po: sync translations, patch by "BasicXP" <basicxp@ubuntu.com>
[project/luci.git] / po / pl / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-08-11 01:26+0200\n"
7 "Last-Translator: halinka1125 <halinka1125@op.pl>\n"
8 "Language-Team: Polish\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
18 msgstr "(okno %d minut, interwał %d sekund)"
19
20 msgid "(%s available)"
21 msgstr "(dostępne %s)"
22
23 msgid "(empty)"
24 msgstr "(pusty)"
25
26 msgid "(no interfaces attached)"
27 msgstr "(brak podłączonych interfejsów)"
28
29 msgid "-- Additional Field --"
30 msgstr "-- Dodatkowe pole --"
31
32 msgid "-- Please choose --"
33 msgstr "-- Proszę wybrać --"
34
35 msgid "-- custom --"
36 msgstr "-- inne --"
37
38 msgid "1 Minute Load:"
39 msgstr "Obciążenie w ciągu 1 minuty:"
40
41 msgid "15 Minute Load:"
42 msgstr "Obciążenie w ciągu 15 minut:"
43
44 msgid "40MHz 2nd channel above"
45 msgstr "40MHz drugi kanał powyżej"
46
47 msgid "40MHz 2nd channel below"
48 msgstr "40MHz drugi kanał poniżej"
49
50 msgid "5 Minute Load:"
51 msgstr "Obciążenie w ciągu 5 minut:"
52
53 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
55
56 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
57 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port wywołania"
58
59 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
60 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port serwera"
61
62 msgid ""
63 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
64 "order of the resolvfile"
65 msgstr ""
66 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> nazwa będzie rozwijana przez "
67 "kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
68
69 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
70 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
71
72 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
73 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adres IP"
74
75 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
76 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Brama"
77
78 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
79 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Maska sieci"
80
81 msgid ""
82 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
83 "(CIDR)"
84 msgstr ""
85 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adres sieci (CIDR)"
86
87 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
88 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Brama"
89
90 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
91 msgstr "Konfiguracja diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> "
92
93 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
94 msgstr "Nazwa diody <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>"
95
96 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
97 msgstr "Adres <abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>"
98
99 msgid ""
100 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
101 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
102 msgstr ""
103 "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic "
104 "Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
105
106 msgid ""
107 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
108 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
109 msgstr ""
110 "<abbr title=\"Maksymalny\">Max.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title="
111 "\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
112
113 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
114 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Max.</abbr> zapytań równoczesnych"
115
116 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
117 msgstr ""
118
119 msgid "APN"
120 msgstr "APN"
121
122 # Wydaje mi się że brakuje litery R...
123 msgid "AR Support"
124 msgstr "Wsparcie dla ARP"
125
126 msgid "ARP retry threshold"
127 msgstr "Próg powtórzeń ARP"
128
129 msgid "ATM Bridges"
130 msgstr "Mostki ATM"
131
132 # Nie wiem czy to powinno się tłumaczyć wg. mnie lepiej zostawić po angielsku
133 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
134 msgstr "Identyfikator kanału wirtualnego ATM (VCI)"
135
136 # j.w.
137 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
138 msgstr "Identyfikator ścieżki wirtualnej ATM (VPI)"
139
140 # Jak zwykle zakręciłem...niech ktoś poprawi
141 msgid ""
142 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
143 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
144 "to dial into the provider network."
145 msgstr ""
146 "Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako "
147 "wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w "
148 "połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
149
150 msgid "ATM device number"
151 msgstr "Numer urządzenia ATM"
152
153 msgid "Accept router advertisements"
154 msgstr "Akceptuj rozgłoszenia routera"
155
156 # co to takiego?
157 msgid "Access Concentrator"
158 msgstr "Koncentrator dostępowy ATM"
159
160 msgid "Access Point"
161 msgstr "Punkt dostępowy"
162
163 msgid "Action"
164 msgstr "Akcja"
165
166 msgid "Actions"
167 msgstr "Akcje"
168
169 msgid "Activate this network"
170 msgstr "Aktywuj tą sieć"
171
172 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
173 msgstr ""
174 "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</"
175 "abbr>"
176
177 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
178 msgstr ""
179 "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</"
180 "abbr>"
181
182 msgid "Active Connections"
183 msgstr "Aktywne połączenia"
184
185 msgid "Active Leases"
186 msgstr "Aktywne dzierżawy"
187
188 msgid "Ad-Hoc"
189 msgstr "Ad-Hoc"
190
191 msgid "Add"
192 msgstr "Dodaj"
193
194 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
195 msgstr "Dodaj lokalny sufiks domeny do nazw urządzeń z pliku hosts"
196
197 msgid "Add new interface..."
198 msgstr "Dodaj nowy interfejs..."
199
200 msgid "Additional Hosts files"
201 msgstr "Dodatkowe pliki Hosts"
202
203 msgid "Address"
204 msgstr "Adres"
205
206 # Na upartego można by zrobić Adres dostępowy mostu przekaźnikowego - ale kto to zrozumie?
207 msgid "Address to access local relay bridge"
208 msgstr "Adres dostępowy do \"relay bridge\""
209
210 msgid "Administration"
211 msgstr "Zarządzanie"
212
213 msgid "Advanced Settings"
214 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
215
216 # Dosłowne tłumaczenie
217 msgid "Advertise IPv6 on network"
218 msgstr "Rozgłoś protokół IPv6 w sieci"
219
220 msgid "Advertised network ID"
221 msgstr "Rozgłoś identyfikator sieci (network ID)"
222
223 msgid "Alert"
224 msgstr "Alarm"
225
226 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
227 msgstr "Pozwól na logowanie <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>"
228
229 msgid "Allow all except listed"
230 msgstr "Pozwól wszystkim oprócz wyszczególnionych"
231
232 msgid "Allow listed only"
233 msgstr "Pozwól tylko wyszczególnionym"
234
235 msgid "Allow localhost"
236 msgstr "Pozwól tylko sobie (localhost)"
237
238 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
239 msgstr ""
240 "Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych "
241 "portów"
242
243 msgid "Allow root logins with password"
244 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
245
246 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
247 msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em>na logowanie przy pomocy hasła"
248
249 msgid ""
250 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
251 msgstr ""
252 "Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
253
254 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
255 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
256
257 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
258 msgstr ""
259 "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
260
261 msgid "Antenna 1"
262 msgstr "Antena 1"
263
264 msgid "Antenna 2"
265 msgstr "Antena 2"
266
267 msgid "Any zone"
268 msgstr "Jakakolwiek strefa"
269
270 msgid "Apply"
271 msgstr "Zatwierdź"
272
273 msgid "Applying changes"
274 msgstr "Wprowadzam zmiany"
275
276 msgid "Assign interfaces..."
277 msgstr "Przypisuję interfejsy..."
278
279 msgid "Associated Stations"
280 msgstr "Powiązane Stacje"
281
282 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
283 msgstr ""
284
285 msgid "Authentication"
286 msgstr "Uwierzytelnianie"
287
288 # Nawet M$ tego nie tłumaczy;)
289 msgid "Authoritative"
290 msgstr "Autorytatywny"
291
292 msgid "Authorization Required"
293 msgstr "Wymagana autoryzacja"
294
295 msgid "Auto Refresh"
296 msgstr "Automatyczne odświeżanie"
297
298 msgid "Available"
299 msgstr "Dostępny"
300
301 msgid "Available packages"
302 msgstr "Dostępne pakiety"
303
304 msgid "Average:"
305 msgstr "Średnia:"
306
307 msgid "BSSID"
308 msgstr "BSSID"
309
310 msgid "Back"
311 msgstr "Wróć"
312
313 msgid "Back to Overview"
314 msgstr "Powrót do Przeglądu"
315
316 msgid "Back to configuration"
317 msgstr "Powrót do konfiguracji"
318
319 msgid "Back to overview"
320 msgstr "Powrót do Przeglądu"
321
322 msgid "Back to scan results"
323 msgstr "Powrót do wyników skanowania"
324
325 msgid "Background Scan"
326 msgstr "Skanowanie w tle"
327
328 msgid "Backup / Flash Firmware"
329 msgstr "Kopia zapasowa / Aktualizacja Firmware`u"
330
331 msgid "Backup / Restore"
332 msgstr "Kopia zapas./Przywróć"
333
334 msgid "Backup file list"
335 msgstr "Kopia zapas. listy plików"
336
337 msgid "Bad address specified!"
338 msgstr "Wprowadzono zły adres"
339
340 msgid ""
341 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
342 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
343 "defined backup patterns."
344 msgstr ""
345 "Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. "
346 "Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe "
347 "pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
348
349 msgid "Bitrate"
350 msgstr "Przepływność"
351
352 msgid "Bogus NX Domain Override"
353 msgstr "Podrób statystyki NXDOMAIN"
354
355 msgid "Bridge"
356 msgstr "Most"
357
358 msgid "Bridge interfaces"
359 msgstr "Interfejs mostu"
360
361 msgid "Bridge unit number"
362 msgstr "Numer Mostu (urządzenia)"
363
364 # Podejrzewam że chodzi o interfejs? mam rację?
365 msgid "Bring up on boot"
366 msgstr "Podnieś przy stracie"
367
368 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
369 msgstr ""
370
371 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
372 msgstr ""
373
374 msgid "Buffered"
375 msgstr "Buforowany"
376
377 msgid "Buttons"
378 msgstr "Przyciski"
379
380 msgid "CPU"
381 msgstr "CPU"
382
383 msgid "CPU usage (%)"
384 msgstr "Użycie CPU (%)"
385
386 # Niech ktoś zaproponuje coś lepszego
387 msgid "Cached"
388 msgstr "Zcache`owany"
389
390 msgid "Cancel"
391 msgstr "Anuluj"
392
393 msgid "Chain"
394 msgstr "Łańcuch"
395
396 msgid "Changes"
397 msgstr "Zmiany"
398
399 msgid "Changes applied."
