e0a28c227f29dc5cc97a9b6598c5e5708ca6edc3
[openwrt/openwrt.git] / target / linux / lantiq / image / Makefile
1 #
2 # Copyright (C) 2010-2016 OpenWrt.org
3 #
4 # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
5 # See /LICENSE for more information.
6 #
7
8 # boards missing since devicetree update
9 #EASY50712 ARV3527P
10
11 JFFS2_BLOCKSIZE = 64k 128k 256k
12
13 KERNEL_LOADADDR = 0x80002000
14 KERNEL_ENTRY = 0x80002000
15
16 include $(TOPDIR)/rules.mk
17 include $(INCLUDE_DIR)/image.mk
18
19 LOADER_MAKE := $(NO_TRACE_MAKE) -C lzma-loader KDIR=$(KDIR)
20
21 define Image/BuildLoader/Template
22 -rm -rf $(KDIR)/lzma-loader
23 $(LOADER_MAKE) LOADER=loader$(2)-$(1).bin\
24 LZMA_TEXT_START=0x80a00000 \
25 LOADADDR=0x80002000 \
26 LOADER_DATA="$(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).lzma" BOARD="$(1)" \
27 compile loader.bin
28 endef
29
30
31 define CompressLzma
32 $(STAGING_DIR_HOST)/bin/lzma e $(1) $(2)
33 endef
34
35 define PatchKernelLzma
36 cp $(KDIR)/vmlinux$(2) $(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1)
37 $(LINUX_DIR)/scripts/dtc/dtc -O dtb -o $(KDIR)/$(1).dtb ../dts/$(1).dts
38 cat $(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1) $(KDIR)/$(1).dtb > $(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).tmp
39 $(call CompressLzma,$(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).tmp,$(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).lzma)
40 endef
41
42 define MkImageLzma
43 mkimage -A mips -O linux -T kernel -a 0x80002000 -C lzma \
44 -e 0x80002000 -n 'MIPS OpenWrt Linux-$(LINUX_VERSION)' \
45 -d $(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).lzma $(KDIR)/uImage-$(1)$(2)
46 endef
47
48 define MkImageEVA
49 lzma2eva 0x80002000 0x80002000 $(KDIR)/vmlinux$(2)-$(1).lzma $(KDIR)/$(1)$(2).eva.prealign
50 dd if=$(KDIR)/$(1)$(2).eva.prealign of=$(KDIR)/$(1)$(2).eva.align.64k bs=64k conv=sync
51 dd if=$(KDIR)/$(1)$(2).eva.prealign of=$(KDIR)/$(1)$(2).eva.align.128k bs=128k conv=sync
52 cat ./eva.dummy.squashfs >> $(KDIR)/$(1)$(2).eva.align.64k
53 endef
54
55 define Image/Build/squashfs
56 cat $(KDIR)/uImage-$(2) $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image
57 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image)
58 endef
59
60 DGN3500_SKERNEL=0x50000
61 DGN3500_SKERNEL_DECIMAL=327680
62 define Image/BuildDGN3500/squashfs
63 dd if=/dev/zero of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad bs=$(DGN3500_SKERNEL_DECIMAL) count=1
64 cat $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad $(KDIR)/uImage-$(2) $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img
65 rm -r $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad
66 dd if=/dev/zero ibs=16M count=1 | tr "\000" "\377" > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pwf
67 cp $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img
68 dgn3500sum $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img $(DGN3500_SKERNEL) NA
69 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img)
70 cp $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pwf $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-NA.img
71 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-NA.img conv=notrunc
72 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-sysupgrade-NA.image bs=$(DGN3500_SKERNEL_DECIMAL) skip=1
73 rm -r $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadNA.img
74 mv $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img
75 dgn3500sum $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img $(DGN3500_SKERNEL) WW
76 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img)
77 mv $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pwf $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-WW.img
78 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-WW.img conv=notrunc
