15629fddaf8e41a1fdc39967e6e3cd40895e7037
[project/luci.git] / po / pl / firewall.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2010-03-30 17:00+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-08-25 06:07+0200\n"
7 "Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "%s in %s"
18 msgstr "%s w %s"
19
20 msgid "%s%s with %s"
21 msgstr "%s%s z %s"
22
23 msgid "%s, %s in %s"
24 msgstr "%s, %s w %s"
25
26 msgid "(Unnamed Entry)"
27 msgstr "(Nienazwany wpis)"
28
29 msgid "(Unnamed Rule)"
30 msgstr "(Nienazwana reguła)"
31
32 msgid "(Unnamed SNAT)"
33 msgstr "(Nienazwany SNAT)"
34
35 msgid "-- Please choose --"
36 msgstr "-- Proszę wybrać --"
37
38 msgid "-- custom --"
39 msgstr "-- własne --"
40
41 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>"
42 msgstr "<var>%d</var> pakiet. na <var>%s</var>"
43
44 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>, burst <var>%d</var> pkts."
45 msgstr ""
46 "<var>%d</var> pakiet. na <var>%s</var>, popsutych <var>%d</var> pakiet."
47
48 msgid "<var>%s</var> and limit to %s"
49 msgstr "<var>%s</var> i ograniczone do %s"
50
51 msgid "Action"
52 msgstr "Działanie"
53
54 msgid "Add"
55 msgstr "Dodaj"
56
57 msgid "Add and edit..."
58 msgstr "Dodaj i edytuj..."
59
60 msgid "Advanced Settings"
61 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
62
63 msgid "Allow forward from <em>source zones</em>:"
64 msgstr "Zezwól na przekazywanie z <em>source zones</em>:"
65
66 msgid "Allow forward to <em>destination zones</em>:"
67 msgstr "Zezwól na przekazywanie do <em>destination zones</em>:"
68
69 msgid "Any"
70 msgstr "Każdy"
71
72 msgid "Covered networks"
73 msgstr "Objęte sieci"
74
75 msgid "Custom Rules"
76 msgstr "Własne reguły"
77
78 msgid ""
79 "Custom rules allow you to execute arbritary iptables commands which are not "
80 "otherwise covered by the firewall framework. The commands are executed after "
81 "each firewall restart, right after the default ruleset has been loaded."
82 msgstr ""
83 "Własne reguły pozwalają na arbitralne wykonanie poleceń iptables, które nie "
84 "są objęte składnią zapory. Polecenia wykonywane są po każdym restarcie "
85 "zapory, zaraz po załadowaniu zestawu reguł domyślnych."
86
87 msgid "Destination IP address"
88 msgstr "Docelowy adres IP"
89
90 msgid "Destination address"
91 msgstr "Adres docelowy"
92
93 msgid "Destination port"
94 msgstr "Port docelowy"
95
96 msgid "Destination zone"
97 msgstr "Strefa docelowa"
98
99 msgid "Do not rewrite"
100 msgstr "Nie przepisuj"
101
102 msgid "Drop invalid packets"
103 msgstr "Porzuć wadliwe pakiety"
104
105 msgid "Enable"
106 msgstr "Włącz"
107
108 msgid "Enable NAT Loopback"
109 msgstr "Włącz NAT Loopback"
110
111 msgid "Enable SYN-flood protection"
112 msgstr "Włącz ochronę przed atakiem SYN-flood"
113
114 msgid "Enable logging on this zone"
115 msgstr "Włącz logowanie na tej strefy"
116
117 msgid "External IP address"
118 msgstr "Zewnętrzne adresy IP"
119
120 msgid "External port"
121 msgstr "Port zewnętrzny"
122
123 msgid "External zone"
124 msgstr ""
125
126 msgid "Extra arguments"
127 msgstr "Dodatkowe argumenty"
128
129 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
130 # Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/zones.lua #
131 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
132 msgid "Firewall"
133 msgstr "Zapora"
134
135 msgid "Firewall - Custom Rules"
136 msgstr "Zapora - Reguły własne"
137
138 msgid "Firewall - Port Forwards"
139 msgstr "Zapora - Przekazywanie portów"
140
141 msgid "Firewall - Traffic Rules"
