cf8b27017575f63cb763b841be646b978c1c70f1
[project/luci.git] / po / pl / splash.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-08-24 06:17+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-01-06 13:10+0200\n"
7 "Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Accept"
18 msgstr "Akceptuj"
19
20 msgid ""
21 "Access to the internet might be possible nevertheless, because some "
22 "activists of this project share their private internet connections. These "
23 "few connections are shared between all users. That means available bandwidth "
24 "is limited and because of this we ask you not to do any of the following:"
25 msgstr ""
26 "Dostęp do internetu może być mimo wszystko możliwy, ponieważ niektórzy "
27 "aktywiści tego projektu dzielą się swoimi prywatnymi łączami. Te kilka łącz "
28 "jest rozdzielanych między wszystkich użytkowników. Oznacza to, że transfer "
29 "jest ograniczony. Z tego powodu prosimy, abyś nie:"
30
31 msgid ""
32 "Access to the network is not guaranteed. It can be interrupted at any time "
33 "without notice for any reason, for certain devices, and/or may be blocked "
34 "for certain users."
35 msgstr ""
36
37 msgid "Active Clients"
38 msgstr "Aktywni klienci"
39
40 msgid "Allowed hosts/subnets"
41 msgstr "Dozwolone hosty/podsieci"
42
43 msgid ""
44 "As an alternative to editing the complete splash text you can also just "
45 "include some custom text in the default splash page by entering it here."
46 msgstr ""
47
48 msgid ""
49 "Bandwidth limit for clients is only activated when both up- and download "
50 "limit are set. Use a value of 0 here to completely disable this limitation. "
51 "Whitelisted clients are not limited."
52 msgstr ""
53 "Limit transferu dla klientów jest aktywny tylko jeśli aktywne są oba limity "
54 "- pobierania i wysyłania. Ustaw 0, aby całkowicie wyłączyć to ograniczenie. "
55 "Nie dotyczy ono klientów z białej listy."
56
57 msgid ""
58 "Become an active member of this community and help by operating your own node"
59 msgstr ""
60 "Zostań aktywnym członkiem tej społeczności i pomóż, zakładając własny węzeł"
61
62 msgid "Blacklist"
63 msgstr "Czarna lista"
64
65 msgid "Blocked"
66 msgstr "Zablokowane"
67
68 msgid ""
69 "By accepting these rules you can use this network for %s hour(s). After this "
70 "time you need to accept these rules again."
71 msgstr ""
72
73 # z niemieckiego tłumaczenia
74 #, fuzzy
75 msgid "Clearance time"
76 msgstr "Czas wyzwalacza"
77
78 msgid "Client-Splash"
79 msgstr "Splash kliencki"
80
81 # nie ma słowa "autentykacja" - to brzydka kalka z angielskiego.
82 msgid ""
83 "Client-Splash is a hotspot authentification system for wireless mesh "
84 "networks."
85 msgstr ""
86 "Klient Splash - sposób uwierzytelniania użytkowników dla sieci WiFi oparty o "
87 "wyświetlanie komunikatów."
88
89 msgid ""
90 "Clients are redirected to this page after they have accepted the splash. If "
91 "this is left empty they are redirected to the page they had requested."
92 msgstr ""
93
94 msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
95 msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
96
97 msgid ""
98 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
99 "that many hours."
100 msgstr "Klienci, którzy zaakceptowali okienko mogą korzystać z sieci przez."
101
102 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
103 msgstr "Prędkość pobierania dla klienta jest ograniczona do wartości (kb/s)"
104
105 msgid "Contact"
106 msgstr "Kontakt"
107
108 msgid "Decline"
109 msgstr "Odrzuć"
110
111 msgid ""
112 "Destination hosts and networks that are excluded from splashing, i.e. they "
113 "are always allowed."
114 msgstr ""
115
116 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
117 msgstr "Możesz zasposorować ten projekt aby utrzymać go przy życiu"
118
119 msgid "Download limit"
120 msgstr "Limit ściągania"
121
122 msgid "Edit the complete splash text"
123 msgstr ""
124
125 msgid "Fair Use Policy"
126 msgstr ""
127
128 msgid "Firewall zone"
129 msgstr "Strefa firewall"
130
131 msgid "General"
132 msgstr "Ogólne"
133
134 msgid "Get in %s with the operator of this access point."
135 msgstr ""
136
137 msgid "Hostname"
138 msgstr "Nazwa hosta"
139
140 msgid ""
141 "Hosts and Networks that are listed here are excluded from splashing, i.e. "
142 "they are always allowed."
143 msgstr ""
144 "Hosty i sieci wylistowane tutaj są wyłączone z konieczności klikania "
145 "komunikatu, zawsze mogą połączyć się do sieci."
146
147 msgid "IP Address"
148 msgstr "Adres IP"
149
150 msgid ""
151 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
152 msgstr ""
153 "Jeśli używasz własnych urządzeń WiFi korzystaj z innych kanałów niż nasze."
154
155 msgid "If you use this network on a regular basis we ask for your support:"
156 msgstr "Jeśli korzystasz z tej sieci regularnie prosimy cię o wsparcie."
157
158 msgid "Include your own text in the default splash"
159 msgstr ""
160
161 msgid "Intercept client traffic on this Interface"
162 msgstr ""
163
164 msgid "Interfaces"
165 msgstr "Interfejs"
166
167 msgid "Interfaces that are used for Splash."
168 msgstr "Interfejsy wykorzystywane przez komunikat (Splash)"
169
170 msgid ""
171 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
172 "contributing to this project."
173 msgstr ""
174 "KB/s (Download/Upload). Będziesz w stanie usunąć ten limit jeśli aktywnie "
175 "przyłączysz się do tego projektu."
