po: sync changes from translation portal
[project/luci.git] / po / pl / openvpn.po
1 # openvpn.pot
2 # generated from ./applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2009-06-10 03:40+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2011-03-09 17:23+0100\n"
9 "Last-Translator: Stanislaw Markisz <fistaszek@tlen.pl>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
15
16 #. OpenVPN
17 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:1
18 msgid "openvpn"
19 msgstr "OpenVPN"
20
21 #. Switch to basic configuration
22 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:3
23 msgid "openvpn_switch_basic"
24 msgstr "Przejdź do konfiguracji podstawowej"
25
26 #. Switch to advanced configuration
27 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:4
28 msgid "openvpn_switch_advanced"
29 msgstr "Przejdź do konfiguracji zaawansowanej"
30
31 #. Enabled
32 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:6
33 msgid "openvpn_enable"
34 msgstr "Włączone"
35
36 #. Started
37 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:7
38 msgid "openvpn_active"
39 msgstr "Uruchomione"
40
41 #. no
42 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:8
43 msgid "openvpn_active_no"
44 msgstr "nie"
45
46 #. yes (%i)
47 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:9
48 msgid "openvpn_active_yes"
49 msgstr "tak (%i)"
50
51 #. Port
52 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:10
53 msgid "openvpn_port"
54 msgstr "Port"
55
56 #. Protocol
57 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:11
58 msgid "openvpn_proto"
59 msgstr "Protokół"
60
61 #. Instance \"%s\"
62 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:13
63 msgid "openvpn_instance"
64 msgstr "Instancja \\\"%s\\\""
65
66 #. OpenVPN instances
67 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:15
68 msgid "openvpn_overview"
69 msgstr "Instancje OpenVPN"
70
71 #. Below is a list of configured OpenVPN instances and their current state
72 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:16
73 msgid "openvpn_overview_desc"
74 msgstr ""
75 "Poniżej znajduje się lista skonfigurowanych instancji OpenVPN i ich aktualny "
76 "stan"
77
78 #. Daemon configuration
79 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:18
80 msgid "openvpn_service"
81 msgstr "Konfiguracja demona"
82
83 #. Networking options
84 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:19
85 msgid "openvpn_networking"
86 msgstr "Opcje sieciowe"
87
88 #. VPN options
89 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:20
90 msgid "openvpn_vpn"
91 msgstr "Opcje VPN"
92
93 #. Cryptography settings
94 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:21
95 msgid "openvpn_cryptography"
96 msgstr "Ustawienia kryptograficzne"
97
98 #. Read configuration options from file
99 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:23
100 msgid "openvpn_param_config"
101 msgstr "Wczytaj opcje konfiguracji z pliku"
102
103 #. Local host name or ip address
104 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:24
105 msgid "openvpn_param_local"
106 msgstr "Nazwa hosta lokalnego lub adres IP"
107
108 #. Remote host name or ip address
109 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:25
110 msgid "openvpn_param_remote"
111 msgstr "Nazwa hosta zdalnego lub adres IP"
112
113 #. Randomly choose remote server
114 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:26
115 msgid "openvpn_param_remote_random"
116 msgstr "Wybierz losowo serwer zdalny"
117
118 #. Major mode
119 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:27
120 msgid "openvpn_param_mode"
121 msgstr "Tryb główny"
122
123 #. Use protocol
124 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:28
125 msgid "openvpn_param_proto"
126 msgstr "Użyj protokołu"
127
128 #. Connection retry interval
129 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:29
130 msgid "openvpn_param_connect_retry"
131 msgstr "Interwał ponawiania połączenia"
132
133 #. Connection timeout
134 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:30
135 msgid "openvpn_param_connect_timeout"
136 msgstr "Limit czasu połączenia"
137
138 #. Maximum connection attempt retries
139 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:31
140 msgid "openvpn_param_connect_retry_max"
141 msgstr "Maksymalna liczba prób ponowienia połączenia"
142
143 #. Try to sense proxy settings automatically
144 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:32