142 msgstr "Zapora - Reguły ruchu"
143
144 msgid "Firewall - Zone Settings"
145 msgstr "Zapora - Ustawienia strefy"
146
147 msgid "Force connection tracking"
148 msgstr "Wymuś śledzenie połączeń"
149
150 msgid "Forward"
151 msgstr "Przekazuj"
152
153 msgid "Forward to"
154 msgstr "Przekazuj do"
155
156 msgid "From %s in %s"
157 msgstr "Z %s w %s"
158
159 msgid "From %s in %s with source %s"
160 msgstr "Z %s w %s ze źródłem %s"
161
162 msgid "From %s in %s with source %s and %s"
163 msgstr "Z %s w %s ze źródłem %s i %s"
164
165 msgid "General Settings"
166 msgstr "Ustawienia ogólne"
167
168 msgid "IPv4"
169 msgstr "IPv4"
170
171 msgid "IPv4 and IPv6"
172 msgstr "IPv4 i IPv6"
173
174 msgid "IPv4 only"
175 msgstr "Tylko IPv4"
176
177 msgid "IPv6"
178 msgstr "IPv6"
179
180 msgid "IPv6 only"
181 msgstr "Tylko IPv6"
182
183 msgid "Input"
184 msgstr "Ruch przychodzący"
185
186 msgid "Inter-Zone Forwarding"
187 msgstr "Przekazywanie pomiędzy strefami"
188
189 msgid "Internal IP address"
190 msgstr "Wewnętrzny adres IP"
191
192 msgid "Internal port"
193 msgstr "Wewnętrzny port"
194
195 msgid "Internal zone"
196 msgstr "Strefa wewnętrzna"
197
198 msgid "Limit log messages"
199 msgstr "Ograniczenie logowania"
200
201 msgid "MSS clamping"
202 msgstr "Mocowania MSS"
203
204 msgid "Masquerading"
205 msgstr "Maskarada"
206
207 msgid "Match"
208 msgstr "Dopasuj"
209
210 msgid "Match ICMP type"
211 msgstr "Dopasuj typ ICMP"
212
213 msgid "Match forwarded traffic to the given destination port or port range."
214 msgstr ""
215 "Dopasuj przekazywany ruch do danego docelowego portu lub zakresu portów"
216
217 msgid ""
218 "Match incoming traffic directed at the given destination port or port range "
219 "on this host"
220 msgstr ""
221 "Dopasuj ruch przychodzący do danego portu docelowego lub zakresu portów na "
222 "tym hoście"
223
224 msgid ""
225 "Match incoming traffic originating from the given source port or port range "
226 "on the client host."
227 msgstr ""
228 "Dopasuj przychodzący ruch pochodzący z danego portu źródłowego lub zakresu "
229 "portów na hoście klienta."
230
231 msgid "Name"
232 msgstr "Nazwa"
233
234 msgid "New SNAT rule"
235 msgstr "Nowa reguła SNAT"
236
237 msgid "New forward rule"
238 msgstr "Nowa reguła przekazywania (forward)"
239
240 msgid "New input rule"
241 msgstr "Nowa reguła wejściowa (input)"
242
243 msgid "New port forward"
244 msgstr "Nowe przekierowanie portu"
245
246 msgid "New source NAT"
247 msgstr "Nowy NAT źródłowy"
248
249 msgid "Only match incoming traffic directed at the given IP address."
250 msgstr "Dopasuj tylko przychodzący ruch skierowany do danego adresu IP."
251
252 msgid "Only match incoming traffic from these MACs."
253 msgstr "Dopasuj tylko ruch z tych adresów MAC."
254
255 msgid "Only match incoming traffic from this IP or range."
256 msgstr "Dopasuj tylko ruch przychodzący z tego adresu IP lub zakresu adresów."
257
258 msgid ""
259 "Only match incoming traffic originating from the given source port or port "
260 "range on the client host"
261 msgstr ""
262 "Dopasuj tylko ruch przychodzący z podanego portu źródłowego lub zakresu "
263 "portów na hoście klienta"
264
265 msgid "Open ports on router"
266 msgstr "Otwarte porty na routerze"
267
268 msgid "Other..."
269 msgstr "Inne..."
270
271 msgid "Output"
272 msgstr "Wyjście (Output)"
273
274 msgid "Passes additional arguments to iptables. Use with care!"
275 msgstr ""
276 "Przekazuje dodatkowe argumenty do iptables. Zachowaj szczególną ostrożność!"