176
177 msgid "Legally Prohibited Activities"
178 msgstr ""
179
180 msgid "Legally Prohibited content"
181 msgstr ""
182
183 msgid "MAC Address"
184 msgstr "Adres MAC"
185
186 msgid "MAC addresses in this list are blocked."
187 msgstr "Adresy MAC z tej listy są zablokowane."
188
189 msgid ""
190 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
191 "and are not bandwidth limited."
192 msgstr ""
193 "Biała lista adresów MAC, wszyscy z tej listy nie muszą akceptować komunikatu "
194 "(Splash) i nie mają ograniczanego połączenia"
195
196 msgid "Netmask"
197 msgstr "Maska sieci"
198
199 msgid "Network"
200 msgstr "Sieć"
201
202 msgid "No clients connected"
203 msgstr "Nie ma podłączonych klientów"
204
205 msgid ""
206 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
207 "community network."
208 msgstr ""
209 "Zwróć uwagę na to że nie jesteśmy providerem internetowym ale "
210 "eksperymentalną siecią"
211
212 msgid "Policy"
213 msgstr "Zasady"
214
215 msgid "Redirect target"
216 msgstr ""
217
218 msgid "Safety"
219 msgstr ""
220
221 msgid "Save"
222 msgstr "Zachowaj"
223
224 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
225 msgstr ""
226 "Reguły komunikatu (Splash) są integrowane z ustawieniami firewalla tej strefy"
227
228 msgid "Splashtext"
229 msgstr "Tekst komunikatu (Splash)"
230
231 msgid ""
232 "The open and free wireless network of volunteers (\"Operators\") provides "
233 "the necessary equipment and Internet connections (\"Infrastructure\") at "
234 "their own expense."
235 msgstr ""
236
237 msgid ""
238 "The operator claims no liability for loss of data, unauthorized access/"
239 "damage to devices, or financial losses that participants may suffer from the "
240 "use of the network."
241 msgstr ""
242
243 msgid ""
244 "The participant agrees to not perform any action and refrain from acts which "
245 "may violate the law or infringe upon the rights of third parties."
246 msgstr ""
247
248 msgid ""
249 "The participant agrees to not transfer content over the network which "
250 "violates the law."
251 msgstr ""
252
253 msgid ""
254 "The participant agrees to not use the network in any way which will harm the "
255 "infrastructure, the network itself, its operators or other participants."
256 msgstr ""
257
258 msgid ""
259 "These Terms of Use govern the use of the network by its participants' "
260 "computer, PDA, or similar device (\"Devices\") within the network."
261 msgstr ""
262
263 msgid "Time remaining"
264 msgstr "Pozostały czas"
265
266 msgid ""
267 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
268 "can try to contact the owner of this access point:"
269 msgstr ""
270 "Aby poznać z jakiego powodu zostałeś zablokowany lub prosić o ponowne "
271 "odblokowanie możesz spróbować skontaktować się z właścicielem tego Access "
272 "Point'a:"
273
274 msgid "Traffic in/out"
275 msgstr "Ruch do/od"
276
277 msgid "Upload limit"
278 msgstr "Limit wysyłania"
279
280 msgid "Usage Agreement"
281 msgstr ""
282
283 msgid "Welcome"
284 msgstr "Witamy"
285
286 msgid "Whitelist"
287 msgstr "Biała lista"
288
289 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
290 msgstr "Jesteś teraz podłączony do darmowej sieci"
291
292 msgid ""
293 "You can enter your own text that is displayed to clients here.<br />It is "
294 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
295 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
296 msgstr ""
297 "Możesz umieścić tutaj własny tekst wyświetlany dla klientów.<br /> "
298 "Dopuszczalne jest używanie następujących znaków: ###COMMUNITY###, "
299 "###COMMUNITY_URL###, ###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and "
300 "###ACCEPT###."
301
302 msgid ""
303 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
304 "something that our rules explicitly forbid."
305 msgstr ""
306 "Twój dostęp do sieci został zablokowany, najprawdopodobniej dlatego że "
307 "wykonałeś jedną z akcji zabronionych przez nasze reguły."
308
309 msgid "Your bandwidth is limited to"
310 msgstr "Twój transfer jest ograniczony do"
311
312 msgid "blacklisted"
313 msgstr "czarna lista"
314
315 msgid "expired"
316 msgstr "wygasło"
317
318 msgid "optional when using host addresses"
319 msgstr "opcjonalne w przypadku używania adresów hostów"
320
321 msgid "perform any kind of illegal activities"
322 msgstr "wykonywał którąkolwiek z zakazanych akcji"
323
324 msgid "splashed"
325 msgstr ""
326
327 msgid "temporarily blocked"
328 msgstr "tymczasowo zablokowane"
329
330 msgid "unknown"
331 msgstr "nieznane"
332
333 # Zgaduję, że to jest wyświetlane tuż po komunikacie nr 2, więc tak powinno pasować.
334 msgid "use filesharing applications on this network"
335 msgstr "używał programów do dzielenia się plikami w tej sieci"
336
337 # j.w.
338 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
339 msgstr "marnował transfer na niepotrzebne pobieranie plików i strumieni"
340
341 msgid "whitelisted"
342 msgstr "biała lista"
343
344 #~ msgid "By accepting these rules you can use this network for"
345 #~ msgstr "Akceptując te reguły możesz używać sieci do:"
346
347 #~ msgid "Edit Splash text"
348 #~ msgstr "Edytuj tekst Komunikatu (Splash)"
349
350 #~ msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
351 #~ msgstr "Czas po jakim musisz zaakceptować te reguły (w godzinach)"
352
353 #~ msgid "the owner of this access point."
354 #~ msgstr "Właściciel tego Access Point'a"