400 msgstr "Zmiany zostały zastosowane."
401
402 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
403 msgstr "Zmienia hasło administratora dostępu do urządzenia"
404
405 msgid "Channel"
406 msgstr "Kanał"
407
408 msgid "Check"
409 msgstr "Sprawdź"
410
411 msgid "Checksum"
412 msgstr "Suma kontrolna"
413
414 msgid ""
415 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
416 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
417 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
418 "interface to it."
419 msgstr ""
420 "Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
421 "<em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz "
422 "pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do "
423 "interfejsu."
424
425 #, fuzzy
426 msgid ""
427 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
428 "out the <em>create</em> field to define a new network."
429 msgstr ""
430 "Wybierz sieć(i) które chcesz przyłączyć do tego interfejsu bezprzewodowego "
431 "lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
432
433 # Może razem z angielskim słowem...
434 msgid "Cipher"
435 msgstr "Szyfr (Cipher)"
436
437 msgid ""
438 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
439 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
440 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
441 msgstr ""
442 "Wciśnij \"Generuj archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące "
443 "pliki konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Przywróć "
444 "Ustawienia\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
445
446 msgid "Client"
447 msgstr "Klient"
448
449 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
450 msgstr "Nazwa (ID) klienta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
451
452 msgid ""
453 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
454 "persist connection"
455 msgstr ""
456 "Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, "
457 "wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
458
459 msgid "Close list..."
460 msgstr "Zamknij listę..."
461
462 msgid "Collecting data..."
463 msgstr "Zbieranie danych..."
464
465 msgid "Command"
466 msgstr "Polecenie"
467
468 msgid "Common Configuration"
469 msgstr "Konfiguracja podstawowa"
470
471 msgid "Compression"
472 msgstr "Kompresja"
473
474 msgid "Configuration"
475 msgstr "Konfiguracja"
476
477 msgid "Configuration applied."
478 msgstr "Konfiguracja została zastosowana."
479
480 msgid "Configuration files will be kept."
481 msgstr "Pliki konfiguracyjne zostaną zachowane."
482
483 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
484 msgstr "Konfiguruje ten zasób jako zasób overlay dla block-extroot"
485
486 msgid "Confirmation"
487 msgstr "Potwierdzenie"
488
489 msgid "Connect"
490 msgstr "Połącz"
491
492 msgid "Connected"
493 msgstr "Połączony"
494
495 msgid "Connection Limit"
496 msgstr "Limit połączeń"
497
498 msgid "Connections"
499 msgstr "Połączenia"
500
501 msgid "Country"
502 msgstr "Kraj"
503
504 msgid "Country Code"
505 msgstr "Kod kraju"
506
507 # Pokrywa następujące interfejsy
508 msgid "Cover the following interface"
509 msgstr "Pokrywa następujący interfejs"
510
511 msgid "Cover the following interfaces"
512 msgstr "Pokrywa następujące interfejsy"
513
514 msgid "Create / Assign firewall-zone"
515 msgstr "Utwórz / Przypisz strefę firewall`a"
516
517 msgid "Create Interface"
518 msgstr "Utwórz interfejs"
519
520 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
521 msgstr "Utwórz most pomiędzy wieloma interfejsami"
522
523 msgid "Critical"
524 msgstr "Krytyczne"
525
526 msgid "Cron Log Level"
527 msgstr "Poziom logowania Cron`a"
528
529 msgid "Custom Interface"
530 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
531
532 msgid ""
533 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
534 "\">LED</abbr>s if possible."
535 msgstr ""
536 "Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
537 "abbr>urządzenia jeśli jest to możliwe."
538
539 msgid "DHCP Leases"
540 msgstr "Dzierżawy DHCP"
541
542 msgid "DHCP Server"
543 msgstr "Serwer DHCP"
544
545 msgid "DHCP and DNS"
546 msgstr "DHCP i DNS"
547
548 msgid "DHCP client"
549 msgstr "Klient DHCP"
550
551 msgid "DHCP-Options"
552 msgstr "Opcje DHCP"
553
554 msgid "DNS"
555 msgstr "DNS"
556
557 msgid "DNS forwardings"
558 msgstr "Przekierowania DNS"
559
560 msgid "Debug"
561 msgstr "Debug"
562
563 msgid "Default %d"
564 msgstr "Domyślne %d"
565
566 msgid "Default gateway"
567 msgstr "Brama domyślna"
568
569 msgid "Default state"
570 msgstr "Stan domyślny"
571
572 msgid "Define a name for this network."
573 msgstr "Określ nazwę dla tej sieci."
574
575 msgid ""
576 "Define additional DHCP options, for example "
577 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
578 "servers to clients."
579 msgstr ""
580 "Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>"
581 "\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
582
583 msgid "Delete"
584 msgstr "Usuń"
585
586 msgid "Delete this interface"
587 msgstr "Usuń ten interfejs"
588
589 msgid "Delete this network"
590 msgstr "Usuń tą sieć"
591
592 msgid "Description"
593 msgstr "Opis"
594
595 msgid "Design"
596 msgstr "Projektowanie"
597
598 msgid "Destination"
599 msgstr "Przeznaczenie"
600
601 msgid "Device"
602 msgstr "Urządzenie"
603
604 msgid "Device Configuration"
605 msgstr "Konfiguracja urządzenia"
606
607 msgid "Diagnostics"
608 msgstr "Diagnostyka"
609
610 msgid "Directory"
611 msgstr "Katalog"
612
613 msgid "Disable"
614 msgstr "Wyłącz"
615
616 msgid ""
617 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
618 "this interface."
619 msgstr ""
620 "Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na "
621 "tym interfejsie."
622
623 msgid "Disable DNS setup"
624 msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
625
626 msgid "Disable HW-Beacon timer"
627 msgstr "Wyłącz zegar HW-Beacon"
628
629 msgid "Disabled"
630 msgstr "Wyłączony"
631
632 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
633 msgstr "Odrzuć wychodzące odpowiedzi RFC1918"
634
635 msgid "Displaying only packages containing"
636 msgstr "Pokazuję tylko paczki zawierające"
637
638 msgid "Distance Optimization"
639 msgstr "Optymalizacja odległości"
640
641 msgid "Distance to farthest network member in meters."
642 msgstr "Odległość do najdalej oddalonego członka sieci w metrach."
643
644 # Jak poprzednio trzymam się konwencji
645 #, fuzzy
646 msgid "Diversity"
647 msgstr "Rozpraszanie"
648
649 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
650 msgid ""
651 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
652 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
653 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
654 "firewalls"
655 msgstr ""
656 "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
657 "\">DHCP</abbr>- połączony z serwerem<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</"
658 "abbr>-. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewall`i<abbr title="
659 "\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
660
661 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
662 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
663
664 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
665 msgstr ""
666 "Nie przekazuj zapytań które nie mogą być zrealizowane przez publiczne "
667 "serwery nazw"
668
669 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
670 msgstr "Nie przekazuj odwrotnych lookup`ów do sieci lokalnych"
671
672 msgid "Do not send probe responses"
673 msgstr "Nie wysyłaj ramek probe response"
674
675 msgid "Domain required"
676 msgstr "Wymagana domena"
677
678 msgid "Domain whitelist"
679 msgstr "Whitelist domen (Dozwolone domeny)"
680
681 msgid ""
682 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
683 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
684 msgstr ""
685 "Nie przekazuj zapytań<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>- bez "
686 "nazwy<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>`a"
687
688 msgid "Download and install package"
689 msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
690
691 msgid "Download backup"
692 msgstr "Pobierz kopię zapasową"
693
694 msgid "Dropbear Instance"
695 msgstr "Usługa Dropbear"
696
697 msgid ""
698 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
699 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
700 msgstr ""
701 "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta "
702 "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy"
703 "\">SCP</abbr>"
704
705 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
706 msgstr ""
707 "<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dyamiczne"
708
709 msgid "Dynamic tunnel"
710 msgstr "Tunel dynamiczny"
711
712 msgid ""
713 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
714 "having static leases will be served."
715 msgstr ""
716 "Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko "
717 "klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
718
719 msgid "EAP-Method"
720 msgstr "Metoda EAP"
721
722 msgid "Edit"
723 msgstr "Edycja"
724
725 msgid "Edit this interface"
726 msgstr "Edytuj ten interfejs"
727
728 msgid "Edit this network"
729 msgstr "Edytuj tą sieć"
730
731 # dosłownie nagły wypadek
732 msgid "Emergency"
733 msgstr "Zagrożenie"
734
735 msgid "Enable"
736 msgstr "Włącz"
737
738 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
739 msgstr "Włącz <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
740
741 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
742 msgstr "Włącz dynamiczną aktualizację punktu końcowego sieci HE.net"
743
744 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
745 msgstr "Włącz negocjację IPv6 na łączu PPP"
746
747 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
748 msgstr "Włącz przechodzenie ramek Jumbo"
749
750 msgid "Enable TFTP server"
751 msgstr "Włącz serwer TFTP"
752
753 msgid "Enable VLAN functionality"
754 msgstr "Włącz funkcjonalność VLAN"
755
756 msgid "Enable builtin NTP server"
757 msgstr "Włącz wbudowany serwer NTP"
758
759 msgid "Enable learning and aging"
760 msgstr "Włącz uczenie się i starzenie"
761
762 msgid "Enable this mount"
763 msgstr "Włącz ten punkt montowania"
764
765 msgid "Enable this swap"
766 msgstr "Włącz ten swap"
767
768 msgid "Enable/Disable"
769 msgstr "Wlącz/Wyłącz"
770
771 msgid "Enabled"
772 msgstr "Włączony"
773
774 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
775 msgstr ""
776 "Włącz protokół <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr> na tym "
777 "moście "
778
779 # a może sposób kapsułkowania byłby lepszy?