145 msgid "openvpn_param_auto_proxy"
146 msgstr "Spróbuj automatycznie wykryć ustawienia proxy"
147
148 #. Connect to remote host
149 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:33
150 msgid "openvpn_param_http_proxy"
151 msgstr "Połącz ze zdalnym hostem"
152
153 #. Retry indefinitely on HTTP proxy errors
154 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:34
155 msgid "openvpn_param_http_proxy_retry"
156 msgstr "W przypadku błędów proxy HTTP próbuj ponownie w nieskończoność"
157
158 #. Proxy timeout in seconds
159 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:35
160 msgid "openvpn_param_http_proxy_timeout"
161 msgstr "Limit czasu połączenia dla proxy w sekundach"
162
163 #. Set extended HTTP proxy options
164 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:36
165 msgid "openvpn_param_http_proxy_option"
166 msgstr "Ustaw rozszerzone opcje proxy HTTP"
167
168 #. Connect through Socks5 proxy
169 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:37
170 msgid "openvpn_param_socks_proxy"
171 msgstr "Połącz przez proxy Socks5"
172
173 #. Retry indefinitely on Socks proxy errors
174 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:38
175 msgid "openvpn_param_socks_proxy_retry"
176 msgstr "W przypadku błędów proxy Socks próbuj ponownie w nieskończoność"
177
178 #. If hostname resolve fails, retry
179 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:39
180 msgid "openvpn_param_resolv_retry"
181 msgstr "Jeżeli rozwiązanie nazwy hosta nie powiedzie się, spróbuj ponownie"
182
183 #. Allow remote to change its IP or port
184 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:40
185 msgid "openvpn_param_float"
186 msgstr "Zezwól zdalnym na zmianę IP lub portu"
187
188 #. Execute shell command on remote ip change
189 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:41
190 msgid "openvpn_param_ipchange"
191 msgstr "W przypadku zmiany IP zdalnego wykonaj komendę shell'a"
192
193 #. TCP/UDP port # for both local and remote
194 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:42
195 msgid "openvpn_param_port"
196 msgstr "Numer portu TCP/UDP dla obu: lokalnego i zdalnego"
197
198 #. TCP/UDP port # for local (default=1194)
199 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:43
200 msgid "openvpn_param_lport"
201 msgstr "Numer portu TCP/UDP dla lokalnego (domyślnie=1194)"
202
203 #. TCP/UDP port # for remote (default=1194)
204 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:44
205 msgid "openvpn_param_rport"
206 msgstr "Numer portu TCP/UDP dla zdalnego (domyślnie=1194)"
207
208 #. Bind to local address and port
209 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:45
210 msgid "openvpn_param_bind"
211 msgstr "Powiąż z lokalnym adresem i portem"
212
213 #. Do not bind to local address and port
214 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:46
215 msgid "openvpn_param_nobind"
216 msgstr "Nie wiąż z lokalnym adresem i portem"
217
218 #. tun/tap device
219 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:47
220 msgid "openvpn_param_dev"
221 msgstr "Urządzenie tun/tap"
222
223 #. Type of used device
224 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:48
225 msgid "openvpn_param_dev_type"
226 msgstr "Rodzaj używanego urządzenia"
227
228 #. Use tun/tap device node
229 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:49
230 msgid "openvpn_param_dev_node"
231 msgstr "Użyj węzła tun/tap"
232
233 #. Set the link layer address of the tap device
234 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:50
235 msgid "openvpn_param_lladdr"
236 msgstr "Ustaw adres warstwy łącza urządzenia tap"
237
238 #. 'net30', 'p2p', or 'subnet'
239 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:51
240 msgid "openvpn_param_topology"
241 msgstr "'net30', 'p2p' lub 'subnet'"
242
243 #. Make tun device IPv6 capable
244 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:52
245 msgid "openvpn_param_tun_ipv6"
246 msgstr "Urządzeniu tun zdolne do obsługi IPv6"
247
248 #. Configure device to use IP address
249 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:53
250 msgid "openvpn_param_ifconfig"
251 msgstr "Skonfiguruj urządzenie do używanie adresu IP"
252
253 #. Don't actually execute ifconfig
254 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:54
255 msgid "openvpn_param_ifconfig_noexec"
256 msgstr "Nie uruchamiaj obecnie ifconfig"
257