277
278 msgid "Port Forwards"
279 msgstr "Przekierowania portów"
280
281 msgid ""
282 "Port forwarding allows remote computers on the Internet to connect to a "
283 "specific computer or service within the private LAN."
284 msgstr ""
285 "Przekierowanie portów pozwala komputerom z internetu na połączenia z "
286 "komputerami z sieci LAN."
287
288 msgid "Protocol"
289 msgstr "Protokół"
290
291 msgid ""
292 "Redirect matched incoming traffic to the given port on the internal host"
293 msgstr ""
294 "Przekieruj ruch przychodzący na podany port do wskazanego hosta w sieci "
295 "wewnętrznej"
296
297 msgid "Redirect matched incoming traffic to the specified internal host"
298 msgstr "Przekieruj ruch przychodzący do wskazanego hosta w sieci wewnętrznej"
299
300 msgid "Restrict Masquerading to given destination subnets"
301 msgstr "Ogranicz maskaradę do wskazanych sieci docelowych"
302
303 msgid "Restrict Masquerading to given source subnets"
304 msgstr "Ogranicz maskaradę do wskazanych sieci żródłowych"
305
306 # Wstawiłem rodzinę gdyż gdzieś wcześniej było tak opisane ale klasa pasuje mi tu bardziej
307 msgid "Restrict to address family"
308 msgstr "Ogranicz do rodziny adresów"
309
310 # Dosłownie przetłumaczone, nie bardzo wiem czy chodzi o czynność przepisywania pakietu przez usługę czy to jakieś ogólne sformułowanie...
311 msgid "Rewrite matched traffic to the given address."
312 msgstr "Przepisz dopasowany ruch do wskazanych adresów."
313
314 # Jak wyżej chodzi o przepisanie pakietu przez usługę?
315 msgid ""
316 "Rewrite matched traffic to the given source port. May be left empty to only "
317 "rewrite the IP address."
318 msgstr ""
319 "Przepisz dopasowany ruch do danego portu żródłowego. Można zostawić puste "
320 "aby przepisać tylko adres IP"
321
322 msgid "Rewrite to source %s"
323 msgstr "Przepisz do źródła %s"
324
325 msgid "Rewrite to source %s, %s"
326 msgstr "Przepisz do źródła %s, %s"
327
328 msgid "SNAT IP address"
329 msgstr "Adres IP SNAT"
330
331 msgid "SNAT port"
332 msgstr "Port SNAT"
333
334 msgid "Source IP address"
335 msgstr "Źródłowy adres IP"
336
337 msgid "Source MAC address"
338 msgstr "Źródłowy adres MAC"
339
340 msgid "Source NAT"
341 msgstr "NAT żródłowy"
342
343 # http://www.digipedia.pl/def/doc/id/677604507/name/SNAT/
344 msgid ""
345 "Source NAT is a specific form of masquerading which allows fine grained "
346 "control over the source IP used for outgoing traffic, for example to map "
347 "multiple WAN addresses to internal subnets."
348 msgstr ""
349 "SNAT używany jest wtedy, gdy zmieniane są adresy pakietów połączenia "
350 "wychodzącego, czyli pakiety żródłowe. Wykonywany jest zawsze po routowaniu "
351 "(POSTROUTING), a więc w chwili, gdy pakiety są gotowe opuścić host. "
352 "IPmasquerading jest formą SNAT."
353
354 msgid "Source address"
355 msgstr "Adres źródłowy"
356
357 msgid "Source port"
358 msgstr "Port źródłowy"
359
360 msgid "Source zone"
361 msgstr "Strefa źródłowa"
362
363 msgid ""
364 "The firewall creates zones over your network interfaces to control network "
365 "traffic flow."
366 msgstr ""
367 "Firewall tworzy strefy z Twoich interfejsów sieciowych, aby kontrolować ruch "
368 "sieciowy."
369
370 msgid ""
371 "The options below control the forwarding policies between this zone (%s) and "
372 "other zones. <em>Destination zones</em> cover forwarded traffic "
373 "<strong>originating from %q</strong>. <em>Source zones</em> match forwarded "
374 "traffic from other zones <strong>targeted at %q</strong>. The forwarding "
375 "rule is <em>unidirectional</em>, e.g. a forward from lan to wan does "
376 "<em>not</em> imply a permission to forward from wan to lan as well."