780 msgid "Encapsulation mode"
781 msgstr "Sposób Enkapsulacji"
782
783 msgid "Encryption"
784 msgstr "Szyfrowanie"
785
786 msgid "Erasing..."
787 msgstr "Usuwanie..."
788
789 msgid "Error"
790 msgstr "Błąd"
791
792 msgid "Ethernet Adapter"
793 msgstr "Karta Ethernet"
794
795 msgid "Ethernet Switch"
796 msgstr "Switch Ethernet"
797
798 msgid "Expand hosts"
799 msgstr "Rozwiń hosty"
800
801 msgid "Expires"
802 msgstr "Wygasa"
803
804 msgid ""
805 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
806 msgstr ""
807 "Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
808
809 msgid "External system log server"
810 msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
811
812 msgid "External system log server port"
813 msgstr "Port zewnętrznego serwera dla loga systemowego"
814
815 msgid "Fast Frames"
816 msgstr "Szybkie ramki (Fast Frames)"
817
818 msgid "File"
819 msgstr "Plik"
820
821 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
822 msgstr "Rozgłoszono nazwę pliku obrazu startowego do klientów"
823
824 msgid "Filesystem"
825 msgstr "System plików"
826
827 msgid "Filter"
828 msgstr "Filtr"
829
830 msgid "Filter private"
831 msgstr "Filtruj prywatne"
832
833 msgid "Filter useless"
834 msgstr "Filtruj bezużyteczne"
835
836 msgid "Find and join network"
837 msgstr "Znajdź i podłącz się do sieci"
838
839 msgid "Find package"
840 msgstr "Znajdź pakiet"
841
842 msgid "Finish"
843 msgstr "Zakończ"
844
845 msgid "Firewall"
846 msgstr "Firewall - zapora ogniowa"
847
848 msgid "Firewall Settings"
849 msgstr "Ustawienia Firewall `a"
850
851 msgid "Firewall Status"
852 msgstr "Stan Firewall `a"
853
854 msgid "Firmware Version"
855 msgstr "Wersja firmware"
856
857 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
858 msgstr "Stały port źródłowy dla wychodzących zapytań DNS"
859
860 msgid "Flags"
861 msgstr "Flagi"
862
863 msgid "Flash Firmware"
864 msgstr "Aktualizuj Firmware"
865
866 msgid "Flash image..."
867 msgstr "Aktualizacja obrazu..."
868
869 msgid "Flash new firmware image"
870 msgstr "Aktualizuj nowym obrazem firmware`u."
871
872 msgid "Flash operations"
873 msgstr "Operacje aktualizacji"
874
875 msgid "Flashing..."
876 msgstr "Aktualizuję !!!"
877
878 msgid "Force"
879 msgstr "Wymuś"
880
881 msgid "Force CCMP (AES)"
882 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
883
884 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
885 msgstr ""
886 "Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
887
888 msgid "Force TKIP"
889 msgstr "Wymuś TKIP"
890
891 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
892 msgstr "Wymuś TKIP i CCMP (AES)"
893
894 msgid "Forward DHCP traffic"
895 msgstr "Przekazuj ruch DHCP"
896
897 msgid "Forward broadcast traffic"
898 msgstr "Przekazuj broadcast`y"
899
900 msgid "Forwarding mode"
901 msgstr "Tryb przekazywania"
902
903 msgid "Fragmentation Threshold"
904 msgstr "Próg Fragmentacji"
905
906 msgid "Frame Bursting"
907 msgstr "<abbr title=\"Frame Bursting\">Dzielenie ramek</abbr>"
908
909 msgid "Free"
910 msgstr "Wolne"
911
912 msgid "Free space"
913 msgstr "Wolna przestrzeń"
914
915 msgid "Frequency Hopping"
916 msgstr "<abbr title=\"Frequency Hopping\">Skakanie po częstotliwościach</abbr>"
917
918 msgid "GHz"
919 msgstr ""
920
921 msgid "Gateway"
922 msgstr "Brama"
923
924 msgid "Gateway ports"
925 msgstr "Porty bramy"
926
927 msgid "General Settings"
928 msgstr "Ustawienia główne"
929
930 msgid "General Setup"
931 msgstr "Ustawienia podstawowe"
932
933 msgid "Generate archive"
934 msgstr "Twórz archiwum"
935
936 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
937 msgstr ""
938
939 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
940 msgstr ""
941 "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest "
942 "niewłaściwe!"
943
944 msgid "Go to password configuration..."
945 msgstr "Idź do konfiguracji hasła..."
946
947 msgid "Go to relevant configuration page"
948 msgstr "Idź do istotnych stron konfiguracyjnych"
949
950 msgid "HE.net password"
951 msgstr "Hasło HE.net"
952
953 msgid "HE.net user ID"
954 msgstr "Login (ID) HE.net"
955
956 msgid "HT capabilities"
957 msgstr "Możliwości HT"
958
959 msgid "HT mode"
960 msgstr "Tryb HT"
961
962 msgid "Handler"
963 msgstr "<abbr title=\"Handler\">Uchwyt</abbr>"
964
965 msgid "Hang Up"
966 msgstr "<abbr title=\"Hang Up\">Rozłącz</abbr>"
967
968 msgid ""
969 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
970 "the timezone."
971 msgstr ""
972 "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. "
973 "nazwę hosta, strefę czasową."
974
975 msgid ""
976 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
977 "authentication."
978 msgstr ""
979 "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla autentykacji "
980 "SSH"
981
982 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
983 msgstr ""
984
985 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
986 msgstr ""
987 "Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</"
988 "abbr>"
989
990 msgid "Host entries"
991 msgstr "<abbr title=\"Host entries\">Wpisy PC</abbr>"
992
993 msgid "Host expiry timeout"
994 msgstr "<abbr title=\"Host expiry timeout\">Czas wygasania hosta</abbr>"
995
996 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
997 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> lub sieć Hosta"
998
999 msgid "Hostname"
1000 msgstr "<abbr title=\"Hostname\">Nazwa hosta</abbr>"
1001
1002 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1003 msgstr "Nazwa hosta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
1004
1005 msgid "Hostnames"
1006 msgstr "<abbr title=\"Hostnames\">Nazwy hostów</abbr>"
1007
1008 msgid "IP address"
1009 msgstr "Adres IP"
1010
1011 msgid "IPv4"
1012 msgstr "IPv4"
1013
1014 msgid "IPv4 Firewall"
1015 msgstr "<abbr title=\"Ściana ogniowa\">Firewall</abbr> IPv4"
1016
1017 msgid "IPv4 WAN Status"
1018 msgstr "Status IPv4 WAN"
1019
1020 msgid "IPv4 address"
1021 msgstr "Adres IPv4"
1022
1023 msgid "IPv4 and IPv6"
1024 msgstr "IPv4 oraz IPv6"
1025
1026 msgid "IPv4 broadcast"
1027 msgstr ""
1028 "<abbr title=\"Adres rozgłoszeniowy - zazwyczaj ostatni w puli x.x."
1029 "x.255\">Broadcast IPv4</abbr>"
1030
1031 msgid "IPv4 gateway"
1032 msgstr "Brama IPv4"
1033
1034 msgid "IPv4 netmask"
1035 msgstr "Maska IPv4"
1036
1037 msgid "IPv4 only"
1038 msgstr "Tylko IPv4"
1039
1040 msgid "IPv4 prefix length"
1041 msgstr "Długość prefiksu IPv4"
1042
1043 msgid "IPv4-Address"
1044 msgstr "Adres IPv4"
1045
1046 msgid "IPv6"
1047 msgstr "IPv6"
1048
1049 msgid "IPv6 Firewall"
1050 msgstr "Firewall IPv6"
1051
1052 msgid "IPv6 WAN Status"
1053 msgstr "Status WAN IPv6"
1054
1055 msgid "IPv6 address"
1056 msgstr "Adres IPv6"
1057
1058 msgid "IPv6 gateway"
1059 msgstr "Brama IPv6"
1060
1061 msgid "IPv6 only"
1062 msgstr "Tylko IPv6"
1063
1064 msgid "IPv6 prefix"
1065 msgstr "Prefiks IPv6"
1066
1067 msgid "IPv6 prefix length"
1068 msgstr "Długość prefiksu IPv6"
1069
1070 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1071 msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
1072
1073 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1074 msgstr " <abbr title=\"IPv6-over-IPv4 (6rd)\">IPv6-przez-IPv4 (6-te)</abbr>"
1075
1076 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1077 msgstr ""
1078
1079 msgid "Identity"
1080 msgstr "Tozsamość"
1081
1082 msgid ""
1083 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1084 msgstr ""
1085 "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title="
1086 "\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1087
1088 msgid ""
1089 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1090 "device node"
1091 msgstr ""
1092 "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr "
1093 "title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
1094
1095 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1096 msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
1097
1098 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1099 msgstr "Jeśli odznaczone, rozgłoszane adresy serwerów DNS są ignorowane"
1100
1101 msgid ""
1102 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1103 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1104 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1105 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1106 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1107 msgstr ""
1108 "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane "
1109 "miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku "
1110 "wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access "
1111 "Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy "
1112 "niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1113
1114 msgid "Ignore Hosts files"
1115 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
1116
1117 msgid "Ignore interface"
1118 msgstr "Ignoruj interfejs"
1119
1120 msgid "Ignore resolve file"
1121 msgstr "Ignoruj pliki <abbr title=\"rozwijania nazw DNS\">resolve</abbr>"
1122
1123 msgid "Image"
1124 msgstr "Obraz"
1125
1126 msgid "In"
1127 msgstr "W"
1128
1129 msgid "Inactivity timeout"
1130 msgstr "Czas bezczynności"
1131
1132 msgid "Inbound:"
1133 msgstr "Przychodzący:"
1134
1135 msgid "Info"
1136 msgstr "Info"
1137
1138 msgid "Initscript"
1139 msgstr "<abbr title=\"Initscript\">Skrypt startowy</abbr>"
1140
1141 msgid "Initscripts"
1142 msgstr "<abbr title=\"Initscripts\">Skrypty startowe</abbr>"
1143
1144 msgid "Install"
1145 msgstr "Instaluj"
1146
1147 msgid "Install package %q"
1148 msgstr "Instaluj pakiet %q"
1149
1150 msgid "Install protocol extensions..."