79 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-sysupgrade-WW.image bs=$(DGN3500_SKERNEL_DECIMAL) skip=1
80 rm -r $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepadWW.img
81 endef
82
83 define Image/BuildDGN3500B/squashfs
84 dd if=/dev/zero of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad bs=327680 count=1
85 cat $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad $(KDIR)/uImage-$(2) $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img
86 rm -r $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-pad
87 dd if=/dev/zero ibs=16M count=1 | tr "\000" "\377" > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory.img
88 dgn3500sum $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img $(DGN3500_SKERNEL) DE
89 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img)
90 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory.img conv=notrunc
91 dd if=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img of=$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-sysupgrade.image bs=$(DGN3500_SKERNEL_DECIMAL) skip=1
92 rm -r $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-factory-prepad.img
93 dgn3500sum $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1)-sysupgrade.image $(DGN3500_SKERNEL) DE
94 endef
95
96
97 define Image/BuildEVA/squashfs
98 cat $(KDIR)/$(2).eva.align.64k $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image.eva
99 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image.eva)
100 endef
101
102 define Image/BuildLoader/squashfs
103 dd if=$(KDIR)/loader-$(2).bin of=$(KDIR)/loader-$(2).bin.padded bs=3072k conv=sync
104 cat $(KDIR)/loader-$(2).bin.padded $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image
105 $(call prepare_generic_squashfs,$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image)
106 endef
107
108 define Image/BuildEVA/jffs2-128k
109 cat $(KDIR)/$(2).eva.align.128k $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image.eva
110 endef
111
112 define Image/Build/jffs2-64k
113 dd if=$(KDIR)/uImage-$(2) of=$(KDIR)/uImage-$(2)-$(1) bs=64k conv=sync
114 cat $(KDIR)/uImage-$(2)-$(1) $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image
115 endef
116
117 define Image/Build/jffs2-128k
118 dd if=$(KDIR)/uImage-$(2) of=$(KDIR)/uImage-$(2)-$(1) bs=128k conv=sync
119 cat $(KDIR)/uImage-$(2)-$(1) $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image
120 endef
121
122 define Image/Build/jffs2-256k
123 dd if=$(KDIR)/uImage-$(2) of=$(KDIR)/uImage-$(2)-$(1) bs=256k conv=sync
124 cat $(KDIR)/uImage-$(2)-$(1) $(KDIR)/root.$(1) > $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-$(1).image
125 endef
126
127 ifneq ($(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),)
128 define Image/BuildKernel/InitramfsTemplate
129 $(call PatchKernelLzma,$(1),-initramfs)
130 $(call MkImageLzma,$(1),-initramfs)
131 $(CP) $(KDIR)/uImage-$(1)-initramfs $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-uImage-initramfs
132 endef
133 endif
134
135 define Image/BuildKernel/Template
136 $(call PatchKernelLzma,$(1))
137 $(call MkImageLzma,$(1))
138 $(CP) $(KDIR)/uImage-$(1) $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-uImage
139 $(Image/BuildKernel/InitramfsTemplate)
140 endef
141
142 ifneq ($(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),)
143 define Image/BuildKernelLoader/InitramfsTemplate
144 $(CP) $(KDIR)/loader-initramfs-$(1).bin $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-vmlinux-initramfs-loader
145 $(CP) $(KDIR)/vmlinux-initramfs-$(1) $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-vmlinux-initramfs
146 endef
147 endif
148
149 define Image/BuildKernelLoader/Template
150 $(CP) $(KDIR)/loader-$(1).bin $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-vmlinux-loader