258 #. Don't warn on ifconfig inconsistencies
259 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:55
260 msgid "openvpn_param_ifconfig_nowarn"
261 msgstr "Nie ostrzegaj o niespójnościach w ifconfig"
262
263 #. Add route after establishing connection
264 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:56
265 msgid "openvpn_param_route"
266 msgstr "Dodaj trasę po ustanowieniu połączenia"
267
268 #. Specify a default gateway for routes
269 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:57
270 msgid "openvpn_param_route_gateway"
271 msgstr "Określ domyślną bramę dla tras"
272
273 #. Specify a default metric for routes
274 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:58
275 msgid "openvpn_param_route_metric"
276 msgstr "Określ domyślną metrykę dla tras"
277
278 #. Delay n seconds after connection
279 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:59
280 msgid "openvpn_param_route_delay"
281 msgstr "Opóźnienie \"n\" sekund po podłączeniu"
282
283 #. Execute shell cmd after routes are added
284 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:60
285 msgid "openvpn_param_route_up"
286 msgstr "Po dodaniu tras wykonaj komendę shell'a"
287
288 #. Don't add routes automatically
289 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:61
290 msgid "openvpn_param_route_noexec"
291 msgstr "Nie dodawaj tras automatycznie"
292
293 #. Don't pull options from server
294 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:62
295 msgid "openvpn_param_route_nopull"
296 msgstr "Nie pobieraj opcji z serwera"
297
298 #. Automatically redirect default route
299 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:63
300 msgid "openvpn_param_redirect_gateway"
301 msgstr "Automatycznie przekieruj domyślną trasę"
302
303 #. Pass environment variables to script
304 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:64
305 msgid "openvpn_param_setenv"
306 msgstr "Przekaż zmienne środowiskowe do skryptu"
307
308 #. Shaping for peer bandwidth
309 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:65
310 msgid "openvpn_param_shaper"
311 msgstr ""
312
313 #. Set timeouts in server mode
314 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:66
315 msgid "openvpn_param_keepalive"
316 msgstr "Ustaw limity czasu w trybie serwera"
317
318 #. tun/tap inactivity timeout
319 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:67
320 msgid "openvpn_param_inactive"
321 msgstr "Limit czasu nieaktywności tun/tap"
322
323 #. Remote ping timeout
324 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:68
325 msgid "openvpn_param_ping_exit"
326 msgstr "Limit czasu zdalnego ping"
327
328 #. Restart after remote ping timeout
329 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:69
330 msgid "openvpn_param_ping_restart"
331 msgstr "Restart po przekroczeniu limitu czasu zdalnego ping"
332
333 #. Only process ping timeouts if routes exist
334 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:70
335 msgid "openvpn_param_ping_timer_rem"
336 msgstr "Wykonaj procedury limitów czasu ping tylko, jeżeli istnieją trasy"
337
338 #. Ping remote every n seconds over TCP/UDP port
339 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:71
340 msgid "openvpn_param_ping"
341 msgstr "Ping zdalny co \"n\" sekund przez port TCP/UDP"
342
343 #. Configure a multi-homed UDP server
344 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:72
345 msgid "openvpn_param_multihome"
346 msgstr "Konfiguruj wielowyjściowy serwer UDP"
347
348 #. Optimize TUN/TAP/UDP writes
349 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:73
350 msgid "openvpn_param_fast_io"
351 msgstr "Optymalizuj zapisy TUN/TAP/UDP"
352
353 #. Remap SIGUSR1 signals
354 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:74
355 msgid "openvpn_param_remap_usr1"
356 msgstr "Zmień przypisania sygnałów SIGUSR1"
357
358 #. Keep tun/tap device open on restart
359 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:75
360 msgid "openvpn_param_persist_tun"
361 msgstr "Zachowaj urządzenie tun/tap otwarte przy restarcie"
362
363 #. Keep remote IP address on restart
364 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:76
365 msgid "openvpn_param_persist_remote_ip"
366 msgstr "Zachowaj zdalny adres IP przy restarcie"
367
368 #. Keep local IP address on restart
369 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:77
370 msgid "openvpn_param_persist_local_ip"