377 msgstr ""
378 "Opcje poniżej kontrolują politykę przekazywania pomiędzy tą strefą (%s) a "
379 "innymi strefami. <em>Strefy docelowe</em> obejmują przekazywany ruch "
380 "<strong>pochodzący z %q</strong>. <em>Strefy źródłowe</em> match forwarded "
381 "traffic from other zones <strong>skierowane do %q</strong>. Reguła "
382 "przekazywania jest <em>jednokierunkowa</em>, np. przekazywanie z sieci LAN "
383 "do WAN <em>nie</em> implikuje pozwolenia na przekazywanie z sieci WAN do LAN."
384
385 msgid ""
386 "This page allows you to change advanced properties of the port forwarding "
387 "entry. In most cases there is no need to modify those settings."
388 msgstr ""
389 "Ta strona pozwala zmienić zaawansowane ustawienia przekierowania portów. W "
390 "większości przypadków nie ma potrzeby zmieniać tych ustawień."
391
392 msgid ""
393 "This page allows you to change advanced properties of the traffic rule "
394 "entry, such as matched source and destination hosts."
395 msgstr ""
396 "Ta strona pozwala zmienić zaawansowane ustawienia reguły ruchu sieciowego, "
397 "takie jak pasujące źródło i hosty docelowe."
398
399 msgid ""
400 "This section defines common properties of %q. The <em>input</em> and "
401 "<em>output</em> options set the default policies for traffic entering and "
402 "leaving this zone while the <em>forward</em> option describes the policy for "
403 "forwarded traffic between different networks within the zone. <em>Covered "
404 "networks</em> specifies which available networks are member of this zone."
405 msgstr ""
406 "Ta sekcja definiuje ustawienia ogólne %q. Opcje <em>\"wejście\"</em> i <em>"
407 "\"wyjście\"</em> określają domyślną politykę dla ruchu przychodzącego i "
408 "wychodzącego w tej strefie, podczas gdy <em>\"przekazywanie\"</em> opisuje "
409 "politykę ruchu przekazywanego pomiędzy różnymi sieciami wewnątrz strefy. "
410 "<em>Objęte sieci</em> określają dostępne sieci będące członkami tej strefy."
411
412 msgid "To %s at %s on <var>this device</var>"
413 msgstr "Do %s w %s na <var>tym urządzeniu</var>"
414
415 msgid "To %s in %s"
416 msgstr "Do %s w %s"
417
418 msgid "To %s on <var>this device</var>"
419 msgstr "Do %s na <var>tym urządzeniu</var>"
420
421 msgid "To %s, %s in %s"
422 msgstr "Do %s, %s w %s"
423
424 msgid "To source IP"
425 msgstr "Do źródłowego IP"
426
427 msgid "To source port"
428 msgstr "Do źródłowego portu"
429
430 msgid "Traffic Rules"
431 msgstr "Reguły ruchu sieciowego"
432
433 msgid ""
434 "Traffic rules define policies for packets traveling between different zones, "
435 "for example to reject traffic between certain hosts or to open WAN ports on "
436 "the router."
437 msgstr ""
438 "Reguły ruchu sieciowego definiują politykę dla pakietów przechodzących "
439 "między strefami, na przykład aby odrzucać ruch między konkretnymi hostami "
440 "albo otworzyć porty WAN routera."
441
442 msgid "Via %s"
443 msgstr "Przez %s"
444
445 msgid "Via %s at %s"
446 msgstr "Przez %s w %s"
447
448 msgid ""
449 "You may specify multiple by selecting \"-- custom --\" and then entering "
450 "protocols separated by space."
451 msgstr ""
452 "Możesz określić kilka wybierając \"-- własne --\" i wpisując protokoły "
453 "rozdzielone spacją."