151 $(CP) $(KDIR)/vmlinux-$(1) $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1)-vmlinux
152 $(Image/BuildKernelLoader/InitramfsTemplate)
153 endef
154
155 ifneq ($(CONFIG_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS),)
156 define Image/Prepare/InitramfsTemplate
157 $(call PatchKernelLzma,$(1),-initramfs)
158 $(call Image/BuildLoader/Template,$(1),-initramfs)
159 endef
160 endif
161
162 define Image/Prepare/Template
163 $(call PatchKernelLzma,$(1))
164 $(call Image/BuildLoader/Template,$(1))
165 $(Image/Prepare/InitramfsTemplate)
166 endef
167
168 define Image/BuildKernelEVA/Template
169 $(call PatchKernelLzma,$(1))
170 $(call MkImageEVA,$(1))
171 $(CP) $(KDIR)/$(1).eva.align.64k $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1).eva.align.64k
172 $(CP) $(KDIR)/$(1).eva.align.128k $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(1).eva.align.128k
173 endef
174
175
176 ### Kernel scripts ###
177 define Build/append-dtb
178 $(call Image/BuildDTB,../dts/$(DEVICE_DTS).dts,$@.dtb)
179 cat $@.dtb >> $@
180 endef
181
182 define Build/mkbrncmdline
183 mkbrncmdline -i $@ -o $@.new BRN-BOOT
184 mv $@.new $@
185 endef
186
187 define Build/mkbrnimg
188 mkbrnimg -s $(SIGNATURE) -m $(MAGIC) -p $(CRC32_POLY) -o $@ $(word 1,$^) $(word 2,$^)
189 endef
190
191 define Build/fullimage
192 mkimage -A mips -O linux -C lzma -T filesystem -a 0x00 \
193 -e 0x00 -n 'LEDE RootFS' \
194 -d $(word 2,$^) $(word 2,$^).new
195
196 cat $(word 1,$^) $(word 2,$^).new > $@.tmp
197
198 mkimage -A mips -O linux -T multi -a 0x00 -C none \
199 -e 0x00 -n 'OpenWrt fullimage' \
200 -d $@.tmp $@
201
202 rm $(word 2,$^).new
203 rm $@.tmp
204 endef
205
206 # Shared device definition: applies to every defined device
207 define Device/Default
208 PROFILES = Default $$(DEVICE_PROFILE)
209 KERNEL_DEPENDS = $$(wildcard ../dts/$$(DEVICE_DTS).dts)
210 KERNEL_INITRAMFS_NAME = $$(KERNEL_NAME)-initramfs
211 KERNEL := kernel-bin | append-dtb | lzma | uImage lzma
212 KERNEL_INITRAMFS := kernel-bin | append-dtb | lzma | uImage lzma
213 FILESYSTEMS := squashfs
214 DEVICE_PROFILE :=
215 DEVICE_DTS = $$(DEVICE_PROFILE)
216 IMAGE_SIZE :=
217 IMAGES := sysupgrade.bin
218 IMAGE/sysupgrade.bin := append-kernel | append-rootfs | pad-rootfs | check-size $$$$(IMAGE_SIZE)
219 endef
220 DEVICE_VARS += DEVICE_PROFILE DEVICE_DTS IMAGE_SIZE
221
222 define Device/lantiqBrnImage
223 KERNEL := kernel-bin | append-dtb | mkbrncmdline | lzma-no-dict
224 IMAGES := factory.bin
225 IMAGE/factory.bin := mkbrnimg | check-size $$$$(IMAGE_SIZE)
226 endef
227 DEVICE_VARS += SIGNATURE MAGIC CRC32_POLY
228
229 define Device/lantiqFullImage
230 KERNEL := kernel-bin | append-dtb | lzma | uImage lzma | pad-offset 4 0
231 IMAGES := sysupgrade.bin fullimage.img
232 IMAGE/fullimage.img := fullimage | check-size $$$$(IMAGE_SIZE)
233 endef
234
235 ifeq ($(SUBTARGET),xway_legacy)
236
237 define Device/ARV4520PW
238 DEVICE_PROFILE := ARV4520PW
239 IMAGE_SIZE := 3648k
240 DEVICE_TITLE := Easybox 800, WAV-281 - ARV4520PW
241 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube \
242 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
243 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
244 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
245 kmod-rt61-pci wpad-mini \
246 swconfig
247 endef
248 TARGET_DEVICES += ARV4520PW
249
250 define Device/ARV4525PW
251 DEVICE_PROFILE := ARV4525PW
252 IMAGE_SIZE := 3776k
253 DEVICE_TITLE := Speedport W502V Typ A - ARV4525PW
254 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath5k wpad-mini \
255 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
256 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
257 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa
258 endef
259 TARGET_DEVICES += ARV4525PW
260