371 msgstr "Zachowaj lokalny adres IP przy restarcie"
372
373 #. Don't re-read key on restart
374 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:78
375 msgid "openvpn_param_persist_key"
376 msgstr "Nie odczytuj ponownie klucza przy restarcie"
377
378 #. TOS passthrough (applies to IPv4 only)
379 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:79
380 msgid "openvpn_param_passtos"
381 msgstr ""
382 "Przepuszczanie <abbr title=\"Type of Service\">TOS</abbr> (dotyczy tylko IPv4)"
383
384 #. Set tun/tap device MTU
385 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:80
386 msgid "openvpn_param_tun_mtu"
387 msgstr ""
388 "Ustaw <abbr title=\"rozmiar największego datagramu - ang. Maximum "
389 "Transmission Unit\">MTU</abbr> dla urządzenia tun/tap"
390
391 #. Set tun/tap device overhead
392 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:81
393 msgid "openvpn_param_tun_mtu_extra"
394 msgstr "Ustaw narzut dla urządzenia tun/tap"
395
396 #. Set TCP/UDP MTU
397 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:82
398 msgid "openvpn_param_link_mtu"
399 msgstr ""
400 "Ustaw <abbr title=\"rozmiar największego datagramu - ang. Maximum "
401 "Transmission Unit\">MTU</abbr> dla protokołów TCP/UDP"
402
403 #. Enable Path MTU discovery
404 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:83
405 msgid "openvpn_param_mtu_disc"
406 msgstr ""
407 "Włącz <abbr title=\"określanie MTU dla ścieżki między dwoma hostami IP w celu "
408 "uniknięcia fragmentacji\">Path MTU discovery</abbr>"
409
410 #. Empirically measure MTU
411 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:84
412 msgid "openvpn_param_mtu_test"
413 msgstr ""
414 "Empiryczny pomiar <abbr title=\"rozmiar największego datagramu - ang. Maximum "
415 "Transmission Unit\">MTU</abbr>"
416
417 #. Enable internal datagram fragmentation
418 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:85
419 msgid "openvpn_param_fragment"
420 msgstr "Włącz wewnętrzną fragmentację datagramu"
421
422 #. Set upper bound on TCP MSS
423 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:86
424 msgid "openvpn_param_mssfix"
425 msgstr ""
426 "Ustaw górną granicę dla TCP <abbr title=\"maksymalny rozmiar segmentu - ang. "
427 "Maximum Segment Size\">MSS</abbr>"
428
429 #. Set the TCP/UDP send buffer size
430 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:87
431 msgid "openvpn_param_sndbuf"
432 msgstr "Ustaw rozmiar bufora wysyłania TCP/UDP"
433
434 #. Set the TCP/UDP receive buffer size
435 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:88
436 msgid "openvpn_param_rcvbuf"
437 msgstr "Ustaw rozmiar bufora odbierania TCP/UDP"
438
439 #. Set tun/tap TX queue length
440 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:89
441 msgid "openvpn_param_txqueuelen"
442 msgstr "Ustaw długość kolejki tun/tap TX"
443
444 #. Disable Paging
445 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:90
446 msgid "openvpn_param_mlock"
447 msgstr "Wyłącz stronicowanie"
448
449 #. Shell cmd to execute after tun device open
450 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:91
451 msgid "openvpn_param_up"
452 msgstr "Komenda shell-a do uruchomienia po otwarciu urządzenia tun"
453
454 #. Delay tun/tap open and up script execution
455 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:92
456 msgid "openvpn_param_up_delay"
457 msgstr "Opóźnienie otwarcia tun/tap oraz uruchamianie skryptu podnoszenia"
458
459 #. Shell cmd to run after tun device close
460 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:93
461 msgid "openvpn_param_down"
462 msgstr "Komenda shell-a do uruchomienia po zamknięciu urządzenia tun"
463
464 #. Call down cmd/script before TUN/TAP close
465 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:94
466 msgid "openvpn_param_down_pre"
467 msgstr "Wywołaj komendę/skrypt zamykania przed zamknięciem TUN/TAP"
468
469 #. Run up/down scripts for all restarts
470 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:95
471 msgid "openvpn_param_up_restart"
472 msgstr "Uruchom skrypt podnoszenia/zamykania dla wszystkich restartów"
473
474 #. Set UID to user
475 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:96
476 msgid "openvpn_param_user"
477 msgstr ""
478 "Ustaw <abbr title=\"identyfikator użytkownika w systemie Linux (ang. User "
479 "IDentifier)\">UID</abbr> dla użytkownika"
480
481 #. Set GID to group
482 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:97
