45 "speed up scans, but also may fail to find some devices."
46 msgstr ""
47 "Konfiguruj skanowanie dla wspieranych urządzeń SIP w wybranych sieciach. "
48 "Zmniejszanie \"Limitu czasu\", \"Liczby powtórzeń\" i/lub \"Oczekiwania między "
49 "żądaniami\" może przyspieszyć skany, ale może też uniemożliwić wykrycie "
50 "niektórych urządzeń."
51
52 msgid "Delete"
53 msgstr "Usuń"
54
55 msgid "Device Scan Config"
56 msgstr "Konfiguruj skanowanie urządzeń"
57
58 msgid "Device Type"
59 msgstr "Typ urządzenia"
60
61 msgid "Devices discovered for"
62 msgstr "Devices discovered for"
63
64 msgid "Devices on Network"
65 msgstr "Urządzenia w sieci"
66
67 msgid "Edit"
68 msgstr "Edytuj"
69
70 msgid "Enable"
71 msgstr "Włącz"
72
73 msgid "End of MAC address range"
74 msgstr "Koniec zakresu adresów MAC"
75
76 msgid "Go to relevant configuration page"
77 msgstr "Idź do stosownej strony konfiguracyjnej"
78
79 msgid "IP Address"
80 msgstr "Adres IP"
81
82 msgid "Interface"
83 msgstr "Interfejs"
84
85 msgid "Invalid"
86 msgstr "Nieprawidłowe"
87
88 msgid "Link to Device"
89 msgstr "Połączenie do urządzenia"
90
91 msgid "MAC Address"
92 msgstr "Adres MAC"
93
94 msgid "MAC Device Info Overrides"
95 msgstr "Nadpisywanie informacji o adresie MAC urządzenia"
96
97 msgid "MAC Device Override"
98 msgstr "Pomijanie adresu MAC urządzenia"
99
100 msgid "MAC range and information used to override system and IEEE databases"
101 msgstr ""
102 "Zakres adresów MAC i informacje użyte do zastąpienia baz danych systemowych "
103 "i IEEE"
104
105 msgid "Milliseconds to sleep between requests (default 100)"
106 msgstr "Ilośś milisekund pauzy pomiędzy zapytaniami (domyślnie 100)"
107
108 msgid "Model"
109 msgstr "Model"
110
111 msgid "Name"
112 msgstr "Nazwa"
113
114 msgid "Network Device Scan"
115 msgstr "Skan urządzeń w sieci"
116
117 msgid "Network Device Scanning Configuration"
118 msgstr "Ustawienia skanowania urządzeń w sieci"
119
120 msgid "Networks to scan for devices"
121 msgstr "Sieci do skanowania w poszukiwaniu urządzeń"
122
123 msgid "Networks to scan for supported devices"
124 msgstr "Sieci do skanowania w poszukiwaniu wspieranych urządzeń"
125
126 msgid "No SIP devices"
127 msgstr "Brak urządzeń SIP"
128
129 msgid "No devices detected"
130 msgstr "Nie wykryto urządzeń"
131
132 msgid "Number of times to send requests (default 1)"
133 msgstr "Ilość powtórzeń wysłania żądania (domyślnie 1)"
134
135 msgid "OUI Owner"
136 msgstr "Właściciel OUI"
137
138 msgid ""
139 "Override the information returned by the MAC to Device Info Script (mac-to-"
140 "devinfo) for a specified range of MAC Addresses"
141 msgstr ""
142 "Zastąp informacje zwracanych przez skrypt MAC to Device Info Script (MAC-to-"
143 "devinfo) dla określonego zakresu adresów MAC"
144
145 msgid "Perform Scans (this can take a few minutes)"
146 msgstr "Wykonaj skany (to może potrwać kilka minut)"
147
148 msgid "Phone Information"
149 msgstr "Informacje o telefonie"
150
151 msgid "Phone Scan"
152 msgstr "Skanowanie telefonów"
153
154 msgid "Phone Scanning Configuration"
155 msgstr "Konfiguracja skanowania telefonu"
156
157 msgid "Phones"
158 msgstr "Telefony"
159
160 msgid "Ports"
161 msgstr "Porty"
162
163 msgid "Raw"
164 msgstr "Surowe"
165
166 msgid "Repeat Count"
167 msgstr "Ilość powtórzeń"
168
169 msgid "Repeat Scans (this can take a few minutes)"
170 msgstr "Powtórz skany (to może potrwać kilka minut)"
171
172 msgid "SIP Device Information"
173 msgstr "Informacje o urządzeniu SIP"
174
175 msgid "SIP Device Scan"
176 msgstr "Skanowanie urządzeń SIP"
177
178 msgid "SIP Device Scanning Configuration"
179 msgstr "Konfiguracja skanowania urządzeń SIP"
180
181 msgid "SIP Devices on Network"
182 msgstr "Urządzenia SIP w sieci"
183
184 msgid "SIP devices discovered for"
185 msgstr "Urządzenia SIP znalezione dla"
186
187 msgid "Scan for devices on specified networks."
188 msgstr "Skanuj w poszukiwaniu urządzeń w wybranych sieciach."
189
190 msgid "Scan for supported SIP devices on specified networks."
191 msgstr "Skanuj w poszukiwaniu wspieranych urządzeń SIP w wybranych sieciach."
192
193 msgid "Scanning Configuration"
194 msgstr "Ustawienia skanowania"
195
196 msgid "Sleep Between Requests"
197 msgstr "Pauza pomiędzy zapytaniami"
198
199 msgid "Subnet"
200 msgstr "Podsieć"
201
202 msgid "This section contains no values yet"
203 msgstr "Ta sekcja nie zawiera jeszcze wartości"
204
205 msgid "Time to wait for responses in seconds (default 10)"
206 msgstr "Czas oczekiwania na odpowiedź w sekundach (domyślnie 10)"
207
208 msgid "Timeout"
209 msgstr "Czas oczekiwania"
210
211 msgid "Use Configuration"
212 msgstr "Użyj konfiguracji"
213
214 msgid "Vendor"
215 msgstr "Sprzedawca"
216
217 msgid "check other networks"
218 msgstr "sprawdź inne sieci"
219
220 msgid "Scans for devices on specified networks."
221 msgstr "Scans for devices on specified networks."