261 define Device/ARV452CQW
262 DEVICE_PROFILE := ARV452CQW
263 IMAGE_SIZE := 3776k
264 DEVICE_TITLE := Easybox 801 - ARV452CQW
265 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube \
266 kmod-ath5k wpad-mini \
267 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
268 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
269 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
270 swconfig
271 endef
272 TARGET_DEVICES += ARV452CQW
273
274 define Device/ARV4518PWR01
275 DEVICE_PROFILE := ARV4518PWR01
276 IMAGE_SIZE := 3776k
277 DEVICE_TITLE := ARV4518PWR01
278 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
279 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
280 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
281 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
282 kmod-ath5k wpad-mini \
283 swconfig
284 endef
285 TARGET_DEVICES += ARV4518PWR01
286
287 define Device/ARV4518PWR01A
288 DEVICE_PROFILE := ARV4518PWR01A
289 IMAGE_SIZE := 3776k
290 DEVICE_TITLE := ARV4518PWR01A
291 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
292 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
293 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
294 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
295 kmod-ath5k wpad-mini \
296 swconfig
297 endef
298 TARGET_DEVICES += ARV4518PWR01A
299
300 endif
301
302 ifeq ($(SUBTARGET),xway)
303
304 # Danube
305 DEVICE_BTHOMEHUBV2B_UBIFS_OPTS:="-m 512 -e 15872 -c 1959"
306 DEVICE_BTHOMEHUBV2B_UBI_OPTS:="-m 512 -p 16KiB -s 256"
307
308 Image/BuildKernel/Profile/BTHOMEHUBV2B=$(call Image/BuildKernel/Template,BTHOMEHUBV2B)
309 Image/Build/Profile/BTHOMEHUBV2B=$(call Image/BuildNAND/$(1),$(1),BTHOMEHUBV2B)
310
311 define LegacyDevice/BTHOMEHUBV2B
312 DEVICE_TITLE := BT Home Hub 2B
313 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
314 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
315 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
316 kmod-ltq-deu-danube \
317 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
318 kmod-ath9k wpad-mini \
319 swconfig
320 endef
321 LEGACY_DEVICES += BTHOMEHUBV2B
322
323 define Device/EASY50712
324 DEVICE_PROFILE := EASY50712
325 IMAGE_SIZE := 3776k
326 DEVICE_TITLE := Lantiq Danube - EASY50712
327 endef
328 TARGET_DEVICES += EASY50712
329
330 define Device/ACMP252
331 DEVICE_PROFILE := ACMP252
332 IMAGE_SIZE := 14848k
333 DEVICE_TITLE := AudioCodes MediaPack MP-252
334 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2x00-pci wpad-mini \
335 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
336 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-ptm-danube \
337 ltq-adsl-app
338 endef
339 TARGET_DEVICES += ACMP252
340
341 define Device/ARV4510PW
342 DEVICE_PROFILE := ARV4510PW
343 IMAGE_SIZE := 15616k
344 DEVICE_TITLE := Wippies, Elisa - ARV4510PW
345 DEVICE_PACKAGES := kmod-ledtrig-usbdev kmod-usb2-pci kmod-usb-uhci \
346 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
347 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
348 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
349 kmod-ltq-tapi kmod-ltq-vmmc \
350 kmod-rt2800-pci kmod-ath5k wpad-mini \
351 swconfig
352 endef
353 TARGET_DEVICES += ARV4510PW
354
355 define Device/ARV7525PW
356 DEVICE_PROFILE := ARV7525PW
357 IMAGE_SIZE := 3776k
358 DEVICE_TITLE := Speedport W303V Typ A - ARV7525PW
359 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini \
360 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
361 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
362 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa
363 endef
364 TARGET_DEVICES += ARV7525PW
365
366 define Device/ARV4519PW
367 DEVICE_PROFILE := ARV4519PW
368 IMAGE_SIZE := 3776k
369 DEVICE_TITLE := Vodafone, Pirelli - ARV4519PW