483 msgid "openvpn_param_group"
484 msgstr ""
485 "Ustaw <abbr title=\"identyfikator grupy w systemie Linux (ang. Group "
486 "IDentifier)\">GID</abbr> dla grupy"
487
488 #. Chroot to directory after initialization
489 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:98
490 msgid "openvpn_param_chroot"
491 msgstr ""
492 "<abbr title=\"(ang. change root) – uniksowe polecenie uruchamiające program "
493 "ze zmienionym katalogiem głównym (root)\">Chroot</abbr> na katalog po "
494 "inicjacji"
495
496 #. Change to directory before initialization
497 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:99
498 msgid "openvpn_param_cd"
499 msgstr "Przed zainicjowaniem zmień na katalog"
500
501 #. Daemonize after initialization
502 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:100
503 msgid "openvpn_param_daemon"
504 msgstr ""
505 "Po zainicjowaniu <abbr title=\"ang. Daemonize - uruchom komendę jako "
506 "demon\">demonizuj</abbr>"
507
508 #. Output to syslog and do not daemonize
509 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:101
510 msgid "openvpn_param_syslog"
511 msgstr "Wyślij do loga systemowego i nie demonizuj"
512
513 #. Run as an inetd or xinetd server
514 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:102
515 msgid "openvpn_param_inetd"
516 msgstr ""
517 "Uruchom jako serwer <abbr title=\"InterNET Daemon - daemon działający pod "
518 "kontrolą systemu Unix/Linux określany jako super serwer\">inetd</abbr> lub "
519 "<abbr title=\"eXtended InterNET Daemon\">xinetd</abbr>"
520
521 #. Write log to file
522 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:103
523 msgid "openvpn_param_log"
524 msgstr "Zapisuj log do pliku"
525
526 #. Append log to file
527 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:104
528 msgid "openvpn_param_log_append"
529 msgstr "Dodawaj log do pliku"
530
531 #. Don't log timestamps
532 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:105
533 msgid "openvpn_param_suppress_timestamps"
534 msgstr "Nie loguj znaczników czasu"
535
536 #. Write process ID to file
537 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:106
538 msgid "openvpn_param_writepid"
539 msgstr "Zapisuj ID procesu do pliku"
540
541 #. Change process priority
542 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:107
543 msgid "openvpn_param_nice"
544 msgstr "Zmień priorytet procesu"
545
546 #. Echo parameters to log
547 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:108
548 msgid "openvpn_param_echo"
549 msgstr "Wyślij parametry do loga"
550
551 #. Set output verbosity
552 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:109
553 msgid "openvpn_param_verb"
554 msgstr "Ustaw szczegółowość logowania"
555
556 #. Limit repeated log messages
557 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:110
558 msgid "openvpn_param_mute"
559 msgstr "Ogranicz liczbę powtarzanych wiadomości w logu"
560
561 #. Write status to file every n seconds
562 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:111
563 msgid "openvpn_param_status"
564 msgstr "Zapisuj status do pliku co n sekund"
565
566 #. Status file format version
567 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:112
568 msgid "openvpn_param_status_version"
569 msgstr "Wersja formatu pliku statusu"
570
571 #. Disable options consistency check
572 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:113
573 msgid "openvpn_param_disable_occ"
574 msgstr "Wyłącz opcje sprawdzania spójności"
575
576 #. Special stress testing mode
577 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:114
578 msgid "openvpn_param_gremlin"
579 msgstr "Specjalny tryb testu w warunkach skrajnych"
580
581 #. Use fast LZO compression
582 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:115
583 msgid "openvpn_param_comp_lzo"
584 msgstr "Użyj szybkiej kompresji LZO"
585
586 #. Don't use adaptive lzo compression
587 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:116
588 msgid "openvpn_param_comp_noadapt"
589 msgstr "Nie używaj adaptacyjnej kompresji LZO"
590
591 #. Enable management interface on <em>IP</em> <em>port</em>
592 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:117
593 msgid "openvpn_param_management"
594 msgstr "Włącz interfejs zarządzania na <em>IP</em> <em>port</em>"
595
596 #. Management interface will connect as a TCP client
597 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:118
598 msgid "openvpn_param_management_client"
