luci-0.11: merge r9365 - r9385
[project/luci.git] / po / pl / splash.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-08-24 06:17+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-10-11 14:57+0200\n"
7 "Last-Translator: mesiu84 <kmesek84@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Accept"
18 msgstr "Akceptuj"
19
20 msgid ""
21 "Access to the internet might be possible nevertheless, because some "
22 "activists of this project share their private internet connections. These "
23 "few connections are shared between all users. That means available bandwidth "
24 "is limited and because of this we ask you not to do any of the following:"
25 msgstr ""
26 "Dostęp do internetu może być mimo wszystko możliwy, ponieważ niektórzy "
27 "aktywiści tego projektu dzielą się swoimi prywatnymi łączami. Te kilka łącz "
28 "jest rozdzielanych między wszystkich użytkowników. Oznacza to, że transfer "
29 "jest ograniczony. Z tego powodu prosimy, abyś nie:"
30
31 msgid "Active Clients"
32 msgstr "Aktywni klienci"
33
34 msgid "Allowed hosts/subnets"
35 msgstr "Dozwolone hosty/podsieci"
36
37 msgid ""
38 "Bandwidth limit for clients is only activated when both up- and download "
39 "limit are set. Use a value of 0 here to completely disable this limitation. "
40 "Whitelisted clients are not limited."
41 msgstr ""
42 "Limit transferu dla klientów jest aktywny tylko jeśli aktywne są oba limity "
43 "- pobierania i wysyłania. Ustaw 0, aby całkowicie wyłączyć to ograniczenie. "
44 "Nie dotyczy ono klientów z białej listy."
45
46 msgid ""
47 "Become an active member of this community and help by operating your own node"
48 msgstr ""
49 "Zostań aktywnym członkiem tej społeczności i pomóż, zakładając własny węzeł"
50
51 msgid "Blacklist"
52 msgstr "Czarna lista"
53
54 msgid "Blocked"
55 msgstr "Zablokowane"
56
57 msgid "By accepting these rules you can use this network for"
58 msgstr "Akceptując te reguły możesz używać sieci do:"
59
60 # z niemieckiego tłumaczenia
61 #, fuzzy
62 msgid "Clearance time"
63 msgstr "Czas wyzwalacza"
64
65 msgid "Client-Splash"
66 msgstr "Splash kliencki"
67
68 msgid ""
69 "Client-Splash is a hotspot authentification system for wireless mesh "
70 "networks."
71 msgstr ""
72 "Klient Splash - sposób autentykowania użytkowników dla sieci WiFi oparty o "
73 "wyświetlanie komunikatów."
74
75 msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
76 msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
77
78 msgid ""
79 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
80 "that many hours."
81 msgstr "Klienci, którzy zaakceptowali okienko mogą korzystać z sieci przez."
82
83 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
84 msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
85
86 msgid "Contact"
87 msgstr "Kontakt"
88
89 msgid "Decline"
90 msgstr ""
91
92 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
93 msgstr "Możesz zasposorować ten projekt aby utrzymać go przy życiu"
94
95 msgid "Download limit"
96 msgstr "Limit ściągania"
97
98 msgid "Edit Splash text"
99 msgstr "Edytuj tekst Komunikatu (Splash)"
100
101 msgid "Firewall zone"
102 msgstr "Strefa Firewall"
103
104 msgid "General"
105 msgstr "Ogólne"
106
107 msgid "Hostname"
108 msgstr "Nazwa hosta"
109
110 msgid ""
111 "Hosts and Networks that are listed here are excluded from splashing, i.e. "
112 "they are always allowed."
113 msgstr ""
114 "Hosty i sieci wylistowane tutaj są wyłączone z konieczności klikania "
115 "komunikatu, zawsze mogą połączyć się do sieci."
116
117 msgid "IP Address"
118 msgstr "Adres IP"
119
120 msgid ""
121 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
122 msgstr ""
123 "Jeśli używasz własnych urządzeń WiFi korzystaj z innych kanałów niż nasze."
124
125 msgid "If you use this network on a regular basis we ask for your support:"
126 msgstr "Jeśli korzystasz z tej sieci regularnie prosimy cię o wsparcie."
127
128 msgid "Intercept client traffic on this Interface"
129 msgstr ""
130
131 msgid "Interfaces"
132 msgstr "Interfejs"
133
134 msgid "Interfaces that are used for Splash."