370 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
371 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
372 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
373 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
374 swconfig
375 endef
376 TARGET_DEVICES += ARV4519PW
377
378 define Device/ARV7510PW22
379 DEVICE_PROFILE := ARV7510PW22
380 IMAGE_SIZE := 31232k
381 DEVICE_TITLE := Astoria - ARV7510PW22
382 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
383 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
384 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
385 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
386 kmod-ltq-tapi kmod-ltq-vmmc \
387 kmod-rt2800-pci wpad-mini \
388 kmod-usb-uhci kmod-usb2 kmod-usb2-pci \
389 swconfig
390 endef
391 TARGET_DEVICES += ARV7510PW22
392
393 define Device/ARV7518PW
394 DEVICE_PROFILE := ARV7518PW
395 IMAGE_SIZE := 7872k
396 DEVICE_TITLE := Astoria - ARV7518PW
397 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
398 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
399 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
400 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
401 kmod-ath9k wpad-mini \
402 swconfig
403 endef
404 TARGET_DEVICES += ARV7518PW
405
406 define Device/ARV7519PW
407 DEVICE_PROFILE := ARV7519PW
408 IMAGE_SIZE := 15488k
409 DEVICE_TITLE := Astoria - ARV7519PW
410 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
411 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
412 kmod-ltq-adsl-danube-fw-a kmod-ltq-atm-danube \
413 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
414 kmod-rt2800-pci wpad-mini \
415 swconfig
416 endef
417 TARGET_DEVICES += ARV7519PW
418
419 define Device/ARV752DPW
420 DEVICE_PROFILE := ARV752DPW
421 IMAGE_SIZE := 7872k
422 DEVICE_TITLE := Easybox 802 - ARV752DPW
423 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
424 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
425 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
426 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
427 kmod-ltq-tapi kmod-ltq-vmmc \
428 kmod-rt2800-pci wpad-mini \
429 swconfig
430 endef
431 TARGET_DEVICES += ARV752DPW
432
433 define Device/ARV752DPW22
434 DEVICE_PROFILE := ARV752DPW22
435 IMAGE_SIZE := 7616k
436 DEVICE_TITLE := Easybox 803 - ARV752DPW22
437 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb2-pci kmod-usb-uhci kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
438 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
439 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
440 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
441 kmod-ltq-tapi kmod-ltq-vmmc \
442 kmod-rt2800-pci wpad-mini \
443 swconfig
444 endef
445 TARGET_DEVICES += ARV752DPW22
446
447 define Device/ARV8539PW22
448 DEVICE_PROFILE := ARV8539PW22
449 IMAGE_SIZE := 7616k
450 DEVICE_TITLE := Speedport W504V Typ A - ARV8539PW22
451 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube \
452 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
453 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
454 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
455 kmod-ath9k wpad-mini \
456 swconfig
457 endef
458 TARGET_DEVICES += ARV8539PW22
459
460 define Device/GIGASX76X
461 DEVICE_PROFILE := GIGASX76X
462 IMAGE_SIZE := 7680k
463 DEVICE_TITLE := Gigaset sx76x
464 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-hcd-danube kmod-ledtrig-usbdev \
465 kmod-ltq-adsl-danube-mei kmod-ltq-adsl-danube \
466 kmod-ltq-adsl-danube-fw-b kmod-ltq-atm-danube \
467 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoe \
468 kmod-ath5k wpad-mini \
469 swconfig
470 endef
471 TARGET_DEVICES += GIGASX76X
472
473
474
475 # AR9
476 DEVICE_BTHOMEHUBV3A_UBIFS_OPTS:="-m 512 -e 15872 -c 1959"
477 DEVICE_BTHOMEHUBV3A_UBI_OPTS:="-m 512 -p 16KiB -s 256"