599 msgstr "Interfejs zarządzania będzie się łączył jako klient TCP"
600
601 #. Query management channel for private key
602 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:119
603 msgid "openvpn_param_management_query_passwords"
604 msgstr ""
605
606 #. Start OpenVPN in a hibernating state
607 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:120
608 msgid "openvpn_param_management_hold"
609 msgstr "Uruchom OpenVPN w stanie hibernacji"
610
611 #. Issue SIGUSR1 on management disconnect
612 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:121
613 msgid "openvpn_param_management_signal"
614 msgstr ""
615
616 #. Forget passwords on management disconnect
617 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:122
618 msgid "openvpn_param_management_forget_disconnect"
619 msgstr "Zapomnij o haśle po rozłączeniu zarządzania"
620
621 #. Number of lines for log file history
622 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:123
623 msgid "openvpn_param_management_log_cache"
624 msgstr "Liczba wierszy w pliku logowania"
625
626 #. Load plug-in module
627 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:124
628 msgid "openvpn_param_plugin"
629 msgstr "Załaduj moduł wtyczek"
630
631 #. Configure server mode
632 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:125
633 msgid "openvpn_param_server"
634 msgstr "Skonfiguruj tryb serwera"
635
636 #. Configure server bridge
637 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:126
638 msgid "openvpn_param_server_bridge"
639 msgstr "Skonfiguruj most serwera"
640
641 #. Push options to peer
642 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:127
643 msgid "openvpn_param_push"
644 msgstr "Wyślij opcje do peera"
645
646 #. Don't inherit global push options
647 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:128
648 msgid "openvpn_param_push_reset"
649 msgstr "Nie dziedzicz globalnych opcji push"
650
651 #. Set aside a pool of subnets
652 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:129
653 msgid "openvpn_param_ifconfig_pool"
654 msgstr ""
655
656 #. Use individual addresses rather than /30 subnets
657 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:130
658 msgid "openvpn_param_ifconfig_pool_linear"
659 msgstr "Użyj adresów indywidualnych zamiast podsieci /30"
660
661 #. Persist/unpersist ifconfig-pool
662 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:131
663 msgid "openvpn_param_ifconfig_pool_persist"
664 msgstr ""
665
666 #. Push an ifconfig option to remote
667 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:132
668 msgid "openvpn_param_ifconfig_push"
669 msgstr "Wyślij opcje ifconfig do zdalnego"
670
671 #. Route subnet to client
672 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:133
673 msgid "openvpn_param_iroute"
674 msgstr ""
675
676 #. Client is disabled
677 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:134
678 msgid "openvpn_param_disable"
679 msgstr "Klient jest wyłączony"
680
681 #. Don't require client certificate
682 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:135
683 msgid "openvpn_param_client_cert_not_required"
684 msgstr "Nie wymagaj certyfikatu klienta"
685
686 #. Use username as common name
687 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:136
688 msgid "openvpn_param_username_as_common_name"
689 msgstr ""
690
691 #. Script to verify interactive authentication
692 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:137
693 msgid "openvpn_param_auth_user_pass_verify"
694 msgstr ""
695
696 #. Allow client-to-client traffic
697 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:138
698 msgid "openvpn_param_client_to_client"
699 msgstr "Zezwól na ruch klient-do-klient"
700
701 #. Allow multiple clients with same certificate
702 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:139
703 msgid "openvpn_param_duplicate_cn"
704 msgstr "Zezwól na wiele klientów z tym samym certyfikatem "
705
706 #. Run script cmd on client connection
707 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:140
708 msgid "openvpn_param_client_connect"
709 msgstr "Uruchom skrypt przy połączeniu klienta"
710
711 #. Run script cmd on client disconnection
712 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:141
713 msgid "openvpn_param_client_disconnect"
714 msgstr "Uruchom skrypt przy rozłączeniu klienta"
715
716 #. Directory for custom client config files