1151 msgstr "Instaluj rozszerzenia protokołów..."
1152
1153 msgid "Installed packages"
1154 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1155
1156 msgid "Interface"
1157 msgstr "Interfejs"
1158
1159 msgid "Interface Configuration"
1160 msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
1161
1162 msgid "Interface Overview"
1163 msgstr "<abbr title=\"Interface Overview\">Przegląd Interfejsu</abbr>"
1164
1165 msgid "Interface is reconnecting..."
1166 msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
1167
1168 msgid "Interface is shutting down..."
1169 msgstr "Interfejs jest wyłączany..."
1170
1171 msgid "Interface not present or not connected yet."
1172 msgstr "Interfejs nie istnieje lub nie jest jeszcze podłączony."
1173
1174 msgid "Interface reconnected"
1175 msgstr "Połączono ponownie interfejs"
1176
1177 msgid "Interface shut down"
1178 msgstr "Wyłączono interfejs"
1179
1180 msgid "Interfaces"
1181 msgstr "Interfejsy"
1182
1183 msgid "Internal Server Error"
1184 msgstr ""
1185
1186 msgid "Invalid"
1187 msgstr "Niewłaściwy"
1188
1189 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1190 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko ID pomiędzy %d a %d."
1191
1192 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1193 msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko unikalne ID."
1194
1195 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1196 msgstr "Niewłaściwy login i/lub hasło! Spróbuj ponownie."
1197
1198 msgid ""
1199 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
1200 "memory, please verify the image file!"
1201 msgstr ""
1202 "Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, "
1203 "proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
1204
1205 msgid "Java Script required!"
1206 msgstr "Java Script jest wymagany!"
1207
1208 msgid "Join Network"
1209 msgstr "Połącz z siecią"
1210
1211 msgid "Join Network: Settings"
1212 msgstr "Przyłącz do sieci: Ustawienia"
1213
1214 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1215 msgstr "Przyłącz do sieci: Skanuj sieci WiFi"
1216
1217 msgid "Keep settings"
1218 msgstr "Zachowaj ustawienia"
1219
1220 msgid "Kernel Log"
1221 msgstr "Log Jądra"
1222
1223 msgid "Kernel Version"
1224 msgstr "Wersja kernela"
1225
1226 msgid "Key"
1227 msgstr "Klucz"
1228
1229 msgid "Key #%d"
1230 msgstr "Klucz #%d"
1231
1232 msgid "Kill"
1233 msgstr "Zabij"
1234
1235 msgid "L2TP"
1236 msgstr "L2TP"
1237
1238 msgid "L2TP Server"
1239 msgstr "Serwer L2TP"
1240
1241 msgid "LCP echo failure threshold"
1242 msgstr "Próg błędu echa LCP"
1243
1244 msgid "LCP echo interval"
1245 msgstr "Częstotliwość echa LCP"
1246
1247 msgid "LLC"
1248 msgstr "LLC"
1249
1250 msgid "Label"
1251 msgstr "Oznaczenie"
1252
1253 msgid "Language"
1254 msgstr "Język"
1255
1256 msgid "Language and Style"
1257 msgstr "Styl i język"
1258
1259 msgid "Lease validity time"
1260 msgstr "Czas ważności dzierżawy"
1261
1262 msgid "Leasefile"
1263 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Plik dzierżaw</abbr>"
1264
1265 msgid "Leasetime"
1266 msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Czas dzierżawy</abbr>"
1267
1268 msgid "Leasetime remaining"
1269 msgstr "Pozostały czas dzierżawy"
1270
1271 msgid "Leave empty to autodetect"
1272 msgstr "Pozostaw niewypełnione dla autodetekcji"
1273
1274 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1275 msgstr "Pozostaw niewypełnione aby użyć bieżącego adresu WAN"
1276
1277 msgid "Legend:"
1278 msgstr "Legenda:"
1279
1280 msgid "Limit"
1281 msgstr "Limit"
1282
1283 msgid "Link On"
1284 msgstr "Połączenie aktywne"
1285
1286 msgid ""
1287 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1288 "requests to"
1289 msgstr ""
1290 "Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą "
1291 "przekazywane zapytania"
1292
1293 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1294 msgstr "Lista domen zezwalających na odpowiedzi RFC1918"
1295
1296 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1297 msgstr "Lista hostów które dostarczają zafałszowane wyniki NX domain"
1298
1299 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1300 msgstr ""
1301 "Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
1302
1303 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1304 msgstr "Port nasłuchu dla przychodzących zapytań DNS"
1305
1306 msgid "Load"
1307 msgstr "Obciążenie"
1308
1309 msgid "Load Average"
1310 msgstr "Średnie obciążenie"
1311
1312 msgid "Loading"
1313 msgstr "Ładuję"
1314
1315 msgid "Local IPv4 address"
1316 msgstr "Lokalny adres IPv4"
1317
1318 msgid "Local IPv6 address"
1319 msgstr "Lokalny adres IPv6"
1320
1321 msgid "Local Startup"
1322 msgstr "Lokalny Autostart"
1323
1324 msgid "Local Time"
1325 msgstr "Czas Lokalny"
1326
1327 msgid "Local domain"
1328 msgstr "Domena Lokalna"
1329
1330 msgid ""
1331 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1332 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1333 msgstr ""
1334 "Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są "
1335 "przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
1336
1337 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1338 msgstr ""
1339 "Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
1340
1341 msgid "Local server"
1342 msgstr "Serwer lokalny"
1343
1344 msgid ""
1345 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1346 "available"
1347 msgstr ""
1348 "Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest "
1349 "dostępne więcej niż jedno IP"
1350
1351 msgid "Localise queries"
1352 msgstr "Zapytania lokalizujące"
1353
1354 msgid "Locked to channel %d used by %s"
1355 msgstr "Zablokowano dla kanału %d używanego przez %s"
1356
1357 msgid "Log output level"
1358 msgstr "Poziom logowania"
1359
1360 msgid "Log queries"
1361 msgstr "Zapytania Loga"
1362
1363 msgid "Logging"
1364 msgstr "Logowanie"
1365
1366 msgid "Login"
1367 msgstr "Zaloguj"
1368
1369 msgid "Logout"
1370 msgstr "Wyloguj"
1371
1372 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1373 msgstr "Najniższy wydzierżawiony adres jako offset dla adresu sieci."
1374
1375 msgid "MAC-Address"
1376 msgstr "Adres MAC"
1377
1378 msgid "MAC-Address Filter"
1379 msgstr "Filtr adresów MAC"
1380
1381 msgid "MAC-Filter"
1382 msgstr "Filtr adresów MAC"
1383
1384 msgid "MAC-List"
1385 msgstr "Lista MAC"
1386
1387 msgid "MB/s"
1388 msgstr ""
1389
1390 msgid "MHz"
1391 msgstr ""
1392
1393 msgid "MTU"
1394 msgstr "MTU"
1395
1396 msgid "Maximum Rate"
1397 msgstr "<abbr title=\"Maximum Rate\">Maksymalna Szybkość</abbr>"
1398
1399 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1400 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba aktywnych dzierżaw DHCP"
1401
1402 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1403 msgstr ""
1404 "Maksymalna dozwolona liczba <abbr title=\"concurrent DNS queries"
1405 "\">jednoczesnych zapytań DNS</abbr>"
1406
1407 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1408 msgstr "Maksymalny dozwolony rozmiar pakietu EDNS.0 UDP"
1409
1410 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1411 msgstr "Maksymalny czas podany w sekundach do pełnej gotowości modemu"
1412
1413 msgid "Maximum hold time"
1414 msgstr "Maksymalny czas podtrzymania"
1415
1416 msgid "Maximum number of leased addresses."
1417 msgstr "Maksymalna liczba dzierżawionych adresów."