478
479 Image/BuildKernel/Profile/BTHOMEHUBV3A=$(call Image/BuildKernel/Template,BTHOMEHUBV3A)
480 Image/Build/Profile/BTHOMEHUBV3A=$(call Image/BuildNAND/$(1),$(1),BTHOMEHUBV3A)
481
482 define LegacyDevice/BTHOMEHUBV3A
483 DEVICE_TITLE := BT Home Hub 3A
484 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2 kmod-ledtrig-usbdev \
485 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
486 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-a kmod-ltq-atm-ar9 \
487 kmod-ltq-deu-ar9 \
488 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
489 kmod-ath9k wpad-mini \
490 swconfig uboot-envtools
491 endef
492 LEGACY_DEVICES += BTHOMEHUBV3A
493
494 Image/BuildKernel/Profile/DGN3500=$(call Image/BuildKernel/Template,DGN3500)
495 Image/Build/Profile/DGN3500=$(call Image/BuildDGN3500/$(1),$(1),DGN3500)
496
497 define LegacyDevice/DGN3500
498 DEVICE_TITLE := Netgear DGN3500
499 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2 kmod-ledtrig-usbdev \
500 kmod-ath9k wpad-mini \
501 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
502 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-a kmod-ltq-atm-ar9 \
503 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
504 kmod-ltq-deu-ar9 swconfig
505 endef
506 LEGACY_DEVICES += DGN3500
507
508 Image/BuildKernel/Profile/DGN3500B=$(call Image/BuildKernel/Template,DGN3500B)
509 Image/Build/Profile/DGN3500B=$(call Image/BuildDGN3500B/$(1),$(1),DGN3500B)
510
511 define LegacyDevice/DGN3500B
512 DEVICE_TITLE := Netgear DGN3500B
513 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2 kmod-ledtrig-usbdev \
514 kmod-ath9k wpad-mini \
515 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
516 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-b kmod-ltq-atm-ar9 \
517 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
518 kmod-ltq-deu-ar9 swconfig
519 endef
520 LEGACY_DEVICES += DGN3500B
521
522 define Device/WBMRA
523 DEVICE_PROFILE := WBMRA
524 IMAGE_SIZE := 31488k
525 DEVICE_DTS := WBMR
526 DEVICE_TITLE := Buffalo WBMR-HP-G300H (A) - WBMR
527 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2 kmod-ledtrig-usbdev \
528 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
529 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-a kmod-ltq-atm-ar9 \
530 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
531 kmod-ath9k wpad hostapd-utils \
532 swconfig
533 endef
534 TARGET_DEVICES += WBMRA
535
536 define Device/WBMRB
537 DEVICE_PROFILE := WBMRB
538 IMAGE_SIZE := 31488k
539 DEVICE_DTS := WBMR
540 DEVICE_TITLE := Buffalo WBMR-HP-G300H (B) - WBMR
541 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2 kmod-ledtrig-usbdev \
542 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
543 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-b kmod-ltq-atm-ar9 \
544 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
545 kmod-ath9k wpad hostapd-utils \
546 swconfig
547 endef
548 TARGET_DEVICES += WBMRB
549
550 Image/BuildKernel/Profile/FRITZ7320=$(call Image/BuildKernelEVA/Template,FRITZ7320)
551 Image/Build/Profile/FRITZ7320=$(call Image/BuildEVA/$(1),$(1),FRITZ7320)
552
553 define LegacyDevice/FRITZ7320
554 DEVICE_TITLE := 1&1 HomeServer - FRITZ7320
555 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k wpad-mini \
556 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
557 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-b kmod-ltq-atm-ar9 \
558 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoa \
559 kmod-ltq-deu-ar9 kmod-usb-dwc2 \
560 kmod-ath9k wpad-mini
561 endef
562 LEGACY_DEVICES += FRITZ7320
563
564 define Device/GR7000
565 DEVICE_PROFILE := GR7000
566 IMAGE_SIZE := 7808k
567 DEVICE_TITLE := Aztech GR7000
568 DEVICE_PACKAGES := kmod-ltq-deu-ar9 kmod-usb-dwc2 swconfig
569 endef
570 TARGET_DEVICES += GR7000
571