717 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:142
718 msgid "openvpn_param_client_config_dir"
719 msgstr "Katalog dla pliku konfiguracyjnego klienta"
720
721 #. Refuse connection if no custom client config
722 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:143
723 msgid "openvpn_param_ccd_exclusive"
724 msgstr "Odrzuć połączenie, jeżeli brak pliku konfiguracyjnego klienta"
725
726 #. Temporary directory for client-connect return file
727 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:144
728 msgid "openvpn_param_tmp_dir"
729 msgstr ""
730
731 #. Set size of real and virtual address hash tables
732 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:145
733 msgid "openvpn_param_hash_size"
734 msgstr ""
735
736 #. Number of allocated broadcast buffers
737 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:146
738 msgid "openvpn_param_bcast_buffers"
739 msgstr ""
740
741 #. Maximum number of queued TCP output packets
742 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:147
743 msgid "openvpn_param_tcp_queue_limit"
744 msgstr ""
745
746 #. Script to validate client virtual addresses
747 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:148
748 msgid "openvpn_param_learn_address"
749 msgstr ""
750
751 #. Allowed maximum of new connections
752 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:149
753 msgid "openvpn_param_connect_freq"
754 msgstr ""
755
756 #. Allowed maximum of connected clients
757 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:150
758 msgid "openvpn_param_max_clients"
759 msgstr ""
760
761 #. Allowed maximum of internal
762 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:151
763 msgid "openvpn_param_max_routes_per_client"
764 msgstr ""
765
766 #. Proxy incoming HTTPS sessions
767 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:152
768 msgid "openvpn_param_port_share"
769 msgstr ""
770
771 #. Configure client mode
772 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:153
773 msgid "openvpn_param_client"
774 msgstr ""
775
776 #. Authenticate using username/password
777 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:154
778 msgid "openvpn_param_auth_user_pass"
779 msgstr ""
780
781 #. Accept options pushed from server
782 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:155
783 msgid "openvpn_param_pull"
784 msgstr ""
785
786 #. Handling of authentication failures
787 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:156
788 msgid "openvpn_param_auth_retry"
789 msgstr ""
790
791 #. Send notification to peer on disconnect
792 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:157
793 msgid "openvpn_param_explicit_exit_notify"
794 msgstr ""
795
796 #. Enable Static Key encryption mode (non-TLS)
797 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:158
798 msgid "openvpn_param_secret"
799 msgstr ""
800
801 #. HMAC authentication for packets
802 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:159
803 msgid "openvpn_param_auth"
804 msgstr ""
805
806 #. Encryption cipher for packets
807 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:160
808 msgid "openvpn_param_cipher"
809 msgstr ""
810
811 #. Size of cipher key
812 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:161
813 msgid "openvpn_param_keysize"
814 msgstr ""
815
816 #. Enable OpenSSL hardware crypto engines
817 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:162
818 msgid "openvpn_param_engine"
819 msgstr ""
820
821 #. Disable replay protection
822 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:163
823 msgid "openvpn_param_no_replay"
824 msgstr ""
825
826 #. Silence the output of replay warnings
827 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:164
828 msgid "openvpn_param_mute_replay_warnings"
829 msgstr ""
830
831 #. Replay protection sliding window size
832 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:165
833 msgid "openvpn_param_replay_window"
834 msgstr ""
835
836 #. Disable cipher initialisation vector
837 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:166
838 msgid "openvpn_param_no_iv"
839 msgstr ""
840
841 #. Persist replay-protection state
842 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:167
843 msgid "openvpn_param_replay_persist"
844 msgstr ""
845
846 #. Run a self-test of crypto features
847 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:168
848 msgid "openvpn_param_test_crypto"
849 msgstr ""
850
851 #. Enable TLS and assume server role