135 msgstr "Interfejsy wykorzystywane przez komunikat (Splash)"
136
137 msgid ""
138 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
139 "contributing to this project."
140 msgstr ""
141
142 msgid "MAC Address"
143 msgstr "Adres MAC"
144
145 msgid "MAC addresses in this list are blocked."
146 msgstr "Adresy MAC z tej listy są zablokowane."
147
148 msgid ""
149 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
150 "and are not bandwidth limited."
151 msgstr ""
152 "Biała lista adresów MAC, wszyscy z tej listy nie muszą akceptować komunikatu "
153 "(Splash) i nie mają ograniczanego połączenia"
154
155 msgid "Netmask"
156 msgstr "Maska sieci"
157
158 msgid "Network"
159 msgstr "Sieć"
160
161 msgid "No clients connected"
162 msgstr "Nie ma podłączonych klientów"
163
164 msgid ""
165 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
166 "community network."
167 msgstr ""
168 "Zwróć uwagę na to że nie jesteśmy providerem internetowym ale "
169 "eksperymentalną siecią"
170
171 msgid "Policy"
172 msgstr "Zasady"
173
174 msgid "Save"
175 msgstr "Zachowaj"
176
177 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
178 msgstr ""
179 "Reguły komunikatu (Splash) są integrowane z ustawieniami firewalla tej "
180 "strefy"
181
182 msgid "Splashtext"
183 msgstr "Tekst komunikatu (Splash)"
184
185 msgid "Time remaining"
186 msgstr "Pozostały czas"
187
188 msgid ""
189 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
190 "can try to contact the owner of this access point:"
191 msgstr ""
192 "Aby poznać z jakiego powodu zostałeś zablokowany lub prosić o ponowne "
193 "odblokowanie możesz spróbować skontaktować się z właścicielem tego Access "
194 "Point'a:"
195
196 msgid "Traffic in/out"
197 msgstr "Ruch do/od"
198
199 msgid "Upload limit"
200 msgstr "Limit wysyłania"
201
202 msgid "Welcome"
203 msgstr "Witamy"
204
205 msgid "Whitelist"
206 msgstr "Biała lista"
207
208 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
209 msgstr "Jesteś teraz podłączony do darmowej sieci"
210
211 msgid ""
212 "You can enter your own text that is displayed to clients here.<br />It is "
213 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
214 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
215 msgstr ""
216 "Możesz umieścić tutaj własny tekst wyświetlany dla klientów.<br /> "
217 "Dopuszczalne jest używanie następujących znaków: ###COMMUNITY###, "
218 "###COMMUNITY_URL###, ###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and "
219 "###ACCEPT###."
220
221 msgid ""
222 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
223 "something that our rules explicitly forbid."
224 msgstr ""
225 "Twój dostęp do sieci został zablokowany, najprawdopodobniej dlatego że "
226 "wykonałeś jedną z akcji zabronionych przez nasze reguły."
227
228 msgid "Your bandwidth is limited to"
229 msgstr "Twój transfer jest ograniczony do"
230
231 msgid "blacklisted"
232 msgstr "czarna lista"
233
234 msgid "expired"
235 msgstr "wygasło"
236
237 msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
238 msgstr "Czas po jakim musisz zaakceptować te reguły (w godzinach)"
239
240 msgid "optional when using host addresses"
241 msgstr "opcjonalne w przypadku używania adresów hostów"
242
243 msgid "perform any kind of illegal activities"
244 msgstr "wykonywał którąkolwiek z zakazanych akcji"
245
246 msgid "splashed"
247 msgstr ""
248
249 msgid "temporarily blocked"
250 msgstr "tymczasowo zablokowane"
251
252 msgid "the owner of this access point."
253 msgstr "Właściciel tego Access Point'a"
254
255 msgid "unknown"
256 msgstr "nieznane"
257
258 # Zgaduję, że to jest wyświetlane tuż po komunikacie nr 2, więc tak powinno pasować.
259 #, fuzzy
260 msgid "use filesharing applications on this network"
261 msgstr "używał programów do dzielenia się plikami w tej sieci"
262
263 # j.w.
264 #, fuzzy
265 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
266 msgstr "marnował transfer na niepotrzebne pobieranie plików i strumieni"
267
268 msgid "whitelisted"
269 msgstr "biała lista"