572 define Device/H201L
573 DEVICE_PROFILE := H201L
574 IMAGE_SIZE := 7808k
575 DEVICE_TITLE := ZTE H201L - H201L
576 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k-htc wpad-mini \
577 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
578 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-b kmod-ltq-atm-ar9 \
579 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoe \
580 kmod-ltq-deu-ar9 kmod-usb-dwc2 \
581 kmod-ltq-tapi kmod-ltq-vmmc \
582 swconfig
583 endef
584 TARGET_DEVICES += H201L
585
586 define Device/P2601HNFX
587 DEVICE_PROFILE := P2601HNFX
588 IMAGE_SIZE := 15616k
589 DEVICE_TITLE := ZyXEL P-2601HN-Fx
590 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-usb wpad-mini \
591 kmod-ltq-adsl-ar9-mei kmod-ltq-adsl-ar9 \
592 kmod-ltq-adsl-ar9-fw-b kmod-ltq-atm-ar9 \
593 ltq-adsl-app ppp-mod-pppoe \
594 kmod-ltq-deu-ar9 kmod-usb-dwc2 \
595 swconfig
596 endef
597 TARGET_DEVICES += P2601HNFX
598
599
600 endif
601
602
603 ifeq ($(SUBTARGET),xrx200)
604
605 # VR9
606 DEVICE_P2812HNUF1_UBIFS_OPTS:="-m 2048 -e 126KiB -c 4096"
607 DEVICE_P2812HNUF1_UBI_OPTS:="-m 2048 -p 128KiB -s 512"
608
609 Image/BuildKernel/Profile/P2812HNUF1=$(call Image/BuildKernel/Template,P2812HNUF1)
610 Image/Build/Profile/P2812HNUF1=$(call Image/BuildNAND/$(1),$(1),P2812HNUF1)
611
612 define LegacyDevice/P2812HNUF1
613 DEVICE_TITLE := ZyXEL P-2812HNU-F1
614 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
615 endef
616 LEGACY_DEVICES += P2812HNUF1
617
618 DEVICE_P2812HNUF3_UBIFS_OPTS:="-m 2048 -e 126KiB -c 4096"
619 DEVICE_P2812HNUF3_UBI_OPTS:="-m 2048 -p 128KiB -s 512"
620
621 Image/BuildKernel/Profile/P2812HNUF3=$(call Image/BuildKernel/Template,P2812HNUF3)
622 Image/Build/Profile/P2812HNUF3=$(call Image/BuildNAND/$(1),$(1),P2812HNUF3)
623
624 define LegacyDevice/P2812HNUF3
625 DEVICE_TITLE := ZyXEL P-2812HNU-F3
626 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
627 endef
628 LEGACY_DEVICES += P2812HNUF3
629
630 define Device/ARV7519RW22
631 DEVICE_PROFILE := ARV7519RW22
632 IMAGE_SIZE := 31232k
633 DEVICE_TITLE := Livebox Astoria ARV7519RW22
634 DEVICE_PACKAGES := kmod-usb-dwc2
635 endef
636 TARGET_DEVICES += ARV7519RW22
637
638
639 DEVICE_BTHOMEHUBV5A_UBIFS_OPTS:="-m 2048 -e 126KiB -c 4096"
640 DEVICE_BTHOMEHUBV5A_UBI_OPTS:="-m 2048 -p 128KiB -s 512"
641
642 Image/BuildKernel/Profile/BTHOMEHUBV5A=$(call Image/BuildKernel/Template,BTHOMEHUBV5A)
643 Image/Build/Profile/BTHOMEHUBV5A=$(call Image/BuildNAND/$(1),$(1),BTHOMEHUBV5A)
644
645 define LegacyDevice/BTHOMEHUBV5A
646 DEVICE_TITLE := BT Home Hub 5A
647 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k kmod-ath10k wpad-mini kmod-usb-dwc2
648 endef
649 LEGACY_DEVICES += BTHOMEHUBV5A
650
651 define Device/EASY80920NAND
652 $(Device/lantiqFullImage)
653 DEVICE_PROFILE := EASY80920NAND
654 IMAGE_SIZE := 64512k
655 DEVICE_TITLE := Lantiq VR9 - EASY80920NAND
656 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k wpad-mini kmod-usb-dwc2
657 endef
658 TARGET_DEVICES += EASY80920NAND
659
660 define Device/EASY80920NOR
661 DEVICE_PROFILE := EASY80920NOR
662 IMAGE_SIZE := 7936k
663 DEVICE_TITLE := Lantiq VR9 - EASY80920NOR
664 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k wpad-mini kmod-usb-dwc2
665 endef
666 TARGET_DEVICES += EASY80920NOR
667
668
669 DEVICE_FRITZ3370_UBIFS_OPTS:="-m 2048 -e 126KiB -c 4096"
670 DEVICE_FRITZ3370_UBI_OPTS:="-m 2048 -p 128KiB -s 512"
671
672 Image/BuildKernel/Profile/FRITZ3370=$(call Image/BuildKernelEVA/Template,FRITZ3370)
673 Image/Build/Profile/FRITZ3370=$(call Image/BuildEVA/$(1),$(1),FRITZ3370)
674
675 define LegacyDevice/FRITZ3370
676 DEVICE_TITLE := Fritz!Box WLan - FRITZ3370
677 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k wpad-mini kmod-usb-dwc2
678 endef
679 LEGACY_DEVICES += FRITZ3370
680