1418
1419 msgid "Mbit/s"
1420 msgstr ""
1421
1422 msgid "Memory"
1423 msgstr "Pamięć"
1424
1425 msgid "Memory usage (%)"
1426 msgstr "Użycie pamięci (%)"
1427
1428 msgid "Metric"
1429 msgstr "Metryka"
1430
1431 msgid "Minimum Rate"
1432 msgstr "Minimalna Szybkość"
1433
1434 msgid "Minimum hold time"
1435 msgstr "Minimalny czas podtrzymania"
1436
1437 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1438 msgstr "Brakujące rozszerzenie protokołu dla protokołu %q"
1439
1440 msgid "Mode"
1441 msgstr "Tryb"
1442
1443 msgid "Modem device"
1444 msgstr "Modem"
1445
1446 msgid "Modem init timeout"
1447 msgstr "Limit czasu inicjacji modemu"
1448
1449 msgid "Monitor"
1450 msgstr "Monitor"
1451
1452 msgid "Mount Entry"
1453 msgstr "Wpis montowania"
1454
1455 msgid "Mount Point"
1456 msgstr "Punkt montowania"
1457
1458 msgid "Mount Points"
1459 msgstr "Punkty montowania"
1460
1461 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1462 msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
1463
1464 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1465 msgstr "Punkty montowania - Wpis <abbr title=\"Pliku wymiany\">Swap</abbr>"
1466
1467 msgid ""
1468 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1469 "filesystem"
1470 msgstr ""
1471 "Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do "
1472 "systemu plików"
1473
1474 msgid "Mount options"
1475 msgstr "Opcje montowania"
1476
1477 msgid "Mount point"
1478 msgstr "Punkt montownia"
1479
1480 msgid "Mounted file systems"
1481 msgstr "Zamontowane systemy plików"
1482
1483 msgid "Move down"
1484 msgstr "Przesuń w dół"
1485
1486 msgid "Move up"
1487 msgstr "Przesuń w górę"
1488
1489 msgid "Multicast Rate"
1490 msgstr "<abbr title=\"Multicast Rate\">Szybkość Multicast`u</abbr>"
1491
1492 msgid "Multicast address"
1493 msgstr "Adres Multicast`u"
1494
1495 msgid "NAS ID"
1496 msgstr "NAS ID"
1497
1498 msgid "NTP server candidates"
1499 msgstr "Kandydaci na serwer NTP"
1500
1501 msgid "Name"
1502 msgstr "Nazwa"
1503
1504 msgid "Name of the new interface"
1505 msgstr "Nazwa nowego interfejsu"
1506
1507 msgid "Name of the new network"
1508 msgstr "Nazwa nowej sieci"
1509
1510 msgid "Navigation"
1511 msgstr "Nawigacja"
1512
1513 msgid "Netmask"
1514 msgstr "Maska sieci"
1515
1516 msgid "Network"
1517 msgstr "Sieć"
1518
1519 msgid "Network Utilities"
1520 msgstr "Narzędzia sieciowe"
1521
1522 msgid "Network boot image"
1523 msgstr "<abbr title=\"Network boot image\">Sieciowy obraz startowy</abbr>"
1524
1525 msgid "Network without interfaces."
1526 msgstr "Sieć bez interfejsów"
1527
1528 msgid "Next »"
1529 msgstr "Następna »"
1530
1531 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1532 msgstr "Brak skonfigurowanego serwera DHCP dla tego interfejsu"
1533
1534 msgid "No chains in this table"
1535 msgstr ""
1536 "<abbr title=\"No chains in this table\">Brak łańcuchów w tej tablicy</abbr>"
1537
1538 msgid "No files found"
1539 msgstr "Nie znaleziono plików"
1540
1541 msgid "No information available"
1542 msgstr "Brak dostępnych informacji"
1543
1544 msgid "No negative cache"
1545 msgstr "<abbr title=\"No negative cache\">Brak odwrotnego cache`a</abbr>"
1546
1547 msgid "No network configured on this device"
1548 msgstr "Brak skonfigurowanych sieci na tym urządzeniu"
1549
1550 msgid "No network name specified"
1551 msgstr "Nie określono nazwy sieci"
1552
1553 msgid "No package lists available"
1554 msgstr "Brak dostępu do listy pakietów"
1555
1556 msgid "No password set!"
1557 msgstr "NIE USTAWIONO HASŁA!!!"
1558
1559 msgid "No rules in this chain"
1560 msgstr ""
1561 "<abbr title=\"No rules in this chain\">Brak zasad w tym łańcuchu</abbr>"
1562
1563 msgid "No zone assigned"
1564 msgstr "Brak przypisanej strefy"
1565
1566 msgid "Noise"
1567 msgstr "Szum"
1568
1569 msgid "Noise:"
1570 msgstr "Szum:"
1571
1572 msgid "None"
1573 msgstr "Brak"
1574
1575 msgid "Normal"
1576 msgstr "Normalny"
1577
1578 msgid "Not Found"
1579 msgstr ""
1580
1581 msgid "Not associated"
1582 msgstr "Nie powiązany"
1583
1584 msgid "Not connected"
1585 msgstr "Nie podłączony"
1586
1587 msgid "Note: Configuration files will be erased."
1588 msgstr "UWAGA: Pliki konfiguracyjne zostaną usunięte."
1589
1590 msgid "Notice"
1591 msgstr "Spostrzeżenie"
1592
1593 msgid "Nslookup"
1594 msgstr ""
1595
1596 msgid "OK"
1597 msgstr "OK"
1598
1599 msgid "OPKG-Configuration"
1600 msgstr "Konfiguracja OPKG"
1601
1602 msgid "Off-State Delay"
1603 msgstr "<abbr title=\"Off-State Delay\">Zwłoka wyłączenia</abbr>"
1604
1605 msgid ""
1606 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1607 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1608 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1609 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1610 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1611 "<samp>eth0.1</samp>)."
1612 msgstr ""
1613 "Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować "
1614 "kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie "
1615 "wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title="
1616 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> "
1617 "(<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1618
1619 msgid "On-State Delay"
1620 msgstr "Zwłoka włączenia"
1621
1622 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1623 msgstr "Jedno lub więcej pól zawiera nieprawidłowe wartości!"
1624
1625 msgid "One or more required fields have no value!"
1626 msgstr "Jedno lub więcej pól nie posiada wpisanych wartości!"
1627
1628 msgid "Open list..."
1629 msgstr "Otwórz listę..."
1630
1631 msgid "Option changed"
1632 msgstr "Wartość zmieniona"
1633
1634 msgid "Option removed"
1635 msgstr "Usunięto wartość"
1636
1637 msgid "Options"
1638 msgstr "Opcje"
1639
1640 msgid "Other:"
1641 msgstr "Inne:"
1642
1643 msgid "Out"
1644 msgstr "Wychodzące"
1645
1646 msgid "Outbound:"
1647 msgstr "Wychodzące:"
1648
1649 msgid "Outdoor Channels"
1650 msgstr "Kanały <abbr title=\"Outdoor\">zewnętrzne</abbr>"
1651
1652 msgid "Override MAC address"
1653 msgstr "Nadpisz adres MAC"
1654
1655 msgid "Override MTU"
1656 msgstr "Nadpisz MTU"
1657
1658 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
1659 msgstr "Nadpisz adres bramy w odpowiedziach DHCP"
1660
1661 msgid ""
1662 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1663 "subnet that is served."
1664 msgstr ""
1665 "Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z "
1666 "podsieci która jest rozsyłana."
1667
1668 msgid "Override the table used for internal routes"
1669 msgstr "Nadpisz tablicę routingu używaną dla wewnętrznych tras routowania"
1670
1671 msgid "Overview"
1672 msgstr "Przegląd"
1673
1674 msgid "Owner"
1675 msgstr "Właściciel"
1676
1677 msgid "PAP/CHAP password"
1678 msgstr "Hasło PAP/CHAP"
1679
1680 msgid "PAP/CHAP username"
1681 msgstr "Nazwa użytkownika PAP/CHAP"
1682
1683 msgid "PID"
1684 msgstr "PID"
1685
1686 msgid "PIN"
1687 msgstr "PIN"
1688
1689 msgid "PPP"
1690 msgstr "PPP"
1691
1692 msgid "PPPoA Encapsulation"
1693 msgstr "<abbr title=\"Kapsułkowanie\">Enkapsulacja</abbr> PPPoA"
1694
1695 msgid "PPPoATM"
1696 msgstr "PPPoATM"
1697
1698 msgid "PPPoE"
1699 msgstr "PPPoE"
1700
1701 msgid "PPtP"
1702 msgstr "PPtP"
1703
1704 msgid "Package libiwinfo required!"
1705 msgstr "Wymagany pakiet libiwinfo!"
1706
1707 msgid "Package lists are older than 24 hours"
1708 msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 24 godziny"
1709
1710 msgid "Package name"
1711 msgstr "Nazwa pakietu"
1712
1713 msgid "Packets"
1714 msgstr "Pakiety"
1715
1716 msgid "Part of zone %q"
1717 msgstr "Część strefy %q"
1718
1719 msgid "Password"
1720 msgstr "Hasło"
1721
1722 msgid "Password authentication"
1723 msgstr "<abbr title=\"Password authentication\">Identyfikacja hasłem</abbr>"
1724
1725 msgid "Password of Private Key"
1726 msgstr "Hasło lub klucz prywatny"
1727
1728 msgid "Password successfully changed!"
1729 msgstr "Pomyślnie zmieniono hasło!"