852 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:169
853 msgid "openvpn_param_tls_server"
854 msgstr ""
855
856 #. Enable TLS and assume client role
857 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:170
858 msgid "openvpn_param_tls_client"
859 msgstr ""
860
861 #. Data channel key exchange method
862 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:171
863 msgid "openvpn_param_key_method"
864 msgstr ""
865
866 #. Certificate authority
867 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:172
868 msgid "openvpn_param_ca"
869 msgstr ""
870
871 #. Directory of trusted certificates (CAs and CRLs)
872 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:173
873 msgid "openvpn_param_capath"
874 msgstr ""
875
876 #. Diffie Hellman parameters
877 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:174
878 msgid "openvpn_param_dh"
879 msgstr ""
880
881 #. Local certificate
882 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:175
883 msgid "openvpn_param_cert"
884 msgstr ""
885
886 #. Local private key
887 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:176
888 msgid "openvpn_param_key"
889 msgstr ""
890
891 #. PKCS#12 file containing keys
892 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:177
893 msgid "openvpn_param_pkcs12"
894 msgstr ""
895
896 #. TLS cipher
897 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:178
898 msgid "openvpn_param_tls_cipher"
899 msgstr ""
900
901 #. Retransmit timeout on TLS control channel
902 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:179
903 msgid "openvpn_param_tls_timeout"
904 msgstr ""
905
906 #. Renegotiate data chan. key after bytes
907 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:180
908 msgid "openvpn_param_reneg_bytes"
909 msgstr ""
910
911 #. Renegotiate data chan. key after packets
912 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:181
913 msgid "openvpn_param_reneg_pkts"
914 msgstr ""
915
916 #. Renegotiate data chan. key after seconds
917 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:182
918 msgid "openvpn_param_reneg_sec"
919 msgstr ""
920
921 #. Timeframe for key exchange
922 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:183
923 msgid "openvpn_param_hand_window"
924 msgstr ""
925
926 #. Key transition window
927 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:184
928 msgid "openvpn_param_tran_window"
929 msgstr ""
930
931 #. Allow only one session
932 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:185
933 msgid "openvpn_param_single_session"
934 msgstr ""
935
936 #. Exit on TLS negotiation failure
937 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:186
938 msgid "openvpn_param_tls_exit"
939 msgstr ""
940
941 #. Additional authentication over TLS
942 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:187
943 msgid "openvpn_param_tls_auth"
944 msgstr ""
945
946 #. Get PEM password from controlling tty before we daemonize
947 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:188
948 msgid "openvpn_param_askpass"
949 msgstr ""
950
951 #. Don't cache --askpass or --auth-user-pass passwords
952 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:189
953 msgid "openvpn_param_auth_nocache"
954 msgstr ""
955
956 #. Check peer certificate against a CRL
957 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:190
958 msgid "openvpn_param_crl_verify"
959 msgstr ""
960
961 #. Shell command to verify X509 name
962 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:191
963 msgid "openvpn_param_tls_verify"
964 msgstr ""
965
966 #. Only accept connections from given X509 name
967 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:192
968 msgid "openvpn_param_tls_remote"
969 msgstr ""
970
971 #. Require explicit designation on certificate
972 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:193
973 msgid "openvpn_param_ns_cert_type"
974 msgstr ""
975
976 #. Require explicit key usage on certificate
977 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:194
978 msgid "openvpn_param_remote_cert_ku"
979 msgstr ""
980
981 #. Require extended explicit key usage on certificate
982 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:195
983 msgid "openvpn_param_remote_cert_eku"
984 msgstr ""
985
986 #. Require normal and extended key usage on certificate
987 #: applications/luci-openvpn/luasrc/i18n/openvpn.en.lua:196
988 msgid "openvpn_param_remote_cert_tls"
989 msgstr ""