454
455 msgid "Zone %q"
456 msgstr "Strefa %q"
457
458 msgid "Zone ⇒ Forwardings"
459 msgstr "Strefa ⇒ Przekazywanie"
460
461 msgid "Zones"
462 msgstr "Strefy"
463
464 msgid "accept"
465 msgstr "akceptuj"
466
467 msgid "any"
468 msgstr "dowolny"
469
470 msgid "any host"
471 msgstr "dowolny host"
472
473 msgid "any router IP"
474 msgstr "dowolne IP routera"
475
476 msgid "any zone"
477 msgstr "dowolna strefa"
478
479 msgid "don't track"
480 msgstr "nie śledź"
481
482 msgid "drop"
483 msgstr "porzucaj"
484
485 msgid "reject"
486 msgstr "odrzucaj"
487
488 #~ msgid "Destination"
489 #~ msgstr "Miejsce przeznaczenia"
490
491 #~ msgid "Family"
492 #~ msgstr "Rodzina"
493
494 #~ msgid "Forward to %s in %s"
495 #~ msgstr "Przekazuj do %s w %s"
496
497 #~ msgid "Forward to %s, %s in %s"
498 #~ msgstr "Przekazuj d0 %s, %s w %s"
499
500 #~ msgid "SNAT"
501 #~ msgstr "SNAT"
502
503 #~ msgid "Source"
504 #~ msgstr "Źródło"
505
506 #~ msgid "To %s"
507 #~ msgstr "Do %s"
508
509 #~ msgid "Via"
510 #~ msgstr "przez"
511
512 #~ msgid "Accept forward"
513 #~ msgstr "Akceptuj przekazywanie"
514
515 #~ msgid "Accept input"
516 #~ msgstr "Akceptuj wejście"
517
518 #~ msgid "Disable"
519 #~ msgstr "Wyłącz"
520
521 #~ msgid "Discard forward"
522 #~ msgstr "Odrzuć przekazywanie"
523
524 #~ msgid "Discard input"
525 #~ msgstr "Odrzuć wejście"
526
527 #~ msgid "Do not track forward"
528 #~ msgstr "Nie śledź przekazywania"
529
530 #~ msgid "Do not track input"
531 #~ msgstr "Nie śledź wejścia"
532
533 #~ msgid "IP"
534 #~ msgstr "IP"
535
536 #~ msgid "IP range"
537 #~ msgstr "Zakres IP"
538
539 #~ msgid "IPs"
540 #~ msgstr "Numery IP"
541
542 #~ msgid "MAC"
543 #~ msgstr "MAC"
544
545 #~ msgid "MACs"
546 #~ msgstr "Adresy MAC"
547
548 #~ msgid "Rule is disabled"
549 #~ msgstr "Reguła jest wyłączona"
550
551 #~ msgid "Rule is enabled"
552 #~ msgstr "Reguła jest włączona"
553
554 #~ msgid "day"
555 #~ msgstr "dzień"
556
557 #~ msgid "port"
558 #~ msgstr "port"
559
560 #~ msgid "ports"
561 #~ msgstr "porty"
562
563 #~ msgid "(optional)"
564 #~ msgstr "(opcjonalne)"
565
566 #~ msgid "Internal port (optional)"
567 #~ msgstr "Wewnętrzny port (opcjonalnie)"
568
569 #~ msgid "Advanced Options"
570 #~ msgstr "Opcje zaawansowane"
571
572 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
573 # Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/trule.lua #
574 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
575 # msgid "Name"
576 # msgstr ""
577 # msgid "(optional)"
578 # msgstr ""
579 # msgid "Protocol"
580 # msgstr ""
581 # msgid "Source port"
582 # msgstr ""
583 # msgid "Destination port"
584 # msgstr ""
585 # msgid "Action"
586 # msgstr ""
587 # msgid "drop"
588 # msgstr ""
589 # msgid "accept"
590 # msgstr ""
591 # msgid "reject"
592 # msgstr ""
593 #~ msgid "Advanced Rules"
594 #~ msgstr "Reguły zaawansowane"
595
596 #~ msgid ""
597 #~ "Advanced rules let you customize the firewall to your needs. Only new "
598 #~ "connections will be matched. Packets belonging to already open "
599 #~ "connections are automatically allowed to pass the firewall."
600 #~ msgstr ""
601 #~ "Reguły zaawansowane pozwalają dostosować zaporę do Twoich potrzeb. Tylko "
602 #~ "nowe połączenia zostaną nimi objęte. Pakiety należące do połączeń już "
603 #~ "otwarte są automatycznie przepuszczane przez zaporę."
604
605 #~ msgid "Custom Rules (/etc/firewall.user)"
606 #~ msgstr "Reguły własne (/etc/firewall.user)"
607
608 #~ msgid "Device"
609 #~ msgstr "Urządzenie"
610
611 #~ msgid ""
612 #~ "For DNAT, match incoming traffic directed at the given destination ip "
613 #~ "address. For SNAT rewrite the source address to the given address."
614 #~ msgstr ""
615 #~ "Dla DNAT, dopasuj ruch przychodzący kierowane na podany adres IP. Dla "
616 #~ "SNAT zmienić adres źródłowy na podany adres."