1730
1731 msgid "Path to CA-Certificate"
1732 msgstr "Ścieżka do certyfikatu CA"
1733
1734 msgid "Path to Client-Certificate"
1735 msgstr "Ścieżka do certyfikatu Klienta"
1736
1737 msgid "Path to Private Key"
1738 msgstr "Ścieżka do Klucza Prywatnego"
1739
1740 msgid "Path to executable which handles the button event"
1741 msgstr ""
1742 "Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego "
1743 "przycisku"
1744
1745 msgid "Peak:"
1746 msgstr "Szczyt:"
1747
1748 msgid "Perform reboot"
1749 msgstr "Wykonaj restart"
1750
1751 msgid "Perform reset"
1752 msgstr "Wykonaj reset"
1753
1754 msgid "Phy Rate:"
1755 msgstr "<abbr title=\"Phy Rate:\">Szybkość Phy:</abbr>"
1756
1757 msgid "Physical Settings"
1758 msgstr "Ustawienia sprzętowe"
1759
1760 msgid "Ping"
1761 msgstr ""
1762
1763 msgid "Pkts."
1764 msgstr "<abbr title=\"Pkts.\">Pktw.</abbr>"
1765
1766 msgid "Please enter your username and password."
1767 msgstr "Proszę wprowadź swój login i hasło."
1768
1769 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1770 msgstr "Proszę czekać: Ponowne uruchamianie..."
1771
1772 msgid "Policy"
1773 msgstr "<abbr title=\"Policy\">Zasada</abbr>"
1774
1775 msgid "Port"
1776 msgstr "Port"
1777
1778 msgid "Port %d"
1779 msgstr "Port %d"
1780
1781 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1782 msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
1783
1784 msgid ""
1785 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
1786 "ignore failures"
1787 msgstr ""
1788 "Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, "
1789 "wpisz 0 aby zignorować błędy"
1790
1791 msgid "Prevents client-to-client communication"
1792 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
1793
1794 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
1795 msgstr ""
1796
1797 msgid "Proceed"
1798 msgstr "Wykonaj"
1799
1800 msgid "Processes"
1801 msgstr "Procesy"
1802
1803 msgid "Prot."
1804 msgstr "Prot."
1805
1806 msgid "Protocol"
1807 msgstr "Protokół"
1808
1809 msgid "Protocol family"
1810 msgstr "Rodzina protokołów"
1811
1812 msgid "Protocol of the new interface"
1813 msgstr "Protokół nowego interfejsu"
1814
1815 msgid "Protocol support is not installed"
1816 msgstr "Wsparcie dla protokołu nie jest zainstalowane"
1817
1818 msgid "Provide new network"
1819 msgstr "Utwórz nową sieć"
1820
1821 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1822 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1823
1824 msgid "Quality"
1825 msgstr ""
1826
1827 msgid "RTS/CTS Threshold"
1828 msgstr "Próg RTS/CTS"
1829
1830 msgid "RX"
1831 msgstr "RX"
1832
1833 msgid "RX Rate"
1834 msgstr "Szybkość RX"
1835
1836 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
1837 msgstr ""
1838
1839 msgid "Radius-Accounting-Port"
1840 msgstr "Port Radius-Accounting"
1841
1842 msgid "Radius-Accounting-Secret"
1843 msgstr "Sekret Radius-Accounting"
1844
1845 msgid "Radius-Accounting-Server"
1846 msgstr "Serwer Radius-Accounting"
1847
1848 msgid "Radius-Authentication-Port"
1849 msgstr "Port Radius-Authentication"
1850
1851 msgid "Radius-Authentication-Secret"
1852 msgstr "Sekret Radius-Authentication"
1853
1854 msgid "Radius-Authentication-Server"
1855 msgstr "Serwer Radius-Authentication"
1856
1857 msgid ""
1858 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1859 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1860 msgstr ""
1861 "Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title="
1862 "\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
1863
1864 msgid ""
1865 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
1866 "lose access to this device if you are connected via this interface."
1867 msgstr ""
1868
1869 msgid ""
1870 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
1871 "might lose access to this device if you are connected via this network."
1872 msgstr ""
1873
1874 msgid "Really reset all changes?"
1875 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
1876
1877 msgid ""
1878 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
1879 "you are connected via this interface."
1880 msgstr ""
1881
1882 msgid ""
1883 "Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
1884 "connected via this interface."
1885 msgstr ""
1886
1887 msgid "Really switch protocol?"
1888 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
1889
1890 msgid "Realtime Connections"
1891 msgstr ""
1892
1893 msgid "Realtime Graphs"
1894 msgstr ""
1895
1896 msgid "Realtime Load"
1897 msgstr ""
1898
1899 msgid "Realtime Traffic"
1900 msgstr ""
1901
1902 msgid "Realtime Wireless"
1903 msgstr "WiFi w czasie rzeczywistym"
1904
1905 msgid "Rebind protection"
1906 msgstr "Przypisz ochronę"
1907
1908 msgid "Reboot"
1909 msgstr "Restartuj"
1910
1911 msgid "Rebooting..."
1912 msgstr "Uruchamiam ponownie..."
1913
1914 msgid "Reboots the operating system of your device"
1915 msgstr "Uruchamia ponownie system na twoim urządzeniu"
1916
1917 msgid "Receive"
1918 msgstr ""
1919
1920 msgid "Receiver Antenna"
1921 msgstr "Antena odbiorcza"
1922
1923 msgid "Reconnect this interface"
1924 msgstr "Połącz ponownie ten interfejs"
1925
1926 msgid "Reconnecting interface"
1927 msgstr "Łączę ponownie interfejs"
1928
1929 msgid "References"
1930 msgstr "Referencje"
1931
1932 msgid "Regulatory Domain"
1933 msgstr "<abbr title=\"Regulatory Domain\">Domena regulacji</abbr>"
1934
1935 msgid "Relay"
1936 msgstr "<abbr title=\"Relay\">Przekaźnik</abbr>"
1937
1938 msgid "Relay Bridge"
1939 msgstr "Most przekaźnikowy"
1940
1941 msgid "Relay between networks"
1942 msgstr "Przekaźnik pomiędzy sieciami"
1943
1944 msgid "Relay bridge"
1945 msgstr "Most przekaźnikowy"
1946
1947 msgid "Remote IPv4 address"
1948 msgstr "Zdalny adres IPv4"
1949
1950 msgid "Remove"
1951 msgstr "Usuń"
1952
1953 msgid "Repeat scan"
1954 msgstr "Powtórz skanowanie"
1955
1956 msgid "Replace entry"
1957 msgstr "Zamień wpis"
1958
1959 msgid "Replace wireless configuration"
1960 msgstr "Zamień konfigurację WiFi"
1961
1962 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
1963 msgstr "Wymagany dla niektórych dostawców internetu, np. Charter z DOCSIS 3"
1964
1965 msgid "Reset"
1966 msgstr "Resetuj"
1967
1968 msgid "Reset Counters"
1969 msgstr "Wyczyść liczniki"
1970
1971 msgid "Reset to defaults"
1972 msgstr "Resetuj do domyślnych"
1973
1974 msgid "Resolv and Hosts Files"
1975 msgstr "Pliki Resolv i Hosts"
1976
1977 msgid "Resolve file"
1978 msgstr "<abbr title=\"Plik rozwijania nazw DNS\">Plik Resolve</abbr>"
1979
1980 msgid "Restart"
1981 msgstr "Uruchom ponownie"
1982
1983 msgid "Restart Firewall"
1984 msgstr "Uruchom ponownie Firewall`a"
1985
1986 msgid "Restore backup"
1987 msgstr "Przywróć kopię zapasową"
1988
1989 msgid "Reveal/hide password"
1990 msgstr "Odsłoń/Ukryj hasło"
1991
1992 msgid "Revert"
1993 msgstr "Przywróć"
1994
1995 msgid "Root"
1996 msgstr "Root"
1997
1998 msgid "Root directory for files served via TFTP"
1999 msgstr "Katalog Root`a dla plików udostępnianych przez TFTP"
2000
2001 msgid "Router Model"
2002 msgstr "Model Routera"
2003
2004 msgid "Router Name"
2005 msgstr "Nazwa Routera"
2006
2007 msgid "Router Password"
2008 msgstr "Hasło Routera"
2009
2010 msgid "Routes"
2011 msgstr "Ścieżki routingu"
2012
2013 msgid ""
2014 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2015 "can be reached."