681 Image/BuildKernel/Profile/FRITZ7360SL=$(call Image/BuildKernelEVA/Template,FRITZ7360SL)
682 Image/Build/Profile/FRITZ7360SL=$(call Image/BuildEVA/$(1),$(1),FRITZ7360SL)
683
684 define LegacyDevice/FRITZ7360SL
685 DEVICE_TITLE := 1&1 HomeServer - FRITZ7360SL
686 DEVICE_PACKAGES := kmod-ath9k wpad-mini kmod-usb-dwc2
687 endef
688 LEGACY_DEVICES += FRITZ7360L
689
690 Image/Prepare/Profile/VG3503J=$(call Image/Prepare/Template,VG3503J)
691 Image/BuildKernel/Profile/VG3503J=$(call Image/BuildKernelLoader/Template,VG3503J)
692 Image/Build/Profile/VG3503J=$(call Image/BuildLoader/$(1),$(1),VG3503J)
693
694 define LegacyDevice/VG3503J
695 DEVICE_TITLE := BT Openreak - ECI VDSL Modem
696 endef
697 LEGACY_DEVICES += VG3503J
698
699 include tp-link.mk
700
701 define Device/WBMR300
702 DEVICE_PROFILE := WBMR300
703 IMAGE_SIZE := 15616k
704 DEVICE_TITLE := Buffalo WBMR-300HPD
705 DEVICE_PACKAGES := kmod-mt76 wpad-mini kmod-usb-dwc2
706 endef
707 TARGET_DEVICES += WBMR300
708
709 define Device/VGV7510KW22NOR
710 DEVICE_PROFILE := VGV7510KW22NOR
711 IMAGE_SIZE := 15232k
712 DEVICE_TITLE := o2 Box 6431 / Arcadyan VGV7510KW22 (NOR)
713 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
714 endef
715 TARGET_DEVICES += VGV7510KW22NOR
716
717 define Device/VGV7510KW22BRN
718 $(Device/lantiqBrnImage)
719 DEVICE_PROFILE := VGV7510KW22BRN
720 IMAGE_SIZE := 7168k
721 SIGNATURE := 5D00008000
722 MAGIC := 0x12345678
723 CRC32_POLY := 0x2083b8ed
724 DEVICE_TITLE := o2 Box 6431 / Arcadyan VGV7510KW22 (BRN)
725 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
726 endef
727 TARGET_DEVICES += VGV7510KW22BRN
728
729 define Device/VGV7519NOR
730 DEVICE_PROFILE := VGV7519NOR
731 IMAGE_SIZE := 15360k
732 DEVICE_TITLE := Experiabox 8 VGV7519
733 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
734 endef
735 TARGET_DEVICES += VGV7519NOR
736
737 define Device/VGV7519BRN
738 $(Device/lantiqBrnImage)
739 DEVICE_PROFILE := VGV7519BRN
740 IMAGE_SIZE := 7168k
741 SIGNATURE := 5D00008000
742 MAGIC := 0x12345678
743 CRC32_POLY := 0x2083b8ed
744 DEVICE_TITLE := Experiabox 8 VGV7519 (BRN)
745 DEVICE_PACKAGES := kmod-rt2800-pci wpad-mini kmod-usb-dwc2
746 endef
747 TARGET_DEVICES += VGV7519BRN
748
749 endif
750
751 ifneq ($($(PROFILE)_UBI_OPTS),)
752 define Image/BuildNAND/squashfs
753 $(call prepare_generic_squashfs,$(KDIR)/root.$(1))
754 $(call Image/Build/UbinizeImage,$(2),,squashfs,$($(PROFILE)_UBI_OPTS))
755 $(call Image/Build/SysupgradeNAND,$(2),$(1),$(KDIR)/uImage-$(2))
756 endef
757
758 define Image/Build/ubifs
759 $(CP) $(KDIR)/root.ubifs $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs.ubifs
760 endef
761
762 define Image/Build/ubi
763 $(CP) $(KDIR)/root.ubi $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs.ubi
764 $(CP) $(KDIR)/root-overlay.ubi $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs-overlay.ubi
765 endef
766
767 define Image/BuildEVA/ubi
768 $(CP) $(KDIR)/root.ubi $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs.ubi
769 $(CP) $(KDIR)/root-overlay.ubi $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs-overlay.ubi
770 endef
771
772 ifneq ($($(PROFILE)_UBIFS_OPTS),)
773 define Image/BuildNAND/ubifs
774 $(call Image/Build/UbinizeImage,$(2),,ubifs,$($(PROFILE)_UBI_OPTS))
775 $(call Image/Build/SysupgradeNAND,$(2),$(1),$(KDIR)/uImage-$(2))
776 endef
777
778 define Image/BuildEVA/ubifs
779 $(CP) $(KDIR)/root.ubifs $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-$(2)-rootfs.ubifs
780 endef
781 endif
782 endif
783
784 define Image/Prepare/Profile
785 $(call Image/Prepare/Profile/$(1))
786 endef
787
788 define Image/BuildKernel/Profile
789 $(call Image/BuildKernel/Profile/$(1))
790 endef
791
792 define Image/Build/Profile
793 $(call Image/Build/Profile/$(1),$(2))
794 endef
795
796 $(eval $(call BuildImage))