2016 msgstr ""
2017 "Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę "
2018 "może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
2019
2020 msgid "Rule #"
2021 msgstr "Zasada #"
2022
2023 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2024 msgstr ""
2025 "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
2026
2027 msgid "Run filesystem check"
2028 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów"
2029
2030 msgid "SSH Access"
2031 msgstr "Dostęp SSH"
2032
2033 msgid "SSH-Keys"
2034 msgstr "Klucze SSH"
2035
2036 msgid "SSID"
2037 msgstr "<abbr title=\"Nazwa twojej sieci WiFi\">SSID</abbr>"
2038
2039 msgid "Save"
2040 msgstr "Zachowaj"
2041
2042 msgid "Save & Apply"
2043 msgstr "Zastosuj i Zachowaj"
2044
2045 msgid "Save &#38; Apply"
2046 msgstr "Zachowaj &#38; Zastosuj"
2047
2048 msgid "Scan"
2049 msgstr "Skanuj"
2050
2051 msgid "Scheduled Tasks"
2052 msgstr "Zaplanowane Zadania"
2053
2054 msgid "Section added"
2055 msgstr "Dodano sekcję"
2056
2057 msgid "Section removed"
2058 msgstr "Usunięto sekcję"
2059
2060 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2061 msgstr ""
2062 "Aby poznać szczegóły przeczytaj <abbr title=\"\"mount\" manpage\">stronę "
2063 "instrukcji \"mount\"</abbr>"
2064
2065 msgid ""
2066 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2067 "conjunction with failure threshold"
2068 msgstr ""
2069 "Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa "
2070 "tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
2071
2072 msgid "Send router solicitations"
2073 msgstr ""
2074 "<abbr title=\"Send router solicitations\">Wyślij pakiet wymuszający "
2075 "rozgłoszenia routera</abbr>"
2076
2077 msgid "Separate Clients"
2078 msgstr "Rozdziel klientów"
2079
2080 msgid "Separate WDS"
2081 msgstr "Rozdziel WDS"
2082
2083 msgid "Server Settings"
2084 msgstr "Ustawienia Serwera"
2085
2086 msgid "Service Name"
2087 msgstr "Nazwa serwisu"
2088
2089 msgid "Service Type"
2090 msgstr "Typ serwisu"
2091
2092 msgid "Services"
2093 msgstr "Serwisy"
2094
2095 msgid "Setup DHCP Server"
2096 msgstr "Ustawienia serwera DHCP"
2097
2098 msgid "Setup Time Synchronization"
2099 msgstr "Ustawienia synchronizacji czasu"
2100
2101 msgid "Show current backup file list"
2102 msgstr "Pokaż aktualną listę plików do backupu"
2103
2104 msgid "Shutdown this interface"
2105 msgstr "Wyłącz ten interfejs"
2106
2107 msgid "Shutdown this network"
2108 msgstr "Wyłącz tą sieć"
2109
2110 msgid "Signal"
2111 msgstr "Sygnał"
2112
2113 msgid "Signal:"
2114 msgstr "Sygnał:"
2115
2116 msgid "Size"
2117 msgstr "Rozmiar"
2118
2119 msgid "Skip"
2120 msgstr "Pomiń"
2121
2122 msgid "Skip to content"
2123 msgstr "Pomiń do zawartości"
2124
2125 msgid "Skip to navigation"
2126 msgstr "Pomiń do nawigacji"
2127
2128 msgid "Slot time"
2129 msgstr "<abbr title=\"Slot Time\">Szczelina czasowa</abbr>"
2130
2131 msgid "Software"
2132 msgstr "Oprogramowanie"
2133
2134 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2135 msgstr "Wartości pewnych pól są niewłaściwe, nie mogę ich zachować!"
2136
2137 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2138 msgstr ""
2139
2140 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2141 msgstr ""
2142
2143 msgid ""
2144 "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
2145 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
2146 "install instructions."
2147 msgstr ""
2148 "Przepraszamy ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade, nowy firmware musi "
2149 "być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki aby uzyskać instrukcję dla "
2150 "danego urządzenia."
2151
2152 msgid "Sort"
2153 msgstr "Posortuj"
2154
2155 msgid "Source"
2156 msgstr "Źródło"
2157
2158 msgid "Specifies the advertised preferred prefix lifetime in seconds"
2159 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia preferowanego prefiksu w sekundach"
2160
2161 msgid "Specifies the advertised valid prefix lifetime in seconds"
2162 msgstr "Określa czas życia rozgłoszenia obowiązującego prefiksu w sekundach"
2163
2164 msgid "Specifies the button state to handle"
2165 msgstr "Określa zachowanie w zależności od stanu przycisku"
2166
2167 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2168 msgstr "Podaje katalog do którego jest podłączone urządzenie"
2169
2170 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2171 msgstr "Określa port nasłuchu dla tej instancji <em>Dropbear</em>"
2172
2173 msgid ""
2174 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2175 "to be dead"
2176 msgstr ""
2177 "Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host "
2178 "jest martwy"
2179
2180 msgid ""
2181 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2182 "dead"
2183 msgstr ""
2184 "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
2185
2186 msgid "Specify the secret encryption key here."
2187 msgstr ""
2188
2189 msgid "Start"
2190 msgstr "Uruchomienie"
2191
2192 msgid "Start priority"
2193 msgstr "Priorytet uruchomienia"
2194
2195 msgid "Startup"
2196 msgstr "Autostart"
2197
2198 msgid "Static IPv4 Routes"
2199 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv4"
2200
2201 msgid "Static IPv6 Routes"
2202 msgstr "Statyczne ścieżki routingu IPv6"
2203
2204 msgid "Static Leases"
2205 msgstr "Dzierżawy statyczne"
2206
2207 msgid "Static Routes"
2208 msgstr "Statyczne ścieżki routingu"
2209
2210 msgid "Static WDS"
2211 msgstr "Statyczny WDS"
2212
2213 msgid "Static address"
2214 msgstr "Stały adres"
2215
2216 msgid ""
2217 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2218 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2219 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2220 msgstr ""
2221
2222 msgid "Status"
2223 msgstr "Stan"
2224
2225 msgid "Stop"
2226 msgstr "Stop"
2227
2228 msgid "Strict order"
2229 msgstr "Zachowaj kolejność"
2230
2231 msgid "Submit"
2232 msgstr "Wyślij"
2233
2234 msgid "Swap Entry"
2235 msgstr "Zamień wpis"
2236
2237 msgid "Switch"
2238 msgstr "Przełącz"
2239
2240 msgid "Switch %q"
2241 msgstr "Przełącz %q"
2242
2243 msgid "Switch %q (%s)"
2244 msgstr "Przełącz %q (%s)"
2245
2246 msgid "Switch protocol"
2247 msgstr "Przełącz protokół"
2248
2249 msgid "Sync with browser"
2250 msgstr "Synchronizuj z przeglądarką"
2251
2252 msgid "Synchronizing..."
2253 msgstr "Synchronizacja..."
2254
2255 msgid "System"
2256 msgstr "System"
2257
2258 msgid "System Log"
2259 msgstr "Log systemowy"
2260
2261 msgid "System Properties"
2262 msgstr "Właściwości systemu"
2263
2264 msgid "System log buffer size"
2265 msgstr "Rozmiar bufora Loga systemu"
2266
2267 msgid "TCP:"
2268 msgstr "CP:"
2269
2270 msgid "TFTP Settings"
2271 msgstr "Ustawienia TFTP"
2272
2273 msgid "TFTP server root"
2274 msgstr ""
2275
2276 msgid "TX"
2277 msgstr "TX"
2278
2279 msgid "TX Rate"
2280 msgstr "<abbr title=\"TX Rate\">Szybkość TX</abbr>"
2281
2282 msgid "Table"
2283 msgstr "Tablica"
2284
2285 msgid "Target"
2286 msgstr "Cel"
2287
2288 msgid "Terminate"
2289 msgstr ""
2290
2291 msgid ""
2292 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
2293 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
2294 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
2295 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
2296 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2297 msgstr ""
2298 "Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru "
2299 "transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to "
2300 "są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor "
2301 "transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci "
2302 "takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja "
2303 "Interfejsu</em>."
2304
2305 msgid ""
2306 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
2307 "component for working wireless configuration!"
2308 msgstr ""
2309 "Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować "
2310 "aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
2311
2312 msgid ""
2313 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2314 msgstr ""
2315 "Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
2316
2317 msgid ""
2318 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
2319 "code> and <code>_</code>"
2320 msgstr ""
2321 "Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> "
2322 "oraz <code>_</code>"
2323
2324 msgid ""
2325 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
2326 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2327 msgstr ""
2328 "Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</"
2329 "abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2330
2331 msgid ""
2332 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
2333 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
2334 "samp>)"
2335 msgstr ""
2336 "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na "
2337 "przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</"
2338 "abbr></samp>)"
2339
2340 msgid ""
2341 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
2342 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
2343 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
2344 msgstr ""
2345 "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i "
2346 "rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby "
2347 "upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij <abbr title="
2348 "\"Proceed\">\"Kontynuuj\"</abbr> aby wykonać aktualizację."
2349
2350 msgid "The following changes have been committed"
2351 msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
2352
2353 msgid "The following changes have been reverted"
2354 msgstr "Następujące zmiany zostały odrzucone"
2355
2356 msgid "The following rules are currently active on this system."
2357 msgstr "Następujące zasady są obecnie aktywne w tym systemie."
2358
2359 msgid "The given network name is not unique"
2360 msgstr "Podana sieć NIE jest unikalna"
2361
2362 msgid ""
2363 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
2364 "replaced if you proceed."
2365 msgstr ""
2366 "Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja "
2367 "zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
2368
2369 msgid ""
2370 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
2371 "addresses."
2372 msgstr ""
2373 "Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
2374
2375 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2376 msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
2377
2378 msgid ""
2379 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
2380 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2381 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2382 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2383 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2384 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2385 msgstr ""
2386
2387 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2388 msgstr ""
2389
2390 msgid ""
2391 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
2392 "when finished."
2393 msgstr ""
2394
2395 msgid ""
2396 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
2397 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
2398 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
2399 "settings."
2400 msgstr ""
2401
2402 msgid ""
2403 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
2404 "you choose the generic image format for your platform."
2405 msgstr ""
2406
2407 msgid "There are no active leases."
2408 msgstr ""
2409
2410 msgid "There are no pending changes to apply!"
2411 msgstr ""
2412
2413 msgid "There are no pending changes to revert!"
2414 msgstr ""
2415
2416 msgid "There are no pending changes!"
2417 msgstr ""
2418
2419 msgid ""
2420 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
2421 "\"Physical Settings\" tab"
2422 msgstr ""
2423
2424 msgid ""
2425 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
2426 "protect the web interface and enable SSH."
2427 msgstr ""
2428
2429 msgid "This IPv4 address of the relay"
2430 msgstr ""
2431
2432 msgid ""
2433 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
2434 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
2435 "configurations are automatically preserved."
2436 msgstr ""
2437
2438 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
2439 msgstr ""
2440
2441 msgid ""
2442 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
2443 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
2444 msgstr ""
2445
2446 msgid ""
2447 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
2448 "ends with <code>:2</code>"
2449 msgstr ""
2450
2451 msgid ""
2452 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2453 "abbr> in the local network"
2454 msgstr ""
2455
2456 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2457 msgstr ""
2458
2459 msgid ""
2460 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
2461 msgstr ""
2462
2463 msgid ""
2464 "This list gives an overview over currently running system processes and "
2465 "their status."
2466 msgstr ""
2467
2468 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2469 msgstr ""
2470
2471 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2472 msgstr ""
2473
2474 msgid "This section contains no values yet"
2475 msgstr ""
2476
2477 msgid "Time Synchronization"
2478 msgstr ""
2479
2480 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
2481 msgstr ""
2482
2483 msgid "Timezone"
2484 msgstr ""
2485
2486 msgid ""
2487 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
2488 "archive here."
2489 msgstr ""
2490
2491 msgid "Total Available"
2492 msgstr ""
2493
2494 msgid "Traceroute"
2495 msgstr ""
2496
2497 msgid "Traffic"
2498 msgstr ""
2499
2500 msgid "Transfer"
2501 msgstr ""
2502
2503 msgid "Transmission Rate"
2504 msgstr ""
2505
2506 msgid "Transmit"
2507 msgstr ""
2508
2509 msgid "Transmit Power"
2510 msgstr ""
2511
2512 msgid "Transmitter Antenna"
2513 msgstr ""
2514
2515 msgid "Trigger"
2516 msgstr ""
2517
2518 msgid "Trigger Mode"
2519 msgstr ""
2520
2521 msgid "Tunnel ID"
2522 msgstr ""
2523
2524 msgid "Tunnel Interface"
2525 msgstr ""
2526
2527 msgid "Turbo Mode"
2528 msgstr ""
2529
2530 msgid "Tx-Power"
2531 msgstr ""
2532
2533 msgid "Type"
2534 msgstr ""
2535
2536 msgid "UDP:"
2537 msgstr ""
2538
2539 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
2540 msgstr ""
2541
2542 msgid "USB Device"
2543 msgstr ""
2544
2545 msgid "UUID"
2546 msgstr ""
2547
2548 msgid "Unable to dispatch"
2549 msgstr ""
2550
2551 msgid "Unknown"
2552 msgstr ""
2553
2554 msgid "Unknown Error, password not changed!"
2555 msgstr ""
2556
2557 msgid "Unmanaged"
2558 msgstr ""
2559
2560 msgid "Unsaved Changes"
2561 msgstr ""
2562
2563 msgid "Unsupported protocol type."
2564 msgstr ""
2565
2566 msgid "Update lists"
2567 msgstr ""
2568
2569 msgid ""
2570 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
2571 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
2572 "OpenWrt compatible firmware image)."
2573 msgstr ""
2574
2575 msgid "Upload archive..."
2576 msgstr ""
2577
2578 msgid "Uploaded File"
2579 msgstr ""
2580
2581 msgid "Uptime"
2582 msgstr ""
2583
2584 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2585 msgstr ""
2586
2587 msgid "Use DHCP gateway"
2588 msgstr ""
2589
2590 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
2591 msgstr ""
2592
2593 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2594 msgstr ""
2595
2596 msgid "Use MTU on tunnel interface"
2597 msgstr ""
2598
2599 msgid "Use TTL on tunnel interface"
2600 msgstr ""
2601
2602 msgid "Use as root filesystem"
2603 msgstr ""
2604
2605 msgid "Use broadcast flag"
2606 msgstr ""
2607
2608 msgid "Use custom DNS servers"
2609 msgstr ""
2610
2611 msgid "Use default gateway"
2612 msgstr ""
2613
2614 msgid "Use gateway metric"
2615 msgstr ""
2616
2617 msgid "Use preferred lifetime"
2618 msgstr ""
2619
2620 msgid "Use routing table"
2621 msgstr ""
2622
2623 msgid ""
2624 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2625 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2626 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2627 "requesting host."
2628 msgstr ""
2629
2630 msgid "Use valid lifetime"
2631 msgstr ""
2632
2633 msgid "Used"
2634 msgstr ""
2635
2636 msgid "Used Key Slot"
2637 msgstr ""
2638
2639 msgid "Username"
2640 msgstr ""
2641
2642 msgid "VC-Mux"
2643 msgstr ""
2644
2645 msgid "VLAN Interface"
2646 msgstr ""
2647
2648 msgid "VLANs on %q"
2649 msgstr ""
2650
2651 msgid "VLANs on %q (%s)"
2652 msgstr ""
2653
2654 msgid "VPN Server"
2655 msgstr ""
2656
2657 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
2658 msgstr ""
2659
2660 msgid "Verify"
2661 msgstr ""
2662
2663 msgid "Version"
2664 msgstr ""
2665
2666 msgid "WDS"
2667 msgstr ""
2668
2669 msgid "WEP Open System"
2670 msgstr ""
2671
2672 msgid "WEP Shared Key"
2673 msgstr ""
2674
2675 msgid "WEP passphrase"
2676 msgstr ""
2677
2678 msgid "WMM Mode"
2679 msgstr ""
2680
2681 msgid "WPA passphrase"
2682 msgstr ""
2683
2684 msgid ""
2685 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2686 "and ad-hoc mode) to be installed."
2687 msgstr ""
2688
2689 msgid "Waiting for changes to be applied..."
2690 msgstr ""
2691
2692 msgid "Waiting for command to complete..."
2693 msgstr ""
2694
2695 msgid "Waiting for router..."
2696 msgstr ""
2697
2698 msgid "Warning"
2699 msgstr ""
2700
2701 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2702 msgstr ""
2703
2704 msgid "Wifi"
2705 msgstr ""
2706
2707 msgid "Wireless"
2708 msgstr ""
2709
2710 msgid "Wireless Adapter"
2711 msgstr ""
2712
2713 msgid "Wireless Network"
2714 msgstr ""
2715
2716 msgid "Wireless Overview"
2717 msgstr ""
2718
2719 msgid "Wireless Security"
2720 msgstr ""
2721
2722 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2723 msgstr ""
2724
2725 msgid "Wireless is restarting..."
2726 msgstr ""
2727
2728 msgid "Wireless network is disabled"
2729 msgstr ""
2730
2731 msgid "Wireless network is enabled"
2732 msgstr ""
2733
2734 msgid "Wireless restarted"
2735 msgstr ""
2736
2737 msgid "Wireless shut down"
2738 msgstr ""
2739
2740 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2741 msgstr ""
2742
2743 msgid "XR Support"
2744 msgstr ""
2745
2746 msgid ""
2747 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
2748 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
2749 "scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
2750 msgstr ""
2751
2752 msgid ""
2753 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2754 msgstr ""
2755
2756 msgid "any"
2757 msgstr ""
2758
2759 msgid "auto"
2760 msgstr ""
2761
2762 msgid "bridged"
2763 msgstr ""
2764
2765 msgid "create:"
2766 msgstr ""
2767
2768 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2769 msgstr ""
2770
2771 msgid "dB"
2772 msgstr ""
2773
2774 msgid "dBm"
2775 msgstr ""
2776
2777 msgid "disable"
2778 msgstr ""
2779
2780 msgid "expired"
2781 msgstr ""
2782
2783 msgid ""
2784 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2785 "abbr>-leases will be stored"
2786 msgstr ""
2787
2788 msgid "forward"
2789 msgstr ""
2790
2791 msgid "help"
2792 msgstr ""
2793
2794 msgid "hidden"
2795 msgstr ""
2796
2797 msgid "if target is a network"
2798 msgstr ""
2799
2800 msgid "input"
2801 msgstr ""
2802
2803 msgid "kB"
2804 msgstr ""
2805
2806 msgid "kB/s"
2807 msgstr ""
2808
2809 msgid "kbit/s"
2810 msgstr ""
2811
2812 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2813 msgstr ""
2814
2815 msgid "no"
2816 msgstr ""
2817
2818 msgid "none"
2819 msgstr ""
2820
2821 msgid "off"
2822 msgstr ""
2823
2824 msgid "on"
2825 msgstr ""
2826
2827 msgid "open"
2828 msgstr ""
2829
2830 msgid "routed"
2831 msgstr ""
2832
2833 msgid "tagged"
2834 msgstr ""
2835
2836 msgid "unknown"
2837 msgstr ""
2838
2839 msgid "unlimited"
2840 msgstr ""
2841
2842 msgid "unspecified"
2843 msgstr ""
2844
2845 msgid "unspecified -or- create:"
2846 msgstr ""
2847
2848 msgid "untagged"
2849 msgstr "nietagowany"
2850
2851 msgid "yes"
2852 msgstr "tak"
2853
2854 msgid "« Back"
2855 msgstr "« Wróć"
2856
2857 #~ msgid "Open"
2858 #~ msgstr "Otwórz"
2859
2860 #~ msgid "Bit Rate"
2861 #~ msgstr "Przepływność"
2862
2863 #~ msgid "Configuration / Apply"
2864 #~ msgstr "Konfiguracja / Zastosuj"
2865
2866 #~ msgid "Configuration / Changes"
2867 #~ msgstr "Konfiguracja / zmiany"
2868
2869 #~ msgid "Configuration / Revert"
2870 #~ msgstr "Konfiguracja / cofnięcie zmian"
2871
2872 #~ msgid "MAC"
2873 #~ msgstr "MAC"
2874
2875 #~ msgid "MAC Address"
2876 #~ msgstr "Adres MAC"